หุ้นราคาแพง — ตลาดหุ้นบราซิล

หุ้นที่มีราคาสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเนื่องจากปริมาณความต้องการจำนวนมาก เรียกว่า ภาวะซื้อมากเกินไป overbought มักเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ซื้อมากเกินไป ซึ่งดันราคาสูงขึ้นโดยไม่สามารถพิสูจน์ได้จากการเงินของบริษัท เมื่อผู้ขายเริ่มมากกว่าผู้ซื้อ ราคาจึงเปลี่ยนทิศทางได้ อีกหนึ่งสถานการณ์ที่เป็นสาเหตุให้หุ้นเกิดภาวะ overbought คือเมื่อบริษัทซื้อคืนหุ้นของตัวเอง จึงควรระมัดระวังในการซื้อหุ้นราคาแพงเพราะอาจมีการพักตัวได้

           
BEEF3 MINERVA ON NM
10.301.28%0.13แนะนำให้ซื้อ10.730M5.355B9.791.04สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CPLE3 COPEL ON N1
6.771.35%0.09ซื้อ2.908M19.249B5.191.296667.00สาธารณูปโภค
ENMT3 ENERGISA MT ON
78.000.00%0.00ซื้อ1.600K17.221B14.365.433136.00สาธารณูปโภค
JBSS3 JBS ON NM
35.380.71%0.25ซื้อ10.040M88.209B6.675.27250000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
LOGN3 LOG-IN ON NM
22.430.99%0.22ซื้อ959.000K2.324B14.651.52ระบบขนส่ง
MOAR3 MONT ARANHA ON
437.00-0.23%-1.00ซื้อ2.000K5.366B24.8717.49อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MRFG3 MARFRIG ON NM
24.287.15%1.62แนะนำให้ซื้อ11.351M15.052B4.055.6032010.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ODPV3 ODONTOPREV ON NM
15.220.86%0.13แนะนำให้ซื้อ1.657M7.901B21.940.692026.00บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
PTNT3 PETTENATI ON
23.10-4.70%-1.14ซื้อ19.500K606.051M21.931.111745.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
โหลดเพิ่ม