อื่นๆ (ภาค)

74
หุ้น
527.412M
เงินทุนของตลาด
2.966K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.27%
เปลี่ยนแปลง
−1.45%
ประสิทธิภาพ เดือน
+250.52%
ประสิทธิภาพ ปี
+1.84%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
ALMI11 FII TORRE ALCI
2021.05-2.83%-58.95ซื้อ36กองทรัสต์/กองทุนรวม
BBPO11 FII BB PRGIICI
161.990.55%0.89ซื้อ13.249Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
BBSD BB ETF SP DV
93.60-0.18%-0.17ขาย0กองทรัสต์/กองทุนรวม
BBSD11 BB ETF SP DVCI
93.50-0.43%-0.40ขาย7.270Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
BBSD11F BB ETF SP DVCI
93.40-5.66%-5.60ขาย13กองทรัสต์/กองทุนรวม
BBVJ11 FII C JARDIMCI
63.22-1.94%-1.25ขาย189กองทรัสต์/กองทุนรวม
BOVA ISHARES BOVA
109.52-0.82%-0.90ขาย0กองทรัสต์/กองทุนรวม
BOVA11 ISHARES BOVACI
109.45-0.68%-0.75ขาย5.453Mกองทรัสต์/กองทุนรวม
BOVA11F ISHARES BOVACI
109.19-1.27%-1.41ขาย3.097Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
BOVB11 ETF BRAD BOVCI
113.72-0.79%-0.90ขาย242.440Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
BOVB11F ETF BRAD BOVCI
114.00-4.12%-4.90ขาย74กองทรัสต์/กองทุนรวม
BRAX11 ISHARES BRAXCI
96.300.31%0.30ซื้อ14.790Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
BRAX11F ISHARES BRAXCI
97.500.72%0.70ซื้อ39กองทรัสต์/กองทุนรวม
BRCR11 FII BC FUND CI
109.50-1.99%-2.22ขาย74.965Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
BTLG11 FII BTLG CI
110.432.25%2.43ซื้อ5.241Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
DIVO IT NOW IDIV
68.670.01%0.01ขาย0กองทรัสต์/กองทุนรวม
DIVO11 IT NOW IDIV CI
69.100.10%0.07ซื้อ40.600Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
DIVO11F IT NOW IDIV CI
68.16-1.22%-0.84ขาย112กองทรัสต์/กองทุนรวม
ECOO ISHARES ECOO
119.45-0.36%-0.43ขาย0กองทรัสต์/กองทุนรวม
ECOO11 ISHARES ECOOCI
118.20-0.82%-0.98ขาย340กองทรัสต์/กองทุนรวม
ECOO11F ISHARES ECOOCI
118.60-1.98%-2.40ขาย13กองทรัสต์/กองทุนรวม
EDGA11 FII GALERIA CI
51.090.77%0.39ขาย7.779Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
FAED11 FII ANH EDUCCI
273.000.26%0.70ซื้อ812กองทรัสต์/กองทุนรวม
FCFL11 FII CAMPUSFLCI
137.290.59%0.80แนะนำให้ซื้อ1.036Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
FIND IT NOW IFNC
122.03-0.83%-1.02ขาย0กองทรัสต์/กองทุนรวม
FIND11 IT NOW IFNC CI
121.49-1.32%-1.63ขาย880กองทรัสต์/กองทุนรวม
FIND11F IT NOW IFNC CI
121.050.44%0.53ขาย9กองทรัสต์/กองทุนรวม
FLMA11 FII S F LIMACI
3.971.79%0.07ขาย45.720Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
FLRP11 FII FLORIPA CI
1590.011.69%26.50ซื้อ6กองทรัสต์/กองทุนรวม
FMOF11 FII MEMORIALCI
103.58-0.64%-0.67ขาย1กองทรัสต์/กองทุนรวม
FPAB11 FII A BRANCACI
395.00-0.42%-1.66ขาย43กองทรัสต์/กองทุนรวม
FSRF11 FISET FL REFCI
0.34-2.86%-0.01ขาย53.000Kอื่นๆ
FSRF11F FISET FL REFCI
0.34-2.86%-0.01ขาย2.440Kอื่นๆ
GOVE IT NOW IGCT
50.39-0.71%-0.36ขาย0กองทรัสต์/กองทุนรวม
GOVE11 IT NOW IGCT CI
50.80-0.39%-0.20ซื้อ13.360Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
GOVE11F IT NOW IGCT CI
50.28-4.95%-2.62ขาย30กองทรัสต์/กองทุนรวม
GPCP3 GPC PART ON
41.501.22%0.50แนะนำให้ซื้อ6.400K241.194M8.554.81อื่นๆ
GPCP3F GPC PART ON
40.31-1.68%-0.69ซื้อ49241.194M8.464.81อื่นๆ
HGBS11 FII HEDGEBS CI
283.900.25%0.70ขาย41.580Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
HGLG11 FII CSHG LOGCI
178.50-0.28%-0.50ขาย34.526Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
HGPO11 FII CSHGPRIMCI
215.990.04%0.09ขาย1.376Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
HGRE11 FII HG REAL CI
185.00-1.09%-2.04ขาย20.821Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
ISUS IT NOW ISE
42.750.49%0.21ซื้อ0กองทรัสต์/กองทุนรวม
ISUS11 IT NOW ISE CI
42.680.28%0.12ซื้อ960กองทรัสต์/กองทุนรวม
ISUS11F IT NOW ISE CI
42.86-2.59%-1.14เป็นกลาง18กองทรัสต์/กองทุนรวม
IVVB11 ISHARE SP500CI
157.25-1.04%-1.65ซื้อ273.450Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
IVVB11F ISHARE SP500CI
158.00-1.22%-1.95ซื้อ2.696Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
KNRI11 FII KINEA CI
170.422.35%3.92ขาย45.362Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
MALL11 FII MALLS BPCI
116.250.18%0.21ขาย23.120Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
MATB11 IT NOW IMAT CI
36.60-0.22%-0.08ขาย14.210Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
MATB11F IT NOW IMAT CI
36.00-2.70%-1.00ขาย38กองทรัสต์/กองทุนรวม
PIBB11 IT NOW PIBB CI
191.05-0.90%-1.73ขาย77.660Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
PIBB11F IT NOW PIBB CI
190.00-2.56%-5.00ขาย113กองทรัสต์/กองทุนรวม
PRSV11 FII P VARGASCI
460.00-0.00%-0.01ซื้อ89กองทรัสต์/กองทุนรวม
RBDS11 FII RBRESID2CI
45.50-2.15%-1.00แนะนำให้ขาย86กองทรัสต์/กองทุนรวม
RBED11 FII RIOB ED CI
177.600.34%0.60ซื้อ3.490Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
RBRY11 FII RBR PCRICI
113.431.73%1.93ซื้อ4กองทรัสต์/กองทุนรวม
RBVA11 FII RIOB VA CI
149.89-0.47%-0.71ซื้อ9.274Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
SAAG11 FII SANT AGECI
133.600.75%1.00ขาย7.983Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
SMAL ISHARES SMAL
139.21-0.24%-0.34ซื้อ0กองทรัสต์/กองทุนรวม
SMAL11 ISHARES SMALCI
139.29-0.19%-0.26ซื้อ750.420Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
SMAL11F ISHARES SMALCI
139.00-0.91%-1.28ซื้อ1.163Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
SPRI3 SPRINGER ON
8.900.00%0.00ขาย40022.512M-0.11อื่นๆ
SPRI3F SPRINGER ON
9.9011.24%1.00ซื้อ422.512M-0.11อื่นๆ
SPXI11 IT NOW SPXI CI
153.69-1.08%-1.68ซื้อ36.450Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
SPXI11F IT NOW SPXI CI
153.62-1.13%-1.75ซื้อ57กองทรัสต์/กองทุนรวม
TBOF11 FII TBOFFICECI
102.320.31%0.32แนะนำให้ซื้อ1.916Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
TRNT11 FII TORRE NOCI
240.000.00%0.00ซื้อ32กองทรัสต์/กองทุนรวม
VISC11 FII VINCI SCCI
129.76-0.71%-0.93ขาย56.712Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
XBOV CAIXAETFXBOV
111.48-0.76%-0.85ขาย0กองทรัสต์/กองทุนรวม
XBOV11 CAIXAETFXBOVCI
111.35-0.90%-1.01ขาย520กองทรัสต์/กองทุนรวม
XBOV11F CAIXAETFXBOVCI
110.71-3.01%-3.44ขาย5กองทรัสต์/กองทุนรวม
XPCM11 FII XP MACAECI
61.95-0.48%-0.30ขาย5.284Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
XPML11 FII XP MALLSCI
135.96-0.10%-0.14ขาย63.399Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ