ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด — ตลาดหุ้นบราซิล

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
TXRX3F TEX RENAUX ON
71.69-29.01%-29.30ซื้อ3.309K460.002M178.970.56อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TXRX3 TEX RENAUX ON
72.15-33.19%-35.85ซื้อ2.500K460.002M191.390.56อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SNSY3F SANSUY ON
23.52-7.76%-1.98ขาย1.418K196.768M-18.551622.00การผลิตของผู้ผลิต
GPAR3F CELGPAR ON
80.00-17.95%-17.50แนะนำให้ซื้อ5287.793B38.162.55สาธารณูปโภค
CEPE3F CELPE ON
94.0047.87%30.43ซื้อ629.550B32.172.802532.00สาธารณูปโภค
BALM3F BAUMER ON
20.17-2.56%-0.53ซื้อ1.334K199.614M12.851.61บริการการกระจายสินค้า
BRGE3F ALFA CONSORCON
10.808.00%0.80ซื้อ3.900K743.828M14.980.67การเงิน
SNSY3 SANSUY ON
22.99-9.84%-2.51ขาย26.700K196.768M-18.551622.00การผลิตของผู้ผลิต
NORD3F NORDON MET ON
31.0110.75%3.01ซื้อ12.017K189.706M553.360.05การผลิตของผู้ผลิต
RPAD3F ALFA HOLDINGON
7.911.93%0.15ซื้อ535660.522M15.950.49การเงิน
TEKA3F TEKA ON
73.35-5.60%-4.35แนะนำให้ซื้อ1.353K39.105M-229.181265.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
BRGE3 ALFA CONSORCON
10.867.52%0.76แนะนำให้ซื้อ14.200K743.828M15.130.67การเงิน
NORD3 NORDON MET ON
31.369.46%2.71ซื้อ21.000K189.706M566.210.05การผลิตของผู้ผลิต
DASA3F DASA ON
127.00-13.45%-19.74ซื้อ1.798K72.106B-0.41บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
DASA3 DASA ON
128.00-14.67%-22.00ซื้อ3.600K72.106B-0.41บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
INEP3 INEPAR ON
27.61-3.43%-0.98ซื้อ47.700K234.912M-53.24การผลิตของผู้ผลิต
CLSC3F CELESC ON N2
55.00-1.79%-1.00ซื้อ2162.314B6.179.083333.00สาธารณูปโภค
PDGR3 PDG REALT ON NM
5.34-7.13%-0.41แนะนำให้ซื้อ592.000K46.385Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
BSEV3 BIOSEV ON NM
7.43-7.70%-0.62แนะนำให้ซื้อ455.600K8.214B-1.23อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CASH3F MELIUZ ON NM
31.46-3.47%-1.13แนะนำให้ซื้อ291.014K4.117Bบริการเชิงพาณิชย์
CASH3 MELIUZ ON NM
30.96-4.91%-1.60แนะนำให้ซื้อ10.955M4.117Bบริการเชิงพาณิชย์
CEDO3 CEDRO ON N1
12.05-5.56%-0.71ขาย11.500K127.600M-5.85อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CRIV3F ALFA FINANC ON
6.115.89%0.34แนะนำให้ซื้อ2.421K564.589M10.210.57การเงิน
FHER3 FER HERINGERON NM
4.377.64%0.31ซื้อ1.198M218.661M1079.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
INEP3F INEPAR ON
28.62-0.28%-0.08ซื้อ1.906K234.912M-53.24การผลิตของผู้ผลิต
FHER3F FER HERINGERON NM
4.397.07%0.29ซื้อ15.124K218.661M1079.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PDGR3F PDG REALT ON NM
5.40-2.70%-0.15แนะนำให้ซื้อ7.059K46.385Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
RSID3F ROSSI RESID ON NM
12.2810.53%1.17แนะนำให้ซื้อ2.772K189.372M-10.66สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
BSEV3F BIOSEV ON NM
7.50-8.54%-0.70แนะนำให้ซื้อ9.629K8.214B-1.23อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AVLL3F ALPHAVILLE ON NM
21.76-1.09%-0.24ขาย224485.302M308.00การเงิน
CRIV3 ALFA FINANC ON
6.1511.82%0.65แนะนำให้ซื้อ15.900K564.589M9.730.57การเงิน
RCSL3F RECRUSUL ON
7.98-9.83%-0.87ขาย13.243K662.697M-0.03บริการการกระจายสินค้า
RSID3 ROSSI RESID ON NM
12.208.93%1.00แนะนำให้ซื้อ300.700K189.372M-10.66สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
SLED3F SARAIVA LIVRON N2
1.176.36%0.07ซื้อ13.603K71.002M1832.00บริการผู้บริโภค
RCSL3 RECRUSUL ON
7.91-9.50%-0.83ขาย1.832M662.697M-0.03บริการการกระจายสินค้า
TEKA3 TEKA ON
74.90-3.63%-2.82ซื้อ2.300K39.105M-229.181265.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
JBSS3F JBS ON NM
24.480.08%0.02ซื้อ34.106K63.944B21.671.13242000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CEDO3F CEDRO ON N1
12.35-3.89%-0.50ขาย1.471K127.600M-5.85อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MWET3 WETZEL S/A ON
45.01-11.75%-5.99ขาย10088.434M-15.12920.00การผลิตของผู้ผลิต
IGBR3 IGB S/A ON
14.00-4.11%-0.60ซื้อ483.400K182.573M-7.29สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
BALM3 BAUMER ON
20.600.98%0.20ซื้อ6.300K199.614M12.661.61บริการการกระจายสินค้า
IGBR3F IGB S/A ON
14.300.85%0.12ซื้อ5.914K182.573M-7.29สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
APER3F ALPER S.A. ON NM
38.20-2.08%-0.81ซื้อ2.451K439.988M5736.760.0195.00การเงิน
BAZA3F AMAZONIA ON
39.97-2.37%-0.97ขาย6161.201B3.3312.282965.00การเงิน
FESA3F FERBASA ON N1
34.062.90%0.96ซื้อ1382.928B90.140.373087.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SLED3 SARAIVA LIVRON N2
1.163.57%0.04ซื้อ1.440M71.002M1832.00บริการผู้บริโภค
CTNM3F COTEMINAS ON
11.37-10.47%-1.33ขาย32358.447M-7.06สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
STBP3F SANTOS BRP ON NM
6.14-1.29%-0.08ซื้อ35.714K5.371B-0.023041.00ระบบขนส่ง
SMLS3F SMILES ON NM
21.15-0.80%-0.17เป็นกลาง22.033K2.645B9.272.30146.00บริการผู้บริโภค
WLMM3 WLM IND COM ON
22.31-9.79%-2.42ซื้อ1.600K900.535M14.391.61851.00บริการการกระจายสินค้า
APER3 ALPER S.A. ON NM
37.46-4.66%-1.83แนะนำให้ซื้อ118.100K439.988M5777.940.0195.00การเงิน
LUPA3 LUPATECH ON NM
2.27-0.44%-0.01ขาย388.400K59.879M-18.65272.00การผลิตของผู้ผลิต
RPAD3 ALFA HOLDINGON
7.69-1.41%-0.11ซื้อ4.600K660.522M16.040.49การเงิน
EALT3 ACO ALTONA ON
15.55-4.19%-0.68ซื้อ3.700K365.175M17.400.93990.00การผลิตของผู้ผลิต
ENJU3 ENJOEI ON NM
16.06-0.25%-0.04ซื้อ3.453M3.147B73.00การค้าปลีก
CEED3F CEEE-D ON N1
56.0010.11%5.14ซื้อ253รัฐบาล
REDE3F REDE ENERGIAON
12.1210.18%1.12แนะนำให้ซื้อ5624.480B33.960.326920.00สาธารณูปโภค
EALT3F ACO ALTONA ON
16.00-3.61%-0.60ซื้อ939365.175M17.800.93990.00การผลิตของผู้ผลิต
SHOW3 TIME FOR FUNON NM
3.60-5.26%-0.20ขาย2.027M255.783M-0.85บริการผู้บริโภค
IRBR3 IRBBRASIL REON NM
6.92-8.95%-0.68แนะนำให้ขาย96.584M9.541B-0.27446.00การเงิน
TESA3F TERRA SANTA ON NM
27.510.70%0.19ซื้อ1.106K586.918M-3.98อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SHOW3F TIME FOR FUNON NM
3.65-4.20%-0.16ขาย16.642K255.783M-0.85บริการผู้บริโภค
MNPR3F MINUPAR ON
6.54-3.11%-0.21ขาย46748.636M-2.02อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ENJU3F ENJOEI ON NM
16.200.62%0.10ซื้อ63.600K3.147B73.00การค้าปลีก
LUPA3F LUPATECH ON NM
2.27-0.44%-0.01ขาย2.887K59.879M-18.65272.00การผลิตของผู้ผลิต
BPAC3F BTGP BANCO ON N2
46.49-1.48%-0.70ซื้อ561114.195Bการเงิน
CSRN3F COSERN ON
15.56-0.89%-0.14แนะนำให้ขาย62.772B8.211.91781.00สาธารณูปโภค
SMLS3 SMILES ON NM
21.00-1.41%-0.30ขาย2.100M2.645B9.262.30146.00บริการผู้บริโภค
IRBR3F IRBBRASIL REON NM
6.97-8.29%-0.63แนะนำให้ขาย240.262K9.541B-0.27446.00การเงิน
ETER3F ETERNIT ON NM
13.86-1.70%-0.24ซื้อ31.378K728.488M15.180.931500.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CTKA3F KARSTEN ON
24.20-7.56%-1.98ขาย58160.719M1.3021.77อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
DOHL3F DOHLER ON
37.50-3.65%-1.42ซื้อ2583.026B113.010.25อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MTRE3 MITRE REALTYON NM
16.202.53%0.40ซื้อ629.800K1.671B42.580.37การเงิน
MTRE3F MITRE REALTYON NM
16.464.51%0.71ซื้อ7.867K1.671B42.440.37การเงิน
TELB3 TELEBRAS ON
81.20-3.34%-2.81ขาย2.200K5.023B111.800.75402.00การสื่อสาร
GFSA3 GAFISA ON NM
4.353.82%0.16ซื้อ15.615M1.257B-0.03250.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
NGRD3F NEOGRID ON NM
11.67-0.68%-0.08ซื้อ121.855K2.800B777.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
AMAR3F LOJAS MARISAON NM
6.09-1.30%-0.08ขาย28.402K1.593B-1.42การค้าปลีก
ETER3 ETERNIT ON NM
13.92-1.28%-0.18ซื้อ4.156M728.488M15.180.931500.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
MGLU3F MAGAZ LUIZA ON NM
25.961.80%0.46แนะนำให้ซื้อ391.339K165.511B575.620.05การค้าปลีก
RDNI3F RNI ON NM
11.170.18%0.02ขาย114460.013M-0.15300.00การเงิน
GFSA3F GAFISA ON NM
4.384.04%0.17ซื้อ30.016K1.257B-0.03250.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
CEGR3F CEG ON
60.009.09%5.00ขาย1814.848B35.841.53393.00สาธารณูปโภค
BRIV3F ALFA INVEST ON
12.46-2.88%-0.37ซื้อ3051.108Bการเงิน
PLAS3 PLASCAR PARTON
5.091.19%0.06ขาย3.100K62.500M4.771.051801.00การผลิตของผู้ผลิต
BSLI3F BRB BANCO ON
60.70-0.08%-0.05ซื้อ34425.773B4.581.334517.00การเงิน
AERI3 AERIS ON NM
12.36-3.59%-0.46ซื้อ10.923M9.571B56.900.233627.00การผลิตของผู้ผลิต
BTTL3F BATTISTELLA ON
10.474.49%0.45ขาย25147.566M13.740.73การผลิตของผู้ผลิต
ELET3F ELETROBRAS ON N1
30.29-3.38%-1.06ขาย94.072K49.107B7.245.4413089.00สาธารณูปโภค
PTBL3 PORTOBELLO ON NM
7.501.35%0.10แนะนำให้ซื้อ3.730M1.120B11.290.66การผลิตของผู้ผลิต
ELET3 ELETROBRAS ON N1
30.24-3.39%-1.06ขาย14.677M49.107B7.235.4413089.00สาธารณูปโภค
TCNO3F TECNOSOLO ON
2.19-5.60%-0.13แนะนำให้ขาย1.151K15.161M-0.17บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
LAVV3F LAVVI ON NM
8.36-4.46%-0.39ขาย2.630K1.790Bการเงิน
NGRD3 NEOGRID ON NM
11.59-1.19%-0.14ซื้อ15.220M2.800B777.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
SEQL3F SEQUOIA LOG ON NM
28.65-3.08%-0.91ซื้อ26.794K3.745Bระบบขนส่ง
TOTS3F TOTVS ON NM
30.071.31%0.39ซื้อ33.559K16.891B67.810.44บริการทางด้านเทคโนโลยี
LLIS3 LE LIS BLANCON NM
4.45-3.89%-0.18แนะนำให้ขาย130.600K318.779M-27.25สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CAMB3F CAMBUCI ON
5.41-3.22%-0.18ขาย3.029K234.077M9.400.59สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ATMP3F ATMASA ON NM
3.10-0.64%-0.02เป็นกลาง2.633K78.443M-66.2620771.00บริการเชิงพาณิชย์
PTBL3F PORTOBELLO ON NM
7.583.69%0.27แนะนำให้ซื้อ19.109K1.120B11.160.66การผลิตของผู้ผลิต
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เพื่อนที่ชวนมา เหรียญ ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ