หุ้น
77
เงินทุนของตลาด
1054.695B
ปริมาณการซื้อขาย
484.237K
ผลตอบแทนเงินปันผล
2.95%
เปลี่ยนแปลง
2.16%
ประสิทธิภาพ เดือน
8.45%
ประสิทธิภาพ ปี
59.84%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
17.21%
           
AFLT3 AFLUENTE T ON
4.851.04%0.05ซื้อ900305.962M12.070.40สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
AFLT3F AFLUENTE T ON
4.81-1.84%-0.09ซื้อ17305.962M12.070.40สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ALUP11 ALUPAR UNT N2
21.91-0.59%-0.13ซื้อ317.300K6.414B18.581.18415.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ALUP11F ALUPAR UNT N2
21.78-2.59%-0.58ซื้อ6646.414B18.581.18415.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ALUP3 ALUPAR ON N2
7.800.91%0.07แนะนำให้ซื้อ4006.414B18.581.18415.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ALUP3F ALUPAR ON N2
7.706.21%0.45ขาย146.414B18.581.18415.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CEEB3 COELBA ON
30.055.07%1.45ซื้อ6.300K5.850B8.792.543729.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CEEB3F COELBA ON
28.009.85%2.51ซื้อ1045.850B8.792.543729.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CEGR3 CEG ON
33.000.00%0.00ขาย60012.463B35.261.36474.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
CEGR3F CEG ON
33.00—%112.463B35.261.36474.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
CELP3 CELPA ON
2.462.07%0.05ซื้อ45.400K5.503B28.110.251753.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CELP3F CELPA ON
2.45-2.39%-0.06ซื้อ1395.503B28.110.251753.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CESP3 CESP ON N1
20.58-6.03%-1.32ขาย494.000K7.369B55.360.41464.00ผลิตพลังงานเอกชน
CESP3F CESP ON N1
20.63-5.76%-1.26ขาย3057.369B55.360.41464.00ผลิตพลังงานเอกชน
CGAS3 COMGAS ON
77.620.81%0.62ซื้อ10.100K10.710B8.0110.151041.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
CGAS3F COMGAS ON
77.040.75%0.57ซื้อ9910.710B8.0110.151041.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
CMIG3 CEMIG ON N1
16.611.10%0.18ซื้อ753.600K20.342B16.730.835894.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CMIG3F CEMIG ON N1
16.672.14%0.35ซื้อ1.106K20.342B16.730.835894.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
COCE3F COELCE ON
49.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ43.893B11.354.401109.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CPFE3 CPFL ENERGIAON NM
31.60-0.16%-0.05ซื้อ214.300K32.166B16.831.889136.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CPFE3F CPFL ENERGIAON NM
31.58-0.09%-0.03ซื้อ26332.166B16.831.889136.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CPLE3 COPEL ON N1
32.40-0.09%-0.03ซื้อ46.600K9.537B8.604.058064.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CPLE3F COPEL ON N1
32.22-0.74%-0.24ซื้อ2689.537B8.604.058064.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CPRE3 CPFL RENOVAVON NM
15.03-2.08%-0.32ขาย20.400K7.572B139.320.11ผลิตพลังงานเอกชน
CPRE3F CPFL RENOVAVON NM
15.910.25%0.04แนะนำให้ซื้อ657.572B139.320.11ผลิตพลังงานเอกชน
CSMG3 COPASA ON NM
60.00-0.76%-0.46ซื้อ335.800K7.584B13.794.3511762.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
CSMG3F COPASA ON NM
59.58-2.33%-1.42ขาย1.694K7.584B13.794.3511762.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
CSRN3 COSERN ON
17.00—%6002.874B11.891.44749.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
DUKB34 DUKE ENERGY DRN ED
318.78—%101237.410B23.2314.0729060.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EEEL3F CEEE-GT ON N1
209.00-6.28%-14.00ซื้อ12.153B0.1227.071128.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EGIE3 ENGIE BRASILON NM
42.64-1.25%-0.54ซื้อ590.000K34.791B15.412.771039.00ผลิตพลังงานเอกชน
EGIE3F ENGIE BRASILON NM
42.75-1.66%-0.72ซื้อ11.087K34.791B15.412.771039.00ผลิตพลังงานเอกชน
ELET3 ELETROBRAS ON N1
35.43-2.42%-0.88ซื้อ3.453M52.333B-2.0521235.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ELET3F ELETROBRAS ON N1
35.24-3.13%-1.14ซื้อ5.436K52.333B-2.0521235.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ELPL3 ELETROPAULO ON NM
33.000.95%0.31ซื้อ12.500K6.516B-6.787355.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ELPL3F ELETROPAULO ON NM
33.004.70%1.48ซื้อ3446.516B-6.787355.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENBR3 ENERGIAS BR ON NM
19.010.16%0.03ซื้อ1.574M11.525B12.221.562941.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENBR3F ENERGIAS BR ON NM
18.99-0.16%-0.03ซื้อ9.398K11.525B12.221.562941.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENEV3 ENEVA ON NM
18.71-0.90%-0.17ซื้อ390.900K5.893B11.541.62152.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENEV3F ENEVA ON NM
18.57-2.26%-0.43ซื้อ2505.893B11.541.62152.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENGI11 ENERGISA UNT N2
42.230.45%0.19ซื้อ347.000K18.428B3.132.1312799.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENGI11F ENERGISA UNT N2
41.80-1.42%-0.60ซื้อ24818.428B3.132.1312799.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENGI3 ENERGISA ON N2
15.050.27%0.04ซื้อ3.100K18.428B3.132.1312799.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENGI3F ENERGISA ON N2
15.100.67%0.10ซื้อ32318.428B3.132.1312799.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENMT3 ENERGISA MT ON
19.890.00%0.00ซื้อ1004.684B24.720.892423.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EQTL3 EQUATORIAL ON NM
83.99-0.01%-0.01ขาย746.700K16.891B22.513.741178.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EQTL3F EQUATORIAL ON NM
83.30-0.83%-0.70ขาย1.783K16.891B22.513.741178.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
GEPA3 GER PARANAP ON
34.001.46%0.49ซื้อ2003.211B20.631.65304.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
GEPA3F GER PARANAP ON
34.20—%83.211B20.631.65304.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
LIGT3 LIGHT S/A ON NM
18.93-0.37%-0.07ซื้อ579.400K3.860B23.450.814299.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
LIGT3F LIGHT S/A ON NM
18.81-3.04%-0.59ราบเรียบ2973.860B23.450.814299.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
LIPR3 ELETROPAR ON
58.00-0.85%-0.50ซื้อ500717.541M18.843.24สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
LIPR3F ELETROPAR ON
57.50-1.71%-1.00ซื้อ40717.541M18.843.24สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
OMGE3 OMEGA GER ON NM
19.40-0.46%-0.09ซื้อ222.000K2.285B35.711.33ผลิตพลังงานเอกชน
OMGE3F OMEGA GER ON NM
19.21-6.75%-1.39ขาย3342.285B35.711.33ผลิตพลังงานเอกชน
REDE3 REDE ENERGIAON
7.19-0.83%-0.06ซื้อ1.100K14.796B42.250.177703.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
REDE3F REDE ENERGIAON
7.00-2.51%-0.18ซื้อ2714.796B42.250.177703.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
RNEW11 RENOVA UNT N2
17.83-0.89%-0.16แนะนำให้ขาย4.000K247.954M-104.16155.00ผลิตพลังงานเอกชน
RNEW11F RENOVA UNT N2
17.75-4.05%-0.75แนะนำให้ขาย160247.954M-104.16155.00ผลิตพลังงานเอกชน
RNEW3 RENOVA ON N2
6.52-1.21%-0.08ขาย6.300K247.954M-104.16155.00ผลิตพลังงานเอกชน
RNEW3F RENOVA ON N2
6.611.69%0.11ขาย40247.954M-104.16155.00ผลิตพลังงานเอกชน
SAPR11 SANEPAR UNT N2
75.201.91%1.41ซื้อ523.200K6.952B7.791.777022.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
SAPR11F SANEPAR UNT N2
75.071.60%1.18ซื้อ3.740K6.952B7.791.777022.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
SAPR3 SANEPAR ON N2
20.006.95%1.30ซื้อ43.400K6.952B7.791.777022.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
SAPR3F SANEPAR ON N2
20.004.82%0.92ซื้อ1.093K6.952B7.791.777022.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
SBSP3 SABESP ON NM
39.23-1.03%-0.41ขาย889.800K26.814B13.822.8414170.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
SBSP3F SABESP ON NM
39.61-2.20%-0.89ซื้อ4.553K26.814B13.822.8414170.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
TAEE11 TAESA UNT N2
25.60-0.62%-0.16ซื้อ400.600K8.819B8.632.97520.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TAEE11F TAESA UNT N2
25.60-0.58%-0.15ซื้อ4.186K8.819B8.632.97520.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TAEE3 TAESA ON N2
9.952.58%0.25ซื้อ8008.819B8.632.97520.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TAEE3F TAESA ON N2
9.80-0.81%-0.08ซื้อ1728.819B8.632.97520.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TIET11 AES TIETE E UNT N2
10.63-1.57%-0.17ขาย1.973M4.183B19.320.58ผลิตพลังงานเอกชน
TIET11F AES TIETE E UNT N2
10.60-4.85%-0.54ขาย8.069K4.183B19.320.58ผลิตพลังงานเอกชน
TIET3 AES TIETE E ON N2
2.16-1.37%-0.03ขาย85.000K4.183B19.320.58ผลิตพลังงานเอกชน
TIET3F AES TIETE E ON N2
2.15-2.71%-0.06ขาย5074.183B19.320.58ผลิตพลังงานเอกชน
TRPL3 TRAN PAULISTON N1
84.00-1.74%-1.49ซื้อ70012.720B9.578.071458.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TRPL3F TRAN PAULISTON N1
88.95-0.04%-0.04ซื้อ1912.720B9.578.071458.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ