หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด — ตลาดหุ้นบราซิล

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
BRIV4F ALFA INVEST PN
11.6820.16%1.96แนะนำให้ซื้อ281998.116M16.130.60การเงิน
XPIN11 FII XP INDL CI ERS
148.02-20.13%-37.30ขาย46.118K
BMEB3F MERC BRASIL ON
14.560.41%0.06ซื้อ118780.471M8.071.80การเงิน
PSVM11F PORTO VM TPR
4.8011.63%0.50ซื้อ1.606Kระบบขนส่ง
PSVM11 PORTO VM TPR
5.0517.44%0.75ซื้อ19.000Kระบบขนส่ง
RSID3 ROSSI RESID ON NM
11.2223.03%2.10ซื้อ1.865M189.710M-34.07สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
RSID3F ROSSI RESID ON NM
11.1521.86%2.00ซื้อ9.217K189.710M-34.07สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
VIVR3 VIVER ON NM
3.3419.29%0.54ซื้อ6.283M155.550M-5.5364.00การเงิน
VIVR3F VIVER ON NM
3.2915.85%0.45ซื้อ23.104K155.550M-5.5364.00การเงิน
BMIN3 MERC INVEST ON
24.82-17.27%-5.18ซื้อ1.600K119.762Mการเงิน
RPAD6F ALFA HOLDINGPNB
8.580.94%0.08ซื้อ27780.771M17.680.48การเงิน
FDES11 FUNDES CI
0.64-5.88%-0.04ซื้อ18.000K
BMIN3F MERC INVEST ON
26.00-10.03%-2.90ซื้อ416119.762Mการเงิน
FNOR11F FINOR CI *
0.254.17%0.01ซื้อ12.122K
TXRX3F TEX RENAUX ON
12.0519.31%1.95ซื้อ4951.111M10.460.97อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TCNO4 TECNOSOLO PN
2.247.18%0.15ซื้อ626.200K14.830M-0.19บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TCNO4F TECNOSOLO PN
2.257.14%0.15ซื้อ6.666K14.830M-0.19บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
HRDF11 FII HREALTY CI
2.100.00%0.0048.627K
CGRA3F GRAZZIOTIN ON
32.008.00%2.37แนะนำให้ซื้อ165601.434M2.702470.00การค้าปลีก
CTNM3F COTEMINAS ON
12.81-11.66%-1.69เป็นกลาง21459.547M6.782.14สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
FSRF11F FISET FL REFCI
0.36-14.29%-0.06ซื้อ13.561Kอื่นๆ
PABY11 FII PANAMBY CI
19.5918.01%2.99ขาย3.217K
MWET4F WETZEL S/A PN
6.30-9.74%-0.68ซื้อ6312.138M-25.77962.00การผลิตของผู้ผลิต
TXRX4 TEX RENAUX PN
7.90-3.66%-0.30ซื้อ99.100K33.648M8.490.97อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
OIBR3 OI ON N1
0.96-10.28%-0.11ซื้อ651.384M5.714B-2.5672944.00การสื่อสาร
CRIV3 ALFA FINANC ON
6.40-2.29%-0.15ซื้อ26.900K657.377M9.330.70การเงิน
BAZA3F AMAZONIA ON
45.004.70%2.02แนะนำให้ซื้อ1141.216B6.946.193378.00การเงิน
CRIV3F ALFA FINANC ON
6.36-1.40%-0.09ซื้อ1.377K657.377M9.190.70การเงิน
GSHP3F GENERALSHOPPON NM
60.10-7.54%-4.90ขาย5.395K113.083M-1.38151.00การเงิน
ADHM3F ADVANCED-DH ON
2.95-2.64%-0.08แนะนำให้ซื้อ3.431K21.478M-0.82สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
PPLA11 PPLA UNT
1.362.26%0.03ซื้อ6.844M1.187B1.500.88การเงิน
PDGR3F PDG REALT ON NM
9.0014.07%1.11ซื้อ3.931K70.989M-92.06สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
OIBR3F OI ON N1
0.96-10.28%-0.11ซื้อ360.275K5.714B-2.5672944.00การสื่อสาร
NORD3F NORDON MET ON
5.40-7.06%-0.41ซื้อ1.289K35.425M-0.67การผลิตของผู้ผลิต
FPOR11 FIP PORT SUDCI
5.504.76%0.25ซื้อ91
PDGR3 PDG REALT ON NM
8.8011.25%0.89ซื้อ765.000K70.989M-92.06สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
EALT3F ACO ALTONA ON
13.957.31%0.95ซื้อ9299.025M16.570.781234.00การผลิตของผู้ผลิต
EUCA3F EUCATEX ON N1
23.400.47%0.11ขาย2952.161B26.310.892868.00การผลิตของผู้ผลิต
JFEN3F JOAO FORTES ON
7.90-7.06%-0.60ซื้อ17.120K813.982M-3.87การเงิน
FRTA3 POMIFRUTAS ON NM
10.313.31%0.33ซื้อ20.300K20.631M22.640.44อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PPLA11F PPLA UNT
1.414.44%0.06ซื้อ16.572K1.187B1.530.88การเงิน
GSHP3 GENERALSHOPPON NM
60.30-7.23%-4.70ขาย16.700K113.083M-1.38151.00การเงิน
BRIV4 ALFA INVEST PN
11.27-1.40%-0.16แนะนำให้ซื้อ2.900K998.116M18.970.60การเงิน
CTSA3F SANTANENSE ON
8.0014.29%1.00ซื้อ1.637K304.559M4.481.56อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
JFEN3 JOAO FORTES ON
7.75-7.85%-0.66ซื้อ483.000K813.982M-3.87การเงิน
RPAD5 ALFA HOLDINGPNA
9.906.45%0.60ซื้อ8.100K838.355M19.340.48การเงิน
FRTA3F POMIFRUTAS ON NM
10.17-3.78%-0.40ซื้อ1.250K20.631M23.980.44อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TXRX4F TEX RENAUX PN
7.90-7.06%-0.60ซื้อ1.891K33.648M8.800.97อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SLED4 SARAIVA LIVRPN N2
1.93-2.53%-0.05ซื้อ424.200K100.018M-14.512785.00บริการเชิงพาณิชย์
ADHM3 ADVANCED-DH ON
2.84-5.96%-0.18ซื้อ152.500K21.478M-0.82สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
BDLL4F BARDELLA PN
17.006.99%1.11ซื้อ71527.280M-55.38362.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SULA3F SUL AMERICA ON N2
30.497.36%2.09แนะนำให้ซื้อ34433.855B9.982.875000.00การเงิน
BIOM3 BIOMM ON MA
15.50-1.34%-0.21ซื้อ38.600K941.780M-1.15เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
FNAM11 FINAM CI *
0.17-5.56%-0.01ซื้อ144.311M
PRSN11B PERSONALE I FUNDO
1.50-4.46%-0.07ขาย46.054K
BRGE5F ALFA CONSORCPNA
17.00-0.06%-0.01ซื้อ561.598B25.180.68การเงิน
CEDO4F CEDRO PN N1
10.51-10.55%-1.24แนะนำให้ซื้อ128105.000M2.285.15อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
VVAR3F VIAVAREJO ON NM
14.80-1.99%-0.30ซื้อ212.089K19.490B-0.67การค้าปลีก
BDLL4 BARDELLA PN
17.056.56%1.05แนะนำให้ซื้อ9.800K27.280M-55.38362.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
XTED11 FII TRXE CORCI
12.247.75%0.88ขาย8.099K
FSPE11F FISET PESCA CI
0.57-1.72%-0.01ซื้อ2.398Kการเงิน
HAGA3F HAGA S/A ON
4.65-4.32%-0.21ขาย9253.669M32.080.15การผลิตของผู้ผลิต
BSEV3 BIOSEV ON NM
7.466.88%0.48ซื้อ669.100K7.612B-1.26อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CTKA3F KARSTEN ON
13.80-3.16%-0.45ซื้อ10383.835M-12.98อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TCNO3F TECNOSOLO ON
3.621.97%0.07ซื้อ2.923K23.237M-0.19บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BSEV3F BIOSEV ON NM
7.476.26%0.44ซื้อ13.733K7.612B-1.26อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
RCSL4 RECRUSUL PN
2.47-3.89%-0.10ซื้อ1.863M187.284M-0.06บริการการกระจายสินค้า
RPAD5F ALFA HOLDINGPNA
10.157.98%0.75แนะนำให้ซื้อ136838.355M19.550.48การเงิน
FSRF11 FISET FL REFCI
0.39-4.88%-0.02ซื้อ578.000Kอื่นๆ
USIM6F USIMINAS PNB N1
9.03-9.70%-0.97ขาย1311.066B35.220.28แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
TRXF11 FII TRX REALCI
116.96-0.88%-1.04714
NORD3 NORDON MET ON
5.35-9.17%-0.54ซื้อ8.500K35.425M-0.67การผลิตของผู้ผลิต
RNEW11F RENOVA UNT N2
12.69-4.87%-0.65ขาย467175.500M-82.28สาธารณูปโภค
RANI3F CELUL IRANI ON
4.637.67%0.33แนะนำให้ซื้อ848721.471M-0.592426.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
LUPA3F LUPATECH ON NM
2.90-5.23%-0.16ซื้อ12.990K70.845M1.132.70647.00การผลิตของผู้ผลิต
CEDO4 CEDRO PN N1
10.50-8.70%-1.00แนะนำให้ซื้อ7.000K105.000M2.235.15อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
OIBR4 OI PN N1
1.44-7.10%-0.11ซื้อ8.328M8.571B-2.5672944.00การสื่อสาร
MATB11F IT NOW IMAT CI
42.004.17%1.68ซื้อ48อื่นๆ
BEES3 BANESTES ON
7.202.71%0.19แนะนำให้ซื้อ199.100K2.275B13.720.51การเงิน
TCNO3 TECNOSOLO ON
3.510.29%0.01ซื้อ153.600K23.237M-0.19บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
MAPT4F CEMEPE PN
40.005.26%2.00ซื้อ4645.834M-0.18การเงิน
BAUH4F EXCELSIOR PN
80.50-0.31%-0.25ซื้อ43417.778M16.554.88อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PLAS3 PLASCAR PARTON
8.39-1.29%-0.11ซื้อ9.100K104.249M-34.671793.00การผลิตของผู้ผลิต
FDES11F FUNDES CI
0.651.56%0.01ซื้อ1.266K
LUPA3 LUPATECH ON NM
2.88-4.95%-0.15ซื้อ1.592M70.845M1.122.70647.00การผลิตของผู้ผลิต
OSXB3 OSX BRASIL ON NM
3.75-6.95%-0.28ซื้อ5.400K11.805M-124.11บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BEES3F BANESTES ON
7.203.15%0.22ซื้อ3.683K2.275B13.660.51การเงิน
BCIA11 FII BCIA CI
213.003.89%7.98ขาย6.818K
OIBR4F OI PN N1
1.45-6.45%-0.10ซื้อ44.267K8.571B-2.5672944.00การสื่อสาร
CTSA3 SANTANENSE ON
7.756.31%0.46แนะนำให้ซื้อ54.400K304.559M4.671.56อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
HOOT4 HOTEIS OTHONPN
3.70-6.09%-0.24ซื้อ40.000K67.978M-3.43บริการผู้บริโภค
BIOM3F BIOMM ON MA
16.001.27%0.20ซื้อ856941.780M-1.15เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
RANI3 CELUL IRANI ON
4.39-2.44%-0.11ซื้อ19.000K721.471M-0.592426.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BRGE3 ALFA CONSORCON
10.393.59%0.36ซื้อ1.100K765.185M14.850.68การเงิน
GOLL11F GOL BNS PRE N2
13.0010.17%1.20ขาย1
ALUP3F ALUPAR ON N2
11.450.62%0.07ซื้อ29810.242B11.660.98499.00สาธารณูปโภค
CBEE3F AMPLA ENERG ON
22.0010.00%2.00ซื้อ13.333B12.721.57970.00สาธารณูปโภค
BEEF11F MINERVA BNS ORD NM
7.50-5.18%-0.41ซื้อ1.823K
BEEF3 MINERVA ON NM
13.10-8.20%-1.17ขาย21.669M5.247B-0.86สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
PARD3F IHPARDINI ON NM
31.91-2.98%-0.98แนะนำให้ซื้อ3.325K4.168B30.511.08บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ