อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — แคนาดา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
56.310M1.53%20.064Kบริการเชิงพาณิชย์5
12.009B-1.21%6.197Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
36.399B7.85%3.190Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ103
2.842B0.41%32.410Kระบบขนส่ง3
15.016B-1.63%1.030Mระบบขนส่ง5
40.088B0.53%307.805Kสาธารณูปโภค8
12.149B-0.46%459.007Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
2.967B0.25%58.264Kการค้าปลีก5
23.933B-1.77%508.216Kการผลิตของผู้ผลิต4
34.679B-2.77%3.801Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
3.968B-0.59%69.217Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
6.829B0.44%134.759Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ37
2.103B0.16%230.723Kบริการผู้บริโภค6
99.503M-1.29%972การผลิตของผู้ผลิต3
34.357B2.10%490.845Kบริการผู้บริโภค6
12.122B-1.33%209.100Kบริการผู้บริโภค7
192.906M0.30%88.957Kการค้าปลีก2
32.623B-3.49%1.619Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ23
583.332M-1.04%188.961Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
4.652B-0.98%285.732Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
131.427M-0.86%9.705Kแร่พลังงาน7
341.781M1.90%24.380Kบริการเชิงพาณิชย์3
1.854M16.73%9.586Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
161.609M2.48%83.372Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
64.980M-0.86%223.550Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
5.236B-1.70%75.250Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
1.677B0.62%637.699Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
420.399M0.72%132.426Kบริการทางด้านเทคโนโลยี17
2.022B0.00%633.490Kการค้าปลีก1
13.650B0.23%714.179Kการค้าปลีก1
235.898M2.56%114.853Kการค้าปลีก2
139.444B0.94%638.555Kสาธารณูปโภค21
3.867B1.50%622.696Kการผลิตของผู้ผลิต13
1.645B-1.31%121.563Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
366.833M1.08%59.827Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
1.396B0.41%14.880Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
16.225M6.00%200.863Kบริการการกระจายสินค้า3
13.130M4.76%20.000Kการค้าปลีก1
3.717M0.00%2.600Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
23.630B0.02%220.112Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม17
37.395B0.79%291.023Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
13.762B0.69%297.180Kการเงิน27
18.481B-0.54%3.581Mการเงิน150
54.270B0.26%706.283Kบริการเชิงพาณิชย์1
396.749M0.04%24.832Kบริการการกระจายสินค้า2
65.285B0.27%226.936Kการค้าปลีก7
129.130M0.47%57.339Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
24.282B0.38%269.446Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
326.030M-0.30%24.819Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
14.549B-0.51%402.291Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1.036B-0.24%76.483Kสาธารณูปโภค2
347.025M-1.76%58.779Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
425.375M-2.67%91.871Kการค้าปลีก1
354.295M0.48%168.351Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
2.529B1.00%140.829Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ7
218.877M0.00%9.003Kบริการผู้บริโภค2
324.524M3.13%53.870Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
14.002M1.47%23.878Kการผลิตของผู้ผลิต2
4.678B-0.26%170.973Kการผลิตของผู้ผลิต16
836.051M0.52%116.279Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
69.882B-0.72%290.422Kบริการทางด้านเทคโนโลยี43
7.381B-3.77%500.491Kการเงิน1
94.771B0.71%3.097Mแร่พลังงาน27
82.145B-0.31%211.609Kการค้าปลีก3
2.668B-1.14%317.461Kบริการทางด้านเทคโนโลยี21
7.781B-0.37%174.486Kการเงิน10
123.275B1.55%1.233Mการเงิน24
36.345B0.45%30.831Kอื่นๆ885
106.879B-0.42%4.087Mการเงิน3
498.070B0.07%1.396Mการเงิน6
90.632B-0.35%1.644Mการสื่อสาร2
12.935M5.26%68.000Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.698B-0.03%5.203Kระบบขนส่ง5
15.973M-7.50%61.000Kบริการผู้บริโภค1
87.808M-1.88%58.718Kบริการการกระจายสินค้า3
893.957M-0.76%64.812Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ19
1.213B-0.30%29.635Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ14
1.545B-0.09%76.214Kการผลิตของผู้ผลิต5
1.381B1.32%120.815Kอื่นๆ71
63.542B0.69%238.607Kบริการเชิงพาณิชย์52
711.705M1.50%18.095Kการผลิตของผู้ผลิต3
96.185M3.20%72.349Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
3.072B-0.46%164.725Kบริการผู้บริโภค9
39.043B1.79%1.216Mการเงิน1
16.106M0.00%9.000Kการผลิตของผู้ผลิต1
227.703B0.63%5.132Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
204.184B-0.67%775.897Kแร่พลังงาน154
8.532B0.45%294.607Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม25
1.623B0.05%26.631Kบริการผู้บริโภค7
693.726M-0.29%83.045Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
78.651B-0.90%692.620Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน539
2.554B0.27%118.314Kระบบขนส่ง4
31.248B0.06%695.453Kบริการทางด้านเทคโนโลยี63
25.710M0.80%6.400Kบริการเชิงพาณิชย์2
175.211M0.00%1.012Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.688B0.53%241.292Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ24
16.667B0.88%455.795Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ51
266.240B0.13%2.090Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน579
61.689B1.74%151.008Kการเงิน5
371.010M-7.46%40.640Kบริการผู้บริโภค3
3.567B-2.78%74.722Kบริการผู้บริโภค7
3.517B-0.17%59.723Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
137.771B-0.41%946.859Kระบบขนส่ง2
29.794B0.33%326.365Kการเงิน28
103.577B0.62%380.924Kการเงิน48
10.042B0.57%208.028Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
33.022B-0.09%644.487Kการเงิน9
81.752B2.44%294.900Kบริการผู้บริโภค9
126.077M8.66%172.976Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
75.230M-2.17%90.929Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
5.507B-0.35%174.905Kการเงิน3
124.823B0.62%649.097Kการค้าปลีก17
17.025B-0.25%207.598Kการสื่อสาร13
2.380B-3.13%202.653Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
1.070B-1.47%125.933Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
2.947M-1.64%20.859Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
4.937B-0.30%635.703Kระบบขนส่ง3
3.004B-0.28%355.481Kการผลิตของผู้ผลิต10
501.917M1.29%4.872Kสาธารณูปโภค3
23.217B0.32%276.104Kบริการการกระจายสินค้า18
66.748B-0.47%236.182Kการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ