หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
ELET5F ELETROBRAS PNA N1
23.10-39.21%-14.90ขาย545.340B-2.0521235.00สาธารณูปโภค
CRPG3F CRISTAL ON
36.48-38.15%-22.50ซื้อ70782.345M5.466.17วัสดุพื้นฐาน
MEND5 MENDES JR PNA
6.30-28.57%-2.52ขาย40019.791M-175.52ในทางอุตสาหกรรม
FBMC4F FIBAM PN
2.9998.01%1.48ซื้อ1991.910K-21.16สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
AZEV4F AZEVEDO PN
1.33-16.88%-0.27ซื้อ69658.142M-3.14ในทางอุตสาหกรรม
BRGE7 ALFA CONSORCPNC
5.4077.05%2.35ซื้อ100289.762M5.570.83ไฟแนนซ์
FSTU11F FISET TUR CI
0.400.00%0.00แนะนำให้ซื้อ360
DMMO11F DOMMO BNS ORD
0.18-28.00%-0.078652.403B-0.11พลังงาน
FDES11 FUNDES CI
0.3754.17%0.13ขาย11.000K
CALI4F CONST A LINDPN
52.00-25.71%-18.00แนะนำให้ขาย927.909M-4.15ไฟแนนซ์
BRGE5 ALFA CONSORCPNA
3.5144.44%1.08แนะนำให้ซื้อ100289.762M5.570.83ไฟแนนซ์
LIQO3F LIQ ON NM
1.0917.20%0.16ซื้อ1.428K14.312M-293.6857370.00ในทางอุตสาหกรรม
PTNT4F PETTENATI PN
3.5034.10%0.89แนะนำให้ซื้อ2218.937M7.850.422254.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
FSTU11 FISET TUR CI
0.34-8.11%-0.03ซื้อ118.000K
LIQO3 LIQ ON NM
1.0918.48%0.17ซื้อ2.541M14.312M-293.6857370.00ในทางอุตสาหกรรม
AZEV4 AZEVEDO PN
1.37-14.91%-0.24ซื้อ662.300K58.142M-3.14ในทางอุตสาหกรรม
TCNO4F TECNOSOLO PN
1.9925.16%0.40ซื้อ13010.659M-1.93250.00ในทางอุตสาหกรรม
GSHP3F GENERALSHOPPON NM
5.66-8.71%-0.54ซื้อ332398.322M-0.84155.00ไฟแนนซ์
SLED3F SARAIVA LIVRON N2
2.50-18.57%-0.57แนะนำให้ขาย164.580M-3.823860.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
DMMO11 DOMMO BNS ORD
0.215.00%0.01484.700K2.403B-0.11พลังงาน
FSRF11F FISET FL REFCI
0.28-15.15%-0.05ซื้อ2.934K
PATI4F PANATLANTICAPN
25.3826.90%5.38แนะนำให้ซื้อ20276.499M4.363.55วัสดุพื้นฐาน
AHEB6F SPTURIS PNB
45.45-17.36%-9.55ซื้อ12302.315M-4.89572.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
FJTA11 FORJA TAURUSBNS PRE N2
1.5213.43%0.18ซื้อ106.400K328.616M-4.423500.00ในทางอุตสาหกรรม
SNSY3F SANSUY ON
75.0125.02%15.01ราบเรียบ26.934M-783.461460.00วัสดุพื้นฐาน
NUTR3F NUTRIPLANT ON MA
30.003.45%1.00ขาย254.474M-31.78104.00วัสดุพื้นฐาน
PPLA11F PPLA UNT
1.8020.00%0.30แนะนำให้ซื้อ10416.422B-3.20ไฟแนนซ์
BMIN3F MERC INVEST ON
14.31-15.82%-2.69ขาย2068.566M27.860.51ไฟแนนซ์
BMIN3 MERC INVEST ON
14.21-3.46%-0.51ขาย30068.566M27.860.51ไฟแนนซ์
BDLL3F BARDELLA ON
42.00-15.61%-7.77ขาย127.200M-69.342393.00ในทางอุตสาหกรรม
TOYB3F TECTOY ON
2.1010.53%0.20ซื้อ6253.514M-0.70สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
FSRF11 FISET FL REFCI
0.29-6.45%-0.02ซื้อ401.000K
IGBR3F IGB S/A ON
2.21-10.89%-0.27ซื้อ69730.137M0.613.95เทคโนโลยี
CEDO3F CEDRO ON N1
5.7011.76%0.60แนะนำให้ขาย6260.000M1.214.953378.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CEEB3F COELBA ON
21.03-8.21%-1.88แนะนำให้ขาย314.582B10.582.112897.00สาธารณูปโภค
CEBR5 CEB PNA
30.75-13.21%-4.68ขาย200403.659M-3.071091.00สาธารณูปโภค
SPXI11F IT NOW SPXI CI
90.00-14.29%-15.00แนะนำให้ขาย8
MYPK11 IOCHP-MAXIONBNS ORD NM
0.62-4.62%-0.03ขาย9.100K3.329B24.250.9215000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
HOOT4F HOTEIS OTHONPN
1.94-13.78%-0.31แนะนำให้ขาย2435.275M-3.671271.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
LOGG3F LOG COM PROPON ES NM
18.7016.66%2.67ซื้อ1.829K1.591Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
SNSY5 SANSUY PNA
54.9016.59%7.81แนะนำให้ซื้อ2006.934M-783.461460.00วัสดุพื้นฐาน
MOAR3F MONT ARANHA ON EDJ
164.46-13.28%-25.19แนะนำให้ซื้อ82.083B149.971.1344.00ไฟแนนซ์
BMEB3F MERC BRASIL ON
7.55-13.22%-1.15ซื้อ2398.360M6.541.162879.00ไฟแนนซ์
FJTA11F FORJA TAURUSBNS PRE N2
1.507.91%0.11ซื้อ720328.616M-4.423500.00ในทางอุตสาหกรรม
FSPE11F FISET PESCA CI
0.40-13.04%-0.06แนะนำให้ซื้อ404
ENMT4F ENERGISA MT PN
20.0017.65%3.00ซื้อ44.216B22.250.892423.00สาธารณูปโภค
CLSC3 CELESC ON N2
54.0017.39%8.00แนะนำให้ซื้อ1002.233B11.934.853235.00สาธารณูปโภค
NUTR3 NUTRIPLANT ON MA
35.0016.67%5.00ซื้อ3004.474M-31.78104.00วัสดุพื้นฐาน
GMCO34 GENERAL MOT DRN
140.0015.42%18.70แนะนำให้ซื้อ1.000K199.985B6.4022.38180000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
USIM6F USIMINAS PNB N1
9.60-12.49%-1.37ซื้อ1312.281B38.120.2651182.00วัสดุพื้นฐาน
BAZA3F AMAZONIA ON
26.002.77%0.70ซื้อ79770.795M17.261.512954.00ไฟแนนซ์
WIZS3F WIZ S.A. ON NM
7.84-5.66%-0.47ซื้อ35.710K1.302B8.091.011636.00ไฟแนนซ์
BEEF11F MINERVA BNS ORD NM
1.7114.00%0.21ราบเรียบ1002.026B-6.76สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CEDO3 CEDRO ON N1
6.00-11.76%-0.80แนะนำให้ขาย50060.000M1.214.953378.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
AQLL11 FII AQUILLA CI
450.0015.37%59.94ซื้อ4
ELEK4F ELEKEIROZ PN
12.41-11.36%-1.59ซื้อ47472.592M5.492.73739.00วัสดุพื้นฐาน
CEPE6F CELPE PNB
16.0014.29%2.00ซื้อ7148.498M8.722.071707.00สาธารณูปโภค
EALT3F ACO ALTONA ON
4.80-9.43%-0.50ซื้อ100112.950M3.211.56638.00วัสดุพื้นฐาน
WHRL4F WHIRLPOOL PN
4.55-10.78%-0.55ขาย107.364B20.410.248000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
DIRR3F DIRECIONAL ON NM
8.60-2.49%-0.22ซื้อ3251.247B-1.07745.00ไฟแนนซ์
GSHP3 GENERALSHOPPON NM
5.70-5.00%-0.30ซื้อ67.000K398.322M-0.84155.00ไฟแนนซ์
TXRX4F TEX RENAUX PN
2.06-8.44%-0.19ขาย4110.216M-12.63745.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ECOO11F ISHARES ECOOCI
90.51-10.39%-10.49ซื้อ2
RSID3F ROSSI RESID ON NM
5.845.61%0.31แนะนำให้ซื้อ30395.433M-20.21ไฟแนนซ์
DASA3F DASA ON
29.746.21%1.74แนะนำให้ซื้อ1119.351B47.270.6718142.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
AZEV3F AZEVEDO ON
4.5012.50%0.50ขาย258.142M-3.14ในทางอุตสาหกรรม
CTNM4F COTEMINAS PN
10.10-9.98%-1.12แนะนำให้ซื้อ79312.492M4.772.14สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CTKA4F KARSTEN PN
4.25-9.77%-0.46ซื้อ628.917M-8.703389.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CBEE3F AMPLA ENERG ON
31.0611.97%3.32ซื้อ304.266B18.881.36962.00สาธารณูปโภค
BTTL3 BATTISTELLA ON
4.1510.67%0.40ซื้อ15.600K61.529M-0.60ในทางอุตสาหกรรม
CTKA3F KARSTEN ON
4.4511.25%0.45ขาย1028.917M-8.703389.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
IDNT3F IDEIASNET ON
4.596.50%0.28ขาย27273.548M-0.19เทคโนโลยี
BSLI4F BRB BANCO PN
40.0011.11%4.00แนะนำให้ซื้อ11.209B4.227.893107.00ไฟแนนซ์
MWET4F WETZEL S/A PN
5.00-9.09%-0.50แนะนำให้ซื้อ4210.715M-0.521567.00วัสดุพื้นฐาน
OIBR9 OI ON REC N1
1.430.00%0.00782.500K
BRIV3 ALFA INVEST ON
5.51-8.01%-0.48ซื้อ400488.189M9.130.60ไฟแนนซ์
FJTA4F FORJA TAURUSPN N2
5.872.09%0.12ซื้อ8.235K328.616M-4.423500.00ในทางอุตสาหกรรม
TSLA34 TESLA INC DRN
318.3710.85%31.16ซื้อ100223.533B-23.7437543.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
EEEL4F CEEE-GT PN N1
205.01-8.88%-19.99ซื้อ52.141B0.1227.071128.00สาธารณูปโภค
FJTA4 FORJA TAURUSPN N2
5.881.55%0.09ซื้อ4.336M328.616M-4.423500.00ในทางอุตสาหกรรม
PEAB4F PAR AL BAHIAPN
41.0010.57%3.92ซื้อ14526.861M17.282.37ในทางอุตสาหกรรม
FJTA3F FORJA TAURUSON N2
5.791.05%0.06ขาย2.699K328.616M-4.423500.00ในทางอุตสาหกรรม
BKBR3F BK BRASIL ON NM
20.60-3.56%-0.76ซื้อ5744.833B64.510.3410722.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MNPR3 MINUPAR ON
2.30-6.12%-0.15ขาย58.100K17.395M-3.652900.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
DTCY3F DTCOM-DIRECTON
2.2010.00%0.20ขาย5017.215M-0.39ในทางอุตสาหกรรม
AHEB5F SPTURIS PNA
47.47-8.27%-4.28แนะนำให้ซื้อ3302.315M-4.89572.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BPHA3F BR PHARMA ON NM
1.573.97%0.06ซื้อ63174.145M-2.1015191.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
RNEW3F RENOVA ON N2
7.200.56%0.04แนะนำให้ขาย91286.197M-104.16155.00สาธารณูปโภค
NAFG4 NADIR FIGUEIPN
47.016.65%2.93ซื้อ400638.350M8.425.582094.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TRPN3F TARPON INV ON NM
1.269.57%0.11ซื้อ752.259M10.820.13ไฟแนนซ์
BMIN4 MERC INVEST PN
13.80-4.83%-0.70ซื้อ70068.566M27.860.51ไฟแนนซ์
TCNO4 TECNOSOLO PN
1.740.00%0.00ซื้อ10.600K10.659M-1.93250.00ในทางอุตสาหกรรม
IDNT3 IDEIASNET ON
4.160.48%0.02ขาย411.400K73.548M-0.19เทคโนโลยี
WHRL3F WHIRLPOOL ON
4.674.01%0.18ซื้อ157.364B20.410.248000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BTTL3F BATTISTELLA ON
3.859.38%0.33ซื้อ1861.529M-0.60ในทางอุตสาหกรรม
PRSV11 FII P VARGASCI ER
356.00-6.32%-24.00ซื้อ35
CRIV4F ALFA FINANC PN
5.35-7.76%-0.45ซื้อ2462.621M7.150.63ไฟแนนซ์
RANI3F CELUL IRANI ON
3.009.09%0.25ซื้อ82488.102M-0.462359.00วัสดุพื้นฐาน
PDGR3 PDG REALT ON EG NM
9.28-4.62%-0.45ขาย265.400K70.021M0.07120.78ไฟแนนซ์
SNSY5F SANSUY PNA
50.118.93%4.11ซื้อ206.934M-783.461460.00วัสดุพื้นฐาน
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ