หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด — ตลาดหุ้นบราซิล

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
FNOR11F FINOR CI *
0.24-7.69%-0.02ซื้อ131
FPOR11 FIP PORT SUDCI
0.47-9.62%-0.05แนะนำให้ขาย1.680K
ATOM3F ATOMPAR ON
1.50-13.29%-0.23แนะนำให้ขาย20333.229M4.690.34บริการโทรคมนาคม
AZEV3 AZEVEDO ON
2.157.50%0.15ขาย8.400K28.530M-3.09ในทางอุตสาหกรรม
AZEV3F AZEVEDO ON
2.2512.50%0.25ขาย10828.530M-3.09ในทางอุตสาหกรรม
GSHP3 GENERALSHOPPON NM
0.8310.67%0.08ขาย586.800K56.035M-5.29151.00ไฟแนนซ์
AZEV4F AZEVEDO PN
0.528.33%0.04ขาย98528.530M-3.09ในทางอุตสาหกรรม
TCNO4F TECNOSOLO PN
0.864.88%0.04ขาย3295.561M-0.44250.00ในทางอุตสาหกรรม
VIVR3 VIVER ON NM
1.8210.30%0.17ขาย1.435M84.297M-4.67256.00ไฟแนนซ์
DMMO11 DOMMO BNS ORD
0.19-9.52%-0.02ขาย84.100K1.080B-0.25พลังงาน
FSRF11 FISET FL REFCI
0.2315.00%0.03ซื้อ126.000K
DMMO11F DOMMO BNS ORD
0.215.00%0.01ขาย8501.080B-0.25พลังงาน
IDVL4F INDUSVAL PN N2
3.621.97%0.07ขาย124951.825M-8.23361.00ไฟแนนซ์
AZEV4 AZEVEDO PN
0.518.51%0.04ขาย434.800K28.530M-3.09ในทางอุตสาหกรรม
DRIT11B MULTIGESTAO RENDA
175.00-12.50%-25.00ขาย36
MNPR3 MINUPAR ON
2.805.66%0.15ซื้อ28.900K19.880M-9.432900.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
GSHP3F GENERALSHOPPON NM
0.826.49%0.05ขาย2.167K56.035M-5.29151.00ไฟแนนซ์
TCNO3F TECNOSOLO ON
0.80-5.88%-0.05ขาย3635.561M-0.44250.00ในทางอุตสาหกรรม
VIVR3F VIVER ON NM
1.807.78%0.13ขาย2.961K84.297M-4.67256.00ไฟแนนซ์
FJTA4F FORJA TAURUSPN N2
3.657.35%0.25ซื้อ10.491K313.790M-0.843500.00ในทางอุตสาหกรรม
ITEC3F ITAUTEC ON
42.00-6.65%-2.99ขาย85483.855M-0.91103.00เทคโนโลยี
UNIP5F UNIPAR PNA
37.3011.81%3.94ขาย793.286B8.594.411324.00วัสดุพื้นฐาน
FHER3 FER HERINGERON NM
1.31-9.66%-0.14แนะนำให้ขาย500.400K70.553M-15.311962.00วัสดุพื้นฐาน
FHER3F FER HERINGERON NM
1.33-10.74%-0.16แนะนำให้ขาย2.109K70.553M-15.311962.00วัสดุพื้นฐาน
BRKM3F BRASKEM ON N1
43.0012.51%4.78ขาย32134.347B12.093.578126.00วัสดุพื้นฐาน
FJTA4 FORJA TAURUSPN N2
3.687.60%0.26ซื้อ2.909M313.790M-0.843500.00ในทางอุตสาหกรรม
JBDU4 J B DUARTE PN INT
3.909.55%0.34ขาย4.700K19.575M0.02202.44วัสดุพื้นฐาน
CMIG3F CEMIG ON N1
17.808.54%1.40ซื้อ1.065K20.254B12.131.146083.00สาธารณูปโภค
MMXM11F MMX MINER TPR NM
0.4512.50%0.05แนะนำให้ขาย2
JBSS3F JBS ON NM
22.38-7.33%-1.77แนะนำให้ซื้อ32.383K59.804B98.690.23230000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
RCSL4F RECRUSUL PN
1.093.81%0.04ขาย20079.615M-1.87106.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
FJTA3F FORJA TAURUSON N2
3.737.49%0.26ขาย1.929K313.790M-0.843500.00ในทางอุตสาหกรรม
DIRR3F DIRECIONAL ON NM
9.4111.63%0.98แนะนำให้ซื้อ9801.391B-0.33745.00ไฟแนนซ์
TCNO3 TECNOSOLO ON
0.810.00%0.00ขาย62.200K5.561M-0.44250.00ในทางอุตสาหกรรม
BPAC11F BTGP BANCO UNT
43.008.53%3.38ซื้อ3.494K50.097B47.240.88ไฟแนนซ์
TCNO4 TECNOSOLO PN
0.845.00%0.04ขาย45.400K5.561M-0.44250.00ในทางอุตสาหกรรม
BIOM3 BIOMM ON MA
6.06-8.87%-0.59ขาย35.800K289.563M-1.06ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
FJTA3 FORJA TAURUSON N2
3.684.84%0.17ขาย237.500K313.790M-0.843500.00ในทางอุตสาหกรรม
FESA4F FERBASA PN N1
21.669.73%1.92ซื้อ3.675K1.853B6.003.633187.00วัสดุพื้นฐาน
BAHI3F BAHEMA ON MA
115.80-8.52%-10.78ขาย37138.281M-1.80ไฟแนนซ์
CCXC3F CCX CARVAO ON NM
2.00-1.96%-0.04ขาย1373.573M2.220.94วัสดุพื้นฐาน
LIQO3 LIQ ON NM
0.72-4.00%-0.03ขาย768.700K15.817M-185.9157370.00ในทางอุตสาหกรรม
FESA4 FERBASA PN N1
21.779.18%1.83ซื้อ656.300K1.853B6.003.633187.00วัสดุพื้นฐาน
BPHA3 BR PHARMA ON NM
1.373.01%0.04ขาย80.500K154.921M0.159.0715191.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
JBSS3 JBS ON NM
22.44-6.54%-1.57แนะนำให้ซื้อ25.287M59.804B98.690.23230000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
BRKM5 BRASKEM PNA N1
43.156.81%2.75ขาย6.183M34.347B12.093.578126.00วัสดุพื้นฐาน
KEPL3F KEPLER WEBERON
18.698.85%1.52ซื้อ226496.507M60.070.311925.00ในทางอุตสาหกรรม
BRKM3 BRASKEM ON N1
41.805.29%2.10ขาย9.400K34.347B12.093.578126.00วัสดุพื้นฐาน
WHRL3F WHIRLPOOL ON
4.509.76%0.40ซื้อ1147.213B15.130.328000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BRKM5F BRASKEM PNA N1
43.207.01%2.83ขาย11.103K34.347B12.093.578126.00วัสดุพื้นฐาน
FSRF11F FISET FL REFCI
0.239.52%0.02ซื้อ30
EALT3 ACO ALTONA ON
5.5010.00%0.50ราบเรียบ100106.425M7.420.64638.00วัสดุพื้นฐาน
FSTU11F FISET TUR CI
0.33-8.33%-0.03ขาย106
CCPR3F CYRE COM-CCPON NM
11.891.54%0.18ขาย881.448B-0.06ไฟแนนซ์
LPSB3 LOPES BRASILON NM
4.008.11%0.30แนะนำให้ขาย400.000K503.091M-0.37500.00ไฟแนนซ์
JPSA3F JEREISSATI ON
24.283.76%0.88ซื้อ5522.129B19.991.21149000.00ไฟแนนซ์
ELET6F ELETROBRAS PNB N1
34.503.85%1.28ซื้อ3.444K47.004B3.2710.6414211.00สาธารณูปโภค
LUPA3 LUPATECH ON NM
1.628.00%0.12ซื้อ146.700K26.889M-6.37718.00ในทางอุตสาหกรรม
SANB4 SANTANDER BRPN
22.224.07%0.87ซื้อ47.900K170.530B14.933.0247836.00ไฟแนนซ์
PABY11 FII PANAMBY CI
22.00-3.93%-0.90แนะนำให้ขาย8
RPMG3 PET MANGUINHON
1.958.33%0.15ขาย19.300K131.999M-1.99พลังงาน
LINX3 LINX ON NM
32.005.96%1.80ซื้อ1.115M5.082B85.270.381418.00เทคโนโลยี
OSXB3F OSX BRASIL ON NM
3.588.16%0.27ขาย3610.955M-138.75พลังงาน
BNBR3 NORD BRASIL ON
43.501.16%0.50แนะนำให้ซื้อ1.400K3.757B5.188.407005.00ไฟแนนซ์
LIQO3F LIQ ON NM
0.73-1.35%-0.01ขาย62315.817M-185.9157370.00ในทางอุตสาหกรรม
BPAC11 BTGP BANCO UNT
42.568.08%3.18ซื้อ2.185M50.097B47.240.88ไฟแนนซ์
LPSB3F LOPES BRASILON NM
4.027.20%0.27แนะนำให้ขาย1.196K503.091M-0.37500.00ไฟแนนซ์
GOLL4 GOL PN N2
22.306.95%1.45ขาย4.795M5.981B-3.6315000.00ในทางอุตสาหกรรม
TECN3 TECHNOS ON NM
2.408.11%0.18ซื้อ679.000K185.516M9.530.25900.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CSNA3 SID NACIONALON
16.627.99%1.23ซื้อ15.317M22.938B6.352.6234554.00วัสดุพื้นฐาน
SANB4F SANTANDER BRPN
22.224.71%1.00ซื้อ837170.530B14.933.0247836.00ไฟแนนซ์
DIVO11F IT NOW IDIV CI
49.11-3.71%-1.89ขาย18
SLED4 SARAIVA LIVRPN N2
1.57-5.99%-0.10ขาย87.200K41.897M-11.192785.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
HBOR3F HELBOR ON NM
1.264.13%0.05ขาย975556.114M-0.76183.00ไฟแนนซ์
GOLL4F GOL PN N2
22.226.11%1.28ขาย9.834K5.981B-3.6315000.00ในทางอุตสาหกรรม
CTSA3F SANTANENSE ON
4.60-4.76%-0.23ขาย16181.562M2.531.831331.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
FRTA3F POMIFRUTAS ON NM
0.808.11%0.06ขาย2629.485M-0.631392.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
KLBN3 KLABIN S/A ON N2
4.356.36%0.26ขาย135.500K18.977B-0.1514207.00วัสดุพื้นฐาน
SANB3 SANTANDER BRON
22.343.96%0.85ซื้อ35.100K170.530B14.933.0247836.00ไฟแนนซ์
TECN3F TECHNOS ON NM
2.376.76%0.15ซื้อ733185.516M9.530.25900.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BRFS3 BRF SA ON NM
30.04-5.59%-1.78ซื้อ14.088M24.375B-2.53105000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
HGTX3F CIA HERING ON EJ NM
29.885.92%1.67ขาย3.852K4.768B19.311.566319.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BIOM3F BIOMM ON MA
6.12-3.01%-0.19ขาย225289.563M-1.06ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
DMMO3 DOMMO ON
0.40-2.44%-0.01ขาย1.994M1.080B-0.25พลังงาน
BRFS3F BRF SA ON NM
30.00-5.90%-1.88ซื้อ11.808K24.375B-2.53105000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
BRPR3F BR PROPERT ON NM
8.596.44%0.52ซื้อ1123.433B-0.3583.00ไฟแนนซ์
LUPA3F LUPATECH ON NM
1.583.27%0.05ซื้อ37826.889M-6.37718.00ในทางอุตสาหกรรม
GPCP3F GPC PART ON
12.497.58%0.88ซื้อ478.345M7.381.69วัสดุพื้นฐาน
CVCB3 CVC BRASIL ON NM
50.306.34%3.00ขาย2.745M7.399B25.931.971103.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ALPA3F ALPARGATAS ON N1
16.514.36%0.69แนะนำให้ซื้อ19410.419B38.520.4717000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SANB3F SANTANDER BRON
21.972.14%0.46ขาย596170.530B14.933.0247836.00ไฟแนนซ์
LINX3F LINX ON NM
31.633.81%1.16ซื้อ3.594K5.082B85.270.381418.00เทคโนโลยี
BPHA3F BR PHARMA ON NM
1.32-2.94%-0.04แนะนำให้ขาย224154.921M0.159.0715191.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CPRE3F CPFL RENOVAVON NM
12.74-6.53%-0.89ขาย346.232B70.880.17สาธารณูปโภค
RCSL4 RECRUSUL PN
1.05-0.94%-0.01ขาย18.800K79.615M-1.87106.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SLED4F SARAIVA LIVRPN N2
1.65-1.20%-0.02ขาย38541.897M-11.192785.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MMXM11 MMX MINER TPR NM
0.45-4.26%-0.02ขาย1.900K
CSNA3F SID NACIONALON
16.586.69%1.04ซื้อ18.272K22.938B6.352.6234554.00วัสดุพื้นฐาน
SHOW3F TIME FOR FUNON NM
5.60-6.35%-0.38แนะนำให้ขาย646385.549M-0.45621.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CYRE3F CYRELA REALTON NM
16.755.95%0.94ซื้อ1.921K6.434B619.310.03ไฟแนนซ์
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ