หุ้นราคาแพง — ตลาดหุ้นบราซิล

หุ้นที่มีราคาสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเนื่องจากปริมาณความต้องการจำนวนมาก เรียกว่า ภาวะซื้อมากเกินไป overbought มักเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ซื้อมากเกินไป ซึ่งดันราคาสูงขึ้นโดยไม่สามารถพิสูจน์ได้จากการเงินของบริษัท เมื่อผู้ขายเริ่มมากกว่าผู้ซื้อ ราคาจึงเปลี่ยนทิศทางได้ อีกหนึ่งสถานการณ์ที่เป็นสาเหตุให้หุ้นเกิดภาวะ overbought คือเมื่อบริษัทซื้อคืนหุ้นของตัวเอง จึงควรระมัดระวังในการซื้อหุ้นราคาแพงเพราะอาจมีการพักตัวได้

           
ALPA3 ALPARGATAS ON N1
20.310.49%0.10ซื้อ80012.555B46.410.4717000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ALSC3 ALIANSCE ON NM
27.70-0.89%-0.25ซื้อ419.800K5.614B42.790.67234.00ไฟแนนซ์
ALUP11 ALUPAR UNT N2
27.230.59%0.16ซื้อ504.000K7.979B4.096.66499.00สาธารณูปโภค
ANIM3 ANIMA ON NM
21.290.05%0.01ซื้อ259.800K1.653B25047.060.014046.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
AZUL4 AZUL PN N2
49.70-0.30%-0.15ซื้อ1.375M16.876B51.270.9911814.00ในทางอุตสาหกรรม
AZUL4F AZUL PN N2
49.40-0.82%-0.41ซื้อ2.015K16.876B51.270.9911814.00ในทางอุตสาหกรรม
BAUH4 EXCELSIOR PN
42.00-1.66%-0.71ซื้อ1.000K219.333M4.61สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
BCFF11 FII BC FFII CI
92.801.09%1.00ซื้อ25.243K
BMEB3 MERC BRASIL ON
9.992.99%0.29ซื้อ400523.634M8.331.202935.00ไฟแนนซ์
BMEB4 MERC BRASIL PN
10.10-1.94%-0.20ซื้อ21.600K523.634M8.331.202935.00ไฟแนนซ์
BMEB4F MERC BRASIL PN
10.303.31%0.33ซื้อ147523.634M8.331.202935.00ไฟแนนซ์
BPAC11F BTGP BANCO UNT N2
57.20-0.52%-0.30ซื้อ5.283K50.097B47.240.88ไฟแนนซ์
BTTL3 BATTISTELLA ON
4.452.30%0.10ซื้อ2.800K61.529M-0.60ในทางอุตสาหกรรม
CBOP11 FII C BRANCOCI
79.950.50%0.40ซื้อ2.202K
CGAS3 COMGAS ON
85.894.74%3.89ซื้อ20010.523B7.8410.151041.00สาธารณูปโภค
CNTO3 CENTAURO ON NM
15.33-1.10%-0.17ซื้อ227.100K3.221B8196.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CNTO3F CENTAURO ON NM
15.390.00%0.00ซื้อ2.163K3.221B8196.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CPTS11B CAPITANIA SEC II
109.900.01%0.01ซื้อ2.502K
CRDE3 CR2 ON NM
22.300.00%0.00ซื้อ80054.014M-6.70ไฟแนนซ์
CRPG5 CRISTAL PNA
32.61-0.24%-0.08แนะนำให้ซื้อ10.300K946.301M6.245.22วัสดุพื้นฐาน
CRPG5F CRISTAL PNA
32.71-0.06%-0.02ซื้อ477946.301M6.245.22วัสดุพื้นฐาน
CRPG6 CRISTAL PNB
31.80-1.55%-0.50ซื้อ5.600K946.301M6.245.22วัสดุพื้นฐาน
ELPL3 ELETROPAULO ON NM
47.000.00%0.00ซื้อ17.600K9.280B-1.377239.00สาธารณูปโภค
ELPL3F ELETROPAULO ON NM
47.000.45%0.21ซื้อ3569.280B-1.377239.00สาธารณูปโภค
ESTR4 ESTRELA PN
29.000.00%0.00ซื้อ1.900K23.442M-33.65สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
EVEN3 EVEN ON NM
9.38-0.85%-0.08ซื้อ934.000K2.006B-0.39ไฟแนนซ์
EVEN3F EVEN ON NM
9.40-0.63%-0.06ซื้อ7.178K2.006B-0.39ไฟแนนซ์
EZTC3 EZTEC ON NM
30.30-2.85%-0.89ซื้อ1.419M6.060B55.390.55354.00ไฟแนนซ์
EZTC3F EZTEC ON NM
30.74-0.49%-0.15แนะนำให้ซื้อ5.231K6.060B55.390.55354.00ไฟแนนซ์
FIIB11 FII INDL BR CI
524.00-1.13%-5.99ซื้อ1.546K
FLMA11 FII S F LIMACI
3.900.26%0.01ซื้อ66.350K
FLRY3F FLEURY ON NM
23.45-0.47%-0.11ซื้อ16.138K7.432B23.111.049400.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
GBIO33 BIOTOSCANA DR3
10.550.19%0.02ซื้อ431.200K1.118B17.620.60708.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
GEPA3 GER PARANAP ON
44.201.61%0.70แนะนำให้ซื้อ1004.174B16.102.75291.00สาธารณูปโภค
GPIV33 GP INVEST DR3
5.650.00%0.00แนะนำให้ซื้อ600524.975M-2.77ไฟแนนซ์
GUAR3 GUARARAPES ON
18.34-0.76%-0.14ซื้อ1.059M9.728B7.542.4342553.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
GUAR3F GUARARAPES ON
18.48-0.11%-0.02ซื้อ5.542K9.728B7.542.4342553.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
HGPO11 FII CSHGPRIMCI
183.00-0.95%-1.75ซื้อ3.486K
HOOT4 HOTEIS OTHONPN
2.303.14%0.07ซื้อ175.100K42.257M-3.581271.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
JBDU11 J B DUARTE ON
8.321.71%0.14ซื้อ60015.559M0.02202.44วัสดุพื้นฐาน
JHSF3 JHSF PART ON NM
3.51-2.50%-0.09ซื้อ3.700M1.860B9.300.38ไฟแนนซ์
JHSF3F JHSF PART ON NM
3.54-2.21%-0.08ซื้อ13.770K1.860B9.300.38ไฟแนนซ์
JPSA3 JEREISSATI ON
31.40-1.04%-0.33ซื้อ167.600K2.760B25.911.21149000.00ไฟแนนซ์
JPSA3F JEREISSATI ON
31.41-1.07%-0.34ซื้อ1.875K2.760B25.911.21149000.00ไฟแนนซ์
JSLG3 JSL ON NM
17.77-2.09%-0.38ซื้อ328.500K3.657B22.490.8224100.00ในทางอุตสาหกรรม
JSLG3F JSL ON NM
18.200.00%0.00ซื้อ3.612K3.657B22.490.8224100.00ในทางอุตสาหกรรม
KROT3 KROTON ON NM
12.600.00%0.00แนะนำให้ซื้อ11.803M20.535B17.580.7230691.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
KROT3F KROTON ON NM
12.62-0.47%-0.06แนะนำให้ซื้อ10.201K20.535B17.580.7230691.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
LOGG3 LOG COM PROPON NM
23.572.48%0.57ซื้อ252.400K1.739B37.540.63ไฟแนนซ์
LOGG3F LOG COM PROPON NM
25.007.34%1.71แนะนำให้ซื้อ8.446K1.739B37.540.63ไฟแนนซ์
LOGN3 LOG-IN ON NM
16.46-1.32%-0.22ซื้อ1.033M623.398M-0.91750.00ในทางอุตสาหกรรม
LOGN3F LOG-IN ON NM
16.40-1.20%-0.20ซื้อ9.743K623.398M-0.91750.00ในทางอุตสาหกรรม
MEAL3 IMC S/A ON NM
8.60-0.69%-0.06ซื้อ393.100K1.366B224.900.0411670.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MILS3F MILLS ON NM
6.98-1.97%-0.14ซื้อ1.982K1.735B-0.46847.00ในทางอุตสาหกรรม
NAFG3 NADIR FIGUEION
76.000.00%0.00ซื้อ300950.532M11.815.932094.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
OFSA3 OUROFINO S/AON NM
44.503.18%1.37ซื้อ39.900K2.401B40.141.111011.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
OFSA3F OUROFINO S/AON NM
44.703.59%1.55ซื้อ3.101K2.401B40.141.111011.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
OMGE3 OMEGA GER ON NM
26.60-0.19%-0.05ซื้อ141.100K3.645B90.920.29สาธารณูปโภค
OMGE3F OMEGA GER ON NM
26.570.61%0.16ซื้อ5973.645B90.920.29สาธารณูปโภค
PFRM3 PROFARMA ON NM
4.848.52%0.38ซื้อ1.263M593.435M-0.216327.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
PFRM3F PROFARMA ON NM
4.957.84%0.36ซื้อ2.052K593.435M-0.216327.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
PMAM3F PARANAPANEMAON NM
24.331.71%0.41แนะนำให้ซื้อ4.086K1.017B-7.732229.00วัสดุพื้นฐาน
PQDP11 FII D PEDRO CI
3379.991.26%41.99ซื้อ35
PRSV11 FII P VARGASCI ER
456.000.00%0.01ซื้อ55
RAIL3 RUMO S.A. ON NM
22.38-0.36%-0.08แนะนำให้ซื้อ4.875M34.891B100.080.229102.00ในทางอุตสาหกรรม
RBRD11 FII RB II CI
104.500.05%0.05ซื้อ1.387K
RBRY11 FII RBR PCRICI ER
117.001.74%2.00ซื้อ229
RBVA11 FII RIOB VA CI
144.001.27%1.80ซื้อ4.044K
RDNI3 RNI ON NM
8.120.37%0.03แนะนำให้ซื้อ2.000K342.573M-0.57296.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
RLOG3 COSAN LOG ON NM
18.97-0.16%-0.03ซื้อ344.100K8.782B90.990.219102.00ในทางอุตสาหกรรม
ROMI3 INDS ROMI ON NM
16.981.98%0.33ซื้อ340.700K1.067B6.302.702806.00ในทางอุตสาหกรรม
ROMI3F INDS ROMI ON NM
16.951.19%0.20ซื้อ6.956K1.067B6.302.702806.00ในทางอุตสาหกรรม
SAPR4 SANEPAR PN N2
15.65-0.32%-0.05แนะนำให้ซื้อ381.100K7.883B1.719.167022.00สาธารณูปโภค
SAPR4F SANEPAR PN N2
15.77-0.38%-0.06ซื้อ3.558K7.883B1.719.167022.00สาธารณูปโภค
SGPS3F SPRINGS ON NM
14.440.63%0.09ซื้อ1.685K700.500M15.500.909387.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SHUL4 SCHULZ PN
8.910.00%0.00แนะนำให้ซื้อ93.400K455.929M10.420.862949.00ในทางอุตสาหกรรม
SHUL4F SCHULZ PN
8.910.56%0.05ซื้อ1.277K455.929M10.420.862949.00ในทางอุตสาหกรรม
SQIA3 SINQIA ON NM
56.406.62%3.50ซื้อ164.900K649.591M286.150.20เทคโนโลยี
SQIA3F SINQIA ON NM
56.456.89%3.64ซื้อ36.269K649.591M286.150.20เทคโนโลยี
SSBR3 SIERRABRASILON NM
35.18-0.87%-0.31แนะนำให้ซื้อ48.900K2.689B13.892.53130.00ไฟแนนซ์
SSBR3F SIERRABRASILON NM
34.99-1.07%-0.38แนะนำให้ซื้อ3432.689B13.892.53130.00ไฟแนนซ์
STBP3 SANTOS BRP ON NM
5.12-1.35%-0.07ซื้อ1.668M3.401B-0.003026.00ในทางอุตสาหกรรม
SULA11 SUL AMERICA UNT N2
42.87-1.15%-0.50แนะนำให้ซื้อ1.099M16.897B16.982.555000.00ไฟแนนซ์
SULA11F SUL AMERICA UNT N2
42.52-2.23%-0.97ซื้อ2.535K16.897B16.982.555000.00ไฟแนนซ์
TESA3 TERRA SANTA ON NM
17.552.21%0.38ซื้อ48.700K379.345M-0.121764.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TGAR11 FII TG ATIVOCI
129.300.00%0.00ซื้อ10.003K
TIET3 AES TIETE E ON N2
3.03-1.30%-0.04ซื้อ182.000K5.065B17.660.75สาธารณูปโภค
TIET3F AES TIETE E ON N2
2.99-2.29%-0.07ซื้อ4.026K5.065B17.660.75สาธารณูปโภค
TRIS3 TRISUL ON NM
8.30-2.12%-0.18ซื้อ294.600K1.213B14.170.59187.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TRIS3F TRISUL ON NM
8.34-1.88%-0.16ซื้อ6.802K1.213B14.170.59187.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
UCAS3 UNICASA ON NM
4.621.54%0.07ซื้อ173.200K305.319M45.330.10401.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
UCAS3F UNICASA ON NM
4.601.32%0.06ซื้อ448305.319M45.330.10401.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
VVAR3 VIAVAREJO ON NM
7.15-3.12%-0.23ซื้อ32.610M9.255B-0.9053101.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
VVAR3F VIAVAREJO ON NM
7.17-2.85%-0.21ซื้อ84.443K9.255B-0.9053101.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
WIZS3 WIZ S.A. ON NM
12.521.38%0.17ซื้อ758.900K2.002B10.001.251585.00ไฟแนนซ์
WIZS3F WIZ S.A. ON NM
12.501.38%0.17ซื้อ11.543K2.002B10.001.251585.00ไฟแนนซ์
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ