หุ้นซึ่งมีการเพิ่มขึ้นสูงสุดในด้านราคา — ตลาดหุ้นบราซิล

บ่อยครั้งที่ Top gainer จะพุ่งทะยานต่อเนื่องและไปถึงจุดสูงสุดเมือปัจจัยพื้นฐานมีความแข็งแกร่ง เมื่อหุ้นทำจุดสูงสุด เป็นสิ่งสำคัญที่ควรให้ความสนใจเนื่องจากอาจจะเกิดการพักฐานได้ เพจนี้จะช่วยให้คุณดูหุ้น Top gainer อย่างรวดเร็ว

           
FDES11F FUNDES CI
0.4060.00%0.15ขาย500
FSPE11F FISET PESCA CI
0.5252.94%0.18แนะนำให้ซื้อ43
TCNO4F TECNOSOLO PN
1.6831.25%0.40ซื้อ14810.328M-1.93250.00ในทางอุตสาหกรรม
WLMM3F WLM IND COM ON
6.4028.26%1.41ซื้อ30250.533M49.710.14922.00ในทางอุตสาหกรรม
ITEC3F ITAUTEC ON
26.5026.19%5.50ซื้อ15201.735M-0.64103.00เทคโนโลยี
CTSA4F SANTANENSE PN
6.6915.94%0.92ซื้อ1199.640M7.570.671331.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CEDO3 CEDRO ON N1
7.0015.13%0.92ขาย10060.500M1.224.953378.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CESP5F CESP PNA N1
26.0015.04%3.40แนะนำให้ซื้อ1048.073B60.650.41464.00สาธารณูปโภค
BMEB3F MERC BRASIL ON
8.2014.69%1.05ซื้อ27393.118M6.881.092889.00ไฟแนนซ์
FDES11 FUNDES CI
0.4014.29%0.05ซื้อ2.000K
TOYB3F TECTOY ON
2.4014.29%0.30ซื้อ2858.023M-0.70สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BRIV3F ALFA INVEST ON
6.4711.55%0.67แนะนำให้ซื้อ145562.614M10.520.60ไฟแนนซ์
DTCY3 DTCOM-DIRECTON
2.4511.36%0.25ขาย20019.006M-0.39ในทางอุตสาหกรรม
FIND11F IT NOW IFNC CI
114.0011.22%11.50ซื้อ14
FNOR11F FINOR CI *
0.2011.11%0.02ขาย216
WLMM4F WLM IND COM PN
6.8910.77%0.67ซื้อ31250.533M49.710.14922.00ในทางอุตสาหกรรม
BAUH4 EXCELSIOR PN
26.0010.59%2.49ซื้อ4.600K135.778M1.92สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
SNSY5F SANSUY PNA
85.009.66%7.49ซื้อ19.724M-783.461460.00วัสดุพื้นฐาน
WHRL3 WHIRLPOOL ON
4.589.57%0.40ซื้อ5006.687B18.540.248000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
WHRL3F WHIRLPOOL ON
4.499.51%0.39ซื้อ456.687B18.540.248000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
RCSL3 RECRUSUL ON
2.459.38%0.21ซื้อ161.600K142.915M-2.46106.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BEEF11 MINERVA BNS ORD NM
2.508.70%0.20ซื้อ172.100K2.657B-5.42สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
DHER34 DANAHER CORPDRN
113.508.69%9.07แนะนำให้ซื้อ2.700K361.982B34.8514.7671000.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
TELB3 TELEBRAS ON
38.998.31%2.99แนะนำให้ซื้อ1001.838B-4.53436.00บริการโทรคมนาคม
LIPR3F ELETROPAR ON
65.008.15%4.90แนะนำให้ซื้อ3705.893M18.533.24สาธารณูปโภค
QCOM34 QUALCOMM DRN
209.477.95%15.42ขาย4.100K269.757B37.855.9435400.00เทคโนโลยี
CPRE3F CPFL RENOVAVON NM
16.497.85%1.20แนะนำให้ซื้อ197.557B139.040.11สาธารณูปโภค
CEDO3F CEDRO ON N1
6.557.73%0.47ซื้อ7960.500M1.224.953378.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
FPOR11 FIP PORT SUDCI
0.707.69%0.05ซื้อ3.773K
MGEL4 MANGELS INDLPN
7.107.58%0.50ซื้อ2.600K26.383M-4.163100.00วัสดุพื้นฐาน
TXRX4F TEX RENAUX PN
2.537.20%0.17ซื้อ619.882M-12.63745.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
HOOT4F HOTEIS OTHONPN
2.036.84%0.13ขาย4233.989M-3.671271.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MSPA4F MELHOR SP PN
50.006.36%2.99ซื้อ1308.334M-2.90สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
GNDI3 INTERMEDICA ON NM
35.446.11%2.04ซื้อ1.646M18.729B56.830.6811032.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
GNDI3F INTERMEDICA ON NM
35.506.07%2.03ซื้อ4.436K18.729B56.830.6811032.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
RCSL4F RECRUSUL PN
1.615.92%0.09ซื้อ184142.915M-2.46106.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
DRIT11B MULTIGESTAO RENDA
180.005.87%9.98แนะนำให้ซื้อ3
CELP6 CELPA PNB
7.405.71%0.40ขาย1005.208B26.260.251753.00สาธารณูปโภค
LINX3F LINX ON NM
30.155.57%1.59แนะนำให้ซื้อ2.416K4.764B69.940.431418.00เทคโนโลยี
FSTU11 FISET TUR CI
0.385.56%0.02แนะนำให้ซื้อ19.000K
USIM5F USIMINAS PNA N1
10.975.48%0.57ซื้อ30.229K13.424B18.460.5951182.00วัสดุพื้นฐาน
UCAS3F UNICASA ON NM
3.085.48%0.16แนะนำให้ซื้อ12204.868M60.360.05401.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BAHI3F BAHEMA ON MA
135.005.47%7.00ซื้อ18155.860M-1.94ไฟแนนซ์
GOLL4 GOL PN N2
30.425.41%1.56ซื้อ5.949M8.155B-3.1215294.00ในทางอุตสาหกรรม
GOLL4F GOL PN N2
30.395.34%1.54ซื้อ8.128K8.155B-3.1215294.00ในทางอุตสาหกรรม
USIM5 USIMINAS PNA N1
10.925.30%0.55แนะนำให้ซื้อ35.275M13.424B18.460.5951182.00วัสดุพื้นฐาน
CYRE3F CYRELA REALTON NM
18.105.29%0.91แนะนำให้ซื้อ6.916K6.915B-0.55ไฟแนนซ์
USIM3F USIMINAS ON N1
12.275.14%0.60ซื้อ1.081K13.424B18.460.5951182.00วัสดุพื้นฐาน
IDVL4F INDUSVAL PN N2
4.755.09%0.23แนะนำให้ขาย120183.895M-15.87361.00ไฟแนนซ์
OIBR4F OI PN N1
1.865.08%0.09ซื้อ7.045K11.071B0.1611.7445125.00บริการโทรคมนาคม
OIBR4 OI PN N1
1.875.06%0.09ซื้อ7.279M11.071B0.1611.7445125.00บริการโทรคมนาคม
RANI3F CELUL IRANI ON
2.844.80%0.13ขาย31445.373M147.930.022359.00วัสดุพื้นฐาน
UNIP5F UNIPAR PNA
44.814.70%2.01แนะนำให้ซื้อ143.590B7.925.401357.00วัสดุพื้นฐาน
BEEF11F MINERVA BNS ORD NM
2.504.60%0.11ซื้อ2032.657B-5.42สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
BMKS3 BIC MONARK ON
300.004.50%12.91ซื้อ2136.425M38.797.73สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CRIV4 ALFA FINANC PN
5.744.36%0.24แนะนำให้ซื้อ700443.088M6.840.63ไฟแนนซ์
CARE11 FII DEA CARECI
1.494.20%0.06แนะนำให้ขาย9.882K
LINX3 LINX ON NM
30.004.17%1.20แนะนำให้ซื้อ2.480M4.764B69.940.431418.00เทคโนโลยี
CYRE3 CYRELA REALTON NM
18.004.17%0.72แนะนำให้ซื้อ3.766M6.915B-0.55ไฟแนนซ์
EKTR4F ELEKTRO PN
20.264.11%0.80แนะนำให้ซื้อ103.528B8.522.143614.00สาธารณูปโภค
RNEW3F RENOVA ON N2
7.604.11%0.30ซื้อ300286.893M-104.16155.00สาธารณูปโภค
USIM3 USIMINAS ON N1
12.214.09%0.48ซื้อ181.000K13.424B18.460.5951182.00วัสดุพื้นฐาน
INEP3F INEPAR ON
13.244.09%0.52ซื้อ128114.253M3216.00พลังงาน
HAPV3F HAPVIDA ON NM
30.204.07%1.18ขาย3.094K20.387B23.561.54ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
MMXM11F MMX MINER TPR NM
0.524.00%0.02ขาย45
MMXM3 MMX MINER ON NM
2.133.90%0.08ราบเรียบ137.300K13.819M-12.46วัสดุพื้นฐาน
OIBR3F OI ON N1
1.873.89%0.07ซื้อ11.314K11.071B0.1611.7445125.00บริการโทรคมนาคม
RPAD5F ALFA HOLDINGPNA
6.703.88%0.25แนะนำให้ซื้อ18381.070M7.600.59ไฟแนนซ์
FSRF11F FISET FL REFCI
0.273.85%0.01ขาย904
TELB4F TELEBRAS PN
29.073.82%1.07แนะนำให้ซื้อ1701.838B-4.53436.00บริการโทรคมนาคม
DEAI34 DELTA DRN
196.933.81%7.23ซื้อ2.200K135.363B8.9822.3588680.00ในทางอุตสาหกรรม
EALT4F ACO ALTONA PN
5.253.75%0.19ซื้อ9115.650M3.281.56638.00วัสดุพื้นฐาน
RPAD5 ALFA HOLDINGPNA
6.953.73%0.25แนะนำให้ซื้อ100381.070M7.600.59ไฟแนนซ์
CTGP34 CITIGROUP DRN
248.213.68%8.81ซื้อ1.100K600.955B9.7926.25204000.00ไฟแนนซ์
WSON33 WILSON SONS DR3
41.243.64%1.45ขาย20.600K2.937B21.042.04ในทางอุตสาหกรรม
PETR3 PETROBRAS ON N2
32.773.64%1.15แนะนำให้ซื้อ12.154M380.899B11.382.5763361.00พลังงาน
BIDI4 BANCO INTER PN N1
46.523.63%1.63แนะนำให้ซื้อ1.732M2.356B62.960.74769.00ไฟแนนซ์
DASA3 DASA ON
29.503.44%0.98แนะนำให้ซื้อ6008.980B52.070.5918142.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
FRTA3F POMIFRUTAS ON NM
0.913.41%0.03ขาย14711.646M-1.051392.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
BRAP4F BRADESPAR PN N1
32.203.40%1.06แนะนำให้ซื้อ3.380K11.137B20.161.59ไฟแนนซ์
BIDI4F BANCO INTER PN N1
46.823.36%1.52แนะนำให้ซื้อ7.411K2.356B62.960.74769.00ไฟแนนซ์
CIEL3F CIELO ON NM
11.163.33%0.36ซื้อ28.017K30.182B9.041.231138.00ในทางอุตสาหกรรม
VALE3F VALE ON NM
52.003.32%1.67แนะนำให้ซื้อ32.934K267.835B17.313.0065539.00วัสดุพื้นฐาน
OIBR3 OI ON N1
1.873.31%0.06ซื้อ72.628M11.071B0.1611.7445125.00บริการโทรคมนาคม
HAPV3 HAPVIDA ON NM
30.343.20%0.94ขาย4.278M20.387B23.561.54ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
TCNO3F TECNOSOLO ON
1.633.16%0.05ซื้อ1610.328M-1.93250.00ในทางอุตสาหกรรม
BTCR11 FII BTG CRI CI ERS
107.753.16%3.30แนะนำให้ซื้อ54
EVEN3 EVEN ON NM
6.553.15%0.20แนะนำให้ซื้อ423.100K1.419B-1.38ไฟแนนซ์
GOAU3F GERDAU MET ON N1
7.633.11%0.23แนะนำให้ซื้อ1.767K7.472B9.320.8245000.00วัสดุพื้นฐาน
BRIV4F ALFA INVEST PN
7.063.07%0.21แนะนำให้ซื้อ74562.614M10.520.60ไฟแนนซ์
AVON34 AVON DRN
5.483.01%0.16ซื้อ2.900K4.968B-0.3923000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CIEL3 CIELO ON NM
11.122.96%0.32ซื้อ19.846M30.182B9.041.231138.00ในทางอุตสาหกรรม
HUSC11 FII H UNIMEDCI
175.002.94%5.00ซื้อ74
FMOF11 FII MEMORIALCI
84.392.91%2.39ซื้อ58
WIZS3F WIZ S.A. ON NM
9.562.91%0.27ซื้อ5.257K1.522B8.571.111585.00ไฟแนนซ์
FSPE11 FISET PESCA CI
0.362.86%0.01ขาย3.000K
VALE3 VALE ON NM
51.902.85%1.44แนะนำให้ซื้อ32.034M267.835B17.313.0065539.00วัสดุพื้นฐาน
NFLX34 NETFLIX DRN
1374.402.85%38.10แนะนำให้ซื้อ100612.834B136.9510.637100.00เทคโนโลยี
CRDE3F CR2 ON NM
19.052.81%0.52ขาย11246.626M-3.59ไฟแนนซ์
SHOW3 TIME FOR FUNON NM
6.652.78%0.18ขาย658.700K447.452M58.070.12621.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ