หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด — ตลาดหุ้นบราซิล

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
HOOT4F HOTEIS OTHONPN
2.5019.05%0.40ซื้อ91342.257M-3.581271.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
HOOT4 HOTEIS OTHONPN
2.303.14%0.07ซื้อ175.100K42.257M-3.581271.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
FSPE11F FISET PESCA CI
0.29-12.12%-0.04แนะนำให้ขาย239
FNOR11F FINOR CI *
0.2712.50%0.03ซื้อ1.135K
TEKA3F TEKA ON
7.00-20.90%-1.85แนะนำให้ขาย113.950M-238.952180.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CELP7F CELPA PNC
5.63-18.41%-1.27ขาย575.990B28.150.231753.00สาธารณูปโภค
RBCB11 FII RIOBRCIBCI
38.00-7.77%-3.20ขาย638
HAGA4 HAGA S/A PN
1.661.84%0.03ซื้อ156.500K29.790M3.730.45สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TCSA3 TECNISA ON NM
1.24-13.29%-0.19ขาย129.279M912.878M-0.698039.00ไฟแนนซ์
TCSA3F TECNISA ON NM
1.27-9.93%-0.14แนะนำให้ขาย26.669K912.878M-0.698039.00ไฟแนนซ์
OSXB3 OSX BRASIL ON NM
4.45-10.10%-0.50ขาย5.200K14.009M-138.75พลังงาน
FDES11F FUNDES CI
0.3020.00%0.05ขาย226
RPAD6F ALFA HOLDINGPNB
3.8319.69%0.63ขาย43463.212M10.880.50ไฟแนนซ์
SNSY5F SANSUY PNA
81.008.00%6.00แนะนำให้ซื้อ4610.736M-831.481460.00วัสดุพื้นฐาน
TOYB4F TECTOY PN
2.07-13.75%-0.33ซื้อ3762.232M-0.05สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CTNM4F COTEMINAS PN
11.49-5.74%-0.70ซื้อ528341.290M-0.21สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
RCSL3F RECRUSUL ON
1.514.14%0.06ขาย9194.021M-1.48106.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
HAGA4F HAGA S/A PN
1.706.25%0.10ซื้อ34329.790M3.730.45สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
LIQO3F LIQ ON NM
0.774.05%0.03ซื้อ10.710K64.635M-24.5757370.00ในทางอุตสาหกรรม
BMEB3F MERC BRASIL ON
9.804.26%0.40แนะนำให้ซื้อ156523.634M8.331.202935.00ไฟแนนซ์
LIQO3 LIQ ON NM
0.770.00%0.00ซื้อ6.782M64.635M-24.5757370.00ในทางอุตสาหกรรม
GSHP3 GENERALSHOPPON NM
0.98-4.85%-0.05ซื้อ1.303M66.162M-4.74151.00ไฟแนนซ์
SLED3 SARAIVA LIVRON N2
1.673.09%0.05ขาย7.000K38.428M-13.612785.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BEEF11F MINERVA BNS ORD NM
2.972.41%0.07แนะนำให้ซื้อ43.168B-4.98สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
SLED3F SARAIVA LIVRON N2
1.795.29%0.09ซื้อ20338.428M-13.612785.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BIOM3F BIOMM ON MA
8.11-11.37%-1.04ซื้อ31417.166M-1.06ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
TECN3 TECHNOS ON NM
2.62-2.24%-0.06แนะนำให้ซื้อ1.010M202.522M10.410.25900.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
RDNI3F RNI ON NM
8.0012.52%0.89ซื้อ45342.573M-0.57296.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SLED4F SARAIVA LIVRPN N2
1.46-3.95%-0.06ขาย1.231K38.428M-13.612785.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ELEK3F ELEKEIROZ ON
15.9814.06%1.97ซื้อ1503.448M6.162.60739.00วัสดุพื้นฐาน
ETER3F ETERNIT ON NM
2.504.60%0.11ซื้อ3.076K81.605M-5.49631.00วัสดุพื้นฐาน
AZEV3F AZEVEDO ON
5.023.51%0.17ขาย17218.522M-15.43ในทางอุตสาหกรรม
ETER3 ETERNIT ON NM
2.545.83%0.14ซื้อ411.800K81.605M-5.49631.00วัสดุพื้นฐาน
OSXB3F OSX BRASIL ON NM
4.57-10.39%-0.53ขาย14114.009M-138.75พลังงาน
IDNT3 IDEIASNET ON
3.15-2.78%-0.09ซื้อ299.500K51.484M3.730.84เทคโนโลยี
IDNT3F IDEIASNET ON
3.18-0.62%-0.02ซื้อ94351.484M3.730.84เทคโนโลยี
JBDU4 J B DUARTE PN INT
3.10-6.91%-0.23ขาย35.200K15.559M0.02202.44วัสดุพื้นฐาน
SLED4 SARAIVA LIVRPN N2
1.44-5.26%-0.08ขาย219.600K38.428M-13.612785.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
GSHP3F GENERALSHOPPON NM
1.00-5.66%-0.06ซื้อ5.318K66.162M-4.74151.00ไฟแนนซ์
PFRM3F PROFARMA ON NM
4.957.84%0.36ซื้อ2.052K593.435M-0.216327.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
SNSY5 SANSUY PNA
85.0010.53%8.10แนะนำให้ซื้อ1.500K10.736M-831.481460.00วัสดุพื้นฐาน
GSFI11 FII GENERAL CI
3.600.00%0.00ซื้อ323.804K
FESA3 FERBASA ON N1
32.9410.54%3.14แนะนำให้ซื้อ7002.318B6.693.423187.00วัสดุพื้นฐาน
PFRM3 PROFARMA ON NM
4.848.52%0.38ซื้อ1.263M593.435M-0.216327.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CRIV3 ALFA FINANC ON
6.80-9.33%-0.70ขาย20.700K698.596M10.880.62ไฟแนนซ์
ALPA3F ALPARGATAS ON N1
20.00-0.99%-0.20ซื้อ31412.555B46.410.4717000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
PTNT4F PETTENATI PN
3.623.13%0.11ซื้อ136227.425M8.440.431787.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
DOMC11 FII DOMO CI
550.00-6.29%-36.89ซื้อ80
RPMG3 PET MANGUINHON
6.50-4.13%-0.28ซื้อ135.100K439.950M-2.62พลังงาน
DMMO11F DOMMO BNS ORD
0.215.00%0.01ซื้อ4641.164B-2.93พลังงาน
REDE3F REDE ENERGIAON
7.10-0.98%-0.07ขาย14215.434B30.450.257703.00สาธารณูปโภค
TEKA4F TEKA PN
7.8010.64%0.75ซื้อ123.950M-238.952180.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SQIA3F SINQIA ON NM
56.456.89%3.64ซื้อ36.269K649.591M286.150.20เทคโนโลยี
IDVL4F INDUSVAL PN ES N2
4.02-3.37%-0.14ขาย395355.652M-6.12149.00ไฟแนนซ์
FSTU11F FISET TUR CI
0.323.23%0.01ขาย1.790K
SQIA3 SINQIA ON NM
56.406.62%3.50ซื้อ164.900K649.591M286.150.20เทคโนโลยี
FHER3 FER HERINGERON NM
2.263.67%0.08ซื้อ871.100K121.717M-15.311962.00วัสดุพื้นฐาน
ESTR4F ESTRELA PN
27.01-6.86%-1.99ซื้อ2023.442M-33.65สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
INEP4F INEPAR PN
9.18-0.76%-0.07ขาย79068.138M3216.00พลังงาน
CGAS3 COMGAS ON
85.894.74%3.89ซื้อ20010.523B7.8410.151041.00สาธารณูปโภค
EUCA4F EUCATEX PN N1
5.004.17%0.20ซื้อ441659.847M12.290.422378.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CELP3F CELPA ON
2.74-0.36%-0.01แนะนำให้ซื้อ2735.990B28.150.231753.00สาธารณูปโภค
TECN3F TECHNOS ON NM
2.62-0.76%-0.02แนะนำให้ซื้อ2.563K202.522M10.410.25900.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
FHER3F FER HERINGERON NM
2.245.16%0.11ซื้อ1.363K121.717M-15.311962.00วัสดุพื้นฐาน
EALT4F ACO ALTONA PN
4.78-7.90%-0.41ซื้อ44108.000M7.530.64638.00วัสดุพื้นฐาน
JBDU4F J B DUARTE PN INT
3.15-6.53%-0.22ขาย43715.559M0.02202.44วัสดุพื้นฐาน
BAZA3F AMAZONIA ON
31.30-7.94%-2.70ซื้อ2925.547M5.885.312965.00ไฟแนนซ์
NAFG4 NADIR FIGUEIPN
70.00-7.89%-6.00ซื้อ800950.532M11.815.932094.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
KNRE11 FII KII REALCI
6.00-3.69%-0.23ขาย22.836K
TOYB4 TECTOY PN
2.07-5.48%-0.12ซื้อ2.900K62.232M-0.05สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
LOGG3F LOG COM PROPON NM
25.007.34%1.71แนะนำให้ซื้อ8.446K1.739B37.540.63ไฟแนนซ์
ALUP3 ALUPAR ON N2
9.38-1.78%-0.17แนะนำให้ซื้อ7.100K7.979B4.096.66499.00สาธารณูปโภค
XPHT11 FII XP HOT CI
104.114.11%4.11แนะนำให้ขาย632
TPIS3 TRIUNFO PARTON NM
1.72-2.27%-0.04ซื้อ779.700K298.431M-2.663960.00ในทางอุตสาหกรรม
MMXM3F MMX MINER ON NM
2.183.81%0.08ซื้อ14214.144M-16.87วัสดุพื้นฐาน
BOBR4F BOMBRIL PN
2.04-0.49%-0.01ขาย910108.670M10.051.491756.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
AZEV4F AZEVEDO PN
2.55-1.92%-0.05ซื้อ22318.522M-15.43ในทางอุตสาหกรรม
MMXM11F MMX MINER TPR NM
0.440.00%0.00ซื้อ94
MMXM11 MMX MINER TPR NM
0.432.38%0.01ซื้อ14.700K
CTNM4 COTEMINAS PN
11.140.72%0.08ซื้อ14.300K341.290M-0.21สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
WHRL3F WHIRLPOOL ON ED
5.18-5.99%-0.33ซื้อ688.280B17.370.328000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
LPSB3F LOPES BRASILON NM
6.88-3.37%-0.24ซื้อ3.840K882.086M-0.37500.00ไฟแนนซ์
SSBR3F SIERRABRASILON NM
34.99-1.07%-0.38แนะนำให้ซื้อ3432.689B13.892.53130.00ไฟแนนซ์
BOBR4 BOMBRIL PN
2.01-3.37%-0.07แนะนำให้ขาย752.800K108.670M10.051.491756.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
LOGN3F LOG-IN ON NM
16.40-1.20%-0.20ซื้อ9.743K623.398M-0.91750.00ในทางอุตสาหกรรม
HBOR3F HELBOR ON NM
2.08-1.89%-0.04แนะนำให้ซื้อ3.081K931.379M-0.69183.00ไฟแนนซ์
FRTA3F POMIFRUTAS ON NM
6.801.49%0.10ซื้อ39313.688M-2.811392.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
FRTA3 POMIFRUTAS ON NM
6.844.91%0.32ซื้อ6.700K13.688M-2.811392.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
JHSF3 JHSF PART ON NM
3.51-2.50%-0.09ซื้อ3.700M1.860B9.300.38ไฟแนนซ์
ELET3F ELETROBRAS ON N1
39.77-1.85%-0.75ซื้อ7.014K53.889B3.7410.6414211.00สาธารณูปโภค
SAPR3 SANEPAR ON N2
22.14-3.53%-0.81ซื้อ7.300K7.883B1.719.167022.00สาธารณูปโภค
AZEV3 AZEVEDO ON
5.193.80%0.19ขาย4.800K18.522M-15.43ในทางอุตสาหกรรม
BEEF11 MINERVA BNS ORD NM
2.900.69%0.02ซื้อ96.400K3.168B-4.98สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
LPSB3 LOPES BRASILON NM
6.97-1.83%-0.13ซื้อ716.600K882.086M-0.37500.00ไฟแนนซ์
LOGN3 LOG-IN ON NM
16.46-1.32%-0.22ซื้อ1.033M623.398M-0.91750.00ในทางอุตสาหกรรม
FNAM11 FINAM CI *
0.166.67%0.01ซื้อ27.528M
RCSL4F RECRUSUL PN
1.20-2.44%-0.03ขาย30994.021M-1.48106.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
FNAM11F FINAM CI *
0.15-6.25%-0.01ขาย2.229K
BAUH4F EXCELSIOR PN
45.00-6.23%-2.99แนะนำให้ซื้อ14219.333M4.61สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TESA3F TERRA SANTA ON NM
17.602.09%0.36แนะนำให้ซื้อ385379.345M-0.121764.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ