กลุ่มบริษัททางการเงิน (อุตสาหกรรม)

16
หุ้น
949.694B
เงินทุนของตลาด
5.326M
ปริมาณการซื้อขาย
−3.06%
เปลี่ยนแปลง
−5.17%
ประสิทธิภาพ เดือน
+46.54%
ประสิทธิภาพ ปี
+9.95%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
          
ATOM3 ATOMPAR ON
4.800.21%0.01ขาย5.300K102.614M8.700.56
BRGE11 ALFA CONSORCPNE
8.000.00%0.00ขาย200632.626M22.900.35
CTGP34 CITIGROUP DRN
59.54-0.60%-0.36ขาย3753.861B6.938.99210000.00
DEXP3 DEXXOS PAR ON N1
10.84-1.45%-0.16ขาย201.400K1.115B4.102.95
FSPE11 FISET PESCA CI
0.555.77%0.03ซื้อ7.000K
FSTU11 FISET TUR CI
0.51-5.56%-0.03ขาย6.000K
G2DI33 G2D INVEST DR3
6.490.46%0.03ขาย34.561K
ITSA3 ITAUSA ON N1
10.851.88%0.20ขาย60.700K91.799B126000.00
KRSA3 KORA SAUDE ON NM
7.54-1.95%-0.15แนะนำให้ขาย5005.892B5544.00
POWE3 FOCUS ON ON NM
13.350.60%0.08ขาย57.800K1.246B130.890.1156.00
RPAD3 ALFA HOLDINGON
7.292.24%0.16ซื้อ100588.619M28.650.25
โหลดเพิ่ม