หุ้นซึ่งมีการเพิ่มขึ้นสูงสุดในด้านราคา

บ่อยครั้งที่ Top gainer จะพุ่งทะยานต่อเนื่องและไปถึงจุดสูงสุดเมือปัจจัยพื้นฐานมีความแข็งแกร่ง เมื่อหุ้นทำจุดสูงสุด เป็นสิ่งสำคัญที่ควรให้ความสนใจเนื่องจากอาจจะเกิดการพักฐานได้ เพจนี้จะช่วยให้คุณดูหุ้น Top gainer อย่างรวดเร็ว

           
FIGE4F INVESTIMENT BEMGE
50.0066.67%20.00แนะนำให้ซื้อ10110.112M3.55ไฟแนนซ์
CBEE3F AMPLA ENERGIA E SE
32.8855.83%11.78ซื้อ883.916B17.331.36962.00สาธารณูปโภค
HAGA4F HAGA SA INDUSTRIA
1.7054.55%0.60ขาย2425.863M74.400.02สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BALM4F BAUMER SA
10.7753.64%3.76ซื้อ10115.365M48.550.24ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
CEPE5F CIA ENERG PERNAMBU
25.0038.66%6.97แนะนำให้ซื้อ10148.013M8.672.071707.00สาธารณูปโภค
ECPR4F EMP NAC COM REDITO
100.0036.05%26.50แนะนำให้ซื้อ2150.086M3.3923.321614.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
PATI3F PANATLANTICA SA
15.0035.01%3.89แนะนำให้ซื้อ13264.709M4.223.55วัสดุพื้นฐาน
FIGE3F INVESTIMENT BEMGE
45.0032.35%11.00แนะนำให้ซื้อ13110.112M3.55ไฟแนนซ์
BTTL3F BATTISTELLA ADMINI
2.9531.70%0.71ขาย1252.989M-0.97ในทางอุตสาหกรรม
BRGE5F CONS ALFA DE ADMIN
2.4331.35%0.58ราบเรียบ31296.058M4.840.83ไฟแนนซ์
NUTR3F NUTRIPLANT INDUSTR
32.0028.00%7.00ขาย293.835M-81.40104.00วัสดุพื้นฐาน
CTNM3 COTEMINAS CIA TEC
11.5027.78%2.50ซื้อ28.900K280.981M3.372.14สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CTKA4F KARSTEN SA
3.5025.00%0.70ซื้อ425.753M-4.943389.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BAUH4F EXCELSIOR ALIMENTO
15.4023.20%2.90ซื้อ1074.678M1.47สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
FIND11F IT NOW IFNC FUNDO
93.0020.31%15.70ซื้อ1
CEDO4F CEDRO CACHOEIRA
7.5120.16%1.26ซื้อ168.000M0.937.303378.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CRPG3F CRISTAL PIGMENTOS
29.9519.80%4.95ซื้อ5634.698M4.436.17วัสดุพื้นฐาน
MWET4F WETZEL SA
2.5019.05%0.40แนะนำให้ขาย208.726M0.614.711567.00วัสดุพื้นฐาน
JFEN3F JOAO FORTES ENG
4.0017.99%0.61ซื้อ60383.359M-5.73579.00ไฟแนนซ์
BRGE8F CONS ALFA DE ADMIN
3.5017.45%0.52แนะนำให้ซื้อ38296.058M4.840.83ไฟแนนซ์
CEED3 CIA ESTADUAL DISTR
37.5017.15%5.49ซื้อ300348.507M-89.252399.00สาธารณูปโภค
EALT4F ELECTRO ACO ALTONA
6.0716.73%0.87แนะนำให้ซื้อ6106.200M3.021.56638.00วัสดุพื้นฐาน
HOOT4F HOTEIS OTHON SA
2.8016.67%0.40ซื้อ449.606M-3.271271.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BMEB3 BCO MERC DO BRASIL
7.0015.70%0.95ซื้อ300322.700M7.390.952871.00ไฟแนนซ์
BTTL4F BATTISTELLA ADMINI
3.4515.00%0.45ซื้อ2952.989M-0.97ในทางอุตสาหกรรม
IDVL3F BANCO INDUSVAL SA
1.6013.48%0.19ขาย2209.422M-1.69361.00ไฟแนนซ์
BTTL3 BATTISTELLA ADMINI
3.4912.22%0.38ซื้อ8.100K52.989M-0.97ในทางอุตสาหกรรม
HETA4F HERCULES FAB TALHE
7.1212.13%0.77ซื้อ173.366M-96.47สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
AHEB3F SAO PAULO TURISMO
92.0712.08%9.92ซื้อ11.128B-3.97572.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ENMT4F ENERGISA MTO GRSO
16.8012.00%1.80ซื้อ43.513B18.540.892423.00สาธารณูปโภค
ETER3F ETERNIT SA
2.8711.24%0.29ขาย3.600K83.804M-9.93631.00วัสดุพื้นฐาน
RSUL4F METALUR RIOSULENSE
62.0010.71%6.00ซื้อ8736.146M1.4742.101161.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
OSXB3F OSX BRASIL SA
4.5510.71%0.44ขาย5113.883M-166.73พลังงาน
TELB3F TELEBRAS TELEC BRA
32.0010.31%2.99ซื้อ411.359B-5.24417.00บริการโทรคมนาคม
CCPR3F CYRELA COMMERCIAL
9.0910.05%0.83ขาย621.067B212.480.04ไฟแนนซ์
FMOF11 FDO INV IMB MEM OF
87.999.99%7.99ซื้อ1
ETER3 ETERNIT SA
2.819.77%0.25ขาย291.700K83.804M-9.93631.00วัสดุพื้นฐาน
BALM4 BAUMER SA
11.799.47%1.02แนะนำให้ซื้อ100115.365M48.550.24ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
BRGE8 CONS ALFA DE ADMIN
3.509.38%0.30ซื้อ300296.058M4.840.83ไฟแนนซ์
TCNO4F TECNOSOLO ENGEN SA
1.879.36%0.16ซื้อ2811.255M-2.07250.00ในทางอุตสาหกรรม
BOBR4 BOMBRIL SA
3.199.25%0.27ซื้อ498.400K172.466M11.660.891756.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
PTNT4F PETTENATI SA
3.129.09%0.26แนะนำให้ซื้อ1205.807M8.010.372254.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CLSC3F CENT ELET STA CATA
40.008.40%3.10ซื้อ761.581B8.444.853078.00สาธารณูปโภค
GPCP3 GPC PARTICIPACOES
12.988.26%0.99แนะนำให้ซื้อ32.100K81.353M0.9313.98วัสดุพื้นฐาน
WLMM4F WLM PART COM MAQ V
5.008.23%0.38ซื้อ50176.611M340.110.01922.00ในทางอุตสาหกรรม
PEAB3F CIA PAR ALIA BAHIA
39.998.08%2.99ซื้อ39526.861M17.282.37ในทางอุตสาหกรรม
BOBR4F BOMBRIL SA
3.248.00%0.24ซื้อ536172.466M11.660.891756.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
DRIT11B MULTIGESTAO RENDA
135.008.00%10.00แนะนำให้ซื้อ78
BONY34 BK OF NY MELLON CP
182.407.33%12.46ขาย100183.653B14.0913.2452000.00ไฟแนนซ์
BRDT3F PETROBRAS DISTR
23.607.18%1.58ซื้อ5.125K27.331B12.901.823240.00พลังงาน
SPXI11F IT NOW S&P500 TRN
114.007.14%7.60ซื้อ6
RNEW11F RENOVA ENERGIA SA
2.737.06%0.18ขาย52276.680M-8.70155.00สาธารณูปโภค
ALUP3F ALUPAR INVEST SA
7.607.04%0.50ซื้อ104.593B14.451.08415.00สาธารณูปโภค
CELP3F CENT ELET PARA CEL
2.506.84%0.16ซื้อ575.024B35.910.251753.00สาธารณูปโภค
PATI4 PANATLANTICA SA
23.506.82%1.50แนะนำให้ซื้อ700264.709M4.223.55วัสดุพื้นฐาน
HOOT4 HOTEIS OTHON SA
2.706.72%0.17ซื้อ1.300K49.606M-3.271271.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
GPCP3F GPC PARTICIPACOES
13.006.64%0.81ซื้อ8481.353M0.9313.98วัสดุพื้นฐาน
UCAS3F UNICASA IND MOVEIS
2.896.64%0.18แนะนำให้ซื้อ153186.364M-0.07872.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MDIA3F M DIAS BRANCO SA I
44.996.49%2.74ซื้อ3.768K14.794B18.842.3216679.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
BAZA3 BANCO AMAZONIA SA
24.996.34%1.49ซื้อ300740.853M28.680.872959.00ไฟแนนซ์
TOYB4F TEC TOY SA
1.706.25%0.10ขาย7557.122M-2.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ESRX34 EXPRESS SCRIPTS HO
185.436.24%10.89ซื้อ200202.101B8.6141.8826600.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CTNM4F COTEMINAS CIA TEC
7.276.13%0.42แนะนำให้ซื้อ50280.981M3.372.14สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CRFB3F ATACADAO SA
17.006.12%0.98แนะนำให้ซื้อ80132.536B20.170.8182759.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
JBDU3 INDS J B DUARTE SA
11.806.12%0.68ขาย1001.967M0.06241.68วัสดุพื้นฐาน
MNPR3F MINUPAR PARTICIPAC
2.456.06%0.14ซื้อ117.892M-3.652900.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
BRDT3 PETROBRAS DISTR
23.465.91%1.31ซื้อ10.499M27.331B12.901.823240.00พลังงาน
MMXM11F MMX MINERACAO E ME
0.545.88%0.03ขาย11
CSRN3 COSERN ENER RIO GR
18.505.71%1.00ซื้อ1003.109B11.351.63789.00สาธารณูปโภค
MTIG4 METALGRAF IGUACU
60.205.61%3.20ซื้อ2009.686M-27.05วัสดุพื้นฐาน
PINE4 BCO PINE SA
2.485.53%0.13ซื้อ50.000K299.675M17.220.14397.00ไฟแนนซ์
ELEK4F ELEKEIROZ S.A.
8.975.53%0.47ซื้อ2314.852M3.662.73739.00วัสดุพื้นฐาน
CTSA4F TECIDOS SANTANENSE
5.805.45%0.30ซื้อ187176.846M5.810.771331.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CEEB3F COELBA CIA ELET ES
26.335.32%1.33ซื้อ424.624B10.912.112897.00สาธารณูปโภค
BRSR5F BCO EST R GDE SUL
20.005.26%1.00ซื้อ28.224B6.273.2110732.00ไฟแนนซ์
PINE4F BCO PINE SA
2.435.19%0.12ซื้อ164299.675M17.220.14397.00ไฟแนนซ์
MSPA4F MELHORAMENTOS(CIA)
50.505.16%2.48ซื้อ11314.483M-1.67สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
RAPT3F RANDON SA IMPLEMEN
5.995.09%0.29แนะนำให้ซื้อ333.013B25.390.356413.00ในทางอุตสาหกรรม
ENGI3F ENERGISA SA
10.505.00%0.50ขาย3614.272B3.122.1312799.00สาธารณูปโภค
BMEB4F BCO MERC DO BRASIL
6.294.83%0.29ซื้อ101322.700M7.390.952871.00ไฟแนนซ์
AETB34 AETNA INC
779.954.75%35.34ซื้อ100251.222B17.8743.2147950.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
TECN3F TECHNOS SA
2.214.74%0.10ซื้อ53172.375M-0.00900.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SLED4F SARAIVA LIVREIROS
2.254.65%0.10ขาย1.062K58.442M-3.823860.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CSAB4F SEG ALIANCA BAHIA
45.004.65%2.00ขาย49353.203M3015.740.02133.00ไฟแนนซ์
CARE11 BR GRAVE DEATH CAR
1.834.57%0.08ซื้อ52.370K
TAEE4 TRANSMISSORA ALIAN
7.554.57%0.33ซื้อ3.600K7.837B7.672.97520.00สาธารณูปโภค
LIQO3 LIQ PARTICIPACOES
1.154.55%0.05ขาย396.200K12.661M-456.6357370.00ในทางอุตสาหกรรม
WUNI34 WESTERN UNION COMP
69.834.54%3.03ซื้อ10031.013B24.422.9011500.00ในทางอุตสาหกรรม
CTNM4 COTEMINAS CIA TEC
7.214.49%0.31ซื้อ50.600K280.981M3.372.14สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SULA4F SUL AMERICA SA
7.004.48%0.30ซื้อ467.648B9.712.035168.00ไฟแนนซ์
AMGN34 AMGEN INC
731.934.43%31.04ซื้อ200470.835B16.2045.8320800.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
RCSL4 RECRUSUL SA
1.904.40%0.08ซื้อ72.600K11.425M-3.39106.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SLED3 SARAIVA LIVREIROS
2.404.35%0.10ขาย50058.442M-3.823860.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
LINX3F LINX SA
26.324.28%1.08ซื้อ1.376K4.212B60.520.431418.00เทคโนโลยี
ENGI11F ENERGISA SA
37.504.25%1.53แนะนำให้ซื้อ9914.272B3.122.1312799.00สาธารณูปโภค
UNIP5F UNIPAR CARBOCLORO
41.794.21%1.69ซื้อ1213.205B6.755.891357.00วัสดุพื้นฐาน
RENT3F LOCALIZA RENT A CA
28.404.18%1.14ซื้อ4.107K18.778B30.790.927777.00ในทางอุตสาหกรรม
GPRO34 GOPRO INC.
20.944.08%0.82ขาย8.300K2.956B-3.291273.00เทคโนโลยี
VULC3F VULCABRAS/AZALEIA
6.563.96%0.25ซื้อ1.366K1.617B10.460.6323878.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
WHRL3 WHIRLPOOL SA
4.783.91%0.18ซื้อ9007.574B21.000.248000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ