หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด — ตลาดหุ้นบราซิล

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
FNOR11F FINOR CI *
0.18-45.45%-0.15ขาย1.283K
BIIB34 BIOGEN DRN
142.23-29.33%-59.04แนะนำให้ขาย11.600K167.043B10.1483.907800.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
MAPT4F CEMEPE PN
1.77-29.20%-0.73ขาย101.389M-0.18ไฟแนนซ์
CEBR3F CEB ON
32.0160.05%12.01ซื้อ1576.655M-3.071091.00สาธารณูปโภค
IDVL4 INDUSVAL PN N2
5.8126.30%1.21ซื้อ69.400K188.582M-15.87361.00ไฟแนนซ์
IDVL4F INDUSVAL PN N2
6.0436.65%1.62ซื้อ614188.582M-15.87361.00ไฟแนนซ์
IDVL3F INDUSVAL ON N2
10.87-24.98%-3.62ขาย11188.582M-15.87361.00ไฟแนนซ์
BRGE3F ALFA CONSORCON
3.39-22.95%-1.01ขาย14256.183M6.110.72ไฟแนนซ์
HAGA4F HAGA S/A PN
1.25-19.87%-0.31แนะนำให้ขาย223.879M66.870.02สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ATOM3F ATOMPAR ON
2.01-9.05%-0.20แนะนำให้ขาย11843.888M6.190.34บริการโทรคมนาคม
RNEW3F RENOVA ON N2
10.182.83%0.28ซื้อ1.814K455.997M-104.16155.00สาธารณูปโภค
RNEW4F RENOVA PN N2
10.507.14%0.70ซื้อ3.849K455.997M-104.16155.00สาธารณูปโภค
PPLA11F PPLA UNT
2.433.40%0.08ซื้อ47517.027B-3.20ไฟแนนซ์
RNEW11 RENOVA UNT N2
32.799.30%2.79ซื้อ163.500K455.997M-104.16155.00สาธารณูปโภค
FJTA11 FORJA TAURUSBNS PRE N2
0.33-2.94%-0.01ขาย114.200K295.707M-4.423500.00ในทางอุตสาหกรรม
GPCP3F GPC PART ON
10.50-15.87%-1.98ขาย17368.943M0.7913.98วัสดุพื้นฐาน
JHSF3F JHSF PART ON NM
2.452.94%0.07ซื้อ1.752K1.289B7.070.35ไฟแนนซ์
RNEW11F RENOVA UNT N2
31.605.02%1.51ซื้อ2.702K455.997M-104.16155.00สาธารณูปโภค
RNEW3 RENOVA ON N2
10.40-0.48%-0.05ซื้อ191.500K455.997M-104.16155.00สาธารณูปโภค
SOND5 SONDOTECNICAPNA
17.07-14.69%-2.94ซื้อ50025.688M6.172.76ในทางอุตสาหกรรม
ENGI3F ENERGISA ON ED N2
15.50-0.39%-0.06ซื้อ25318.694B2.203.0014054.00สาธารณูปโภค
TELB3F TELEBRAS ON
34.48-9.26%-3.52ซื้อ561.876B-4.53436.00บริการโทรคมนาคม
CRIV3 ALFA FINANC ON
4.31-12.58%-0.62ขาย600442.803M6.520.66ไฟแนนซ์
RNEW4 RENOVA PN N2
10.605.26%0.53ซื้อ331.100K455.997M-104.16155.00สาธารณูปโภค
PLAS3F PLASCAR PARTON
7.18-14.42%-1.21ขาย5799.403M-19.143204.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CRIV4F ALFA FINANC PN
6.09-13.62%-0.96ซื้อ1442.803M6.520.66ไฟแนนซ์
FPAB11 FII A BRANCACI
385.007.54%27.00ซื้อ869
JFEN3F JOAO FORTES ON
3.30-9.34%-0.34แนะนำให้ขาย7392.812M-5.73579.00ไฟแนนซ์
RPMG3F PET MANGUINHON
2.48-12.37%-0.35แนะนำให้ขาย643167.875M-1.99พลังงาน
TOYB3F TECTOY ON
1.76-12.00%-0.24ขาย2057.422M-0.70สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
FSPE11F FISET PESCA CI
0.340.00%0.00แนะนำให้ขาย1.066K
JOPA4 JOSAPAR PN
22.0115.36%2.93ซื้อ100259.268M7.333.341240.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
SNSY5F SANSUY PNA
78.99-0.01%-0.01ซื้อ1109.647M-783.461460.00วัสดุพื้นฐาน
AVON34 AVON DRN
6.085.74%0.33แนะนำให้ซื้อ2.600K5.356B-0.3823000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
RPMG3 PET MANGUINHON
2.48-8.15%-0.22ขาย40.600K167.875M-1.99พลังงาน
FNAM11 FINAM CI *
0.170.00%0.00ขาย2.054B
FJTA11F FORJA TAURUSBNS PRE N2
0.34-5.56%-0.02ขาย487295.707M-4.423500.00ในทางอุตสาหกรรม
TSLA34 TESLA INC DRN
251.30-10.72%-30.16ขาย8.400K173.416B-22.2948817.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BNBR3F NORD BRASIL ON
46.9913.23%5.49ซื้อ13.714B5.787.447011.00ไฟแนนซ์
ENGI4F ENERGISA PN ED N2
6.604.76%0.30ซื้อ20818.694B2.203.0014054.00สาธารณูปโภค
BIDI4F BANCO INTER PN EJ N1
49.302.62%1.26แนะนำให้ซื้อ8.483K2.482B66.320.74769.00ไฟแนนซ์
ALUP4 ALUPAR PN N2
7.79-8.03%-0.68ซื้อ16.500K6.798B19.681.18415.00สาธารณูปโภค
FPOR11 FIP PORT SUDCI
0.56-9.68%-0.06ขาย80
LPSB3F LOPES BRASILON NM
4.63-3.14%-0.15ขาย653581.070M-0.37500.00ไฟแนนซ์
NATU3F NATURA ON NM
40.12-3.46%-1.44ขาย7.527K17.272B31.651.2718000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
RCSL3 RECRUSUL ON
2.18-6.84%-0.16ขาย6.100K112.977M-2.46106.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
RCSL3F RECRUSUL ON
2.26-9.24%-0.23ขาย60112.977M-2.46106.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
GSHP3F GENERALSHOPPON NM
7.119.55%0.62แนะนำให้ซื้อ397474.610M-0.84155.00ไฟแนนซ์
OSXB3 OSX BRASIL ON NM
4.447.77%0.32ขาย2.500K13.977M-166.73พลังงาน
MILS3F MILLS ON NM
5.072.42%0.12ขาย1.050K887.335M-0.59847.00ในทางอุตสาหกรรม
ODPV3F ODONTOPREV ON EJ NM
15.95-1.18%-0.19ขาย1.930K8.456B29.850.542150.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
BTOW3F B2W DIGITAL ON NM
42.690.07%0.03ขาย7.782K18.835B-0.901500.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ADHM3F ADVANCED-DH ON
1.603.90%0.06ซื้อ3811.420M-0.77ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
GSHP3 GENERALSHOPPON NM
7.036.52%0.43ซื้อ282.500K474.610M-0.84155.00ไฟแนนซ์
CCPR3 CYRE COM-CCPON NM
12.13-1.38%-0.17ซื้อ2.800K1.452B-0.01ไฟแนนซ์
RANI3F CELUL IRANI ON
2.990.00%0.00แนะนำให้ซื้อ37451.946M150.110.022359.00วัสดุพื้นฐาน
PLAS3 PLASCAR PARTON
8.00-1.23%-0.10ขาย60099.403M-19.143204.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
HETA4F HERCULES PN
6.4010.34%0.60แนะนำให้ขาย103.065M-102.98สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SPXI11F IT NOW SPXI CI
109.99-1.79%-2.01ซื้อ12
ALPA3F ALPARGATAS ON EB N1
16.894.19%0.68ซื้อ698.682B26.190.5717000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CEDO4F CEDRO PN N1
6.0510.00%0.55ขาย4360.500M1.224.953378.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
FRIO3F METALFRIO ON NM
55.009.98%4.99ขาย4234.085M-11.86ในทางอุตสาหกรรม
FJTA4 FORJA TAURUSPN N2
3.950.51%0.02ขาย1.168M295.707M-4.423500.00ในทางอุตสาหกรรม
UNIP3F UNIPAR ON
39.50-5.89%-2.47ขาย3693.272B7.095.501357.00วัสดุพื้นฐาน
TAEE3 TAESA ON N2
9.18-5.26%-0.51ขาย6.300K8.492B8.312.97520.00สาธารณูปโภค
HUSC11 FII H UNIMEDCI
174.005.45%9.00ซื้อ7
BEEF11F MINERVA BNS ORD NM
2.30-8.00%-0.20ซื้อ2372.571B-5.42สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CRDE3F CR2 ON NM
19.808.20%1.50ซื้อ3047.232M-3.59ไฟแนนซ์
SUZB3F SUZANO PAPELON NM
46.782.54%1.16ซื้อ10.167K62.914B163.560.293425.00วัสดุพื้นฐาน
BRSR3F BANRISUL ON N1
24.902.51%0.61ซื้อ2219.959B9.502.5610763.00ไฟแนนซ์
JPSA3F JEREISSATI ON
23.981.57%0.37ขาย8222.101B19.111.25149000.00ไฟแนนซ์
ENMT3 ENERGISA MT ON
19.804.21%0.80ซื้อ1.100K4.258B22.470.892423.00สาธารณูปโภค
FNOR11 FINOR CI *
0.250.00%0.00ขาย438.000K
TRPL3F TRAN PAULISTON N1
91.018.35%7.01ซื้อ1412.614B6.7011.421458.00สาธารณูปโภค
JHSF3 JHSF PART ON NM
2.453.81%0.09ซื้อ1.586M1.289B7.070.35ไฟแนนซ์
JBSS3F JBS ON NM
14.40-2.37%-0.35ซื้อ4.343K39.178B-0.39235000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
AZEV4 AZEVEDO PN
0.99-3.88%-0.04แนะนำให้ขาย412.300K71.910M-3.09ในทางอุตสาหกรรม
PPLA11 PPLA UNT
2.536.30%0.15แนะนำให้ซื้อ98.800K17.027B-3.20ไฟแนนซ์
AZEV3 AZEVEDO ON
6.01-7.40%-0.48ซื้อ4.400K71.910M-3.09ในทางอุตสาหกรรม
TIET3 AES TIETE E ON N2
2.251.81%0.04ขาย364.900K4.328B15.690.73สาธารณูปโภค
ALUP3 ALUPAR ON N2
7.99-1.60%-0.13ขาย4.200K6.798B19.681.18415.00สาธารณูปโภค
CPRE3F CPFL RENOVAVON NM
15.50—%แนะนำให้ขาย47.456B137.190.11สาธารณูปโภค
BIDI4 BANCO INTER PN EJ N1
48.871.89%0.91ซื้อ413.066K2.482B66.320.74769.00ไฟแนนซ์
ALUP4F ALUPAR PN N2
7.993.77%0.29ซื้อ2616.798B19.681.18415.00สาธารณูปโภค
AFLT3 AFLUENTE T ON
5.39-0.19%-0.01ซื้อ400340.028M15.040.36สาธารณูปโภค
TEKA4 TEKA PN
8.59-0.35%-0.03ซื้อ3004.322M-327.722180.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
LLIS3F LE LIS BLANCON NM
30.49-3.02%-0.95ขาย601.549B3.967.591833.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
OSXB3F OSX BRASIL ON NM
4.01-7.18%-0.31แนะนำให้ขาย113.977M-166.73พลังงาน
DMMO11F DOMMO BNS ORD
0.26-3.70%-0.01ขาย7062.160B-0.11พลังงาน
MGEL4 MANGELS INDLPN
6.50-7.14%-0.50ขาย30024.154M-4.163100.00วัสดุพื้นฐาน
TIET11F AES TIETE E UNT N2
11.503.98%0.44ซื้อ12.349K4.328B15.690.73สาธารณูปโภค
TXRX4F TEX RENAUX PN
2.35-7.11%-0.18ขาย119.924M-12.63745.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TEND3F TENDA ON EB NM
17.48-1.49%-0.27ซื้อ1.892K1.622B9.453.851274.00ไฟแนนซ์
FJTA4F FORJA TAURUSPN N2
4.002.04%0.08ขาย2.393K295.707M-4.423500.00ในทางอุตสาหกรรม
FRTA3F POMIFRUTAS ON NM
0.92-5.15%-0.05แนะนำให้ขาย4411.046M-1.051392.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
RCSL4 RECRUSUL PN
1.49-1.32%-0.02ขาย57.700K112.977M-2.46106.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
JBDU4F J B DUARTE PN
7.867.67%0.56ขาย11636.389M0.04201.22วัสดุพื้นฐาน
NATU3 NATURA ON NM
40.10-3.37%-1.40ขาย4.589M17.272B31.651.2718000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CTKA4 KARSTEN PN
3.570.28%0.01ขาย3.100K26.269M-8.703389.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
LINX3F LINX ON NM
34.003.22%1.06ซื้อ4.471K5.382B79.010.431418.00เทคโนโลยี
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ