สาธารณูปโภค (ภาค)

86
หุ้น
986.374B
เงินทุนของตลาด
1.446M
ปริมาณการซื้อขาย
+2.59%
ผลตอบแทนเงินปันผล
−1.30%
เปลี่ยนแปลง
+0.22%
ประสิทธิภาพ เดือน
+89.31%
ประสิทธิภาพ ปี
+39.08%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
AFLT3 AFLUENTE T ON
14.37-26.31%-5.13ซื้อ114.400K906.531M31.810.45สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
AFLT3F AFLUENTE T ON
14.20-26.04%-5.00ซื้อ11.734K906.531M31.810.45สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ALUP11 ALUPAR UNT N2
25.85-0.42%-0.11แนะนำให้ซื้อ501.600K7.575B3.457.50499.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ALUP11F ALUPAR UNT N2
26.251.04%0.27แนะนำให้ซื้อ2.130K7.575B3.457.50499.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ALUP3 ALUPAR ON N2
10.15-3.24%-0.34ซื้อ3.700K7.575B3.457.50499.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ALUP3F ALUPAR ON N2
10.150.50%0.05ซื้อ1087.575B3.457.50499.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CBEE3 AMPLA ENERG ON
21.99-0.05%-0.01ซื้อ17.800K3.664B22.130.99969.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CBEE3F AMPLA ENERG ON
22.500.00%0.00ซื้อ5253.664B22.130.99969.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CEBR3 CEB ON
48.290.60%0.29ซื้อ500696.167M6.477.461042.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CEBR3F CEB ON
45.00-2.17%-1.00ซื้อ6696.167M6.477.461042.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CEEB3 COELBA ON
38.002.01%0.75แนะนำให้ซื้อ1006.750B9.953.603729.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CEEB3F COELBA ON
46.0024.32%9.00แนะนำให้ซื้อ416.750B9.953.603729.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CELP3 CELPA ON
2.75-8.64%-0.26ซื้อ497.300K6.104B33.680.231753.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CELP3F CELPA ON
2.80-12.50%-0.40ซื้อ4.308K6.104B33.680.231753.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CESP3 CESP ON N1
25.141.37%0.34ขาย71.800K9.167B-0.63519.00ผลิตพลังงานเอกชน
CESP3F CESP ON N1
25.572.69%0.67ขาย5859.167B-0.63519.00ผลิตพลังงานเอกชน
CGAS3 COMGAS ON
84.84-0.01%-0.01ซื้อ70011.861B7.3712.171041.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
CGAS3F COMGAS ON
85.000.26%0.22แนะนำให้ซื้อ1411.861B7.3712.171041.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
CMIG3 CEMIG ON N1
16.11-0.43%-0.07ขาย1.295M20.838B5.392.656031.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CMIG3F CEMIG ON N1
16.150.62%0.10ขาย3.117K20.838B5.392.656031.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
COCE3 COELCE ON
49.000.00%0.00ซื้อ1004.706B14.354.211120.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CPFE3 CPFL ENERGIAON NM
32.51-2.02%-0.67ซื้อ10.003M37.460B14.162.3012976.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CPFE3F CPFL ENERGIAON NM
32.86-0.24%-0.08ซื้อ7.901K37.460B14.162.3012976.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CPLE3 COPEL ON N1
53.31-5.68%-3.21ขาย553.800K14.230B9.045.767538.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CPLE3F COPEL ON N1
53.33-5.71%-3.23ขาย1.620K14.230B9.045.767538.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CPRE3 CPFL RENOVAVON NM
15.150.13%0.02ซื้อ3007.898B87.860.17ผลิตพลังงานเอกชน
CPRE3F CPFL RENOVAVON NM
16.009.51%1.39ซื้อ207.898B87.860.17ผลิตพลังงานเอกชน
CSMG3 COPASA ON NM
67.26-1.23%-0.84ขาย600.400K8.501B13.914.8412017.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
CSMG3F COPASA ON NM
68.19-0.42%-0.29ขาย5.102K8.501B13.914.8412017.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
CSRN3 COSERN ON
19.200.26%0.05แนะนำให้ซื้อ2003.227B13.221.45749.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CSRN3F COSERN ON
18.100.00%0.00ซื้อ433.227B13.221.45749.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EEEL3 CEEE-GT ON N1
249.990.00%0.00ซื้อ2002.428B9.4231.861091.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EEEL3F CEEE-GT ON N1
201.00-19.28%-48.00ขาย262.428B9.4231.861091.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EGIE3 ENGIE BRASILON NM
44.89-0.62%-0.28ซื้อ1.597M36.627B16.752.681177.00ผลิตพลังงานเอกชน
EGIE3F ENGIE BRASILON NM
45.00-1.03%-0.47ซื้อ18.124K36.627B16.752.681177.00ผลิตพลังงานเอกชน
EKTR3 ELEKTRO ON
21.50-12.03%-2.94ซื้อ5004.166B9.082.373614.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EKTR3F ELEKTRO ON
20.01-18.13%-4.43ซื้อ224.166B9.082.373614.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ELET3 ELETROBRAS ON N1
40.09-5.78%-2.46ขาย9.508M57.230B4.0210.5414211.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ELET3F ELETROBRAS ON N1
40.60-4.54%-1.93ขาย32.298K57.230B4.0210.5414211.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ELPL3 ELETROPAULO ON NM
48.57-0.02%-0.01ซื้อ2.100K9.590B232.890.247239.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ELPL3F ELETROPAULO ON NM
48.500.25%0.12ซื้อ209.590B232.890.247239.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENBR3 ENERGIAS BR ON NM
19.25-1.89%-0.37ขาย2.539M11.650B8.892.172986.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENBR3F ENERGIAS BR ON NM
19.43-0.87%-0.17ขาย21.686K11.650B8.892.172986.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENEV3 ENEVA ON NM
28.391.39%0.39แนะนำให้ซื้อ1.492M8.952B11.312.51152.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENEV3F ENEVA ON NM
28.00-0.88%-0.25แนะนำให้ซื้อ7.785K8.952B11.312.51152.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENGI11 ENERGISA UNT N2
51.090.97%0.49ซื้อ3.076M17.075B3.682.5614183.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENGI11F ENERGISA UNT N2
50.90-0.02%-0.01แนะนำให้ซื้อ2.951K17.075B3.682.5614183.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENGI3 ENERGISA ON N2
12.46-3.93%-0.51ขาย31.200K17.075B3.682.5614183.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENGI3F ENERGISA ON N2
12.50-4.58%-0.60แนะนำให้ขาย2.079K17.075B3.682.5614183.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENMT3 ENERGISA MT ON
29.000.00%0.00ซื้อ1.400K7.239B14.662.322433.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EQTL3 EQUATORIAL ON NM
102.13-0.08%-0.08ซื้อ1.660M20.617B15.966.441178.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EQTL3F EQUATORIAL ON NM
102.26-0.69%-0.71ซื้อ5.440K20.617B15.966.441178.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
GEPA3 GER PARANAP ON
42.00-2.10%-0.90ซื้อ2003.966B13.893.02291.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
GEPA3F GER PARANAP ON
45.85-0.11%-0.05แนะนำให้ซื้อ13.966B13.893.02291.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
GPAR3 CELGPAR ON
24.00-65.03%-44.64ซื้อ8.200K786.576M13.161.82190.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
GPAR3F CELGPAR ON
35.00250.00%25.00ซื้อ95786.576M13.161.82190.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
LIGT3 LIGHT S/A ON NM
18.80-1.36%-0.26แนะนำให้ขาย2.764M5.714B14.031.344632.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
LIGT3F LIGHT S/A ON NM
18.970.42%0.08ขาย5.325K5.714B14.031.344632.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
LIPR3 ELETROPAR ON
75.00-0.01%-0.01ซื้อ100882.367M90.730.83สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
LIPR3F ELETROPAR ON
75.010.00%0.00แนะนำให้ซื้อ3882.367M90.730.83สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
NEOE3 NEOENERGIA ON NM
20.481.09%0.22ซื้อ3.180M24.859B13.311.54สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
NEOE3F NEOENERGIA ON NM
20.391.39%0.28ซื้อ7.978K24.859B13.311.54สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
OMGE3 OMEGA GER ON NM
35.11-3.28%-1.19ซื้อ951.800K5.788B127.120.28ผลิตพลังงานเอกชน
OMGE3F OMEGA GER ON NM
35.14-3.67%-1.34แนะนำให้ซื้อ1.427K5.788B127.120.28ผลิตพลังงานเอกชน
REDE3 REDE ENERGIAON
8.000.13%0.01ซื้อ16.600K16.463B26.450.307703.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
REDE3F REDE ENERGIAON
8.101.25%0.10แนะนำให้ซื้อ12716.463B26.450.307703.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
RNEW11 RENOVA UNT N2
20.09-1.03%-0.21แนะนำให้ขาย400279.383M-87.69155.00ผลิตพลังงานเอกชน
RNEW11F RENOVA UNT N2
19.60-2.15%-0.43แนะนำให้ขาย8279.383M-87.69155.00ผลิตพลังงานเอกชน
RNEW3 RENOVA ON N2
7.120.00%0.00ขาย400279.383M-87.69155.00ผลิตพลังงานเอกชน
RNEW3F RENOVA ON N2
7.606.59%0.47ซื้อ125279.383M-87.69155.00ผลิตพลังงานเอกชน
SAPR11 SANEPAR UNT N2
85.20-1.39%-1.20ซื้อ542.900K8.458B9.411.797022.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
SAPR11F SANEPAR UNT N2
86.00-0.46%-0.40ซื้อ4.031K8.458B9.411.797022.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
SAPR3 SANEPAR ON N2
18.78-1.73%-0.33ขาย7.800K8.458B9.411.797022.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
SAPR3F SANEPAR ON N2
18.93-1.76%-0.34ขาย1.190K8.458B9.411.797022.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
SBSP3 SABESP ON NM
49.01-3.49%-1.77ขาย3.951M33.499B10.554.6414156.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
SBSP3F SABESP ON NM
49.23-2.36%-1.19ขาย14.695K33.499B10.554.6414156.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
TAEE11 TAESA UNT N2
28.80-1.87%-0.55แนะนำให้ซื้อ2.375M9.922B9.353.08516.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TAEE11F TAESA UNT N2
29.04-0.85%-0.25ซื้อ19.088K9.922B9.353.08516.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TAEE3 TAESA ON N2
10.05-2.43%-0.25ซื้อ19.300K9.922B9.353.08516.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TAEE3F TAESA ON N2
10.15-0.98%-0.10ซื้อ1.477K9.922B9.353.08516.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TIET11 AES TIETE E UNT N2
12.09-1.14%-0.14ซื้อ981.700K4.825B104.510.12ผลิตพลังงานเอกชน
TIET11F AES TIETE E UNT N2
12.21-0.49%-0.06ซื้อ12.317K4.825B104.510.12ผลิตพลังงานเอกชน
TIET3 AES TIETE E ON N2
2.69-0.37%-0.01ขาย42.900K4.825B104.510.12ผลิตพลังงานเอกชน
TIET3F AES TIETE E ON N2
2.710.00%0.00ขาย3.310K4.825B104.510.12ผลิตพลังงานเอกชน
TRPL3 TRAN PAULISTON N1
27.220.04%0.01ซื้อ50016.426B6.573.801500.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TRPL3F TRAN PAULISTON N1
27.330.00%0.00ซื้อ43116.426B6.573.801500.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เหรียญ TradingView ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ