หุ้นที่สูญเสียมูลค่าเกือบทั้งหมดของตัวมันเอง

Top loser เป็นรายการของหุ้นที่มีเปอร์เซ็นต์การปรับตัวลงสูงที่สุด หุ้นสามารถเคลื่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะหาเหตุผลว่าทำไมหุ้นจึงปรับตัวลงเทรดเดอร์หลายรายชอบที่จะซื้อในจุดที่ต่ำและขายในจุดที่สูง เราให้บริการเครื่องมือที่สามารถทำเช่นนั้นได้ นักลงทุนมักซื้อในตอนที่ราคาลงและมองว่าราคาถูกถ้าเขาเชื่อว่าปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง

           
ELET5F ELETROBRAS PNA N1
23.10-39.21%-14.90ขาย545.340B-2.0521235.00สาธารณูปโภค
CRPG3F CRISTAL ON
36.48-38.15%-22.50ซื้อ70782.345M5.466.17วัสดุพื้นฐาน
MEND5 MENDES JR PNA
6.30-28.57%-2.52ขาย40019.791M-175.52ในทางอุตสาหกรรม
FBMC4F FIBAM PN
2.15-28.09%-0.84ขาย1991.910K-21.16สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
FSTU11F FISET TUR CI
0.29-27.50%-0.11ขาย245
AZEV4 AZEVEDO PN
1.18-26.71%-0.43ขาย1.591M58.142M-3.14ในทางอุตสาหกรรม
CALI4F CONST A LINDPN
52.00-25.71%-18.00แนะนำให้ขาย927.909M-4.15ไฟแนนซ์
AZEV4F AZEVEDO PN
1.19-25.62%-0.41ซื้อ1.642K58.142M-3.14ในทางอุตสาหกรรม
MWET4F WETZEL S/A PN
4.10-25.45%-1.40ซื้อ4710.715M-0.521567.00วัสดุพื้นฐาน
FSRF11F FISET FL REFCI
0.26-21.21%-0.07ขาย5.128K
SLED3F SARAIVA LIVRON N2
2.50-18.57%-0.57แนะนำให้ขาย164.580M-3.823860.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
AHEB6F SPTURIS PNB
45.45-17.36%-9.55ซื้อ12302.315M-4.89572.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MRVE3 MRV ON NM
11.54-16.98%-2.36ขาย4.151M6.054B8.931.5430000.00ไฟแนนซ์
DMMO11F DOMMO BNS ORD
0.21-16.00%-0.042.187K2.403B-0.11พลังงาน
BMIN3F MERC INVEST ON
14.31-15.82%-2.69ขาย2068.566M27.860.51ไฟแนนซ์
BDLL3F BARDELLA ON
42.00-15.61%-7.77ขาย127.200M-69.342393.00ในทางอุตสาหกรรม
LOGG3 LOG COM PROPON NM
15.54-14.62%-2.66ขาย592.200K1.591Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
MYPK11 IOCHP-MAXIONBNS ORD NM
0.56-13.85%-0.09ขาย36.300K3.329B24.250.9215000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
HOOT4F HOTEIS OTHONPN
1.94-13.78%-0.31แนะนำให้ขาย2435.275M-3.671271.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BMEB3F MERC BRASIL ON
7.55-13.22%-1.15ซื้อ2398.360M6.541.162879.00ไฟแนนซ์
CEBR5 CEB PNA
30.75-13.21%-4.68ขาย200403.659M-3.071091.00สาธารณูปโภค
GSHP3F GENERALSHOPPON NM
5.39-13.06%-0.81ซื้อ468398.322M-0.84155.00ไฟแนนซ์
USIM6F USIMINAS PNB N1
9.60-12.49%-1.37ซื้อ1312.281B38.120.2651182.00วัสดุพื้นฐาน
CELP5 CELPA PNA
4.31-12.22%-0.60ขาย3.200K5.301B19.750.251753.00สาธารณูปโภค
CEDO3 CEDRO ON N1
6.00-11.76%-0.80แนะนำให้ขาย50060.000M1.214.953378.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ELEK4F ELEKEIROZ PN
12.41-11.36%-1.59ซื้อ47472.592M5.492.73739.00วัสดุพื้นฐาน
WHRL4F WHIRLPOOL PN
4.55-10.78%-0.55ขาย117.364B20.410.248000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BRSR3F BANRISUL ON N1
21.44-10.63%-2.55ขาย2969.611B7.323.2110732.00ไฟแนนซ์
OMGE3F OMEGA GER ON NM
18.33-10.37%-2.12ซื้อ2622.231B34.871.33สาธารณูปโภค
SLED3 SARAIVA LIVRON N2
2.25-10.00%-0.25ซื้อ2.600K64.580M-3.823860.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
GSHP3 GENERALSHOPPON NM
5.40-10.00%-0.60ซื้อ118.700K398.322M-0.84155.00ไฟแนนซ์
CTNM4F COTEMINAS PN
10.10-9.98%-1.12แนะนำให้ซื้อ79312.492M4.772.14สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CTKA4F KARSTEN PN
4.25-9.77%-0.46ซื้อ928.917M-8.703389.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
EALT3F ACO ALTONA ON
4.80-9.43%-0.50ซื้อ100112.950M3.211.56638.00วัสดุพื้นฐาน
FESA3F FERBASA ON N1
30.00-9.09%-3.00ซื้อ432.291B5.404.123037.00วัสดุพื้นฐาน
EEEL4F CEEE-GT PN N1
205.01-8.88%-19.99ซื้อ52.141B0.1227.071128.00สาธารณูปโภค
FBMC4 FIBAM PN
1.96-8.84%-0.19แนะนำให้ขาย200991.910K-21.16สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SMTO3F SAO MARTINHOON NM
19.00-8.57%-1.78ซื้อ9346.956B13.601.467869.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TXRX4F TEX RENAUX PN
2.06-8.44%-0.19ขาย4110.216M-12.63745.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
AHEB5F SPTURIS PNA
47.47-8.27%-4.28แนะนำให้ซื้อ3302.315M-4.89572.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
PDGR3 PDG REALT ON EG NM
8.95-8.02%-0.78ขาย521.500K70.021M0.07120.78ไฟแนนซ์
BRIV3 ALFA INVEST ON
5.51-8.01%-0.48ซื้อ400488.189M9.130.60ไฟแนนซ์
OSXB3F OSX BRASIL ON NM
4.25-8.01%-0.37ซื้อ8115.425M-166.73พลังงาน
MWET4 WETZEL S/A PN
4.52-7.57%-0.37ซื้อ50010.715M-0.521567.00วัสดุพื้นฐาน
ALUP4F ALUPAR PN N2
6.00-7.55%-0.49ซื้อ1115.603B16.221.18415.00สาธารณูปโภค
SULA4F SUL AMERICA PN N2
7.86-7.53%-0.64ซื้อ17.648B9.712.035168.00ไฟแนนซ์
HSHY34 HERSHEY CO DRN
77.90-7.43%-6.25ซื้อ2.000K84.170B22.7917.7015360.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
LIPR3F ELETROPAR ON
55.60-7.33%-4.40ซื้อ3658.951M17.303.24สาธารณูปโภค
SLED4F SARAIVA LIVRPN N2
2.24-6.67%-0.16ขาย62364.580M-3.823860.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
FSRF11 FISET FL REFCI
0.29-6.45%-0.02ซื้อ682.000K
EEEL3F CEEE-GT ON N1
209.00-6.28%-14.00ซื้อ12.141B0.1227.071128.00สาธารณูปโภค
MYPK11F IOCHP-MAXIONBNS ORD NM
0.75-6.25%-0.05ขาย503.329B24.250.9215000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
FJTA4 FORJA TAURUSPN N2
5.43-6.22%-0.36ซื้อ6.623M328.616M-4.423500.00ในทางอุตสาหกรรม
CELP3 CELPA ON
2.43-6.18%-0.16แนะนำให้ซื้อ197.400K5.301B19.750.251753.00สาธารณูปโภค
PATI4 PANATLANTICAPN
25.35-6.11%-1.65ซื้อ500276.499M4.363.55วัสดุพื้นฐาน
AFLT3F AFLUENTE T ON
4.65-6.06%-0.30แนะนำให้ขาย62287.037M17.200.26สาธารณูปโภค
CGRA3F GRAZZIOTIN ON
25.10-5.99%-1.60ซื้อ2525.955M9.592.712424.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BKBR3F BK BRASIL ON NM
20.10-5.90%-1.26ซื้อ2.134K4.833B64.510.3410722.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
FSTU11 FISET TUR CI
0.32-5.88%-0.02ซื้อ31.000K
FNAM11F FINAM CI *
0.16-5.88%-0.01ขาย7.162K
LUPA3F LUPATECH ON NM
1.95-5.80%-0.12ขาย42833.743M-7.66718.00ในทางอุตสาหกรรม
PDGR3F PDG REALT ON EG NM
9.05-5.73%-0.55ขาย3.075K70.021M0.07120.78ไฟแนนซ์
TSLA34 TESLA INC DRN
300.36-5.66%-18.01ราบเรียบ100223.533B-23.7437543.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
UTEC34 UNITED TECH DRN
404.95-5.52%-23.65ขาย100360.054B15.5027.23205000.00ในทางอุตสาหกรรม
TRPN3 TARPON INV ON NM
1.21-5.47%-0.07ซื้อ106.800K52.259M10.820.13ไฟแนนซ์
JBDU3 J B DUARTE ON
9.00-5.26%-0.50ขาย3001.275M0.05201.22วัสดุพื้นฐาน
PLAS3F PLASCAR PARTON
7.11-5.20%-0.39ซื้อ11591.948M-19.143204.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CSMG3F COPASA ON NM
61.38-5.13%-3.32ซื้อ2.962K8.150B14.824.3511762.00สาธารณูปโภค
WIZS3F WIZ S.A. ON NM
7.89-5.05%-0.42ซื้อ53.307K1.302B8.091.011636.00ไฟแนนซ์
RDES11 FII RD ESCRICI
71.17-4.98%-3.73ขาย130
BOBR4 BOMBRIL PN
2.70-4.93%-0.14แนะนำให้ขาย44.900K150.840M4.282.551756.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
BMIN4 MERC INVEST PN
13.80-4.83%-0.70ซื้อ70068.566M27.860.51ไฟแนนซ์
MAPT3F CEMEPE ON
6.00-4.76%-0.30ขาย31.384M-0.18ไฟแนนซ์
MTIG4F METAL IGUACUPN
81.01-4.69%-3.99ซื้อ4112.888M-5.77วัสดุพื้นฐาน
BKBR3 BK BRASIL ON NM
20.55-4.68%-1.01ซื้อ1.034M4.833B64.510.3410722.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ANIM3F ANIMA ON NM
18.56-4.53%-0.88ซื้อ3781.442B49.040.394046.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
HBTS5F HABITASUL PNA
9.07-4.53%-0.43ขาย884.030M-18.67ไฟแนนซ์
IGBR3 IGB S/A ON
2.33-4.51%-0.11ซื้อ113.300K30.137M0.613.95เทคโนโลยี
MDIA3F M.DIASBRANCOON NM
45.74-4.35%-2.08ซื้อ9.187K15.933B20.292.3216679.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
HETA4F HERCULES PN
6.57-4.23%-0.29ขาย813.662M-102.98สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SLED4 SARAIVA LIVRPN N2
2.30-4.17%-0.10ขาย201.500K64.580M-3.823860.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CSMG3 COPASA ON NM
61.44-4.15%-2.66ซื้อ1.075M8.150B14.824.3511762.00สาธารณูปโภค
MDIA3 M.DIASBRANCOON NM
45.62-4.14%-1.97ซื้อ757.800K15.933B20.292.3216679.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
OGXP3 OGX PETROLEOON NM
1.63-4.12%-0.07ขาย160.300K
ABBV34 ABBVIE DRN ED
326.29-4.09%-13.93ขาย100487.274B16.8519.1630000.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
JBDU4 J B DUARTE PN
9.40-4.08%-0.40ขาย5001.275M0.05201.22วัสดุพื้นฐาน
MTIG3F METAL IGUACUON
150.00-4.03%-6.30ซื้อ112.888M-5.77วัสดุพื้นฐาน
BRIV4F ALFA INVEST PN
6.67-4.03%-0.28ซื้อ6488.189M9.130.60ไฟแนนซ์
APER3F ALPER S.A. ON NM
18.21-4.01%-0.76ซื้อ230139.554M-9.64ไฟแนนซ์
CPRE3F CPFL RENOVAVON NM
14.55-3.96%-0.60ขาย87.215B132.740.11สาธารณูปโภค
JSLG3 JSL ON NM
8.29-3.94%-0.34ซื้อ324.000K1.764B19.750.4423100.00ในทางอุตสาหกรรม
CPLE6F COPEL PNB N1
32.39-3.92%-1.32ซื้อ8248.894B8.024.058064.00สาธารณูปโภค
SCAR3F SAO CARLOS ON NM
32.20-3.88%-1.30ขาย1751.851B15.572.12ไฟแนนซ์
FNOR11 FINOR CI *
0.25-3.85%-0.01ซื้อ18.707M
TESA3 TERRA SANTA ON NM
13.43-3.80%-0.53แนะนำให้ซื้อ4.500K250.617M4.293.261764.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
IDNT3F IDEIASNET ON
4.15-3.71%-0.16ขาย40973.548M-0.19เทคโนโลยี
CLSC3F CELESC ON N2
52.00-3.70%-2.00ซื้อ22.233B11.934.853235.00สาธารณูปโภค
BNFS11 FII BANRISULCI
130.00-3.70%-5.00ซื้อ54
EMBR3F EMBRAER ON NM
19.86-3.69%-0.76แนะนำให้ขาย19.474K15.788B-0.6418434.00ในทางอุตสาหกรรม
ENGI4F ENERGISA PN N2
6.80-3.68%-0.26ขาย15415.736B3.292.1312799.00สาธารณูปโภค
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ