หุ้นซึ่งมีการเพิ่มขึ้นสูงสุดในด้านราคา — ตลาดหุ้นบราซิล

บ่อยครั้งที่ Top gainer จะพุ่งทะยานต่อเนื่องและไปถึงจุดสูงสุดเมือปัจจัยพื้นฐานมีความแข็งแกร่ง เมื่อหุ้นทำจุดสูงสุด เป็นสิ่งสำคัญที่ควรให้ความสนใจเนื่องจากอาจจะเกิดการพักฐานได้ เพจนี้จะช่วยให้คุณดูหุ้น Top gainer อย่างรวดเร็ว

           
ELET11F ELETROBRAS DPB 37,50
0.0950.00%0.03ซื้อ16.739K60.603B3.1111.9414211.00สาธารณูปโภค
ELET11 ELETROBRAS DPB 37,50
0.0928.57%0.02ซื้อ12.355M60.603B3.1111.9414211.00สาธารณูปโภค
USIM6F USIMINAS PNB N1
9.5020.56%1.62แนะนำให้ซื้อ7911.066B31.690.2851182.00วัสดุพื้นฐาน
PDGR3F PDG REALT ON NM
6.0519.33%0.98ซื้อ4.283K46.950M-98.36ไฟแนนซ์
HAGA4F HAGA S/A PN
1.9018.01%0.29แนะนำให้ซื้อ1.415K28.877M12.540.15สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
HAGA4 HAGA S/A PN
1.9018.01%0.29ซื้อ377.000K28.877M12.540.15สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
AZEV4 AZEVEDO PN
2.5417.59%0.38ซื้อ377.900K20.502M-24.72ในทางอุตสาหกรรม
AZEV4F AZEVEDO PN
2.5516.97%0.37ซื้อ2.074K20.502M-24.72ในทางอุตสาหกรรม
UCAS3F UNICASA ON NM
5.9515.98%0.82แนะนำให้ซื้อ14.941K391.231M29.580.20401.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
PFRM3 PROFARMA ON NM
5.2315.71%0.71แนะนำให้ซื้อ1.620M641.253M-0.036327.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TECN3F TECHNOS ON NM
2.4415.64%0.33ซื้อ2.009K185.516M-0.30900.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
UCAS3 UNICASA ON NM
5.9215.62%0.80แนะนำให้ซื้อ1.234M391.231M29.580.20401.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MEND6F MENDES JR PNB
15.5514.93%2.02ซื้อ27850.014M-41.13ในทางอุตสาหกรรม
PDGR3 PDG REALT ON NM
5.8214.57%0.74ซื้อ781.300K46.950M-98.36ไฟแนนซ์
PFRM3F PROFARMA ON NM
5.1614.41%0.65ซื้อ7.251K641.253M-0.036327.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
FMOF11 FII MEMORIALCI ER
120.0014.33%15.04แนะนำให้ซื้อ3
RSID3F ROSSI RESID ON NM
4.4714.32%0.56แนะนำให้ซื้อ1.000K75.073M-42.34ไฟแนนซ์
TECN3 TECHNOS ON NM
2.4014.29%0.30ซื้อ527.400K185.516M-0.30900.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
RSID3 ROSSI RESID ON NM
4.4414.14%0.55แนะนำให้ซื้อ623.700K75.073M-42.34ไฟแนนซ์
WLMM4F WLM IND COM PN
13.9812.74%1.58แนะนำให้ซื้อ80451.542M13.190.94922.00ในทางอุตสาหกรรม
MEND6 MENDES JR PNB
16.4012.33%1.80แนะนำให้ซื้อ1.500K50.014M-41.13ในทางอุตสาหกรรม
CGAS3F COMGAS ON
151.0011.86%16.01ซื้อ86818.024B9.6914.051041.00สาธารณูปโภค
EALT4F ACO ALTONA PN
5.9210.86%0.58แนะนำให้ซื้อ475211.650M7.400.78638.00วัสดุพื้นฐาน
BRIV4F ALFA INVEST PN
8.9010.56%0.85แนะนำให้ซื้อ10744.823M11.470.73ไฟแนนซ์
CGAS5 COMGAS PNA
136.0010.17%12.55ซื้อ56.800K18.024B9.6914.051041.00สาธารณูปโภค
CARD3 CSU CARDSYSTON NM
10.0010.01%0.91แนะนำให้ซื้อ586.600K411.040M15.520.646600.00ไฟแนนซ์
RCSL3F RECRUSUL ON
1.349.84%0.12ซื้อ13990.230M-0.56106.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CEEB3F COELBA ON
45.009.76%4.00ซื้อ116.956B10.353.483729.00สาธารณูปโภค
CGAS5F COMGAS PNA
134.959.71%11.94ซื้อ6.719K18.024B9.6914.051041.00สาธารณูปโภค
FSRF11F FISET FL REFCI
0.239.52%0.02ซื้อ1.149K
CBEE3F AMPLA ENERG ON
20.008.70%1.60ซื้อ413.083B11.771.57977.00สาธารณูปโภค
PINE4 PINE PN N2
3.748.41%0.29ซื้อ1.994M599.674M-1.39397.00ไฟแนนซ์
CGAS3 COMGAS ON
143.008.33%11.00ซื้อ2.300K18.024B9.6914.051041.00สาธารณูปโภค
VIVA3 VIVARA S.A. ON NM
25.908.23%1.97แนะนำให้ซื้อ8.250M
EALT3F ACO ALTONA ON
15.508.09%1.16ซื้อ212211.650M7.400.78638.00วัสดุพื้นฐาน
VIVA3F VIVARA S.A. ON NM
25.788.00%1.91แนะนำให้ซื้อ90.959K
FPOR11 FIP PORT SUDCI
4.977.81%0.36ซื้อ861
GPAR3F CELGPAR ON
37.907.49%2.64ซื้อ143.257B22.561.85190.00สาธารณูปโภค
VIVR3 VIVER ON NM
1.597.43%0.11ซื้อ1.197M96.083M-6.79256.00ไฟแนนซ์
VVAR3 VIAVAREJO ON NM
10.007.30%0.68ซื้อ64.420M12.986B-0.6653101.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
DASA3F DASA ON
59.007.23%3.98แนะนำให้ซื้อ2328.224B151.940.4118142.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
BIOM3 BIOMM ON MA
9.807.10%0.65ซื้อ47.000K595.448M-1.15ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
LAME4 LOJAS AMERICPN N1
24.677.07%1.63แนะนำให้ซื้อ11.011M39.547B105.980.2425763.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BDLL4 BARDELLA PN
6.697.04%0.44ซื้อ50010.704M-55.382393.00ในทางอุตสาหกรรม
LAME4F LOJAS AMERICPN N1
24.516.98%1.60แนะนำให้ซื้อ11.756K39.547B105.980.2425763.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
HOOT4F HOTEIS OTHONPN
2.156.97%0.14ซื้อ13239.317M-2.511271.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CARD3F CSU CARDSYSTON NM
9.826.74%0.62ซื้อ8.664K411.040M15.520.646600.00ไฟแนนซ์
PINE4F PINE PN N2
3.736.57%0.23ซื้อ12.402K599.674M-1.39397.00ไฟแนนซ์
PRIO3 PETRORIO ON NM
26.586.53%1.63ซื้อ2.186M3.553B36.910.7290.00พลังงาน
VVAR3F VIAVAREJO ON NM
9.946.42%0.60แนะนำให้ซื้อ184.250K12.986B-0.6653101.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
LAME3 LOJAS AMERICON N1
18.165.89%1.01ซื้อ3.118M39.547B105.980.2425763.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
FDES11F FUNDES CI
0.365.88%0.02ซื้อ909
AMAR3 LOJAS MARISAON NM
11.115.81%0.61แนะนำให้ซื้อ8.414M2.838B162.570.0714416.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
PSVM11F PORTO VM TPR
1.465.80%0.08ขาย38
BPAC3F BTGP BANCO ON N2
31.195.69%1.68แนะนำให้ซื้อ35450.097B47.240.88ไฟแนนซ์
GOLL4F GOL PN N2
36.145.67%1.94ซื้อ17.477K9.869B374.730.1015838.00ในทางอุตสาหกรรม
OIBR3 OI ON N1
0.955.56%0.05ขาย187.524M5.704B-2.5615250.00บริการโทรคมนาคม
LAME3F LOJAS AMERICON N1
18.095.48%0.94ซื้อ2.639K39.547B105.980.2425763.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
YDUQ3 YDUQS PART ON NM
44.145.47%2.29แนะนำให้ซื้อ4.013M13.271B21.942.0111851.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
YDUQ3F YDUQS PART ON NM
44.605.31%2.25ซื้อ7.808K13.271B21.942.0111851.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
RCRB11 FII RIOB RC CI ER
229.005.29%11.50ซื้อ7.862K
BRIV3F ALFA INVEST ON
9.005.26%0.45ซื้อ12744.823M11.470.73ไฟแนนซ์
BPAC11F BTGP BANCO UNT N2
74.705.24%3.72แนะนำให้ซื้อ10.500K50.097B47.240.88ไฟแนนซ์
CTKA4F KARSTEN PN
12.105.22%0.60ขาย14178.808M-12.983389.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MILS3 MILLS ON NM
7.715.18%0.38แนะนำให้ซื้อ1.240M1.924B-0.15847.00ในทางอุตสาหกรรม
BPAC11 BTGP BANCO UNT N2
74.735.14%3.65ซื้อ2.683M50.097B47.240.88ไฟแนนซ์
TCNO3 TECNOSOLO ON
1.035.10%0.05ซื้อ12.900K6.488M-0.19250.00ในทางอุตสาหกรรม
SGPS3 SPRINGS ON NM
10.795.06%0.52ขาย200.800K539.500M-0.439387.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TCSA3 TECNISA ON NM
1.665.06%0.08ซื้อ25.781M1.222B-0.768039.00ไฟแนนซ์
GFSA3F GAFISA ON NM
6.245.05%0.30ซื้อ5.181K719.768M-8.13ไฟแนนซ์
IDVL3 INDUSVAL ON N2
3.155.00%0.15ซื้อ25.700K310.545M2.241.60244.00ไฟแนนซ์
FNOR11 FINOR CI *
0.215.00%0.01ซื้อ40.883M
GOLL4 GOL PN N2
36.064.98%1.71ซื้อ5.055M9.869B374.730.1015838.00ในทางอุตสาหกรรม
PTNT4F PETTENATI PN
4.704.91%0.22แนะนำให้ซื้อ546270.144M9.210.491128.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MRVE3F MRV ON NM
19.244.91%0.90แนะนำให้ซื้อ27.808K8.530B11.721.6530000.00ไฟแนนซ์
PRIO3F PETRORIO ON NM
26.604.81%1.22แนะนำให้ซื้อ15.063K3.553B36.910.7290.00พลังงาน
MRVE3 MRV ON NM
19.264.73%0.87แนะนำให้ซื้อ5.139M8.530B11.721.6530000.00ไฟแนนซ์
DIRR3F DIRECIONAL ON NM
13.304.72%0.60แนะนำให้ซื้อ6.337K1.951B21.650.62745.00ไฟแนนซ์
AMAR3F LOJAS MARISAON NM
11.104.72%0.50แนะนำให้ซื้อ25.913K2.838B162.570.0714416.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
JFEN3 JOAO FORTES ON
1.574.67%0.07ซื้อ62.700K164.897M-13.00579.00ไฟแนนซ์
ATSA11 FII HATRIUM CI ER
139.004.59%6.10ซื้อ68
FSRF11 FISET FL REFCI
0.234.55%0.01ซื้อ106.000K
HAGA3 HAGA S/A ON
3.484.50%0.15ซื้อ5.600K28.877M12.540.15สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TCSA3F TECNISA ON NM
1.654.43%0.07ซื้อ23.681K1.222B-0.768039.00ไฟแนนซ์
SGPS3F SPRINGS ON NM
10.654.41%0.45ขาย1.882K539.500M-0.439387.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CYRE3F CYRELA REALTON NM
28.874.34%1.20แนะนำให้ซื้อ36.050K11.060B25.151.14ไฟแนนซ์
EALT4 ACO ALTONA PN
5.814.31%0.24แนะนำให้ซื้อ81.400K211.650M7.400.78638.00วัสดุพื้นฐาน
DIRR3 DIRECIONAL ON NM
13.204.27%0.54แนะนำให้ซื้อ2.658M1.951B21.650.62745.00ไฟแนนซ์
MMXM11F MMX MINER TPR NM
0.494.26%0.02ซื้อ455
EVEN3 EVEN ON NM
13.284.24%0.54ซื้อ1.451M2.788B-0.02ไฟแนนซ์
GFSA3 GAFISA ON NM
6.174.22%0.25ซื้อ3.588M719.768M-8.13ไฟแนนซ์
MILS3F MILLS ON NM
7.664.22%0.31แนะนำให้ซื้อ5.480K1.924B-0.15847.00ในทางอุตสาหกรรม
COGN3F COGNA ON ON NM
10.984.17%0.44แนะนำให้ซื้อ19.574K17.883B34.510.3230691.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
BPAC3 BTGP BANCO ON N2
30.204.14%1.20แนะนำให้ซื้อ30050.097B47.240.88ไฟแนนซ์
BIOM3F BIOMM ON MA
9.574.13%0.38ซื้อ236595.448M-1.15ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
ARZZ3 AREZZO CO ON EDJ NM
68.104.13%2.70ซื้อ915.500K6.194B42.731.612463.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
VIVR3F VIVER ON NM
1.554.03%0.06ซื้อ2.683K96.083M-6.79256.00ไฟแนนซ์
INEP4F INEPAR PN
7.504.02%0.29ขาย22858.095M3216.00พลังงาน
CGRA3F GRAZZIOTIN ON
27.034.00%1.04แนะนำให้ซื้อ42536.278M9.112.942455.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
RANI4F CELUL IRANI PN
3.393.99%0.13ขาย107509.467M-0.042359.00วัสดุพื้นฐาน
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ