หุ้นราคาแพง — ตลาดหุ้นบราซิล

หุ้นที่มีราคาสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเนื่องจากปริมาณความต้องการจำนวนมาก เรียกว่า ภาวะซื้อมากเกินไป overbought มักเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ซื้อมากเกินไป ซึ่งดันราคาสูงขึ้นโดยไม่สามารถพิสูจน์ได้จากการเงินของบริษัท เมื่อผู้ขายเริ่มมากกว่าผู้ซื้อ ราคาจึงเปลี่ยนทิศทางได้ อีกหนึ่งสถานการณ์ที่เป็นสาเหตุให้หุ้นเกิดภาวะ overbought คือเมื่อบริษัทซื้อคืนหุ้นของตัวเอง จึงควรระมัดระวังในการซื้อหุ้นราคาแพงเพราะอาจมีการพักตัวได้

           
ABCB4 ABC BRASIL PN N2
22.50-2.30%-0.53แนะนำให้ซื้อ617.500K4.842B10.642.16การเงิน
ABCB4F ABC BRASIL PN N2
22.68-2.66%-0.62ซื้อ9.565K4.842B10.772.16การเงิน
ALPA3 ALPARGATAS ON N1
30.49-1.99%-0.62ซื้อ2.800K17.648B72.430.43สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ALUP11 ALUPAR UNT N2
29.65-0.30%-0.09ซื้อ944.800K8.689B30.470.98499.00สาธารณูปโภค
ALUP11F ALUPAR UNT N2
30.001.01%0.30แนะนำให้ซื้อ4.570K8.689B30.430.98499.00สาธารณูปโภค
ALUP4 ALUPAR PN N2
9.281.87%0.17ซื้อ19.100K8.158B9.330.98499.00สาธารณูปโภค
ANIM3 ANIMA ON NM
36.66-3.53%-1.34ซื้อ273.400K3.013B15200.000.01บริการผู้บริโภค
ANIM3F ANIMA ON NM
36.49-4.10%-1.56ซื้อ5.225K3.013B15220.000.01บริการผู้บริโภค
BBRC11 FII BB CORP CI
153.41-0.06%-0.09ซื้อ869
BEES4 BANESTES PN
8.10-1.10%-0.09ซื้อ1.400K2.559B16.030.51การเงิน
BMEB4 MERC BRASIL PN
14.70-0.54%-0.08แนะนำให้ซื้อ72.300K770.512M8.231.80การเงิน
BMEB4F MERC BRASIL PN
14.720.07%0.01ซื้อ221774.706M8.191.80การเงิน
BSEV3 BIOSEV ON NM
7.10-4.83%-0.36ซื้อ394.100K7.245B-1.26อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BSEV3F BIOSEV ON NM
7.20-3.61%-0.27ซื้อ9.544K7.245B-1.26อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BTTL3 BATTISTELLA ON
11.03-1.96%-0.22ซื้อ17.000K163.912M-0.29การผลิตของผู้ผลิต
BTTL3F BATTISTELLA ON
12.005.73%0.65ซื้อ125167.182M-0.29การผลิตของผู้ผลิต
CEBR3 CEB ON
71.97-0.03%-0.02ซื้อ5001.038B5.4713.161042.00สาธารณูปโภค
CGRA4 GRAZZIOTIN PN
32.60-1.51%-0.50ซื้อ21.600K653.559M2.702470.00การค้าปลีก
CGRA4F GRAZZIOTIN PN
32.60-1.66%-0.55ซื้อ1.026K653.559M2.702470.00การค้าปลีก
CPLE3 COPEL ON N1
77.96-0.43%-0.34ซื้อ139.300K21.427B11.966.557794.00สาธารณูปโภค
CPLE6F COPEL PNB N1
74.600.08%0.06ซื้อ2.727K20.521B11.386.557794.00สาธารณูปโภค
CRDE3 CR2 ON NM
41.97-0.05%-0.02ซื้อ1.600K101.658M-3.60การเงิน
CTSA3 SANTANENSE ON
8.347.61%0.59แนะนำให้ซื้อ27.600K304.559M4.961.56อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CTSA3F SANTANENSE ON
8.405.00%0.40ซื้อ1.120K327.744M5.121.56อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CTSA4 SANTANENSE PN
8.006.67%0.50แนะนำให้ซื้อ2.400K314.383M4.801.56อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
DIRR3F DIRECIONAL ON NM
18.331.27%0.23ซื้อ4.198K2.627B30.010.62การเงิน
ECOR3 ECORODOVIAS ON NM
19.020.63%0.12ซื้อ2.526M10.584B-0.373742.00ระบบขนส่ง
ECOR3F ECORODOVIAS ON NM
18.88-0.53%-0.10ซื้อ11.231K10.584B-0.373742.00ระบบขนส่ง
EMAE4 EMAE PN
38.80-1.15%-0.45ซื้อ5.500K1.450B12.843.06393.00สาธารณูปโภค
EMAE4F EMAE PN
38.80-1.97%-0.78ซื้อ7391.450B12.953.06393.00สาธารณูปโภค
ENGI11 ENERGISA UNT N2
56.23-0.16%-0.09ซื้อ1.591M19.597B124.800.4514054.00สาธารณูปโภค
FRAS3 FRAS-LE ON N1
7.25-1.23%-0.09ซื้อ283.000K1.556B26.700.274495.00การผลิตของผู้ผลิต
FRAS3F FRAS-LE ON N1
7.14-2.46%-0.18ซื้อ3.760K1.575B26.630.274495.00การผลิตของผู้ผลิต
GUAR3 GUARARAPES ON
29.05-0.85%-0.25ซื้อ521.500K14.502B12.562.3342553.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
GUAR3F GUARARAPES ON
28.58-2.72%-0.80ซื้อ12.623K14.502B12.602.3342553.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ITLC34 INTEL DRN
279.26-1.92%-5.46ซื้อ9001258.589B14.9919.24110800.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
JSLG3 JSL ON NM
35.00-3.69%-1.34ซื้อ1.403M7.515B39.910.9324100.00ระบบขนส่ง
JSLG3F JSL ON NM
35.18-3.33%-1.21ซื้อ19.636K7.238B39.960.9324100.00ระบบขนส่ง
KEPL3 KEPLER WEBERON
30.19-0.03%-0.01ซื้อ61.700K794.622M17.581.72บริการการกระจายสินค้า
LAME3 LOJAS AMERICON N1
23.15-0.86%-0.20ซื้อ1.031M37.470B98.940.2425003.00การค้าปลีก
LAME3F LOJAS AMERICON N1
23.801.93%0.45แนะนำให้ซื้อ2.467K37.794B98.940.2425003.00การค้าปลีก
LEVE3 METAL LEVE ON NM
32.20-1.74%-0.57แนะนำให้ซื้อ307.500K4.205B16.132.037539.00การผลิตของผู้ผลิต
LEVE3F METAL LEVE ON NM
32.23-2.33%-0.77แนะนำให้ซื้อ15.501K4.205B16.242.037539.00การผลิตของผู้ผลิต
LUXM4 TREVISA PN
29.240.83%0.24ซื้อ400150.684M28.551.02ระบบขนส่ง
MCDC34 MCDONALDS DRN
221.510.05%0.11ซื้อ500672.229B6.9832.05210000.00บริการผู้บริโภค
MFII11 FII MERITO ICI
135.45-0.11%-0.15ซื้อ4.788K
MOVI3F MOVIDA ON NM
21.20-0.84%-0.18ซื้อ16.223K6.371B28.580.75การเงิน
NTCO3 GRUPO NATURAON NM
47.47-3.48%-1.71ซื้อ7.018M42.573B82.570.601247.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
NTCO3F GRUPO NATURAON NM
48.00-2.32%-1.14ซื้อ22.427K41.093B82.510.601247.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
OSXB3 OSX BRASIL ON NM
5.6049.33%1.85ซื้อ134.900K17.629M-124.11บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
OSXB3F OSX BRASIL ON NM
5.7046.15%1.80ซื้อ2.432K17.629M-124.11บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PARD3 IHPARDINI ON NM
31.90-0.37%-0.12ซื้อ721.400K4.168B29.701.08บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
PDGR3 PDG REALT ON NM
8.800.00%0.00ซื้อ627.200K70.989M-92.06สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
PNVL4 DIMED PN
505.001.00%5.00ซื้อ4002.258B28.6617.456214.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
PRIO3 PETRORIO ON NM
44.78-1.58%-0.72ซื้อ2.957M6.053B58.330.78แร่พลังงาน
PRIO3F PETRORIO ON NM
44.85-1.86%-0.85ซื้อ37.223K6.053B58.580.78แร่พลังงาน
PTNT4 PETTENATI PN
6.311.77%0.11แนะนำให้ซื้อ121.000K303.173M12.770.491048.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PTNT4F PETTENATI PN
6.301.12%0.07ซื้อ2.880K297.888M12.830.491048.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
RADL3F RAIADROGASILON NM
125.601.85%2.28ซื้อ8.908K41.207B50.602.4436510.00การค้าปลีก
RDES11 FII RD ESCRICI
76.904.98%3.65แนะนำให้ซื้อ602
REDE3 REDE ENERGIAON
9.290.00%0.00แนะนำให้ซื้อ5.700K19.118B30.720.306717.00สาธารณูปโภค
RENT3 LOCALIZA ON NM
51.440.06%0.03ซื้อ3.847M38.866B48.611.068124.00การเงิน
RENT3F LOCALIZA ON NM
51.590.08%0.04ซื้อ13.959K38.866B48.741.068124.00การเงิน
RPAD5 ALFA HOLDINGPNA
10.506.06%0.60ซื้อ2.500K889.164M20.590.48การเงิน
SAPR3 SANEPAR ON N2
23.22-3.29%-0.79แนะนำให้ซื้อ43.200K12.095B11.932.017220.00สาธารณูปโภค
SAPR3F SANEPAR ON N2
23.49-3.13%-0.76แนะนำให้ซื้อ2.982K11.697B12.052.017220.00สาธารณูปโภค
SEER3F SER EDUCA ON NM
31.90-0.65%-0.21ซื้อ2.886K4.044B1.31บริการผู้บริโภค
TEND3 TENDA ON NM
37.27-1.40%-0.53แนะนำให้ซื้อ1.198M3.673B16.932.44การเงิน
TEND3F TENDA ON NM
37.60-2.29%-0.88แนะนำให้ซื้อ4.191K3.621B17.242.44การเงิน
TSLA34 TESLA INC DRN
582.00-1.22%-7.20แนะนำให้ซื้อ1.200K430.197B-19.8348817.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
TUPY3F TUPY ON NM
26.851.02%0.27ซื้อ6.732K3.828B13.511.97การผลิตของผู้ผลิต
UNIP3 UNIPAR ON
39.79-1.73%-0.70ซื้อ39.300K4.000B19.852.04อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
VOTS11 FII V MASTERCI
96.980.01%0.01ซื้อ248
WEGE3 WEG ON NM
40.97-1.11%-0.46ซื้อ5.568M85.935B59.990.6931104.00การผลิตของผู้ผลิต
WEGE3F WEG ON NM
41.200.00%0.00ซื้อ85.501K86.900B59.660.6931104.00การผลิตของผู้ผลิต
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ