สาธารณูปโภค (ภาค)

หุ้น
78
เงินทุนของตลาด
670.868B
ปริมาณการซื้อขาย
262.170K
ผลตอบแทนเงินปันผล
3.78%
เปลี่ยนแปลง
0.17%
ประสิทธิภาพ เดือน
2.36%
ประสิทธิภาพ ปี
45.17%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
27.69%
           
AFLT3 AFLUENTE T ON
5.002.04%0.10ราบเรียบ1.400K309.116M18.520.26สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ALUP11 ALUPAR UNT ED N2
18.20-0.60%-0.11ซื้อ293.600K5.366B15.531.18415.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ALUP11F ALUPAR UNT ED N2
18.19-0.82%-0.15ซื้อ1.472K5.366B15.531.18415.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ALUP3 ALUPAR ON ED N2
7.121.71%0.12ซื้อ9005.366B15.531.18415.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ALUP3F ALUPAR ON ED N2
6.60-5.71%-0.40แนะนำให้ขาย605.366B15.531.18415.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CBEE3 AMPLA ENERG ON
25.900.00%0.00ขาย2004.316B19.101.36962.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CBEE3F AMPLA ENERG ON
26.00-8.77%-2.50ซื้อ14.316B19.101.36962.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CEEB3 COELBA ON
26.500.00%0.00ซื้อ1004.655B10.912.112897.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CEEB3F COELBA ON
26.000.00%0.00ซื้อ204.655B10.912.112897.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CEGR3 CEG ON EJ
33.003.12%1.00ขาย4008.568B24.241.36474.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
CELP3 CELPA ON
2.344.93%0.11ซื้อ217.900K4.928B26.140.251753.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CELP3F CELPA ON
2.508.70%0.20ซื้อ2824.928B26.140.251753.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CESP3 CESP ON N1
20.70-1.19%-0.25ซื้อ8006.878B51.670.41464.00ผลิตพลังงานเอกชน
CESP3F CESP ON N1
20.942.15%0.44ซื้อ36.878B51.670.41464.00ผลิตพลังงานเอกชน
CGAS3 COMGAS ON
59.00-1.47%-0.88ซื้อ2.500K7.499B11.285.041041.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
CGAS3F COMGAS ON
58.00-3.17%-1.90ขาย227.499B11.285.041041.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
CLSC3 CELESC ON N2
43.002.38%1.00ซื้อ1001.697B9.064.853235.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CLSC3F CELESC ON N2
44.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ461.697B9.064.853235.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CMIG3 CEMIG ON N1
13.131.55%0.20ซื้อ685.400K18.271B15.030.835894.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CMIG3F CEMIG ON N1
13.100.77%0.10ซื้อ53918.271B15.030.835894.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
COCE3 COELCE ON
39.01-9.28%-3.99แนะนำให้ขาย1.200K3.406B9.934.401109.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CPFE3 CPFL ENERGIAON NM
27.060.26%0.07ซื้อ79.500K27.474B14.371.889136.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CPFE3F CPFL ENERGIAON NM
26.940.30%0.08ซื้อ58827.474B14.371.889136.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CPLE3 COPEL ON N1
31.33-0.03%-0.01ซื้อ88.100K8.866B8.004.058064.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CPLE3F COPEL ON N1
31.22-0.48%-0.15ซื้อ2128.866B8.004.058064.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CPRE3 CPFL RENOVAVON NM
15.10-2.45%-0.38ซื้อ51.900K7.799B143.490.11ผลิตพลังงานเอกชน
CPRE3F CPFL RENOVAVON NM
15.230.59%0.09ซื้อ407.799B143.490.11ผลิตพลังงานเอกชน
CSMG3 COPASA ON NM
53.980.26%0.14ซื้อ209.900K6.805B12.374.3511762.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
CSMG3F COPASA ON NM
54.111.29%0.69ซื้อ6106.805B12.374.3511762.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
CSRN3 COSERN ON
16.490.12%0.02ขาย1002.772B10.121.63789.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CSRN3F COSERN ON
16.00-10.11%-1.80ขาย212.772B10.121.63789.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EEEL3F CEEE-GT ON N1
180.02-2.69%-4.97แนะนำให้ซื้อ321.889B0.1227.071128.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EGIE3 ENGIE BRASILON EB NM
33.970.21%0.07ซื้อ793.100K27.660B12.252.771039.00ผลิตพลังงานเอกชน
EGIE3F ENGIE BRASILON EB NM
33.99-1.93%-0.67ราบเรียบ8.433K27.660B12.252.771039.00ผลิตพลังงานเอกชน
ELET3 ELETROBRAS ON N1
24.813.50%0.84ซื้อ2.492M37.711B-2.0521235.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ELET3F ELETROBRAS ON N1
24.632.50%0.60ซื้อ1.358K37.711B-2.0521235.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ELPL3 ELETROPAULO ON NM
31.350.48%0.15ซื้อ7.700K6.161B-6.787355.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ELPL3F ELETROPAULO ON NM
31.96-0.09%-0.03ซื้อ1376.161B-6.787355.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENBR3 ENERGIAS BR ON NM
14.142.24%0.31แนะนำให้ซื้อ1.406M8.384B8.891.562941.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENBR3F ENERGIAS BR ON NM
14.141.29%0.18แนะนำให้ซื้อ1.986K8.384B8.891.562941.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENEV3 ENEVA ON NM
16.201.82%0.29ซื้อ240.200K5.011B9.811.62152.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENEV3F ENEVA ON NM
16.207.93%1.19แนะนำให้ซื้อ2905.011B9.811.62152.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENGI11 ENERGISA UNT N2
37.551.62%0.60ซื้อ503.300K12.896B3.342.1312799.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENGI11F ENERGISA UNT N2
36.33-8.99%-3.59ซื้อ7712.896B3.342.1312799.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENGI3 ENERGISA ON N2
8.25-0.72%-0.06ขาย4.300K12.896B3.342.1312799.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENGI3F ENERGISA ON N2
8.701.75%0.15ขาย18312.896B3.342.1312799.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENMT3 ENERGISA MT ON
18.500.05%0.01แนะนำให้ซื้อ7003.896B20.560.892423.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EQTL3 EQUATORIAL ON NM
70.80-0.04%-0.03ขาย430.200K14.079B18.983.741178.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EQTL3F EQUATORIAL ON NM
70.730.55%0.39ขาย1.120K14.079B18.983.741178.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
GEPA3 GER PARANAP ON
32.701.65%0.53ขาย9003.038B19.521.65304.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
GEPA3F GER PARANAP ON
30.00-11.76%-4.00แนะนำให้ขาย13.038B19.521.65304.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
LIGT3 LIGHT S/A ON NM
15.30-0.78%-0.12ขาย365.000K3.145B19.100.814299.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
LIGT3F LIGHT S/A ON NM
15.301.80%0.27ขาย2043.145B19.100.814299.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
LIPR3 ELETROPAR ON
56.000.00%0.00ซื้อ200658.834M17.293.24สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
LIPR3F ELETROPAR ON
57.610.02%0.01ซื้อ15658.834M17.293.24สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
OMGE3 OMEGA GER ON NM
16.16-0.37%-0.06ซื้อ98.100K1.911B29.861.33ผลิตพลังงานเอกชน
OMGE3F OMEGA GER ON NM
16.083.74%0.58ซื้อ971.911B29.861.33ผลิตพลังงานเอกชน
REDE3 REDE ENERGIAON
6.85-0.15%-0.01ซื้อ40014.117B40.310.177703.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
REDE3F REDE ENERGIAON
6.7011.67%0.70ซื้อ1714.117B40.310.177703.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
RNEW11 RENOVA UNT N2
21.71-1.32%-0.29ขาย3.300K305.945M-104.16155.00ผลิตพลังงานเอกชน
RNEW11F RENOVA UNT N2
21.16-4.47%-0.99ขาย49305.945M-104.16155.00ผลิตพลังงานเอกชน
RNEW3 RENOVA ON N2
7.65-2.55%-0.20ขาย2.700K305.945M-104.16155.00ผลิตพลังงานเอกชน
RNEW3F RENOVA ON N2
7.50-4.46%-0.35ขาย94305.945M-104.16155.00ผลิตพลังงานเอกชน
SAPR11 SANEPAR UNT N2
58.001.08%0.62ซื้อ117.800K5.229B6.901.507165.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
SAPR11F SANEPAR UNT N2
57.951.65%0.94ซื้อ1.151K5.229B6.901.507165.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
SAPR3 SANEPAR ON N2
15.832.13%0.33ซื้อ4.200K5.229B6.901.507165.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
SAPR3F SANEPAR ON N2
15.700.32%0.05ซื้อ655.229B6.901.507165.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
SBSP3 SABESP ON NM
30.420.60%0.18ซื้อ528.700K20.669B10.652.8414170.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
SBSP3F SABESP ON NM
30.341.17%0.35ซื้อ50720.669B10.652.8414170.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
TAEE11 TAESA UNT EJ N2
22.79-3.43%-0.81ซื้อ1.037M8.130B7.962.97520.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TAEE11F TAESA UNT EJ N2
22.83-3.67%-0.87ซื้อ5.599K8.130B7.962.97520.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TAEE3 TAESA ON EJ N2
8.08-3.77%-0.32ซื้อ1.600K8.130B7.962.97520.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TAEE3F TAESA ON EJ N2
8.32-6.17%-0.55ซื้อ1488.130B7.962.97520.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TIET11 AES TIETE E UNT EJ N2
10.041.93%0.19แนะนำให้ขาย951.100K3.876B10.151.02ผลิตพลังงานเอกชน
TIET11F AES TIETE E UNT EJ N2
10.02-3.65%-0.38แนะนำให้ขาย3.056K3.876B10.151.02ผลิตพลังงานเอกชน
TIET3 AES TIETE E ON EJ N2
2.022.02%0.04ขาย41.500K3.876B10.151.02ผลิตพลังงานเอกชน
TIET3F AES TIETE E ON EJ N2
2.021.00%0.02ขาย4423.876B10.151.02ผลิตพลังงานเอกชน
TRPL3 TRAN PAULISTON EDJ N1
69.951.03%0.71ซื้อ30011.236B8.468.071458.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TRPL3F TRAN PAULISTON EDJ N1
65.53-3.63%-2.47ขาย8511.236B8.468.071458.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ