หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด — ตลาดหุ้นบราซิล

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
CTKA3F KARSTEN ON
12.61-21.09%-3.37ขาย88087.620M-12.98อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CTKA3 KARSTEN ON
12.74-9.77%-1.38ซื้อ8.300K87.620M-12.98อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
EUCA3 EUCATEX ON N1
20.00-14.89%-3.50ขาย32.700K2.165B20.500.892868.00การผลิตของผู้ผลิต
CTKA4 KARSTEN PN
15.5812.49%1.73ซื้อ1.400K85.944M-12.98อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ESTR4F ESTRELA PN
37.0015.62%5.00แนะนำให้ซื้อ10430.717M-48.42สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
RPAD3F ALFA HOLDINGON
6.00-13.67%-0.95ขาย26592.776M14.560.48การเงิน
FIVN11 FII VIDANOVACI
7.952.05%0.16ซื้อ5.736K
PSVM11F PORTO VM TPR
2.85-12.04%-0.39ขาย91ระบบขนส่ง
EUCA3F EUCATEX ON N1
19.86-13.24%-3.03ขาย1.594K2.165B20.490.892868.00การผลิตของผู้ผลิต
VIVR3 VIVER ON NM
2.602.77%0.07ขาย1.483M117.827M-5.5364.00การเงิน
POMO3F MARCOPOLO ON N2
4.98-1.97%-0.10ซื้อ4.491K4.803B22.390.2215554.00การผลิตของผู้ผลิต
VIVR3F VIVER ON NM
2.675.12%0.13ขาย7.322K117.827M-5.5364.00การเงิน
BRGE5F ALFA CONSORCPNA
16.51-6.72%-1.19ขาย351.598B24.440.68การเงิน
BNBR3 NORD BRASIL ON
106.2914.91%13.79แนะนำให้ซื้อ2.600K7.989B7005.00การเงิน
GPAR3F CELGPAR ON
28.80-4.00%-1.20ซื้อ1182.330Bสาธารณูปโภค
HRDF11 FII HREALTY CI
3.90-2.50%-0.10ซื้อ16.248K
GPCP3F GPC PART ON
40.31-1.68%-0.69ซื้อ49241.194M8.464.81อื่นๆ
HETA4 HERCULES PN
10.003.63%0.35ขาย6.800K4.921M1.158.49สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
BNBR3F NORD BRASIL ON
102.0014.48%12.90แนะนำให้ซื้อ2317.989B7005.00การเงิน
WTSP11B FII OURINVEST RE I
69.78-0.16%-0.11ขาย216
CPRE3F CPFL RENOVAVON NM
17.26-0.06%-0.01ขาย648.920B126.370.17446.00สาธารณูปโภค
BEEF11 MINERVA BNS ORD NM
7.205.88%0.40ซื้อ220.500K
CTKA4F KARSTEN PN
15.507.12%1.03ซื้อ16985.944M-12.98อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SULA4 SUL AMERICA PN N2
16.76-0.24%-0.04ขาย5.100K19.749B6.112.875000.00การเงิน
BRGE8F ALFA CONSORCPND
8.8013.40%1.04ซื้อ3586.225M11.490.68การเงิน
HETA4F HERCULES PN
10.015.37%0.51ซื้อ474.921M1.078.49สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
RCFA11 FII GP RCFA CI
1.86-3.63%-0.07แนะนำให้ขาย21.462K
FNOR11F FINOR CI *
0.200.00%0.00ขาย2.448K
FCCQ11 FIP CONQUESTCI
4.50-0.44%-0.02ขาย518
WHRL3F WHIRLPOOL ON
9.001.12%0.10ขาย8513.074B8.281.08สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
VVAR3F VIAVAREJO ON NM
16.533.64%0.58ซื้อ210.478K20.730B-0.67การค้าปลีก
HOOT4F HOTEIS OTHONPN
3.17-0.31%-0.01ขาย53055.301M-3.43บริการผู้บริโภค
BEEF3F MINERVA ON NM
12.873.37%0.42ซื้อ32.716K5.987B-0.86สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
MERC4 MERC FINANC PN
12.2811.64%1.28ซื้อ300198.110M8.151.36การเงิน
SLED3F SARAIVA LIVRON N2
3.30-6.52%-0.23ขาย65176.716M-10.852785.00บริการผู้บริโภค
RANI4F CELUL IRANI PN
8.15-6.43%-0.56ซื้อ1.523K1.440B-0.592426.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
JBDU4F J B DUARTE PN
2.151.42%0.03ขาย33411.444Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SPRI3F SPRINGER ON
9.9011.24%1.00ซื้อ422.512M-0.11อื่นๆ
PNVL3F DIMED ON
862.4010.42%81.39แนะนำให้ซื้อ1783.839B44.7017.456214.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
SAPR11F SANEPAR UNT N2
108.03-2.68%-2.97ซื้อ6.039K10.981B51.772.147166.00สาธารณูปโภค
BRZP11 FIP BRZ IE CI
1070.00-0.83%-9.00400
UNIP5F UNIPAR PNA
35.71-0.78%-0.28ซื้อ363.228B16.172.04อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MGEL4F MANGELS INDLPN
10.722.10%0.22ซื้อ13063.615M-0.87การผลิตของผู้ผลิต
BEEF11F MINERVA BNS ORD NM
7.035.87%0.39ซื้อ1.165K
OSXB3F OSX BRASIL ON NM
4.50-0.44%-0.02ขาย42313.757M-124.11บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PSVM11 PORTO VM TPR
3.15-5.97%-0.20ขาย1.700Kระบบขนส่ง
LAME3F LOJAS AMERICON N1
24.387.92%1.79ซื้อ8.320K36.595B97.410.2425003.00การค้าปลีก
FDES11F FUNDES CI
0.561.82%0.01เป็นกลาง380
PPLA11F PPLA UNT
0.94-6.93%-0.07ขาย5.327K855.056Mการเงิน
LAME4F LOJAS AMERICPN N1
29.008.29%2.22แนะนำให้ซื้อ51.114K43.441B114.930.2425003.00การค้าปลีก
GOLL11F GOL BNS PRE N2
11.500.00%0.00ขาย25
APER3F ALPER S.A. ON NM
29.903.86%1.11ซื้อ629318.607M-17.90การเงิน
LAME4 LOJAS AMERICPN N1
28.907.68%2.06แนะนำให้ซื้อ13.707M43.441B115.440.2425003.00การค้าปลีก
BOBR4F BOMBRIL PN
2.10-2.78%-0.06ขาย2.358K557.489Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
WIZS3 WIZ S.A. ON NM
14.73-4.78%-0.74ขาย1.751M2.474B11.751.341585.00การเงิน
WIZS3F WIZ S.A. ON NM
14.76-3.84%-0.59ขาย39.604K2.474B11.801.341585.00การเงิน
DASA3F DASA ON
66.009.78%5.88ซื้อ1032.207B154.080.41บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
LAME3 LOJAS AMERICON N1
24.628.89%2.01ซื้อ3.070M36.595B96.400.2425003.00การค้าปลีก
BMIN4 MERC INVEST PN
20.00-8.34%-1.82ขาย700105.286Mการเงิน
AMAR3F LOJAS MARISAON NM
15.396.88%0.99แนะนำให้ซื้อ24.494K3.752B204.100.07การค้าปลีก
EDGA11 FII GALERIA CI
51.090.77%0.39ขาย7.779Kอื่นๆ
BMEB3F MERC BRASIL ON
15.130.40%0.06ซื้อ179794.099M7.801.80การเงิน
LLIS3F LE LIS BLANCON NM
17.805.14%0.87ซื้อ7241.168B43.390.40สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
RANI3F CELUL IRANI ON
5.29-1.31%-0.07ซื้อ2.884K871.024M-0.592426.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AMAR3 LOJAS MARISAON NM
15.286.48%0.93แนะนำให้ซื้อ3.634M3.752B200.280.07การค้าปลีก
RANI3 CELUL IRANI ON
5.15-2.83%-0.15ซื้อ89.700K871.024M-0.592426.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
A1MD34 ADVANCED MICDRN
233.01-7.99%-20.24ซื้อ210
OIBR3 OI ON N1
1.125.66%0.06ซื้อ275.455M6.310B-2.5672944.00การสื่อสาร
OIBR3F OI ON N1
1.126.67%0.07ซื้อ141.683K6.310B-2.5672944.00การสื่อสาร
SAPR3 SANEPAR ON N2
23.984.31%0.99แนะนำให้ซื้อ32.600K11.581B10.732.147166.00สาธารณูปโภค
BOBR4 BOMBRIL PN
2.07-3.27%-0.07ขาย284.200K557.489Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ALUP4 ALUPAR PN N2
8.792.21%0.19ซื้อ7.500K7.560B8.890.98499.00สาธารณูปโภค
RANI4 CELUL IRANI PN
8.26-5.71%-0.50ซื้อ13.200K1.440B-0.592426.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
RCRB11 FII RIOB RC CI
207.003.24%6.50เป็นกลาง9.729K
BZLI11 FII BRREALTYCI
14.80-4.52%-0.70แนะนำให้ขาย247.925K
ENMT4F ENERGISA MT PN
29.13-7.49%-2.36ขาย16.707B12.652.493218.00สาธารณูปโภค
TESA3F TERRA SANTA ON NM
19.81-6.64%-1.41ขาย316452.917M-2.33อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CTNM4F COTEMINAS PN
9.27-5.12%-0.50แนะนำให้ขาย491295.029Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
INEP4 INEPAR PN
8.01-1.72%-0.14แนะนำให้ขาย10.100K65.251M-50.12การผลิตของผู้ผลิต
IRBR3F IRBBRASIL REON NM
32.79-4.96%-1.71แนะนำให้ขาย152.958K32.026B1.89การเงิน
HOOT4 HOTEIS OTHONPN
3.123.65%0.11ขาย10.200K55.301M-3.43บริการผู้บริโภค
BEEF3 MINERVA ON NM
12.762.82%0.35ซื้อ7.589M5.987B-0.86สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
BTOW3 B2W DIGITAL ON NM
72.762.49%1.77ซื้อ3.530M37.144B-0.959052.00การค้าปลีก
RDNI3F RNI ON NM
14.783.28%0.47ขาย407611.944M-0.27294.00การเงิน
TXRX4F TEX RENAUX PN
6.60-7.30%-0.52ขาย32129.815M6.730.97อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TCNO3F TECNOSOLO ON
2.83-1.74%-0.05ขาย1.311K19.067M-0.19บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BTOW3F B2W DIGITAL ON NM
72.012.20%1.55ซื้อ18.255K37.144B-0.959052.00การค้าปลีก
GSHP3F GENERALSHOPPON NM
64.090.16%0.10ซื้อ309120.022M-1.38151.00การเงิน
ETER3F ETERNIT ON NM
5.98-1.97%-0.12ขาย8.570K191.220M-2.73แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
PPLA11 PPLA UNT
0.93-5.10%-0.05ขาย942.300K855.056Mการเงิน
CHKE34 CHESAPEAKE DRN
1.97-7.08%-0.15ขาย8.830K
ADHM3 ADVANCED,DH ON
2.40-6.61%-0.17ขาย64.400K47.561M-0.82บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
MRFG3F MARFRIG ON NM
14.012.94%0.40ซื้อ43.472K9.670B3.563.8930167.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
LWSA3F LOCAWEB ON NM
24.60-1.60%-0.40แนะนำให้ซื้อ10.088K3.187B141.350.181229.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
RCSL4 RECRUSUL PN
2.050.99%0.02ขาย2.138M153.922M-0.06บริการการกระจายสินค้า
ADHM3F ADVANCED,DH ON
2.42-6.56%-0.17ขาย1.642K47.561M-0.82บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
IGBR3F IGB S/A ON
2.79-3.46%-0.10ขาย29035.014M-3.53สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
TCNO4F TECNOSOLO PN
1.55-1.90%-0.03ขาย1.188K10.261M-0.19บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
WHRL4 WHIRLPOOL PN
9.27-0.86%-0.08ขาย33.900K14.051B8.701.08สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
INEP3 INEPAR ON
7.50-6.25%-0.50แนะนำให้ขาย25.000K64.050M-50.12การผลิตของผู้ผลิต
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ