สาธารณูปโภค (ภาค)

89
หุ้น
1061.040B
เงินทุนของตลาด
843.041K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.99%
ผลตอบแทนเงินปันผล
+0.10%
เปลี่ยนแปลง
+11.19%
ประสิทธิภาพ เดือน
+58.28%
ประสิทธิภาพ ปี
+49.88%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
AFLT3 AFLUENTE T ON ED
12.630.00%0.00ขาย300796.764M24.940.51สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
AFLT3F AFLUENTE T ON ED
13.05-0.76%-0.10ซื้อ136796.764M24.940.51สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ALUP11 ALUPAR UNT N2
27.060.89%0.24ซื้อ966.300K7.930B27.730.98499.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ALUP11F ALUPAR UNT N2
26.85-0.11%-0.03แนะนำให้ซื้อ3.606K7.930B27.730.98499.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ALUP3 ALUPAR ON N2
10.220.20%0.02แนะนำให้ซื้อ11.500K8.985B10.470.98499.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ALUP3F ALUPAR ON N2
10.293.31%0.33ซื้อ618.985B10.470.98499.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CBEE3 AMPLA ENERG ON
19.103.58%0.66ขาย4003.183B12.151.57970.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CBEE3F AMPLA ENERG ON
18.500.00%0.00ขาย313.183B12.151.57970.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CEBR3 CEB ON
53.691.30%0.69แนะนำให้ซื้อ100738.950M7.207.461042.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CEBR3F CEB ON
53.009.05%4.40ซื้อ96738.950M7.207.461042.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CEEB3 COELBA ON
39.200.00%0.00ซื้อ60010.274B11.253.483729.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CEEB3F COELBA ON
41.00-8.89%-4.00แนะนำให้ซื้อ1210.274B11.253.483729.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CEED3 CEEE-D ON N1
112.0012.00%12.00ซื้อ300สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CEED3F CEEE-D ON N1
110.0010.07%10.06แนะนำให้ซื้อ3สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CELP3 CELPA ON
2.74-2.14%-0.06ขาย121.000K6.053B10.990.25สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CELP3F CELPA ON
2.833.66%0.10ซื้อ4216.053B10.990.25สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CESP3 CESP ON N1
29.39-0.34%-0.10แนะนำให้ซื้อ30.900K9.625B-0.34519.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CESP3F CESP ON N1
29.69-0.07%-0.02แนะนำให้ซื้อ229.625B-0.34519.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CGAS3 COMGAS ON EX
114.04-16.68%-22.83ซื้อ2.200K15.113B8.1214.05ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ
CGAS3F COMGAS ON EX
124.95-1.61%-2.05ซื้อ34015.113B8.1214.05ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ
CLSC3 CELESC ON N2
46.804.00%1.80ซื้อ1001.805B8.985.213281.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CLSC3F CELESC ON N2
59.0231.16%14.02ซื้อ11.805B8.985.213281.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CMIG3 CEMIG ON N1
14.841.09%0.16ซื้อ463.100K21.640B5.652.636083.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CMIG3F CEMIG ON N1
14.760.00%0.00ซื้อ2.180K21.640B5.652.636083.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
COCE3 COELCE ON
52.004.00%2.00แนะนำให้ซื้อ7004.048B11.111133.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
COCE3F COELCE ON
42.01-15.98%-7.99ขาย14.048B11.111133.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CPFE3 CPFL ENERGIAON NM
33.401.52%0.50แนะนำให้ซื้อ1.652M38.485B14.272.3413467.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CPFE3F CPFL ENERGIAON NM
33.360.88%0.29ซื้อ2.995K38.485B14.272.3413467.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CPLE3 COPEL ON N1
67.700.59%0.40ซื้อ81.000K18.526B10.346.557794.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CPLE3F COPEL ON N1
67.700.28%0.19ซื้อ86318.526B10.346.557794.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CPRE3 CPFL RENOVAVON NM
16.661.83%0.30ซื้อ1.300K8.685B98.520.17446.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CPRE3F CPFL RENOVAVON NM
17.06-1.39%-0.24ซื้อ88.685B98.520.17446.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CSMG3 COPASA ON NM
65.51-0.92%-0.61ขาย663.100K8.280B12.235.3612001.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
CSMG3F COPASA ON NM
66.120.18%0.12ขาย3.637K8.280B12.235.3612001.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
CSRN3 COSERN ON
17.003.03%0.50ขาย1002.857B12.661.34749.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CSRN3F COSERN ON
17.000.00%0.00ขาย22.857B12.661.34749.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EEEL3 CEEE-GT ON N1
380.002.70%10.00ซื้อ8003.679B78.591285.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EEEL3F CEEE-GT ON N1
383.993.81%14.09ซื้อ53.679B78.591285.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EGIE3 ENGIE BRASILON NM
47.990.33%0.16แนะนำให้ซื้อ1.077M39.156B15.963.011186.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EGIE3F ENGIE BRASILON NM
47.850.04%0.02แนะนำให้ซื้อ15.277K39.156B15.963.011186.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EKTR3 ELEKTRO ON
20.502.50%0.50ซื้อ1003.972B13.121.563689.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EKTR3F ELEKTRO ON
20.000.00%0.00ซื้อ43.972B13.121.563689.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ELET3 ELETROBRAS ON N1
35.96-0.61%-0.22ขาย4.925M56.643B2.4814.5217233.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ELET3F ELETROBRAS ON N1
35.95-0.14%-0.05ขาย11.547K56.643B2.4814.5217233.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENBR3 ENERGIAS BR ON NM
20.680.68%0.14แนะนำให้ซื้อ4.957M12.507B9.192.253419.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENBR3F ENERGIAS BR ON NM
20.58-0.39%-0.08ซื้อ55.814K12.507B9.192.253419.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENEV3 ENEVA ON NM
39.890.81%0.32ซื้อ1.941M12.585B17.832.24842.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENEV3F ENEVA ON NM
39.900.71%0.28ซื้อ8.438K12.585B17.832.24842.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENGI11 ENERGISA UNT N2
51.361.74%0.88ซื้อ1.181M17.547B21.430.4514054.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENGI11F ENERGISA UNT N2
51.292.09%1.05ซื้อ3.043K17.547B21.430.4514054.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENGI3 ENERGISA ON N2
12.391.56%0.19ซื้อ7.100K22.482B27.450.4514054.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENGI3F ENERGISA ON N2
12.22-2.24%-0.28ซื้อ1.026K22.482B27.450.4514054.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENMT3 ENERGISA MT ON
32.470.28%0.09แนะนำให้ซื้อ1006.913B13.042.493218.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENMT3F ENERGISA MT ON
30.995.05%1.49ซื้อ16.913B13.042.493218.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EQTL3 EQUATORIAL ON NM
22.672.21%0.49แนะนำให้ซื้อ7.868M22.901B14.331.58สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EQTL3F EQUATORIAL ON NM
22.260.32%0.07ซื้อ11.239K22.901B14.331.58สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
GEPA3 GER PARANAP ON ED
42.503.08%1.27แนะนำให้ซื้อ1004.013B11.583.67381.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
GEPA3F GER PARANAP ON ED
41.732.38%0.97ซื้อ144.013B11.583.67381.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
GPAR3F CELGPAR ON
37.00-7.50%-3.00ซื้อ473.257B21.441.95สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
LIGT3 LIGHT S/A ON NM
22.030.46%0.10ซื้อ3.049M6.696B2.947.504712.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
LIGT3F LIGHT S/A ON NM
22.010.23%0.05ซื้อ2.127K6.696B2.947.504712.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
LIPR3 ELETROPAR ON
75.000.00%0.00ซื้อ100882.367M192.460.39สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
LIPR3F ELETROPAR ON
75.010.01%0.01ซื้อ4882.367M192.460.39สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
NEOE3 NEOENERGIA ON NM
23.361.57%0.36ซื้อ1.261M28.354B14.341.63สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
NEOE3F NEOENERGIA ON NM
23.260.69%0.16ซื้อ6.375K28.354B14.341.63สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
OMGE3 OMEGA GER ON NM
36.740.11%0.04แนะนำให้ซื้อ543.200K6.061B140.440.26การผลิตพลังงานทางเลือก
OMGE3F OMEGA GER ON NM
36.740.11%0.04ซื้อ1.507K6.061B140.440.26การผลิตพลังงานทางเลือก
REDE3 REDE ENERGIAON
8.14-0.12%-0.01ซื้อ4.200K16.751B26.920.306717.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
REDE3F REDE ENERGIAON
8.103.71%0.29ซื้อ3116.751B26.920.306717.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
RNEW11 RENOVA UNT N2
10.261.18%0.12ขาย3.100K142.681M-82.28การผลิตพลังงานทางเลือก
RNEW11F RENOVA UNT N2
10.05-2.43%-0.25ขาย141142.681M-82.28การผลิตพลังงานทางเลือก
RNEW3 RENOVA ON N2
3.85-0.26%-0.01แนะนำให้ขาย5.400K53.540M-82.28การผลิตพลังงานทางเลือก
RNEW3F RENOVA ON N2
4.093.28%0.13ซื้อ18253.540M-82.28การผลิตพลังงานทางเลือก
SAPR11 SANEPAR UNT N2
94.421.31%1.22ซื้อ721.300K9.823B9.692.017220.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
SAPR11F SANEPAR UNT N2
94.99-0.90%-0.86ซื้อ5.777K9.823B9.692.017220.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
SAPR3 SANEPAR ON N2
16.75-1.41%-0.24แนะนำให้ขาย157.700K8.438B8.322.017220.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
SAPR3F SANEPAR ON N2
16.81-2.66%-0.46ขาย5.286K8.438B8.322.017220.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
SBSP3 SABESP ON NM
58.40-1.75%-1.04ซื้อ2.458M39.917B10.455.59สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
SBSP3F SABESP ON NM
58.15-1.51%-0.89ซื้อ8.292K39.917B10.455.59สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
TAEE11 TAESA UNT N2
30.361.57%0.47ซื้อ1.236M10.459B9.083.34516.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TAEE11F TAESA UNT N2
30.080.27%0.08ซื้อ14.145K10.459B9.083.34516.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TAEE3 TAESA ON N2
9.990.50%0.05ซื้อ33.500K3.442B2.993.34516.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TAEE3F TAESA ON N2
10.000.40%0.04ซื้อ2.853K3.442B2.993.34516.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TIET11 AES TIETE E UNT EJ N2
14.454.71%0.65ซื้อ2.212M5.767B95.320.15สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TIET11F AES TIETE E UNT EJ N2
14.313.40%0.47ซื้อ16.617K5.767B95.320.15สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TIET3 AES TIETE E ON EJ N2
2.963.14%0.09ซื้อ161.900K5.907B19.550.15สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TIET3F AES TIETE E ON EJ N2
2.962.78%0.08ซื้อ5.971K5.907B19.550.15สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TRPL3 TRAN PAULISTON N1
25.460.75%0.19ซื้อ5.700K16.775B7.473.41สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TRPL3F TRAN PAULISTON N1
25.740.00%0.00ซื้อ40416.775B7.473.41สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ