สาธารณูปโภค (ภาค)

84
หุ้น
1631.895B
เงินทุนของตลาด
400.745K
ปริมาณการซื้อขาย
+2.88%
ผลตอบแทนเงินปันผล
−0.33%
เปลี่ยนแปลง
+6.08%
ประสิทธิภาพ เดือน
+52.58%
ประสิทธิภาพ ปี
+20.90%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
AFLT3 AFLUENTE T ON
5.620.18%0.01ซื้อ1.400K353.907M15.650.36สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
AFLT3F AFLUENTE T ON
5.550.54%0.03ซื้อ5353.907M15.650.36สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ALUP11 ALUPAR UNT N2
27.230.59%0.16ซื้อ504.000K7.933B4.066.66499.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ALUP11F ALUPAR UNT N2
27.170.56%0.15ซื้อ2.244K7.933B4.066.66499.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ALUP3 ALUPAR ON N2
9.38-1.78%-0.17แนะนำให้ซื้อ7.100K7.933B4.066.66499.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ALUP3F ALUPAR ON N2
9.200.22%0.02แนะนำให้ซื้อ427.933B4.066.66499.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CBEE3 AMPLA ENERG ON
21.95-0.14%-0.03ขาย1003.658B22.790.96971.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CBEE3F AMPLA ENERG ON
21.9514.26%2.74แนะนำให้ขาย103.658B22.790.96971.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CEBR3 CEB ON
32.00-0.25%-0.08ซื้อ300462.478M5.306.061042.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CEBR3F CEB ON
21.00-36.36%-12.00ขาย20462.478M5.306.061042.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CEEB3 COELBA ON
35.000.00%0.00ซื้อ1006.256B13.552.543729.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CELP3 CELPA ON
2.70-1.82%-0.05ซื้อ34.100K6.100B27.320.231753.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CELP3F CELPA ON
2.74-0.36%-0.01แนะนำให้ซื้อ2736.100B27.320.231753.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CESP3 CESP ON N1
27.70-1.07%-0.30ซื้อ6.300K9.563B68.350.43519.00ผลิตพลังงานเอกชน
CESP3F CESP ON N1
27.800.69%0.19แนะนำให้ซื้อ299.563B68.350.43519.00ผลิตพลังงานเอกชน
CGAS3 COMGAS ON
85.894.74%3.89ซื้อ20010.465B7.7910.151041.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
CGAS3F COMGAS ON
83.401.56%1.28ซื้อ610.465B7.7910.151041.00อุปกรณ์ด้านก๊าซธรรมชาติ
CMIG3 CEMIG ON N1
17.50-2.67%-0.48ขาย600.800K21.669B12.981.146031.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CMIG3F CEMIG ON N1
17.80-1.66%-0.30ขาย1.972K21.669B12.981.146031.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
COCE3 COELCE ON
52.006.23%3.05แนะนำให้ซื้อ3004.522B15.803.681113.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CPFE3 CPFL ENERGIAON NM
30.91-0.19%-0.06ซื้อ3.770M35.685B14.222.1812976.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CPFE3F CPFL ENERGIAON NM
30.75-0.10%-0.03ซื้อ1.906K35.685B14.222.1812976.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CPLE3 COPEL ON N1
47.70-3.05%-1.50ซื้อ247.800K13.847B8.805.757568.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CPLE3F COPEL ON N1
47.60-3.43%-1.69ซื้อ78313.847B8.805.757568.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CPRE3 CPFL RENOVAVON NM
14.50-0.68%-0.10ซื้อ3.800K7.611B83.650.17ผลิตพลังงานเอกชน
CPRE3F CPFL RENOVAVON NM
14.16-6.16%-0.93แนะนำให้ขาย1257.611B83.650.17ผลิตพลังงานเอกชน
CSMG3 COPASA ON NM
66.96-1.46%-0.99ซื้อ429.900K8.588B14.274.7611991.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
CSMG3F COPASA ON NM
67.00-1.56%-1.06ซื้อ6.463K8.588B14.274.7611991.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
CSRN3 COSERN ON
18.40-1.34%-0.25ซื้อ1.600K3.135B12.851.45749.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
CSRN3F COSERN ON
18.700.00%0.00ซื้อ483.135B12.851.45749.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
DUKB34 DUKE ENERGY DRN
333.41-0.47%-1.59ซื้อ100264.061B21.7916.6630083.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EEEL3F CEEE-GT ON N1
235.00-2.08%-5.00ซื้อ262.428B13.5722.101091.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EGIE3 ENGIE BRASILON NM
46.900.34%0.16ซื้อ1.121M38.136B15.952.931177.00ผลิตพลังงานเอกชน
EGIE3F ENGIE BRASILON NM
46.82-0.36%-0.17ซื้อ10.852K38.136B15.952.931177.00ผลิตพลังงานเอกชน
ELET3 ELETROBRAS ON N1
39.41-2.91%-1.18ซื้อ4.184M55.309B3.8410.6414211.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ELET3F ELETROBRAS ON N1
39.77-1.85%-0.75ซื้อ7.014K55.309B3.8410.6414211.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ELPL3 ELETROPAULO ON NM
47.000.00%0.00ซื้อ17.600K9.280B-1.377239.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ELPL3F ELETROPAULO ON NM
47.000.45%0.21ซื้อ3569.280B-1.377239.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EMAE3F EMAE ON
19.912.63%0.5144831.309M7.822.88507.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENBR3 ENERGIAS BR ON NM
19.19-0.26%-0.05ซื้อ1.937M11.664B8.632.232986.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENBR3F ENERGIAS BR ON NM
19.230.16%0.03ซื้อ18.162K11.664B8.632.232986.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENEV3 ENEVA ON NM
25.74-0.04%-0.01ซื้อ484.100K8.118B8.273.11152.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENEV3F ENEVA ON NM
25.890.66%0.17ซื้อ4.333K8.118B8.273.11152.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENGI11 ENERGISA UNT N2
48.70-0.04%-0.02ซื้อ900.700K19.453B2.962.9314056.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENGI11F ENERGISA UNT N2
48.17-0.50%-0.24ซื้อ1.342K19.453B2.962.9314056.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENGI3 ENERGISA ON N2
13.38-1.25%-0.17ขาย3.100K19.453B2.962.9314056.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENGI3F ENERGISA ON N2
13.40-2.19%-0.30ขาย64719.453B2.962.9314056.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
ENMT3 ENERGISA MT ON
25.014.21%1.01ขาย1005.589B13.281.982433.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EQTL3 EQUATORIAL ON NM
94.26-1.15%-1.10ซื้อ521.300K19.239B17.955.351178.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
EQTL3F EQUATORIAL ON NM
94.88-0.47%-0.45ซื้อ1.488K19.239B17.955.351178.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
GEPA3 GER PARANAP ON
44.201.61%0.70แนะนำให้ซื้อ1004.108B15.842.75291.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
GEPA3F GER PARANAP ON
43.990.07%0.03ซื้อ34.108B15.842.75291.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
GPAR3 CELGPAR ON
6.231.63%0.10ขาย100204.182M3.191.95190.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
LIGT3 LIGHT S/A ON NM
20.08-0.59%-0.12ซื้อ1.250M6.139B17.361.164575.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
LIGT3F LIGHT S/A ON NM
20.09-1.08%-0.22ซื้อ9986.139B17.361.164575.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
LIPR3 ELETROPAR ON
59.80-1.97%-1.20ซื้อ100717.658M48.561.26สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
LIPR3F ELETROPAR ON
54.00-10.01%-6.01ขาย94717.658M48.561.26สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
NEOE3 NEOENERGIA ON NM
17.93-0.11%-0.02เป็นกลาง1.712M21.788B12.631.42สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
NEOE3F NEOENERGIA ON NM
17.91-0.28%-0.05เป็นกลาง7.354K21.788B12.631.42สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
NEXT34 NEXTERA ENERDRN
196.740.87%1.70100410.834B34.5325.059100.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
OMGE3 OMEGA GER ON NM
26.60-0.19%-0.05ซื้อ141.100K3.652B91.090.29ผลิตพลังงานเอกชน
OMGE3F OMEGA GER ON NM
26.570.61%0.16ซื้อ5973.652B91.090.29ผลิตพลังงานเอกชน
REDE3 REDE ENERGIAON
7.504.31%0.31ซื้อ22.400K14.796B29.190.257703.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
REDE3F REDE ENERGIAON
7.10-0.98%-0.07ขาย14214.796B29.190.257703.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
RNEW11 RENOVA UNT N2
21.662.17%0.46ขาย2.900K294.819M-66.01155.00ผลิตพลังงานเอกชน
RNEW11F RENOVA UNT N2
21.591.84%0.39ขาย22294.819M-66.01155.00ผลิตพลังงานเอกชน
RNEW3 RENOVA ON N2
7.351.38%0.10ขาย1.600K294.819M-66.01155.00ผลิตพลังงานเอกชน
RNEW3F RENOVA ON N2
7.47-1.84%-0.14ขาย39294.819M-66.01155.00ผลิตพลังงานเอกชน
SAPR11 SANEPAR UNT N2
84.87-1.34%-1.15ซื้อ478.300K7.909B1.729.167022.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
SAPR11F SANEPAR UNT N2
84.56-1.83%-1.58ซื้อ3.202K7.909B1.729.167022.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
SAPR3 SANEPAR ON N2
22.14-3.53%-0.81ซื้อ7.300K7.909B1.729.167022.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
SAPR3F SANEPAR ON N2
22.16-2.93%-0.67ซื้อ5397.909B1.729.167022.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
SBSP3 SABESP ON NM
53.00-1.82%-0.98ซื้อ2.560M36.896B12.714.2514213.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
SBSP3F SABESP ON NM
52.60-2.52%-1.36ซื้อ3.874K36.896B12.714.2514213.00สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ
TAEE11 TAESA UNT N2
28.170.07%0.02ซื้อ1.247M9.698B9.572.94516.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TAEE11F TAESA UNT N2
28.27-0.42%-0.12ซื้อ7.392K9.698B9.572.94516.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TAEE3 TAESA ON N2
10.01-1.77%-0.18ซื้อ5.700K9.698B9.572.94516.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TAEE3F TAESA ON N2
10.18-0.20%-0.02ซื้อ5749.698B9.572.94516.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TIET11 AES TIETE E UNT N2
12.59-1.87%-0.24ซื้อ1.456M5.065B17.660.75ผลิตพลังงานเอกชน
TIET11F AES TIETE E UNT N2
12.69-1.17%-0.15ซื้อ10.845K5.065B17.660.75ผลิตพลังงานเอกชน
TIET3 AES TIETE E ON N2
3.03-1.30%-0.04ซื้อ182.000K5.065B17.660.75ผลิตพลังงานเอกชน
TIET3F AES TIETE E ON N2
2.99-2.29%-0.07ซื้อ4.026K5.065B17.660.75ผลิตพลังงานเอกชน
TRPL3 TRAN PAULISTON N1
28.45-0.11%-0.03ซื้อ3.300K16.900B8.463.031458.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
TRPL3F TRAN PAULISTON N1
28.760.07%0.02ซื้อ11716.900B8.463.031458.00สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ