หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด — ตลาดหุ้นบราซิล

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
ELET11 ELETROBRAS DPB 37,50
0.19-72.86%-0.512.675M58.338B3.0011.9414211.00สาธารณูปโภค
ELET11F ELETROBRAS DPB 37,50
0.19-5.00%-0.012.247K58.338B3.0011.9414211.00สาธารณูปโภค
CSAB3F SEG AL BAHIAON
37.60-24.48%-12.19ขาย66383.232M34.181.46133.00ไฟแนนซ์
FDES11 FUNDES CI
0.360.00%0.00ขาย27.000K
HAGA3F HAGA S/A ON
3.0543.19%0.92ขาย226.537M11.660.13สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
HOOT4F HOTEIS OTHONPN
1.71-15.35%-0.31แนะนำให้ขาย18337.112M-2.991271.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
FPOR11 FIP PORT SUDCI
5.00-16.39%-0.98ขาย569
EALT3F ACO ALTONA ON
16.117.54%1.13ซื้อ1.067K212.804M6.470.78638.00วัสดุพื้นฐาน
EALT3 ACO ALTONA ON
15.221.60%0.24ซื้อ6.000K212.804M6.470.78638.00วัสดุพื้นฐาน
MMXM11F MMX MINER TPR NM
0.52-8.77%-0.05ซื้อ5.858K
PSVM11F PORTO VM TPR
1.510.67%0.01ขาย126
MNPR3 MINUPAR ON
5.40-9.85%-0.59ขาย129.500K38.341M-7.202900.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
PSVM11 PORTO VM TPR
1.77-0.56%-0.01ซื้อ7.000K
GOLL11F GOL BNS PRE N2
12.0017.65%1.80ซื้อ199.360B355.400.1015838.00ในทางอุตสาหกรรม
MNPR3F MINUPAR ON
5.50-9.84%-0.60ขาย63738.341M-7.202900.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
IGBR3F IGB S/A ON
2.345.88%0.13แนะนำให้ซื้อ80629.887M-3.75เทคโนโลยี
MMXM11 MMX MINER TPR NM
0.51-5.56%-0.03ซื้อ409.100K
CHKE34 CHESAPEAKE DRN
2.35-13.28%-0.36ขาย1.700K4.526B1.132.042350.00พลังงาน
LLIS3F LE LIS BLANCON NM
16.70-11.59%-2.19ขาย4.040K851.414M40.780.401833.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
DMMO11 DOMMO BNS ORD
0.742.78%0.02ซื้อ1.283M2.444B-1.68พลังงาน
PPLA11F PPLA UNT
1.632.52%0.04ขาย40018.115B-0.76ไฟแนนซ์
KINP11 FII EV KINEACI
11.56-11.42%-1.49ขาย377
AFLT3F AFLUENTE T ON
13.34-4.71%-0.66ขาย822819.474M25.650.51สาธารณูปโภค
FSRF11 FISET FL REFCI
0.249.09%0.02ซื้อ587.000K
DMMO11F DOMMO BNS ORD
0.745.71%0.04ซื้อ5.073K2.444B-1.68พลังงาน
LLIS3 LE LIS BLANCON NM
16.50-10.37%-1.91ขาย181.600K851.414M40.780.401833.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TASA3F TAURUS ARMASON N2
4.8510.48%0.468.094K439.649M4.531.103500.00ในทางอุตสาหกรรม
CGRA3F GRAZZIOTIN ON
25.70-6.55%-1.80แนะนำให้ซื้อ116502.397M8.532.942455.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
FSTU11F FISET TUR CI
0.36-7.69%-0.03ซื้อ1.119K
PLAS3F PLASCAR PARTON
6.24-8.10%-0.55ขาย9683.126M-34.673204.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MWET4F WETZEL S/A PN
4.9811.91%0.53แนะนำให้ซื้อ7310.290M-19.381567.00วัสดุพื้นฐาน
USIM6F USIMINAS PNB N1
7.00-9.91%-0.77ขาย159.393B26.900.2851182.00วัสดุพื้นฐาน
TASA3 TAURUS ARMASON N2
4.8410.76%0.47แนะนำให้ซื้อ563.000K439.649M4.531.103500.00ในทางอุตสาหกรรม
MEND6F MENDES JR PNB
12.7012.29%1.39ขาย150.963M-69.31ในทางอุตสาหกรรม
CPRE3F CPFL RENOVAVON NM
16.24-9.78%-1.76ขาย79.055B102.820.17สาธารณูปโภค
TASA4 TAURUS ARMASPN N2
4.9710.69%0.48แนะนำให้ซื้อ3.204M439.649M4.531.103500.00ในทางอุตสาหกรรม
BTTL3F BATTISTELLA ON
5.2011.35%0.53ขาย2677.126M-0.36ในทางอุตสาหกรรม
KNRE11 FII KII REALCI
6.00-8.95%-0.59แนะนำให้ขาย99.205K
IGBR3 IGB S/A ON
2.395.75%0.13แนะนำให้ซื้อ206.200K29.887M-3.75เทคโนโลยี
ELEK4 ELEKEIROZ PN
18.93-0.37%-0.07แนะนำให้ซื้อ2.800K619.943M11.871.66739.00วัสดุพื้นฐาน
ETER3F ETERNIT ON NM
2.76-6.44%-0.19แนะนำให้ซื้อ3.403K88.898M-2.86631.00วัสดุพื้นฐาน
CBEE3F AMPLA ENERG ON
19.00-8.65%-1.80ขาย53.133B11.961.57977.00สาธารณูปโภค
JBDU4F J B DUARTE PN
1.870.54%0.01ขาย10211.209M0.01122.58วัสดุพื้นฐาน
BDLL4F BARDELLA PN
6.02-8.51%-0.56ขาย729.728M-55.382393.00ในทางอุตสาหกรรม
QUAL3F QUALICORP ON NM
34.12-0.67%-0.23ซื้อ10.687K9.575B23.011.492025.00ไฟแนนซ์
AFLT3 AFLUENTE T ON
12.991.48%0.19ขาย2.900K819.474M25.650.51สาธารณูปโภค
TASA4F TAURUS ARMASPN N2
4.988.97%0.4116.083K439.649M4.531.103500.00ในทางอุตสาหกรรม
APER3F ALPER S.A. ON NM
22.01-7.01%-1.66ขาย263261.175M-17.87ไฟแนนซ์
POSI3 POSITIVO TECON NM
5.909.06%0.49ซื้อ2.015M509.846M52.090.111965.00เทคโนโลยี
IDVL4F INDUSVAL PN N2
3.80-1.30%-0.05ซื้อ131269.892M-3.17220.00ไฟแนนซ์
EUCA4 EUCATEX PN N1
5.84-2.50%-0.15แนะนำให้ซื้อ80.100K538.076M6.600.892378.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CTNM4F COTEMINAS PN
9.003.45%0.30ขาย329266.537M-3.54สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
POSI3F POSITIVO TECON NM
5.855.60%0.31แนะนำให้ซื้อ22.936K509.846M52.090.111965.00เทคโนโลยี
ETER3 ETERNIT ON NM
2.79-2.11%-0.06แนะนำให้ซื้อ401.500K88.898M-2.86631.00วัสดุพื้นฐาน
BKBR3F BK BRASIL ON NM
15.97-6.17%-1.05ขาย5.258K3.627B41.430.4110722.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SLED3 SARAIVA LIVRON ES N2
2.75-4.84%-0.14ซื้อ69.600K95.477M-14.372785.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BDLL4 BARDELLA PN
6.08-6.32%-0.41ขาย3.500K9.728M-55.382393.00ในทางอุตสาหกรรม
FNAM11 FINAM CI *
0.140.00%0.00ซื้อ44.627M
FNAM11F FINAM CI *
0.140.00%0.00ซื้อ33.593K
RAPT3F RANDON PART ON N1
9.003.09%0.27ซื้อ2023.560B15.510.676413.00ในทางอุตสาหกรรม
PLAS3 PLASCAR PARTON
6.69-0.89%-0.06ซื้อ12.700K83.126M-34.673204.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BOVB11F ETF BRAD BOVCI
105.83-0.74%-0.79ขาย14
BMEB4F MERC BRASIL PN
11.50-0.86%-0.10ซื้อ188632.659M8.121.492909.00ไฟแนนซ์
RBCB11 FII RIOBRCIBCI
23.39-2.54%-0.61ซื้อ806
TRPL3 TRAN PAULISTON N1
24.16-3.13%-0.78ขาย3.600K14.298B6.373.411500.00สาธารณูปโภค
CEBR6 CEB PNB
48.02-1.68%-0.82ซื้อ15.100K720.819M6.707.461042.00สาธารณูปโภค
MMXM3F MMX MINER ON NM
1.59-3.05%-0.05ซื้อ2.825K10.121M-22.34วัสดุพื้นฐาน
CELP7F CELPA PNC ED
6.697.56%0.47ซื้อ26.130B27.480.251753.00สาธารณูปโภค
ALPA3F ALPARGATAS ON N1
23.40-5.65%-1.40ซื้อ40916.849B73.450.4017000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BNBR3F NORD BRASIL ON
77.61-6.49%-5.39ซื้อ26.694B5.4014.346721.00ไฟแนนซ์
TEKA4 TEKA PN
6.593.29%0.21ขาย8.500K3.316M-224.412180.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BMEB3F MERC BRASIL ON
12.301.15%0.14ซื้อ21632.659M8.121.492909.00ไฟแนนซ์
SLED3F SARAIVA LIVRON ES N2
2.90-1.36%-0.04ซื้อ61295.477M-14.372785.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
OSXB3F OSX BRASIL ON NM
3.55-6.33%-0.24ซื้อ35211.333M-124.11พลังงาน
DMMO3 DOMMO ON
9.05-1.42%-0.13แนะนำให้ซื้อ636.000K2.444B-1.68พลังงาน
FIIP11B RB CAP RENDA I FD
193.00-2.77%-5.50ซื้อ2.320K
FSPE11F FISET PESCA CI
0.326.67%0.02ซื้อ215
LIGT3F LIGHT S/A ON NM
19.20-4.95%-1.00ขาย1.483K5.817B2.607.354612.00สาธารณูปโภค
PPLA11 PPLA UNT
1.53-4.38%-0.07ขาย117.800K18.115B-0.76ไฟแนนซ์
DMMO3F DOMMO ON
9.190.44%0.04แนะนำให้ซื้อ6.265K2.444B-1.68พลังงาน
GPCP3 GPC PART ON
34.263.82%1.26ซื้อ15.700K214.727M6.745.08วัสดุพื้นฐาน
RCSL3 RECRUSUL ON
1.25-5.30%-0.07ขาย8.800K90.230M-0.56106.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
NVHO11 FII NOVOHORICI
12.30-4.50%-0.58ขาย1.588K
GFSA3F GAFISA ON NM
6.611.69%0.11ซื้อ4.789K766.430M-8.13ไฟแนนซ์
TESA3F TERRA SANTA ON NM
14.151.65%0.23ขาย257305.545M-2.351764.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
REDE3F REDE ENERGIAON
8.201.49%0.12ซื้อ3016.669B24.910.337703.00สาธารณูปโภค
BRGE6F ALFA CONSORCPNB
10.23-5.71%-0.62ขาย6526.572M10.580.68ไฟแนนซ์
RCFA11 FII GP RCFA CI
5.28-5.71%-0.32แนะนำให้ขาย2.548K
HAGA4F HAGA S/A PN
1.58-0.63%-0.01ขาย6026.537M11.660.13สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
WHRL3 WHIRLPOOL ON
6.56-0.61%-0.04ซื้อ8.500K10.174B16.300.428000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BIDI4 BANCO INTER PN N2
14.68-1.67%-0.25ขาย2.248M10.472B43.110.34769.00ไฟแนนซ์
BIDI4F BANCO INTER PN N2
14.76-1.34%-0.20ขาย49.282K10.472B43.110.34769.00ไฟแนนซ์
BIDI11F BANCO INTER UNT N2
44.94-0.13%-0.06ขาย8.382K10.472B43.110.34769.00ไฟแนนซ์
BIOM3F BIOMM ON MA
9.93-2.65%-0.27แนะนำให้ซื้อ222595.448M-1.15ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
ENEV3F ENEVA ON NM
36.10-4.37%-1.65แนะนำให้ซื้อ10.427K11.311B16.042.24152.00สาธารณูปโภค
TRPL3F TRAN PAULISTON N1
24.60-1.99%-0.50ขาย55114.298B6.373.411500.00สาธารณูปโภค
USIM3F USIMINAS ON N1
8.48-0.24%-0.02ขาย3619.393B26.900.2851182.00วัสดุพื้นฐาน
INEP3F INEPAR ON
7.685.93%0.43ขาย7062.080M3216.00พลังงาน
BAUH4F EXCELSIOR PN
69.905.91%3.90ซื้อ2360.281M4.88สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
OSXB3 OSX BRASIL ON NM
3.60-5.26%-0.20ซื้อ4.600K11.333M-124.11พลังงาน
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ