หุ้นซึ่งมีการเพิ่มขึ้นสูงสุดในด้านราคา — ตลาดหุ้นบราซิล

บ่อยครั้งที่ Top gainer จะพุ่งทะยานต่อเนื่องและไปถึงจุดสูงสุดเมือปัจจัยพื้นฐานมีความแข็งแกร่ง เมื่อหุ้นทำจุดสูงสุด เป็นสิ่งสำคัญที่ควรให้ความสนใจเนื่องจากอาจจะเกิดการพักฐานได้ เพจนี้จะช่วยให้คุณดูหุ้น Top gainer อย่างรวดเร็ว

           
FNOR11F FINOR CI *
0.2420.00%0.04ซื้อ161
CSRN3F COSERN ON
17.5016.67%2.50ซื้อ122.773B11.371.45749.00สาธารณูปโภค
TXRX4F TEX RENAUX PN
2.5414.93%0.33ซื้อ59.413M-2.69745.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BDLL4 BARDELLA PN
13.0013.04%1.50แนะนำให้ขาย1.400K20.800M-59.912393.00ในทางอุตสาหกรรม
FSTU11F FISET TUR CI
0.3911.43%0.04ซื้อ66
BAHI3F BAHEMA ON MA
126.509.81%11.30ซื้อ12140.636M-1.80ไฟแนนซ์
BEEF11F MINERVA BNS ORD NM
3.059.32%0.26ซื้อ382.937B-5.42สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
WLMM4F WLM IND COM PN
5.899.07%0.49ขาย30192.634M11.840.45922.00ในทางอุตสาหกรรม
BPAN4F BANCO PAN PN N1
3.458.15%0.26ซื้อ4.638K1.646B16.560.212433.00ไฟแนนซ์
BNBR3 NORD BRASIL ON
42.957.03%2.82ซื้อ8003.710B5.118.407005.00ไฟแนนซ์
MOAR3F MONT ARANHA ON
179.996.50%10.99แนะนำให้ซื้อ32.058B51.673.3344.00ไฟแนนซ์
SUZB3 SUZANO S.A. ON NM
38.006.09%2.18ขาย12.450M51.270B-1.393425.00วัสดุพื้นฐาน
SUZB3F SUZANO S.A. ON NM
38.115.92%2.13ขาย14.088K51.270B-1.393425.00วัสดุพื้นฐาน
TUPY3 TUPY ON NM
18.005.88%1.00ซื้อ547.800K2.595B8.822.056451.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
RNEW11F RENOVA UNT N2
30.705.86%1.70ซื้อ111417.197M-61.57155.00สาธารณูปโภค
BPAN4 BANCO PAN PN N1
3.405.59%0.18ซื้อ1.486M1.646B16.560.212433.00ไฟแนนซ์
BKBR3F BK BRASIL ON NM
20.035.42%1.03ขาย9294.589B38.440.5510722.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
EMBR3F EMBRAER ON NM
18.255.13%0.89ขาย5.774K13.349B-0.9118520.00ในทางอุตสาหกรรม
CPRE3F CPFL RENOVAVON NM
13.055.07%0.63ขาย956.232B70.880.17สาธารณูปโภค
BKBR3 BK BRASIL ON NM
20.184.83%0.93ขาย1.496M4.589B38.440.5510722.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SCAR3F SAO CARLOS ON NM
33.494.69%1.50ซื้อ2071.746B260.110.12ไฟแนนซ์
SAPR3F SANEPAR ON N2
18.114.68%0.81ขาย6186.669B7.251.837022.00สาธารณูปโภค
ROMI3 INDS ROMI ON NM
9.404.68%0.42ขาย147.400K590.862M7.031.342806.00ในทางอุตสาหกรรม
LIQO3 LIQ ON NM
0.704.48%0.03แนะนำให้ขาย728.600K15.377M-185.9157370.00ในทางอุตสาหกรรม
MNPR3F MINUPAR ON
2.824.44%0.12แนะนำให้ซื้อ8219.880M-9.432900.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
RNEW3F RENOVA ON N2
10.394.32%0.43ซื้อ1417.197M-61.57155.00สาธารณูปโภค
ROMI3F INDS ROMI ON NM
9.284.27%0.38ขาย1.613K590.862M7.031.342806.00ในทางอุตสาหกรรม
CGRA3F GRAZZIOTIN ON
24.444.22%0.99ซื้อ72479.961M7.933.022447.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SULA11 SUL AMERICA UNT N2
32.954.14%1.31ซื้อ980.900K12.987B7.496.145168.00ไฟแนนซ์
EMBR3 EMBRAER ON NM
18.154.13%0.72ขาย7.452M13.349B-0.9118520.00ในทางอุตสาหกรรม
RDNI3F RNI ON NM
5.304.13%0.21ขาย57210.944M-0.62296.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
FPOR11 FIP PORT SUDCI
0.524.00%0.02แนะนำให้ขาย3.291K
JBSS3 JBS ON NM
23.573.88%0.88แนะนำให้ซื้อ17.026M62.815B103.660.23230000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
NATU3F NATURA ON NM
53.993.83%1.99แนะนำให้ซื้อ4.835K23.314B43.321.251850.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
FRTA3 POMIFRUTAS ON NM
0.823.80%0.03ขาย25.000K9.845M-0.631392.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
EUCA4 EUCATEX PN N1
4.113.79%0.15ขาย31.400K547.846M13.070.312378.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
ADHM3 ADVANCED-DH ON
1.383.76%0.05แนะนำให้ขาย5.300K10.436M-0.65ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
BAHI3 BAHEMA ON MA
120.003.56%4.12ขาย100140.636M-1.80ไฟแนนซ์
PRSV11 FII P VARGASCI ER
384.993.49%12.98ซื้อ69
CSNA3F SID NACIONALON
15.463.41%0.51ซื้อ14.578K21.240B5.882.6234554.00วัสดุพื้นฐาน
SGPS3F SPRINGS ON NM
9.203.37%0.30แนะนำให้ซื้อ270425.000M7.341.169387.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MNDL3F MUNDIAL ON
31.013.37%1.01ซื้อ10874.384M24.281.24สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TUPY3F TUPY ON NM
17.663.27%0.56ขาย2.971K2.595B8.822.056451.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
JBDU3 J B DUARTE ON INT
3.903.17%0.12ขาย10019.073M0.02202.44วัสดุพื้นฐาน
ENAT3 ENAUTA PART ON NM
13.103.15%0.40ขาย801.900K3.425B8.051.63121.00พลังงาน
CSRN6F COSERN PNB
15.473.13%0.47ซื้อ12.773B11.371.45749.00สาธารณูปโภค
TECN3F TECHNOS ON NM
2.313.12%0.07ขาย1.451K177.786M9.140.25900.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
NATU3 NATURA ON NM
53.803.07%1.60ซื้อ2.279M23.314B43.321.251850.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
SULA11F SUL AMERICA UNT N2
32.653.06%0.97ซื้อ2.885K12.987B7.496.145168.00ไฟแนนซ์
RNEW4 RENOVA PN N2
10.153.05%0.30ซื้อ2.900K417.197M-61.57155.00สาธารณูปโภค
JBSS3F JBS ON NM
23.552.93%0.67แนะนำให้ซื้อ16.482K62.815B103.660.23230000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
LIQO3F LIQ ON NM
0.712.90%0.02ขาย1.445K15.377M-185.9157370.00ในทางอุตสาหกรรม
TRPN3 TARPON INV ON NM
1.072.88%0.03ซื้อ388.400K48.303M0.841.27ไฟแนนซ์
VALE3 VALE ON NM
47.722.84%1.32ขาย34.080M244.722B17.362.7565539.00วัสดุพื้นฐาน
PORD11 FII POLO CRICI
105.002.84%2.90ซื้อ57
IRBR3 IRBBRASIL REON NM
99.502.82%2.73แนะนำให้ซื้อ1.047M30.886B23.494.24376.00ไฟแนนซ์
GSFI11 FII GENERAL CI
3.802.70%0.10แนะนำให้ขาย59.667K
CSNA3 SID NACIONALON
15.392.67%0.40แนะนำให้ซื้อ15.518M21.240B5.882.6234554.00วัสดุพื้นฐาน
HGRU11 FII CSHG URBCI
112.652.64%2.90ซื้อ10.365K
CMCS34 COMCAST DRN
178.242.53%4.40ซื้อ2.400K778.137B16.3110.64184000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
AALR3F ALLIAR ON NM
14.712.51%0.36ขาย4101.745B40.800.36ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
RPAD3F ALFA HOLDINGON
4.102.50%0.10ซื้อ1343.810M7.990.51ไฟแนนซ์
SLED4 SARAIVA LIVRPN N2
1.652.48%0.04แนะนำให้ขาย57.100K44.032M-11.192785.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
IRBR3F IRBBRASIL REON NM
99.152.48%2.40แนะนำให้ซื้อ6.318K30.886B23.494.24376.00ไฟแนนซ์
USIM5 USIMINAS PNA N1
7.892.47%0.19ขาย13.694M9.701B15.310.5251182.00วัสดุพื้นฐาน
KHCB34 KRAFT HEINZ DRN
134.052.45%3.20ซื้อ2.900K156.150B-32.7539000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
BAZA3F AMAZONIA ON
26.202.38%0.61ซื้อ34757.454M6.943.683378.00ไฟแนนซ์
PFRM3F PROFARMA ON NM
3.892.37%0.09ขาย482449.981M-0.206327.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
WPLZ11 FII W PLAZA CI
88.002.33%2.00ซื้อ625
MCDC34 MCDONALDS DRN
206.482.27%4.58ซื้อ300601.599B26.0930.34210000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MMXM11F MMX MINER TPR NM
0.462.22%0.01ขาย101
TESA3 TERRA SANTA ON NM
13.552.19%0.29ซื้อ23.600K292.884M5.742.361764.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
USIM3 USIMINAS ON N1
9.952.16%0.21ขาย19.000K9.701B15.310.5251182.00วัสดุพื้นฐาน
PNVL3F DIMED ON
390.002.09%8.00ซื้อ381.742B23.5216.504494.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
UCAS3F UNICASA ON NM
2.942.08%0.06ซื้อ143191.650M56.460.05401.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ATTB34 ATT INC DRN
130.552.07%2.65แนะนำให้ซื้อ3.300K913.870B12.3510.17262000.00บริการโทรคมนาคม
UNIP6 UNIPAR PNB
35.952.04%0.72ขาย139.500K3.019B6.545.501324.00วัสดุพื้นฐาน
EURO11 FII EUROPAR CI
150.002.04%3.00แนะนำให้ขาย204
SULA4F SUL AMERICA PN N2
10.002.04%0.20ซื้อ512.987B7.496.145168.00ไฟแนนซ์
JPMC34 JPMORGAN DRN
229.962.02%4.55ซื้อ6001414.989B11.9536.65255998.00ไฟแนนซ์
GEPA4F GER PARANAP PN
40.292.00%0.79ซื้อ1403.494B13.652.71291.00สาธารณูปโภค
ITSA3 ITAUSA ON N1
12.901.98%0.25ขาย44.400K93.191B9.771.13129000.00ไฟแนนซ์
KLBN11 KLABIN S/A UNT N2
15.591.96%0.30ขาย5.746M17.899B-0.1514207.00วัสดุพื้นฐาน
VALE3F VALE ON NM
47.501.95%0.91ขาย21.251K244.722B17.362.7565539.00วัสดุพื้นฐาน
SBUB34 STARBUCKS DRN
323.361.92%6.08ซื้อ400376.358B34.119.18291000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BRAP4 BRADESPAR PN N1
29.371.91%0.55ขาย2.757M10.222B9.113.22ไฟแนนซ์
SLCE3 SLC AGRICOLAON NM
17.661.90%0.33ขาย1.225M3.323B12.061.483511.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
BRAP3F BRADESPAR ON N1
25.801.90%0.48ขาย17910.222B9.113.22ไฟแนนซ์
ITSA3F ITAUSA ON N1
12.951.89%0.24ขาย3.945K93.191B9.771.13129000.00ไฟแนนซ์
IVVB11 ISHARE SP500CI
125.911.88%2.32ซื้อ93.010K
FESA4 FERBASA PN N1
19.001.88%0.35ขาย185.400K1.972B5.243.633187.00วัสดุพื้นฐาน
SQIA3F SINQIA ON NM
39.071.85%0.71ซื้อ16.148K449.185M162.610.24เทคโนโลยี
TGMA3F TEGMA ON NM
25.771.82%0.46ขาย5561.691B13.991.835086.00ในทางอุตสาหกรรม
MSCD34 MASTERCARD DRN
1040.391.80%18.38แนะนำให้ซื้อ3001015.895B42.7023.4314800.00เทคโนโลยี
CELP3F CELPA ON
2.291.78%0.04ซื้อ34.874B27.060.231753.00สาธารณูปโภค
BAUH4 EXCELSIOR PN
27.971.71%0.47แนะนำให้ซื้อ500146.066M1.92สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
ENBR3 ENERGIAS BR ON NM
17.281.71%0.29ขาย2.966M10.476B7.752.232986.00สาธารณูปโภค
SQIA3 SINQIA ON NM
39.001.69%0.65ซื้อ59.800K449.185M162.610.24เทคโนโลยี
BEEF11 MINERVA BNS ORD NM
3.041.67%0.05ซื้อ28.700K2.937B-5.42สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
WFCO34 WELLS FARGO DRN
188.581.64%3.04ซื้อ600808.791B10.0218.09262100.00ไฟแนนซ์
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ