ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — บราซิล

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
16.876B3.13%1.734Mบริการเชิงพาณิชย์4
1764.629B-1.50%72.212Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
181.492B0.78%3.038Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ24
1373.468B0.40%9.895Kระบบขนส่ง9
214.585B-1.30%1.057Kระบบขนส่ง3
14.855B-0.20%191.729Kสาธารณูปโภค2
1290.416B-0.81%26.181Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
803.333B0.49%50.812Kการค้าปลีก11
219.572B1.26%15.741Kการผลิตของผู้ผลิต7
1346.403B-0.23%4.552Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
2479.906B-1.21%25.631Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
1896.307B-1.17%52เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
233.810B-2.18%11บริการผู้บริโภค2
40.080B3.49%1.953Mการผลิตของผู้ผลิต8
4860.870B-0.17%28.184Kบริการผู้บริโภค6
4.226B-0.83%1.048Mการค้าปลีก2
60.741B-1.89%43.926Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
201.518B-0.38%13อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
408.190B-1.47%1.367Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
1.553B4.82%578.362Kบริการเชิงพาณิชย์2
22.342B0.00%5เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
177.802B-0.93%129.858Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
200.095B0.66%11.480Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
124.544B1.93%1.657Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
2751.732B-0.60%69.361Kบริการทางด้านเทคโนโลยี6
345.859B4.36%12.803Mการค้าปลีก4
448.105B-0.28%189.096Kการค้าปลีก4
865.416B-1.42%296.048Kการค้าปลีก6
2044.218B-0.43%478.715Kสาธารณูปโภค77
300.750B0.80%4.446Mการผลิตของผู้ผลิต4
121.603B-1.76%1เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
138.427B-1.38%4การค้าปลีก1
614.393B-0.05%833สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
4.448B2.33%372.504Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
3.943B-0.03%149.823Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
5209.539B-0.73%69.423Kการเงิน19
923.381B1.07%15.568Kการเงิน21
812.240B-2.69%118บริการเชิงพาณิชย์2
84.494B2.14%1.397Mบริการการกระจายสินค้า2
1995.700B-0.74%69.401Kการค้าปลีก7
678.857B-1.71%1.318Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
355.550B1.34%2.697Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
196.108B-0.63%117.940Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
83.318M-7.67%96.671Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
72.386B-0.69%78สาธารณูปโภค4
1.162B-2.51%206รัฐบาล2
2.776B-2.20%32.867Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
2317.459B-1.07%5.280Kการค้าปลีก2
13.101B2.75%1.429Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
466.440B-0.07%1.165Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
3932.086B-0.98%161.692Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
1295.138B-0.50%244การผลิตของผู้ผลิต4
5.858B0.79%219.090Kการผลิตของผู้ผลิต10
2895.126B-0.35%6.095Kบริการทางด้านเทคโนโลยี12
6.535B1.21%2.527Mการเงิน4
4681.085B-0.01%1.118Mแร่พลังงาน10
12215.176B-2.58%130.208Kการค้าปลีก7
14625.792B-0.84%37.452Kบริการทางด้านเทคโนโลยี19
2637.222B0.01%103.521Kการเงิน17
760.251B-1.48%3.715Mการเงิน4
553.430M0.28%42.922Kอื่นๆ76
356.303B-0.62%773.119Kการเงิน3
8149.736B0.07%575.751Kการเงิน24
2342.829B-0.79%273.488Kการสื่อสาร8
1990.442B-0.26%106.949Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ7
63.059B1.40%142.733Kระบบขนส่ง5
3.093B0.08%208.192Kบริการการกระจายสินค้า6
3909.409B-0.18%464เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6
208.273B-3.29%46.937Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
4.637B0.87%413การผลิตของผู้ผลิต7
%อื่นๆ2
86.298B0.27%6.605Mบริการเชิงพาณิชย์22
6.959B0.06%442.700Kการผลิตของผู้ผลิต4
5376.982B0.75%390.043Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
136.422B1.55%11.246Kบริการผู้บริโภค3
3647.419B-1.41%232.190Kการเงิน10
203.510B-2.63%3.063Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
572.069B-0.87%29.203Kแร่พลังงาน8
206.517B-0.63%447.410Kแร่พลังงาน5
124.638B-0.44%7บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
995.745B-0.62%76.476Kบริการผู้บริโภค22
16.310B-0.01%663.521Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
1785.503B0.13%341แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
89.947B0.35%2.691Mระบบขนส่ง10
15501.601B-0.49%28.864Kบริการทางด้านเทคโนโลยี15
3.786B-1.15%36.847Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
7204.080B-0.14%13.534Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11
6.263B1.51%390.096Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
5.065B-1.95%784.985Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
93.466B-0.61%12การเงิน1
94.074M4.46%1.853Mบริการผู้บริโภค2
161.675B2.86%3.202Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
1776.684B-1.24%135.760Kระบบขนส่ง6
201.198B0.54%2.443Mการเงิน60
307.823B-1.66%3.272Kการเงิน2
548.152B1.83%2.951Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
984.423B-0.99%601.289Kการเงิน30
1699.836B-1.76%9.459Kบริการผู้บริโภค7
%การเงิน1
8450.097B-0.11%11.973Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
130.075B-2.05%1.160Mการเงิน5
1837.693B-0.57%471.442Kการค้าปลีก15
123.883B-1.06%1.209Kการสื่อสาร1
1564.983B0.59%9.318Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
11843.130B-1.52%79.017Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
5.471B-0.30%13.795Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
432.279B-0.58%68สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
97.421M-3.78%42.889Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
3.455B-3.49%477.298Kระบบขนส่ง2
560.032B-0.09%8.932Kการผลิตของผู้ผลิต9
89.240B0.39%822.393Kสาธารณูปโภค8
359.686B1.19%418.455Kบริการการกระจายสินค้า14
57.804B0.17%2.452Mการสื่อสาร2
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ เกี่ยวกับ ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter