หุ้นซึ่งมีการเพิ่มขึ้นสูงสุดในด้านราคา — ตลาดหุ้นบราซิล

บ่อยครั้งที่ Top gainer จะพุ่งทะยานต่อเนื่องและไปถึงจุดสูงสุดเมือปัจจัยพื้นฐานมีความแข็งแกร่ง เมื่อหุ้นทำจุดสูงสุด เป็นสิ่งสำคัญที่ควรให้ความสนใจเนื่องจากอาจจะเกิดการพักฐานได้ เพจนี้จะช่วยให้คุณดูหุ้น Top gainer อย่างรวดเร็ว

           
BALM4 BAUMER PN
11.9012.80%1.35ซื้อ100116.263M43.310.27ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
MEND6 MENDES JR PNB
18.4211.57%1.91ซื้อ1.500K57.672M-69.31ในทางอุตสาหกรรม
MWET4F WETZEL S/A PN
4.9010.11%0.45ซื้อ929.920M-19.381567.00วัสดุพื้นฐาน
MEND6F MENDES JR PNB
18.7010.00%1.70ซื้อ23257.672M-69.31ในทางอุตสาหกรรม
PLAS3F PLASCAR PARTON
7.409.63%0.65แนะนำให้ซื้อ17788.096M-45.973204.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CELP5F CELPA PNA
7.509.49%0.65แนะนำให้ซื้อ26.097B29.960.231753.00สาธารณูปโภค
PTNT4 PETTENATI PN
4.279.49%0.37แนะนำให้ซื้อ133.200K264.902M8.440.511791.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
PTNT4F PETTENATI PN
4.247.61%0.30แนะนำให้ซื้อ1.085K264.902M8.440.511791.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
RNEW4F RENOVA PN N2
3.817.02%0.25ขาย1.472K162.985M-87.69155.00สาธารณูปโภค
CTKA4 KARSTEN PN
11.856.76%0.75ซื้อ1.100K73.534M-11.453389.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BEEF11F MINERVA BNS ORD NM
4.256.25%0.25แนะนำให้ซื้อ4203.846B-1.08สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
NVHO11 FII NOVOHORICI
13.046.19%0.76ขาย609
CGAS3F COMGAS ON
92.806.06%5.30แนะนำให้ซื้อ2913.251B8.2312.171041.00สาธารณูปโภค
RNEW3F RENOVA ON N2
4.435.98%0.25ขาย1.538K162.985M-87.69155.00สาธารณูปโภค
BMIN4F MERC INVEST PN
18.005.88%1.00ซื้อ1272.378M38.340.39ไฟแนนซ์
BEEF11 MINERVA BNS ORD NM
4.345.85%0.24ซื้อ178.900K3.846B-1.08สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
HAGA3F HAGA S/A ON
3.505.74%0.19ซื้อ226.735M12.260.13สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CELP7 CELPA PNC
6.105.72%0.33ซื้อ3006.097B29.960.231753.00สาธารณูปโภค
RNEW4 RENOVA PN N2
3.755.63%0.20ขาย96.500K162.985M-87.69155.00สาธารณูปโภค
RNEW11 RENOVA UNT N2
11.725.59%0.62ขาย67.300K162.985M-87.69155.00สาธารณูปโภค
FRTA3 POMIFRUTAS ON NM
7.785.56%0.41ซื้อ1.900K15.569M-2.051392.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TCNO3 TECNOSOLO ON
1.145.56%0.06ซื้อ23.700K7.018M-0.57250.00ในทางอุตสาหกรรม
BPAC3 BTGP BANCO ON N2
24.995.44%1.29แนะนำให้ซื้อ20050.097B47.240.88ไฟแนนซ์
MNPR3F MINUPAR ON
6.105.35%0.31ซื้อ1842.601M-7.202900.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
SULA11F SUL AMERICA UNT N2
50.545.31%2.55แนะนำให้ซื้อ7.312K19.909B17.742.875000.00ไฟแนนซ์
AMAR3 LOJAS MARISAON NM
11.005.26%0.55ซื้อ2.862M2.243B61.000.1814416.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
FSRF11 FISET FL REFCI
0.205.26%0.01ขาย42.000K
ELET3 ELETROBRAS ON N1
38.195.03%1.83ซื้อ8.487M52.712B3.7010.5414211.00สาธารณูปโภค
CLSC4 CELESC PN N2
44.105.00%2.10ซื้อ8.200K1.701B11.823.733322.00สาธารณูปโภค
BRSR5F BANRISUL PNA N1
23.504.91%1.10ขาย39.026B7.532.9310276.00ไฟแนนซ์
ENEV3 ENEVA ON NM
31.034.80%1.42ซื้อ1.710M9.784B12.362.51152.00สาธารณูปโภค
CRIV3 ALFA FINANC ON
6.474.69%0.29ซื้อ200664.566M10.220.63ไฟแนนซ์
AMAR3F LOJAS MARISAON NM
11.004.66%0.49ซื้อ14.836K2.243B61.000.1814416.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
RNEW11F RENOVA UNT N2
11.804.52%0.51ขาย1.234K162.985M-87.69155.00สาธารณูปโภค
FAED11 FII ANH EDUCCI
280.994.46%11.99ซื้อ1.194K
RNEW3 RENOVA ON N2
4.294.38%0.18ขาย43.700K162.985M-87.69155.00สาธารณูปโภค
EALT3F ACO ALTONA ON
17.724.24%0.72ซื้อ263242.040M6.470.74638.00วัสดุพื้นฐาน
WHRL3F WHIRLPOOL ON
5.204.21%0.21แนะนำให้ซื้อ1168.040B13.740.398000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CRIV4F ALFA FINANC PN
6.954.20%0.28แนะนำให้ซื้อ53664.566M10.220.63ไฟแนนซ์
ENEV3F ENEVA ON NM
31.024.13%1.23ซื้อ12.827K9.784B12.362.51152.00สาธารณูปโภค
ELET3F ELETROBRAS ON N1
37.944.03%1.47ซื้อ22.308K52.712B3.7010.5414211.00สาธารณูปโภค
BNBR3F NORD BRASIL ON
79.503.92%3.00ซื้อ556.901B5.5714.346721.00ไฟแนนซ์
BKBR3F BK BRASIL ON NM
20.453.86%0.76ซื้อ1.867K4.571B41.630.5110722.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MMXM11 MMX MINER TPR NM
0.273.85%0.01ซื้อ28.000K
MGEL4 MANGELS INDLPN
7.103.80%0.26ขาย1.200K26.383M30.920.233100.00วัสดุพื้นฐาน
GPAR3F CELGPAR ON
48.993.79%1.79ซื้อ1441.483B24.821.82190.00สาธารณูปโภค
SULA4 SUL AMERICA PN N2
12.913.69%0.46ซื้อ2.800K19.909B17.742.875000.00ไฟแนนซ์
WHRL4 WHIRLPOOL PN
5.353.68%0.19แนะนำให้ซื้อ33.900K8.040B13.740.398000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SULA11 SUL AMERICA UNT N2
50.513.63%1.77แนะนำให้ซื้อ6.605M19.909B17.742.875000.00ไฟแนนซ์
FSTU11F FISET TUR CI
0.293.57%0.01ขาย1.264K
CPRE3F CPFL RENOVAVON NM
16.003.56%0.55แนะนำให้ซื้อ178.346B92.850.17สาธารณูปโภค
BCIA11 FII BCIA CI
155.003.48%5.21ซื้อ1.076K
GSFI11 FII GENERAL CI
3.653.40%0.12แนะนำให้ซื้อ32.260K
APER3 ALPER S.A. ON NM
23.753.38%0.78ซื้อ144.500K263.841M-17.87ไฟแนนซ์
TGMA3 TEGMA ON NM
32.203.37%1.05ขาย1.589M2.123B16.961.905086.00ในทางอุตสาหกรรม
ELET6 ELETROBRAS PNB N1
38.973.37%1.27ขาย4.234M52.712B3.7010.5414211.00สาธารณูปโภค
FHER3F FER HERINGERON NM
2.463.36%0.08ซื้อ6.558K131.412M-10.511962.00วัสดุพื้นฐาน
IDVL3F INDUSVAL ON N2
3.143.29%0.10เป็นกลาง3262.759M-3.17220.00ไฟแนนซ์
WHRL4F WHIRLPOOL PN
5.363.28%0.17แนะนำให้ซื้อ4908.040B13.740.398000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
JSLG3F JSL ON NM
19.293.21%0.60ซื้อ4.407K3.977B21.270.9424100.00ในทางอุตสาหกรรม
JFEN3F JOAO FORTES ON
1.613.21%0.05ขาย231164.897M-13.00579.00ไฟแนนซ์
RBBV11 FII JHSF FBVCI
88.753.17%2.73ซื้อ3.348K
HETA4F HERCULES PN
6.193.17%0.19เป็นกลาง213.162M-4.22สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CRFF11 FII CX RBRA2CI
95.003.14%2.89ซื้อ260
RPAD6F ALFA HOLDINGPNB
6.603.12%0.20แนะนำให้ซื้อ3483.536M12.250.47ไฟแนนซ์
EVEN3 EVEN ON NM
11.233.12%0.34แนะนำให้ซื้อ2.484M2.402B-0.15ไฟแนนซ์
CLSC4F CELESC PN N2
44.033.09%1.32ซื้อ1171.701B11.823.733322.00สาธารณูปโภค
APER3F ALPER S.A. ON NM
23.583.07%0.70ซื้อ131263.841M-17.87ไฟแนนซ์
VIVT3 TELEF BRASILON
46.803.06%1.39แนะนำให้ซื้อ134.600K92.642B12.484.4032638.00บริการโทรคมนาคม
JSLG3 JSL ON NM
19.243.05%0.57ซื้อ744.100K3.977B21.270.9424100.00ในทางอุตสาหกรรม
MTSA4F METISA PN
18.793.02%0.55ขาย292166.636M9.951.861065.00ในทางอุตสาหกรรม
FHER3 FER HERINGERON NM
2.442.95%0.07ซื้อ361.500K131.412M-10.511962.00วัสดุพื้นฐาน
BOBR4 BOMBRIL PN
1.762.92%0.05ขาย90.200K472.412M1.401.261756.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
SULA4F SUL AMERICA PN N2
12.812.89%0.36ซื้อ23219.909B17.742.875000.00ไฟแนนซ์
LUPA3 LUPATECH ON NM
1.472.80%0.04ขาย34.500K32.521M-4.67718.00ในทางอุตสาหกรรม
BBAS3F BRASIL ON NM
46.142.78%1.25ซื้อ63.970K128.345B8.455.4596168.00ไฟแนนซ์
BIOM3 BIOMM ON MA
8.892.77%0.24ซื้อ136.000K540.156M-1.05ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
CRPG6 CRISTAL PNB
24.302.75%0.65เป็นกลาง3.000K746.072M5.414.75วัสดุพื้นฐาน
BEES4F BANESTES PN
5.992.74%0.16ซื้อ2641.813B8.680.662280.00ไฟแนนซ์
EDGA11 FII GALERIA CI
45.192.70%1.19ขาย7.473K
HGRE11 FII HG REAL CI
174.302.66%4.51ซื้อ17.474K
FVBI11 FII VBI 4440CI
143.002.66%3.70แนะนำให้ซื้อ3.590K
ALPA3 ALPARGATAS ON N1
23.972.61%0.61ซื้อ1.200K15.993B56.890.4917000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
GOVE11F IT NOW IGCT CI
46.402.56%1.16ซื้อ8
BBAS3 BRASIL ON NM
46.062.56%1.15ซื้อ47.117M128.345B8.455.4596168.00ไฟแนนซ์
INEP4 INEPAR PN
8.512.53%0.21ขาย2.900K67.818M3216.00พลังงาน
CRPG6F CRISTAL PNB
24.352.53%0.60ขาย51746.072M5.414.75วัสดุพื้นฐาน
CGRA3F GRAZZIOTIN ON
24.852.52%0.61ขาย167477.599M8.482.802497.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
RCFA11 FII GP RCFA CI
2.052.50%0.05ขาย404
OUCY11 FII OURICYRECI ER
102.492.49%2.49แนะนำให้ซื้อ60
SULA3F SUL AMERICA ON N2
24.492.47%0.59แนะนำให้ซื้อ10419.909B17.742.875000.00ไฟแนนซ์
SULA3 SUL AMERICA ON N2
24.502.47%0.59แนะนำให้ซื้อ50019.909B17.742.875000.00ไฟแนนซ์
WPLZ11 FII W PLAZA CI
104.002.40%2.44ซื้อ585
BBRK3 BR BROKERS ON NM
4.712.39%0.11แนะนำให้ขาย77.400K167.115M-2.18632.00ไฟแนนซ์
WHRL3 WHIRLPOOL ON
5.152.39%0.12แนะนำให้ซื้อ24.800K8.040B13.740.398000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
PABY11 FII PANAMBY CI
25.692.31%0.58ซื้อ149
EVEN3F EVEN ON NM
11.152.29%0.25แนะนำให้ซื้อ10.438K2.402B-0.15ไฟแนนซ์
CCPR3F CYRE COM-CCPON NM
19.772.28%0.44ซื้อ3422.142B-0.39ไฟแนนซ์
UCAS3 UNICASA ON NM
4.502.27%0.10ซื้อ113.400K297.389M27.600.16401.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MTSA4 METISA PN
18.532.26%0.41ขาย3.200K166.636M9.951.861065.00ในทางอุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ศูนย์ช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เหรียญ TradingView ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ