หุ้นที่ทำจุดสูงสุดประจำเดือน

ตารางข้างล่างนี้แสดงถึงรายชื่อหุ้นที่ทำจุดสูงสุดประจำเดือน การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นที่ทำจุดสูงสุดประจำเดือนบ่งชี้ได้ว่ามีความสนใจอย่างต่อเนื่องจากผู้เข้าร่วมในตลาด การเคลื่อนไหวของราคาเช่นนั้นสารมารถดำเนินต่อไปเมื่อปัจจัยพื้นฐานแข็งแรง

           
ABT ABBOTT LABS
73.230.00%0.00ซื้อ081756.770B52.89884.4199000.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
ADP AUTO DATA PROCESS
104.000.00%0.00ซื้อ038744.760B33.982620.2357000.00เทคโนโลยี
AESGENER AES GENER SA
210.301.30%2.70แนะนำให้ซื้อ3.941M1738.866B7.3727.821338.00สาธารณูปโภค
AFPCAPITAL ADMINISTRADORA DE
307.000.00%0.00ซื้อ0958.997B16.6818.411388.00ไฟแนนซ์
AGUNSA AGENCIAS UNIVERSAL
172.001.00%1.71ซื้อ174.000K145.614B14.6611.503589.00ในทางอุตสาหกรรม
AMGN AMGEN INC
172.420.00%0.00ซื้อ084496.520B16.408122.7420800.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
AMZN AMAZON COM INC
1711.001.24%21.00แนะนำให้ซื้อ36548912.730B103.6411133.16566000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ANDINA_B EMBOTELLA ANDINA
2700.001.31%35.00แนะนำให้ซื้อ338.625K2549.115B26.45101.8315215.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
ARNC ARCONIC INC
26.120.00%0.00ขาย06475.868B-46.3841500.00วัสดุพื้นฐาน
AXP AMER EXPRESS CO
108.600.00%0.00ซื้อ056618.457B13.814809.2955000.00ไฟแนนซ์
AXXION AXXION SA
2.200.00%0.00ซื้อ090.079B-0.81ไฟแนนซ์
BAC BK OF AMERICA CORP
28.680.00%0.00ขาย0183406.060B10.901764.21205000.00ไฟแนนซ์
BANMEDICA BANMEDICA SA
2127.200.00%0.00ซื้อ328.278K1711.719B31.7566.9913611.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
BETLAN_DOS BETLAN DOS SA
2.000.00%0.00ขาย0
BICECORP BICECORP SA
13602.000.01%1.00ซื้อ5.004K1157.269B11.391194.395.00ไฟแนนซ์
BIIB BIOGEN INC
339.170.00%0.00ซื้อ044601.742B15.8014033.757300.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
BINT BCO INTERNACIONAL
71.360.00%0.00ซื้อ0
BSANTANDER BCO SANTANDER-CHIL
53.431.00%0.53แนะนำให้ซื้อ57.999M9987.644B17.523.0211453.00ไฟแนนซ์
BTU PEABODY ENERGY CO
4.370.00%0.00ราบเรียบ02487.865B4.974472.347100.00พลังงาน
CALICHERAB PAMPA CALICHERA SA
432.000.00%0.00ขาย0850.243B15.9327.550.00ไฟแนนซ์
CAP CAP SA
6650.000.99%65.00ซื้อ189.986K962.446B10.48608.304801.00วัสดุพื้นฐาน
CAROZZI CAROZZI SA
1950.000.00%0.00ซื้อ0434.972B12.95150.5710609.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CASABLANCA ENERGIA DE CASABLA
1050.500.00%0.00ซื้อ03.046B4.89215.02สาธารณูปโภค
CAT CATERPILLAR INC
134.492.31%3.04ซื้อ14051799.000B12.856908.3898400.00ในทางอุตสาหกรรม
CCU COMPANIA CERVECERI
9300.002.00%182.00แนะนำให้ซื้อ163.020K3358.781B11.21810.918762.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CEM CEM SA
39.110.00%0.00ขาย012.167B5.167.58185.00ในทางอุตสาหกรรม
CEMENTOS CEMENTOS BIO BIO
928.490.00%0.00ซื้อ0245.327B11.6279.912778.00วัสดุพื้นฐาน
CGEGAS CGE GAS NATURAL SA
171.006.88%11.00ซื้อ142.648K336.184B8.4418.95881.00สาธารณูปโภค
CHILE BANCO DE CHILE
104.001.36%1.40แนะนำให้ซื้อ40.095M10323.946B17.975.6914803.00ไฟแนนซ์
CIC COMPANIAS CIC SA
28.510.00%0.00แนะนำให้ซื้อ033.682B9.602.971030.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CLUBCAMPO SOC INMOBILIARIA C
3188.000.00%0.00ขาย01.275B-79.292.00ไฟแนนซ์
CLUBUNION UNION INMOBILIARIA
360500.000.00%0.00ซื้อ03.244B-612.114.00ไฟแนนซ์
CMCSA COMCAST CORP
37.910.00%0.00ซื้อ0108891.890B14.711648.31164000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CMPC EMPRESAS CMPC
2385.000.04%1.00ซื้อ848.668K5900.000B22.10105.7416986.00วัสดุพื้นฐาน
COLO_COLO BLANCO Y NEGRO SA
249.589.46%21.58ซื้อ28.800K24.958B-6.01112.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CONCHATORO VINA CONCHA Y TORO
1381.00-1.99%-28.10ซื้อ302.237K1042.073B18.2376.533122.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CONSOGRAL CHILENA CONSOLIDAD
470.000.00%0.00ซื้อ038.525B290.00ไฟแนนซ์
COST COSTCO WHOLESALE
233.540.00%0.00ซื้อ061725.538B28.334983.77143000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
COUNTRY_A PRINCE OF WALES CN
97000.000.00%0.00ซื้อ02.941B1.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
COVADONGA INV COVADONGA
342.000.00%0.00ซื้อ07.900B12.5427.274.00ไฟแนนซ์
CPK CHESAPEAKE UTILITY
82.980.00%0.00ซื้อ0921.517B27.372061.97945.00สาธารณูปโภค
CRISTALES CRISTALERIAS CHILE
5700.000.00%0.00ขาย10.000K364.800B14.20401.491813.00วัสดุพื้นฐาน
CTISA ELECTROLUX CHILE
940.000.00%0.00ซื้อ0278.835B1803.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CUPRUM AFP CUPRUM SA
53.000.00%0.00ขาย31.658K676.824B13.663.881281.00ไฟแนนซ์
CVA COSTA VERDE AERONA
988.720.00%0.00ซื้อ01463.696B544.101.82100.00ในทางอุตสาหกรรม
CVS CVS HEALTH CORP
79.770.00%0.00ซื้อ055111.104B40.881050.64246000.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
DUNCANFOX DUNCAN FOX
1060.000.00%0.00ซื้อ0106.000B9.94106.662210.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
EBAY EBAY INC
27.850.00%0.00ขาย019443.954B13.461514.6314100.00เทคโนโลยี
ECL ENGIE ENERGIA
1350.001.50%20.00ซื้อ967.021K1379.941B19.6466.07872.00สาธารณูปโภค
EDELMAG ELEC MAGALLANES SA
5700.000.00%0.00ซื้อ074.563B23.02247.60160.00สาธารณูปโภค
EDELPA ENVASES PACIFICO
206.000.00%0.00แนะนำให้ขาย4.255K23.400B52.153.95506.00วัสดุพื้นฐาน
EISA ECHEVERRIA IZQ SA
291.400.48%1.40ซื้อ108.029K173.918B15.5018.71ในทางอุตสาหกรรม
ELECMETAL ELECTRO METALURGIC
15000.000.00%0.00ซื้อ0657.000B21.25705.843006.00ในทางอุตสาหกรรม
EMBONOR_A COCA COLA EMBONOR
1320.000.00%0.00ขาย0868.451B21.2979.872817.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
EMILIANA VINEDOS EMILIANA
35.000.00%0.00ขาย86.841K22.275B38.620.91387.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
ENAEX ENAEX SA
8600.000.58%50.00ขาย9.524K1040.605B19.99419.003524.00วัสดุพื้นฐาน
ENELAM ENEL AMERICAS SA
137.900.15%0.20ซื้อ58.573M7865.267B13.919.7518671.00สาธารณูปโภค
ENELCHILE ENEL CHILE SA
72.120.52%0.37ซื้อ22.482M5002.664B12.955.512067.00สาธารณูปโภค
ENELGXCH ENEL GENERACION CH
463.000.59%2.73ซื้อ662.430K3707.193B11.1640.50775.00สาธารณูปโภค
ENLASA ENERGIA LATINA S.A
780.000.00%0.00ซื้อ034.135B13.7356.2468.00สาธารณูปโภค
ESSBIO_C ESSBIO SA
12.850.00%0.00ขาย0339.795B0.671376.00สาธารณูปโภค
FALABELLA S A C I FALABELLA
5250.000.58%30.10ซื้อ2.158M13148.110B25.49204.75101566.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
FALABE_OSA S A C I FALABELLA
16.240.00%0.00ขาย0
FCX FREEPORT-MCMORAN
11.450.00%0.00ขาย011486.754B6.291268.3025200.00วัสดุพื้นฐาน
FEPASA FERROCARRIL DEL PA
5.800.00%0.00ซื้อ027.338B12.000.48494.00ในทางอุตสาหกรรม
FERIAOSOR FERIA DE OSORNO SA
173.820.00%0.00ราบเรียบ031.242B9.7517.83844.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
GASCO EMPRESAS GASCO SA
2315.000.65%15.00ซื้อ21.539K386.400B18.38125.121945.00สาธารณูปโภค
GILD GILEAD SCIENCES
66.500.00%0.00ขาย058337.413B12.543621.4210000.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
GOOG บริษัทอัลฟาเบต (กูเกิ้ล) กลุ่ม ซี
1096.805.67%58.90ซื้อ200505177.600B26.7527427.3594372.00เทคโนโลยี
GOOGL อัลฟาเบ็ท อิงค์ (กูเกิ้ล) คลาสเอ
1105.100.90%9.90ซื้อ78505177.600B26.7527427.3594372.00เทคโนโลยี
HF HORTIFRUT S.A.
2190.000.00%0.00ซื้อ95.656K1140.593B17.94119.801090.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
HIPICO CLUB HIPICO STGO
18000000.000.00%0.00ซื้อ025.200B95.04189393.60509.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
HIPODROMOA HIPODROMO CHILE SA
400000.000.00%0.00ซื้อ027.628B193.622065.90592.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
HON HONEYWELL INTL INC
146.370.00%0.00ขาย068121.897B24.243856.50131000.00ในทางอุตสาหกรรม
HORNOS EMP CABO DE HORNOS
1.500.00%0.00ราบเรียบ01.516B8.710.1719.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
HPQ HP INC
23.560.00%0.00ขาย021802.124B9.621477.3049000.00เทคโนโลยี
IAM INVERSIONES AGUAS
1052.500.26%2.70แนะนำให้ซื้อ458.509K1039.900B15.0769.012084.00สาธารณูปโภค
IANSA EMPRESAS IANSA SA
14.000.00%0.00ซื้อ209.697K55.774B-2.9970.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
IBM INTL BUSINESS MCHN
149.090.00%0.00ขาย073689.786B9.938190.39366600.00เทคโนโลยี
INFODEMA INFODEMA SA
3.160.00%0.00ขาย02.843B489.920.01วัสดุพื้นฐาน
INGEVEC INGEVEC SA
90.000.00%0.00ซื้อ5.560M97.651B13.926.46ในทางอุตสาหกรรม
INTASA INTASA SA
6.650.00%0.00ขาย03.888B-0.93155.00วัสดุพื้นฐาน
INTC INTEL CORP
48.684.44%2.07ซื้อ118146453.070B11.182914.37102700.00เทคโนโลยี
INTEROCEAN CIA MARITIMA CHILE
66.003.12%2.00ซื้อ105.558K58.523B11.505.51171.00ในทางอุตสาหกรรม
INVEXANS INVEXANS SA
5.640.00%0.00ขาย0123.592B21.290.264.00ในทางอุตสาหกรรม
INVIESPA INV UNION ESPANOLA
1440.000.00%0.00ขาย6.950K33.264B12.49115.324.00ไฟแนนซ์
IQUIQUE PESQUERA IQUIQUE
13.000.00%0.00ซื้อ046.881B-10.01889.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
ITAUCORP ITAU CORPBANCA
6.55-0.76%-0.05ซื้อ296.691M3356.264B28.940.233811.00ไฟแนนซ์
KO COCA-COLA CO
47.205.31%2.38ซื้อ210133152.410B29.991051.5661800.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
LTM LATAM AIRLINES GP
8025.003.28%255.00ซื้อ1.111M4717.852B70.25110.7540974.00ในทางอุตสาหกรรม
MARBELLACC MARBELLA COUNTRY C
800000.000.00%0.00ซื้อ08.480B-1523.49สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MARINSA MARITIMA DE INVERS
33.000.00%0.00ซื้อ092.895B-8.733.00ในทางอุตสาหกรรม
MASISA MASISA S.A.
39.500.00%0.00ซื้อ916.880K305.725B-8.97วัสดุพื้นฐาน
MDLZ MONDELEZ INTL INC
40.920.00%0.00ขาย041359.460B19.251491.7083000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
MMM 3M COMPANY
248.450.00%0.00ซื้อ073559.290B20.866202.7891536.00ในทางอุตสาหกรรม
MOLLER EMP CONSTR MOLLER
965.000.00%0.00ซื้อ0199.643B20.8346.322340.00ในทางอุตสาหกรรม
MRK MERCK & CO INC
69.390.00%0.00ซื้อ0129351.136B33.831476.2669000.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
MS MORGAN STANLEY
44.010.00%0.00ขาย051023.110B9.423207.4559835.00ไฟแนนซ์
NAVARINO NAVARINO SA
800.000.00%0.00ซื้อ0113.495B-153.062.00ในทางอุตสาหกรรม
NEM NEWMONT MINING CP
36.720.00%0.00ขาย011207.900B37.47562.4912547.00วัสดุพื้นฐาน
NKE NIKE INC
79.830.00%0.00ซื้อ081507.030B30.231742.2673100.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ORCL ORACLE CORP
49.000.00%0.00ขาย0114996.440B18.001813.11137000.00เทคโนโลยี
OXIQUIM OXIQUIM SA
5000.000.00%0.00ขาย0
PARAUCO PARQUE ARAUCO SA
1760.201.16%20.20ซื้อ300.302K1562.536B14.41122.49336.00ไฟแนนซ์
PAZ PAZ CORP SA
1050.001.84%19.00แนะนำให้ซื้อ484.000K292.154B16.0564.221302.00ไฟแนนซ์
PEHUENCHE ELECTRICA PEHUENCH
2225.000.91%20.00แนะนำให้ซื้อ4.718K1350.227B15.96138.092.00สาธารณูปโภค
PEP PEPSICO INC
112.500.00%0.00ซื้อ0101959.480B18.703883.19263000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
PFE PFIZER INC
42.560.00%0.00ซื้อ0162835.920B17.561625.4290200.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
PG PROCTER & GAMBLE
90.320.00%0.00ซื้อ0152171.400B22.542763.3792000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
POLO CLUB DE POLO
2800000.000.00%0.00ขาย028.000B1.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
POLPAICO CEMENTO POLPAICO
9000.000.00%0.00ซื้อ196160.872B36.65245.541093.00วัสดุพื้นฐาน
POTASIOS_B POTASIOS DE CHILE
115.000.00%0.00ซื้อ0193.600B12.378.08วัสดุพื้นฐาน
PUNTILLA ELECTRICA PUNTILLA
2000.000.00%0.00ขาย0150.178B-6.9188.00สาธารณูปโภค
QCOM QUALCOMM INC
65.520.00%0.00ขาย044667.056B-2008.0035400.00เทคโนโลยี
QUEMCHI QUEMCHI SA
780.000.00%0.00ขาย095.175B-150.56ในทางอุตสาหกรรม
QUILICURA QUILICURA SA
460.000.00%0.00ซื้อ09.200B6.1375.03วัสดุพื้นฐาน
REBRISA_A REBRISA SA
0.600.00%0.00ขาย03.154B-0.092.00ในทางอุตสาหกรรม
REBRISA_B REBRISA SA
0.600.00%0.00ขาย03.154B-0.092.00ในทางอุตสาหกรรม
RIPLEY RIPLEY CORP SA
590.001.72%10.00ซื้อ461.446K1132.591B12.0548.5424122.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SALFACORP SALFACORP SA
1088.903.70%38.90ซื้อ774.875K470.146B20.6950.5017635.00ในทางอุตสาหกรรม
SANTANA SANTANA SA
16.000.00%0.00ซื้อ0196.384B6.812.355.00ไฟแนนซ์
SANTA_RITA VINA SANTA RITA SA
144.000.00%0.00ขาย0148.978B12.5511.48865.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
SECURITY GRUPO SECURITY SA
292.000.69%2.00ซื้อ1.390M1074.728B13.6121.373952.00ไฟแนนซ์
SIPSA SIPSA SA
120.000.00%0.00ขาย012.738B7.2616.3618.00ในทางอุตสาหกรรม
SK SIGDO KOPPERS S.A.
1140.002.70%30.00แนะนำให้ซื้อ75.036K1186.585B22.6948.1721328.00ในทางอุตสาหกรรม
SMSAAM SOCIEDAD MATRIZ SA
64.502.15%1.36แนะนำให้ซื้อ1.305M603.681B21.012.92ในทางอุตสาหกรรม
SM_CHILE_B S M BCO DE CHILE
330.001.54%5.00แนะนำให้ซื้อ1.315M3933.361B34.559.38ไฟแนนซ์
SM_CHILE_D S M BCO DE CHILE
319.001.22%3.86แนะนำให้ซื้อ10.312K3933.361B34.559.38ไฟแนนซ์
SM_CHILE_E S M BCO DE CHILE
98.504.23%4.00แนะนำให้ซื้อ138.000K3933.361B34.559.38ไฟแนนซ์
SOPROCAL SOPROCAL CALERIAS
325.500.15%0.50ซื้อ3.000K3.201B-18.9385.00วัสดุพื้นฐาน
SPLS STAPLES INC COM STK
8.700.00%0.00ขาย0
SPORTING VALPARAISO SPORTIN
6600000.000.00%0.00ซื้อ042.240B83.3279209.69489.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
T AT&T INC
29.980.00%0.00ขาย0148286.770B15.231341.61269280.00บริการโทรคมนาคม
TGT TARGET CORP
88.170.00%0.00ซื้อ023605.807B13.023503.47345000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TRV TRAVELERS COMPANIE
115.980.00%0.00ซื้อ021598.183B12.996340.3830800.00ไฟแนนซ์
TXN TEXAS INSTRUMENTS
96.000.00%0.00ราบเรียบ062228.036B20.783183.1629714.00เทคโนโลยี
UNESPA INV UNESPA SA
373.000.00%0.00ซื้อ07.460B17.4021.444.00ไฟแนนซ์
UNION_GOLF UNION EL GOLF SA
1600000.006.67%100000.00ซื้อ16.720B-155047.60สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
UNP UNION PACIFIC CORP
109.980.00%0.00ซื้อ074725.275B19.985093.1942057.00ในทางอุตสาหกรรม
UPS UTD PARCEL SERV
110.490.00%0.00ขาย055546.550B16.283990.86454000.00ในทางอุตสาหกรรม
UTX UTD TECHNOLOGIES
134.850.00%0.00ซื้อ063819.754B15.504827.38205000.00ในทางอุตสาหกรรม
VCMBC1 VOLCAN CIA MINERA
1.400.00%0.00ซื้อ01507.805B-87.332995.00วัสดุพื้นฐาน
VOLCAN INDUSTRIAL VOLCAN
2550.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ440191.250B10.99232.00680.00วัสดุพื้นฐาน
VZ VERIZON COMMUN
54.820.00%0.00ซื้อ0157247.170B15.232501.26152300.00บริการโทรคมนาคม
WMT WALMART INC
102.810.00%0.00ซื้อ0186626.660B58.401107.812300000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
XOM EXXON MOBIL CORP
80.760.00%0.00ขาย0202228.990B17.712697.5669600.00พลังงาน
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ