การบรรทุก (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
872.357M
เงินทุนของตลาด
179.300K
ปริมาณการซื้อขาย
+5.97%
เปลี่ยนแปลง
−9.96%
ประสิทธิภาพ เดือน
−43.30%
ประสิทธิภาพ ปี
−10.30%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
TGMA3 TEGMA ON NM
14.086.42%0.85ซื้อ590.300K8311424.00872.357M8.121.632141.00
โหลดเพิ่ม