สาธารณูปโภค (ภาค)

84
หุ้น
1756.136B
เงินทุนของตลาด
629.541K
ปริมาณการซื้อขาย
+5.31%
เปลี่ยนแปลง
−8.14%
ประสิทธิภาพ เดือน
+7.88%
ประสิทธิภาพ ปี
−3.09%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
AFLT3 AFLUENTE T ON
6.56-4.23%-0.29ขาย3.200K432.130M17.110.40สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
AFLT3F AFLUENTE T ON
6.690.00%0.00ขาย339432.130M16.710.40สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ALUP11 ALUPAR UNT N2
22.50-4.66%-1.10ขาย525.600K6.916B23.301.01861.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ALUP11F ALUPAR UNT N2
23.10-3.75%-0.90ขาย7.233K6.916B23.701.01861.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ALUP3 ALUPAR ON N2
10.87-3.29%-0.37ขาย657.600K9.881B11.101.01861.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ALUP3F ALUPAR ON N2
11.011.76%0.19ซื้อ3949.881B10.681.01861.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CASN3F CASAN ON
18.000.00%0.00ซื้อ15.735B120.560.152453.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
CBEE3 AMPLA ENERG ON
15.30-10.11%-1.72ขาย7002.836B10.161.68966.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CBEE3F AMPLA ENERG ON
16.930.00%0.00แนะนำให้ขาย32.836B10.101.68966.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CEBR3 CEB ON
49.984.17%2.00ขาย200720.531M3.6513.161042.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CEBR3F CEB ON
46.91-10.19%-5.32ขาย2720.531M3.9713.161042.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CEEB3 COELBA ON
38.95-0.13%-0.05ขาย40010.209B10.133.854212.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CEEB3F COELBA ON
39.006.85%2.50ขาย1110.209B9.483.854212.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CESP3 CESP ON N1
27.861.68%0.46ขาย9.400K8.974B-0.34519.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CESP3F CESP ON N1
27.860.87%0.24ขาย538.974B-0.34519.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CGAS3 COMGAS ON
144.98-0.01%-0.02ขาย10019.215B14.0810.31ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ
CGAS3F COMGAS ON
140.00-1.75%-2.50ขาย8019.215B13.8410.31ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ
CMIG3 CEMIG ON N1
9.68-3.10%-0.31ขาย1.726M14.567B4.772.095596.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CMIG3F CEMIG ON N1
9.50-6.50%-0.66ขาย6.987K14.567B4.852.095596.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
COCE3 COELCE ON
37.09-7.46%-2.99แนะนำให้ขาย1002.888B7.715.201118.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
COCE3F COELCE ON
49.05-2.06%-1.03ซื้อ12.888B9.635.201118.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CPFE3 CPFL ENERGIAON NM
26.99-3.85%-1.08ขาย3.075M32.344B11.392.48สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CPFE3F CPFL ENERGIAON NM
27.30-1.97%-0.55ขาย6.026K32.344B11.302.48สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CPLE3 COPEL ON N1
55.53-5.95%-3.51ขาย175.700K16.157B8.127.277266.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CPLE3F COPEL ON N1
56.26-4.77%-2.82ขาย1.332K16.157B8.127.277266.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CPRE3 CPFL RENOVAVON NM
16.20-3.57%-0.60แนะนำให้ขาย3008.445B122.450.18สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CPRE3F CPFL RENOVAVON NM
15.50-5.14%-0.84แนะนำให้ขาย78.445B119.100.18สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CSMG3 COPASA ON EJ NM
41.252.36%0.95ขาย1.037M5.093B6.755.97สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
CSMG3F COPASA ON EJ NM
40.903.94%1.55ขาย8.401K5.093B6.595.97สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
CSRN3 COSERN ON
18.00-2.70%-0.50ขาย1003.025B11.381.62781.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CSRN3F COSERN ON
17.953.94%0.68ขาย13.025B10.631.62781.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
DUKB34 DUKE ENERGY DRN
402.5514.39%50.64ขาย1.500K304.242B17.2020.4728793.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EGIE3 ENGIE BRASILON NM
39.09-5.24%-2.16ขาย1.750M33.657B14.572.831398.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EGIE3F ENGIE BRASILON NM
39.20-4.30%-1.76ขาย31.700K33.657B14.472.831398.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EKTR3 ELEKTRO ON
15.40-4.23%-0.68แนะนำให้ขาย4002.984B6.372.523629.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EKTR3F ELEKTRO ON
15.00-33.33%-7.50ขาย502.984B8.912.523629.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ELET3 ELETROBRAS ON N1
21.08-1.26%-0.27ขาย6.541M33.497B1.4914.5217233.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ELET3F ELETROBRAS ON N1
21.882.24%0.48ขาย21.507K33.497B1.4914.5217233.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENBR3 ENERGIAS BR ON NM
15.50-3.73%-0.60ขาย3.546M9.737B7.322.213475.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENBR3F ENERGIAS BR ON NM
15.58-5.23%-0.86ขาย46.964K9.737B7.472.213475.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENEV3 ENEVA ON NM
33.89-3.75%-1.32ขาย1.562M11.108B18.611.91907.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENEV3F ENEVA ON NM
35.200.06%0.02ขาย9.669K11.108B18.591.91907.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENGI11 ENERGISA UNT N2
37.00-5.56%-2.18ขาย2.253M12.702B156.100.2514596.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENGI11F ENERGISA UNT N2
37.20-6.56%-2.61ขาย5.111K12.702B158.610.2514596.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENGI3 ENERGISA ON N2
11.50-4.09%-0.49ขาย6.700K21.757B47.770.2514596.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENGI3F ENERGISA ON N2
11.31-1.65%-0.19ขาย58421.757B45.820.2514596.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENMT3 ENERGISA MT ON ES
29.001.75%0.50ขาย1.500K6.250B10.222.783428.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENMT3F ENERGISA MT ON ES
29.80-8.27%-2.69ขาย26.250B11.652.783428.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EQPA3 EQTL PARA ON
2.893.21%0.09ขาย18.100K6.185B11.230.25สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EQPA3F EQTL PARA ON
2.840.71%0.02ขาย4346.185B11.310.25สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EQTL3 EQUATORIAL ON NM
16.55-8.56%-1.55ขาย17.349M18.284B1.58สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EQTL3F EQUATORIAL ON NM
17.08-7.68%-1.42ขาย24.244K18.284B1.58สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
GEPA3 GER PARANAP ON
38.005.53%1.99ขาย5003.588B9.813.67381.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
GEPA3F GER PARANAP ON
38.006.89%2.45ขาย483.588B9.693.67381.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
GPAR3F CELGPAR ON
27.00-2.77%-0.77ซื้อ72.330Bสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
LIGT3 LIGHT S/A ON NM
9.92-5.52%-0.58ขาย6.178M3.191B1.805.845186.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
LIGT3F LIGHT S/A ON NM
10.595.16%0.52ขาย15.158K3.191B1.725.845186.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
NEOE3 NEOENERGIA ON NM
16.70-5.38%-0.95ขาย3.199M21.424B9.611.8411746.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
NEOE3F NEOENERGIA ON NM
17.00-5.56%-1.00ขาย7.724K21.424B9.801.8411746.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
NEXT34 NEXTERA ENERDRN
286.1211.75%30.08ซื้อ2.100K577.684B8.2031.4513900.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
OMGE3 OMEGA GER ON NM
28.17-2.83%-0.82ขาย412.900K4.782B227.910.13การผลิตพลังงานทางเลือก
OMGE3F OMEGA GER ON NM
28.65-2.85%-0.84ขาย1.860K4.782B231.840.13การผลิตพลังงานทางเลือก
REDE3 REDE ENERGIAON ES
10.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ2.000K21.114B33.100.306717.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
REDE3F REDE ENERGIAON ES
10.303.31%0.33แนะนำให้ซื้อ13721.114B33.000.306717.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
RNEW11 RENOVA UNT N2
9.52-10.19%-1.08ขาย7.600K147.409M-82.28การผลิตพลังงานทางเลือก
RNEW11F RENOVA UNT N2
9.40-10.48%-1.10ขาย181147.409M-82.28การผลิตพลังงานทางเลือก
RNEW3 RENOVA ON N2
4.010.00%0.00ขาย16.200K55.765M-82.28การผลิตพลังงานทางเลือก
RNEW3F RENOVA ON N2
4.1032.26%1.00ขาย21355.765M-82.28การผลิตพลังงานทางเลือก
SAPR11 SANEPAR UNT N2
73.270.16%0.12ขาย717.100K7.370Bสาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
SAPR11F SANEPAR UNT N2
73.10-1.19%-0.88ขาย7.773K7.370Bสาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
SAPR3 SANEPAR ON N2
14.585.27%0.73ขาย70.100K6.977B6.462.147166.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
SAPR3F SANEPAR ON N2
14.721.45%0.21ขาย4.013K6.977B6.772.147166.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
SBSP3 SABESP ON NM
40.070.15%0.06ขาย5.583M27.347B8.124.9313945.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
SBSP3F SABESP ON NM
40.11-0.22%-0.09ขาย14.951K27.347B8.164.9313945.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
TAEE11 TAESA UNT N2
25.47-2.04%-0.53ขาย2.094M8.957B8.942.91584.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TAEE11F TAESA UNT N2
25.50-3.15%-0.83ขาย25.030K8.957B9.052.91584.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TAEE3 TAESA ON N2
8.77-1.13%-0.10ขาย38.200K3.056B3.052.91584.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TAEE3F TAESA ON N2
8.65-1.70%-0.15ขาย3.813K3.056B3.032.91584.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TIET11 AES TIETE E UNT N2
13.25-2.43%-0.33ขาย2.098M5.420B91.820.15463.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TIET11F AES TIETE E UNT N2
13.600.00%0.00ขาย15.301K5.420B91.950.15463.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TIET3 AES TIETE E ON N2
3.22-3.01%-0.10ขาย232.500K6.625B22.460.15463.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TIET3F AES TIETE E ON N2
3.280.61%0.02ขาย6.177K6.625B22.060.15463.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TRPL3 TRAN PAULISTON N1
23.903.91%0.90ขาย4.100K15.154B7.413.121400.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TRPL3F TRAN PAULISTON N1
24.492.99%0.71ขาย36515.154B7.663.121400.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ