เครื่องมือ & ชิ้นส่วน (อุตสาหกรรม)

2
หุ้น
61.483M
เงินทุนของตลาด
5.650K
ปริมาณการซื้อขาย
−2.70%
เปลี่ยนแปลง
−9.52%
ประสิทธิภาพ เดือน
+8.42%
ประสิทธิภาพ ปี
+2.27%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
          
HAGA3 HAGA S/A ON
3.334.06%0.13ขาย2.200K30.742M4.100.82
โหลดเพิ่ม