สาธารณูปโภค (ภาค)

85
หุ้น
1051.151B
เงินทุนของตลาด
509.925K
ปริมาณการซื้อขาย
+3.55%
ผลตอบแทนเงินปันผล
+1.75%
เปลี่ยนแปลง
+6.29%
ประสิทธิภาพ เดือน
+47.79%
ประสิทธิภาพ ปี
+27.22%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
AFLT3 AFLUENTE T ON
5.160.00%0.00ซื้อ200325.519M14.390.36สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
AFLT3F AFLUENTE T ON
5.00-9.09%-0.50ขาย26325.519M14.390.36สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ALUP11 ALUPAR UNT N2
21.60-1.37%-0.30ขาย285.600K6.330B3.246.66499.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ALUP11F ALUPAR UNT N2
21.49-2.01%-0.44ขาย1.995K6.330B3.246.66499.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ALUP3 ALUPAR ON N2
8.201.61%0.13ซื้อ2.800K6.330B3.246.66499.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ALUP3F ALUPAR ON N2
7.51-6.94%-0.56ขาย1646.330B3.246.66499.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CEBR3 CEB ON
30.511.56%0.47แนะนำให้ซื้อ200439.844M4.896.241042.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CEBR3F CEB ON
30.0011.11%3.00ซื้อ3439.844M4.896.241042.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CEEB3 COELBA ON
31.160.00%0.00แนะนำให้ซื้อ1.500K5.689B13.792.543729.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CEEB3F COELBA ON
31.16-22.10%-8.84ซื้อ35.689B13.792.543729.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CEED3F CEEE-D ON N1
99.9947.04%31.99แนะนำให้ซื้อ2968.075M-102.202291.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CELP3 CELPA ON
2.20-0.90%-0.02ขาย21.700K4.874B27.060.231753.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CELP3F CELPA ON
2.291.78%0.04ซื้อ34.874B27.060.231753.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CESP3 CESP ON N1
24.110.08%0.02ซื้อ22.300K8.594B61.420.43519.00ผลิตพลังงานเอกชน
CESP3F CESP ON N1
24.11-0.74%-0.18ซื้อ468.594B61.420.43519.00ผลิตพลังงานเอกชน
CGAS11 COMGAS DPA 82,03
1.23-0.81%-0.01ซื้อ10010.970B8.1710.151041.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
CGAS11F COMGAS DPA 82,03
1.29-7.86%-0.11ซื้อ110.970B8.1710.151041.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
CGAS3 COMGAS ON
82.00-0.02%-0.02ซื้อ30010.970B8.1710.151041.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
CGAS3F COMGAS ON
82.000.48%0.39ซื้อ3810.970B8.1710.151041.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
CLSC3F CELESC ON N2
60.000.02%0.01ซื้อ901.890B11.454.283333.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CMIG3 CEMIG ON N1
15.67-2.37%-0.38ขาย2.544M18.213B10.911.146083.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CMIG3F CEMIG ON N1
15.66-2.43%-0.39ขาย92118.213B10.911.146083.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
COCE3 COELCE ON
42.000.00%0.00ขาย1003.692B12.903.681113.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CPFE3 CPFL ENERGIAON NM
28.90-1.97%-0.58ขาย637.700K29.418B13.262.189136.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CPFE3F CPFL ENERGIAON NM
28.74-1.47%-0.43ขาย68629.418B13.262.189136.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CPLE3 COPEL ON N1
40.35-2.06%-0.85ซื้อ211.900K11.959B7.605.757611.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CPLE3F COPEL ON N1
40.69-0.37%-0.15ซื้อ59011.959B7.605.757611.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CPRE3 CPFL RENOVAVON NM
12.37-1.20%-0.15ขาย3006.232B70.880.17ผลิตพลังงานเอกชน
CPRE3F CPFL RENOVAVON NM
13.055.07%0.63ขาย956.232B70.880.17ผลิตพลังงานเอกชน
CSMG3 COPASA ON NM
54.99-2.78%-1.57ขาย1.567M6.950B11.544.7611991.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
CSMG3F COPASA ON NM
55.28-7.71%-4.62ขาย3.691K6.950B11.544.7611991.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
CSRN3 COSERN ON
16.500.00%0.00ซื้อ5002.773B11.371.45749.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CSRN3F COSERN ON
17.5016.67%2.50ซื้อ122.773B11.371.45749.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
DUKB34 DUKE ENERGY DRN
359.991.57%5.56แนะนำให้ซื้อ100243.734B21.1615.8330083.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EEEL3 CEEE-GT ON N1
230.004.28%9.44แนะนำให้ซื้อ1002.420B13.9617.911091.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EEEL3F CEEE-GT ON N1
230.001.32%3.00แนะนำให้ซื้อ22.420B13.9617.911091.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EGIE3 ENGIE BRASILON NM
40.25-3.15%-1.31ขาย2.219M32.841B13.742.931177.00ผลิตพลังงานเอกชน
EGIE3F ENGIE BRASILON NM
40.45-3.32%-1.39ขาย23.039K32.841B13.742.931177.00ผลิตพลังงานเอกชน
EKTR3F ELEKTRO ON
29.9819.92%4.98แนะนำให้ซื้อ103.488B8.422.143614.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ELET3 ELETROBRAS ON N1
30.61-1.35%-0.42ขาย2.606M43.663B3.0310.6414211.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ELET3F ELETROBRAS ON N1
30.63-1.19%-0.37ขาย2.360K43.663B3.0310.6414211.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ELPL3 ELETROPAULO ON NM
31.500.00%0.00ขาย5.100K6.220B-1.377239.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ELPL3F ELETROPAULO ON NM
31.48-4.61%-1.52ขาย1286.220B-1.377239.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EMAE3 EMAE ON
18.610.49%0.09300827.615M8.152.75507.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENBR3 ENERGIAS BR ON NM
17.281.71%0.29ขาย2.966M10.476B7.752.232986.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENBR3F ENERGIAS BR ON NM
17.120.12%0.02ขาย7.654K10.476B7.752.232986.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENEV3 ENEVA ON NM
20.45-0.20%-0.04ซื้อ632.000K6.442B6.573.11152.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENEV3F ENEVA ON NM
20.34-0.83%-0.17ซื้อ9936.442B6.573.11152.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENGI11 ENERGISA UNT N2
43.000.49%0.21แนะนำให้ซื้อ1.766M18.818B2.332.9314056.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENGI11F ENERGISA UNT N2
42.91-1.74%-0.76แนะนำให้ซื้อ2.617K18.818B2.332.9314056.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENGI3 ENERGISA ON N2
15.30-4.38%-0.70ซื้อ1.700K18.818B2.332.9314056.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENGI3F ENERGISA ON N2
15.50-2.82%-0.45แนะนำให้ซื้อ34518.818B2.332.9314056.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENMT3 ENERGISA MT ON ED
23.00-0.48%-0.11ซื้อ2005.276B12.531.982423.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EQTL3 EQUATORIAL ON NM
79.61-1.72%-1.39ขาย1.321M16.061B14.985.351178.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EQTL3F EQUATORIAL ON NM
79.80-0.16%-0.13ขาย2.735K16.061B14.985.351178.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
GEPA3 GER PARANAP ON
37.000.82%0.30ซื้อ1003.494B13.652.71291.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
LIGT3 LIGHT S/A ON NM
18.50-6.09%-1.20ขาย1.398M3.773B15.901.164712.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
LIGT3F LIGHT S/A ON NM
18.62-6.10%-1.21ขาย1.130K3.773B15.901.164712.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
LIPR3 ELETROPAR ON
55.15-0.07%-0.04ขาย100648.834M49.241.12สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
LIPR3F ELETROPAR ON
55.50-0.89%-0.50ขาย2648.834M49.241.12สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
OMGE3 OMEGA GER ON NM
20.00-1.19%-0.24ขาย257.500K2.741B68.360.29ผลิตพลังงานเอกชน
OMGE3F OMEGA GER ON NM
20.020.35%0.07ขาย2352.741B68.360.29ผลิตพลังงานเอกชน
REDE3 REDE ENERGIAON ED
7.000.14%0.01ขาย70014.405B28.420.257703.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
REDE3F REDE ENERGIAON ED
7.31-2.53%-0.19ซื้อ414.405B28.420.257703.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
RNEW11 RENOVA UNT N2
30.001.32%0.39ขาย14.200K417.197M-61.57155.00ผลิตพลังงานเอกชน
RNEW11F RENOVA UNT N2
30.705.86%1.70ซื้อ111417.197M-61.57155.00ผลิตพลังงานเอกชน
RNEW3 RENOVA ON N2
9.84-1.40%-0.14ขาย400417.197M-61.57155.00ผลิตพลังงานเอกชน
RNEW3F RENOVA ON N2
10.394.32%0.43ซื้อ1417.197M-61.57155.00ผลิตพลังงานเอกชน
SAPR11 SANEPAR UNT N2
70.39-1.80%-1.29ขาย432.400K6.669B7.251.837022.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
SAPR11F SANEPAR UNT N2
69.98-2.90%-2.09ขาย3.559K6.669B7.251.837022.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
SAPR3 SANEPAR ON N2
17.700.85%0.15ขาย8.800K6.669B7.251.837022.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
SAPR3F SANEPAR ON N2
18.114.68%0.81ขาย6186.669B7.251.837022.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
SBSP3 SABESP ON NM
40.140.73%0.29ขาย6.178M27.436B9.454.2514449.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
SBSP3F SABESP ON NM
39.69-1.49%-0.60ขาย8.053K27.436B9.454.2514449.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
TAEE11 TAESA UNT N2
24.24-2.26%-0.56ขาย1.464M8.351B8.242.94516.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TAEE11F TAESA UNT N2
24.41-1.93%-0.48ขาย12.543K8.351B8.242.94516.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TAEE3 TAESA ON N2
8.66-2.70%-0.24ขาย8.500K8.351B8.242.94516.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TAEE3F TAESA ON N2
8.70-1.69%-0.15ขาย7808.351B8.242.94516.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TIET11 AES TIETE E UNT ED N2
10.600.57%0.06ขาย1.071M4.171B14.750.75ผลิตพลังงานเอกชน
TIET11F AES TIETE E UNT ED N2
10.570.09%0.01ขาย5.283K4.171B14.750.75ผลิตพลังงานเอกชน
TIET3 AES TIETE E ON ED N2
2.130.00%0.00ขาย13.500K4.171B14.750.75ผลิตพลังงานเอกชน
TIET3F AES TIETE E ON ED N2
2.120.00%0.00ขาย9554.171B14.750.75ผลิตพลังงานเอกชน
TRPL3 TRAN PAULISTON N1
22.58-2.29%-0.53ขาย5.200K13.092B6.553.031458.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TRPL3F TRAN PAULISTON N1
23.00-1.33%-0.31ขาย29813.092B6.553.031458.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ