หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด — ตลาดหุ้นบราซิล

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
AFLT3F AFLUENTE T ON
19.20-42.08%-13.95ซื้อ38.985K2.082B73.080.45สาธารณูปโภค
AFLT3 AFLUENTE T ON
19.50-40.93%-13.51ซื้อ230.400K2.082B73.080.45สาธารณูปโภค
HETA4 HERCULES PN
7.6117.08%1.11ซื้อ86.100K3.315M-4.22สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
HETA4F HERCULES PN
8.0023.08%1.50ซื้อ5.003K3.315M-4.22สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CELP7F CELPA PNC
7.4034.79%1.91แนะนำให้ซื้อ5765.545B30.610.231753.00สาธารณูปโภค
TXRX4F TEX RENAUX PN
5.224.40%0.22ซื้อ5.192K20.019M22.620.21745.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TXRX4 TEX RENAUX PN
5.2010.64%0.50ซื้อ142.700K20.019M22.620.21745.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CELP7 CELPA PNC
6.6731.56%1.60ซื้อ11.900K5.545B30.610.231753.00สาธารณูปโภค
FDES11F FUNDES CI
0.24-29.41%-0.10ขาย3
FRTA3 POMIFRUTAS ON NM
7.008.36%0.54ซื้อ85.900K12.927M-2.051392.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
NORD3 NORDON MET ON
5.3443.94%1.63ซื้อ4.100K24.566M-0.69วัสดุพื้นฐาน
FRTA3F POMIFRUTAS ON NM
7.018.85%0.57แนะนำให้ซื้อ4.104K12.927M-2.051392.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
RANI4 CELUL IRANI PN
3.7916.26%0.53ซื้อ15.400K455.233M-0.102359.00วัสดุพื้นฐาน
TXRX3 TEX RENAUX ON
5.0620.48%0.86แนะนำให้ซื้อ6.000K20.019M22.620.21745.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MWET4 WETZEL S/A PN
5.55-23.87%-1.74ขาย72.900K15.003M-19.381567.00วัสดุพื้นฐาน
CTKA4 KARSTEN PN
10.515.10%0.51ซื้อ15.700K62.054M-11.453389.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MWET4F WETZEL S/A PN
5.60-23.39%-1.71ซื้อ1.918K15.003M-19.381567.00วัสดุพื้นฐาน
BRGE3F ALFA CONSORCON
7.2030.91%1.70ซื้อ332569.287M11.760.66ไฟแนนซ์
PSVM11F PORTO VM TPR
0.50-3.85%-0.02ขาย111
CELP5F CELPA PNA
8.2018.84%1.30แนะนำให้ซื้อ1095.545B30.610.231753.00สาธารณูปโภค
CELP6F CELPA PNB
14.0027.27%3.00ซื้อ2065.545B30.610.231753.00สาธารณูปโภค
CELP3 CELPA ON
3.0120.40%0.51แนะนำให้ซื้อ566.800K5.545B30.610.231753.00สาธารณูปโภค
CELP3F CELPA ON
3.2023.08%0.60ซื้อ2.604K5.545B30.610.231753.00สาธารณูปโภค
NORD3F NORDON MET ON
4.0111.39%0.41เป็นกลาง4124.566M-0.69วัสดุพื้นฐาน
CTKA4F KARSTEN PN
10.601.92%0.20แนะนำให้ซื้อ35862.054M-11.453389.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
FSTU11F FISET TUR CI
0.25-10.71%-0.03ขาย114
RANI4F CELUL IRANI PN
3.533.82%0.13ขาย782455.233M-0.102359.00วัสดุพื้นฐาน
EKTR3 ELEKTRO ON
21.50-12.03%-2.94ซื้อ5004.735B10.332.373614.00สาธารณูปโภค
PLAS3F PLASCAR PARTON
7.0517.50%1.05ซื้อ55176.541M-45.973204.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
EKTR3F ELEKTRO ON
20.01-18.13%-4.43ซื้อ224.735B10.332.373614.00สาธารณูปโภค
DASA3F DASA ON
37.0023.33%7.00แนะนำให้ซื้อ1449.448B62.880.5018142.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
CEEB3F COELBA ON
46.0024.32%9.00แนะนำให้ซื้อ416.750B9.953.603729.00สาธารณูปโภค
BRGE11F ALFA CONSORCPNE
8.0021.40%1.41แนะนำให้ซื้อ141569.287M11.760.66ไฟแนนซ์
CEDO4F CEDRO PN N1
9.32-1.06%-0.10ซื้อ61495.100M1.825.223378.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
PLAS3 PLASCAR PARTON
7.1516.07%0.99ซื้อ75.900K76.541M-45.973204.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
RANI3F CELUL IRANI ON
3.004.90%0.14ซื้อ1.170K455.233M-0.102359.00วัสดุพื้นฐาน
BEEF11F MINERVA BNS ORD NM
3.291.54%0.05ซื้อ1903.444B-1.08สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
RANI3 CELUL IRANI ON
2.997.94%0.22ซื้อ154.400K455.233M-0.102359.00วัสดุพื้นฐาน
EALT3F ACO ALTONA ON
5.73-14.22%-0.95ขาย12125.108M7.250.64638.00วัสดุพื้นฐาน
CTNM4F COTEMINAS PN
10.505.63%0.56แนะนำให้ซื้อ117290.740M-1.42สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CEDO3F CEDRO ON N1
8.700.00%0.00ซื้อ9095.100M1.825.223378.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
FNOR11F FINOR CI *
0.200.00%0.00ขาย3.781K
CBEE3F AMPLA ENERG ON
22.5018.48%3.51ซื้อ83.144B18.990.99969.00สาธารณูปโภค
CBEE3 AMPLA ENERG ON
22.0016.59%3.13ขาย7.900K3.144B18.990.99969.00สาธารณูปโภค
FNAM11 FINAM CI *
0.140.00%0.00ซื้อ843.250M
GOLL11F GOL BNS PRE N2
14.50-0.68%-0.10ขาย849.025B-0.3815328.00ในทางอุตสาหกรรม
TXRX3F TEX RENAUX ON
5.0014.94%0.65ซื้อ220.019M22.620.21745.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CEDO4 CEDRO PN N1
9.904.21%0.40ซื้อ9.200K95.100M1.825.223378.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SPRI3F SPRINGER ON
12.50-2.34%-0.30ซื้อ11130.353M-0.91ในทางอุตสาหกรรม
FESA3F FERBASA ON N1
33.9915.42%4.54แนะนำให้ซื้อ181.932B6.282.903187.00วัสดุพื้นฐาน
HOOT4F HOTEIS OTHONPN
1.99-2.93%-0.06แนะนำให้ขาย11936.010M-2.991271.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
GPCP3F GPC PART ON
25.3011.21%2.55ซื้อ42156.815M6.254.00วัสดุพื้นฐาน
RAPT3F RANDON PART ON N1
8.00-2.91%-0.24ขาย4563.382B17.600.566413.00ในทางอุตสาหกรรม
OSXB3F OSX BRASIL ON NM
2.699.35%0.23ขาย2957.618M-123.09พลังงาน
MMXM11F MMX MINER TPR NM
0.26-3.70%-0.01ขาย448
CAMB4F CAMBUCI PN
3.910.51%0.02ซื้อ217159.524M8.660.442078.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
DMMO11F DOMMO BNS ORD
0.18-5.26%-0.01แนะนำให้ขาย9041.553B-3.61พลังงาน
INEP3F INEPAR ON
8.509.54%0.74ขาย7367.499M3216.00พลังงาน
HAGA4 HAGA S/A PN
1.747.41%0.12ซื้อ147.000K25.069M12.260.13สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BPAC3F BTGP BANCO ON N2
24.01-9.40%-2.49ขาย7050.097B47.240.88ไฟแนนซ์
REDE3F REDE ENERGIAON
8.005.26%0.40แนะนำให้ซื้อ17515.743B25.300.307703.00สาธารณูปโภค
ESTR4F ESTRELA PN
28.9011.15%2.90ซื้อ225.867M-33.25สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
GEPA4F GER PARANAP PN
45.20-8.69%-4.30ซื้อ563.966B13.893.02291.00สาธารณูปโภค
ETER3 ETERNIT ON NM
2.946.14%0.17ซื้อ651.000K88.995M-5.30631.00วัสดุพื้นฐาน
MRFG3F MARFRIG ON NM
10.577.86%0.77ซื้อ39.216K6.109B-1.8930000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TELB3 TELEBRAS ON
142.004.37%5.95ซื้อ3.300K5.736B-6.69436.00บริการโทรคมนาคม
MRFG3 MARFRIG ON NM
10.536.80%0.67ซื้อ9.777M6.109B-1.8930000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
ALUP3 ALUPAR ON N2
10.498.14%0.79ซื้อ4.900K7.385B3.367.50499.00สาธารณูปโภค
ECOO11F ISHARES ECOOCI
106.510.00%0.00ซื้อ10
VIVR3 VIVER ON NM
1.67-3.47%-0.06ซื้อ747.200K80.128M-9.02256.00ไฟแนนซ์
DTCY3F DTCOM-DIRECTON
5.309.28%0.45ซื้อ141.284M-0.22ในทางอุตสาหกรรม
MMXM11 MMX MINER TPR NM
0.250.00%0.00ขาย6.900K
AVON34 AVON DRN
9.762.52%0.24ซื้อ23.200K8.607B-0.2823000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CESP3F CESP ON N1
24.90-7.61%-2.05ขาย1.212K9.334B-0.63519.00สาธารณูปโภค
ETER3F ETERNIT ON NM
2.955.36%0.15ซื้อ7.457K88.995M-5.30631.00วัสดุพื้นฐาน
ELET3F ELETROBRAS ON N1
42.53-2.25%-0.98ขาย14.112K61.342B4.3010.5414211.00สาธารณูปโภค
BAZA3F AMAZONIA ON
40.004.44%1.70แนะนำให้ซื้อ2071.150B5.916.562974.00ไฟแนนซ์
ELEK4F ELEKEIROZ PN
16.29-1.27%-0.21ซื้อ53472.278M7.002.14739.00วัสดุพื้นฐาน
PMAM3 PARANAPANEMAON NM
32.31-0.86%-0.28ขาย170.200K1.414B18.671.922229.00วัสดุพื้นฐาน
BEEF11 MINERVA BNS ORD NM
3.457.81%0.25ซื้อ448.300K3.444B-1.08สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
ELET3 ELETROBRAS ON N1
42.55-2.41%-1.05ขาย5.192M61.342B4.3010.5414211.00สาธารณูปโภค
GPCP3 GPC PART ON
26.194.68%1.17ซื้อ12.500K156.815M6.254.00วัสดุพื้นฐาน
FNAM11F FINAM CI *
0.130.00%0.00แนะนำให้ขาย9.070K
SCAR3F SAO CARLOS ON NM
35.651.05%0.37ซื้อ2281.997B30.341.20ไฟแนนซ์
NVHO11 FII NOVOHORICI
17.155.47%0.89ขาย536
BRKM3 BRASKEM ON N1
31.951.27%0.40ซื้อ5.600K25.106B9.113.468126.00วัสดุพื้นฐาน
ELET6 ELETROBRAS PNB N1
44.72-1.39%-0.63ซื้อ4.998M61.342B4.3010.5414211.00สาธารณูปโภค
PMAM3F PARANAPANEMAON NM
32.53-1.30%-0.43ขาย6.068K1.414B18.671.922229.00วัสดุพื้นฐาน
LINX3F LINX ON NM
34.395.98%1.94แนะนำให้ซื้อ10.302K5.912B97.380.341418.00เทคโนโลยี
ATSA11 FII HATRIUM CI
112.80-0.18%-0.20แนะนำให้ซื้อ5
TELB3F TELEBRAS ON
139.991.81%2.49ซื้อ1.215K5.736B-6.69436.00บริการโทรคมนาคม
BNBR3F NORD BRASIL ON
77.50-2.94%-2.35แนะนำให้ซื้อ56.651B5.3714.346721.00ไฟแนนซ์
LINX3 LINX ON NM
33.954.46%1.45แนะนำให้ซื้อ2.939M5.912B97.380.341418.00เทคโนโลยี
EKTR4F ELEKTRO PN
20.24-5.86%-1.26ขาย174.735B10.332.373614.00สาธารณูปโภค
CESP3 CESP ON N1
24.80-6.10%-1.61ขาย371.000K9.334B-0.63519.00สาธารณูปโภค
MNDL3F MUNDIAL ON
35.502.90%1.00ซื้อ23689.013M-1.41สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
ALSO3 ALIANSCSONAEON NM
37.905.42%1.95ซื้อ1.565M8.559B14.742.44130.00ไฟแนนซ์
BRML3F BR MALLS PARON NM
14.424.95%0.68ซื้อ11.182K11.703B8.351.66541.00ไฟแนนซ์
ENGI4F ENERGISA PN N2
9.326.51%0.57แนะนำให้ซื้อ76119.695B3.422.5614183.00สาธารณูปโภค
OSXB3 OSX BRASIL ON NM
2.597.02%0.17ขาย3.000K7.618M-123.09พลังงาน
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เหรียญ TradingView ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ