อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — บราซิล

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
948.406B0.340.20%200ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ3
1933.777B2.212.92%9.840Kในทางอุตสาหกรรม8
37.385B0.831.21%3.137Kวัสดุพื้นฐาน5
531.658B3.03-2.10%167ในทางอุตสาหกรรม2
164.572B2.570.19%1.800Kในทางอุตสาหกรรม1
45.559B0.32-0.64%700วัสดุพื้นฐาน1
150.946B2.36-0.12%35.414Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
383.278B1.52-1.36%517.554Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
17.953B10.75-4.35%2.406Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
570.517B3.220.19%946สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
242.702B—%200สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
103.170B1.89-0.22%28.849Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
7525.529B2.80-0.25%301.965Kไฟแนนซ์50
664.541B1.951.90%1.771Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ5
574.042B2.75-0.85%7.972Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
2573.713B1.13-0.33%566สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
165.791B2.32-0.42%1.887Mในทางอุตสาหกรรม13
2.292B5.04-0.46%198.556Kในทางอุตสาหกรรม2
372.872B3.64-0.66%100ไฟแนนซ์2
65.703B6.80-0.69%3.428Kวัสดุพื้นฐาน9
998.417B2.420.83%500เทคโนโลยี1
98.756B2.183.24%3.163Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
130.642B2.980.38%525เทคโนโลยี5
36.504M3.65%2.486Kในทางอุตสาหกรรม2
154.215M5.22%207.438Kวัสดุพื้นฐาน2
38.477B3.13-0.62%166.027Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
640.533B1.30-0.45%174ไฟแนนซ์7
81.126M14.344.19%3.602Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
4147.881B0.06-2.62%28.580Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
1210.938B1.320.24%973สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
156.262B1.480.89%100สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
216.507B1.681.16%100วัสดุพื้นฐาน1
255.830B2.77-1.50%90.413Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร7
1348.998B2.54-0.19%370.359Kสาธารณูปโภค58
95.908B0.61-0.17%1.410Mในทางอุตสาหกรรม6
49.790B2.62—%400สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
382.256B1.51-0.29%1.296Mไฟแนนซ์2
10.029B4.48-0.61%910.849Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร11
969.630B1.960.13%414.706Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร25
1464.411B1.790.02%48.868Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
608.176B1.061.04%10.487Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
66.855M0.20%970วัสดุพื้นฐาน4
1233.739B1.59-0.09%142.512Kในทางอุตสาหกรรม12
504.014B2.46-0.34%236.787Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ18
537.854B2.543.61%388ในทางอุตสาหกรรม16
73.363B4.55-1.11%2.985Mในทางอุตสาหกรรม6
23.019B3.24-0.57%4.336Kไฟแนนซ์2
601.386M1.43%86.824Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
1281.188B2.43-0.10%472สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
3.161B1.27-0.18%118.376Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
57.773M-0.87%12.204Kเทคโนโลยี2
76.214B1.19—%200สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
2111.626B1.830.19%206เทคโนโลยี8
139.364B5.19-0.63%374.234Kสาธารณูปโภค16
1268.453B1.930.54%438ในทางอุตสาหกรรม3
72.431B2.91-15.91%5.434Kในทางอุตสาหกรรม5
65.336B1.792.64%100วัสดุพื้นฐาน1
722.434B3.05-0.24%3.743Mพลังงาน6
1160.398B4.87-0.42%944.688Kบริการโทรคมนาคม9
13156.186B0.13-0.74%650เทคโนโลยี11
1042.997B2.51-2.19%109.563Kไฟแนนซ์7
690.958B3.48-0.25%452ไฟแนนซ์10
432.513B0.210.48%27.765Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
260.324B2.91-0.02%72.409Kไฟแนนซ์5
1000.395B1.660.45%400ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ1
1.263B-1.26%521.572Kในทางอุตสาหกรรม2
9.575B1.64-0.43%603.109Kในทางอุตสาหกรรม3
1228.277B1.724.39%447ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ3
2436.751B0.62-1.99%156.461Kไฟแนนซ์11
20.930B5.533.15%103สาธารณูปโภค2
1771.820B2.86-1.38%447สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
31.939B2.840.74%100เทคโนโลยี1
—%พลังงาน
456.242B3.53-0.76%6.774Kพลังงาน8
2526.212B4.190.85%112.959Kพลังงาน11
31.166M-10.25%2.671Kพลังงาน2
293.632B4.68-3.71%283พลังงาน4
159.475B2.34-2.76%3.415Mวัสดุพื้นฐาน8
72.776B0.82-1.25%837.449Kในทางอุตสาหกรรม4
1984.579B2.340.02%17.087Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร9
71.205B3.46-0.80%3.916Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
5295.827B2.98-0.25%7.052Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ14
3822.311B1.50-0.79%3.800Kเทคโนโลยี1
396.230B0.961.24%100ในทางอุตสาหกรรม2
349.338B2.0011.38%18.293Kไฟแนนซ์7
186.728B1.92-1.65%1.721Mไฟแนนซ์52
2.277B-2.69%291.914Kไฟแนนซ์4
111.077M3.432.35%20สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
55.875B1.51-1.96%2.908Mไฟแนนซ์2
28.070B54.58%600พลังงาน1
1265.649B1.850.01%2.472Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
2805.842B2.330.91%356เทคโนโลยี6
6047.540B1.191.01%5.959Kเทคโนโลยี9
1.897B9.176.67%62วัสดุพื้นฐาน2
1.987B2.04%40.993Kวัสดุพื้นฐาน2
746.200B0.68-0.11%4.327Mวัสดุพื้นฐาน20
2.561B0.37-1.02%22.226Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
933.089B5.66-0.13%100สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
131.680M-0.22%1.405Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
122.603B3.50-2.14%833.608Kสาธารณูปโภค8
1035.261B5.96-0.17%86.160Kบริการโทรคมนาคม3
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ