หุ้นที่ทำจุดต่ำสุด — ตลาดหุ้นบราซิล

ตรงกันข้ามกับหุ้นที่่ทำเติบโตอย่างต่อเนื่อง หุ้นที่ทำจุดต่ำสุดนั้นมักมีลักษณะมีราคาที่ลดลงและมีการ pullbacks เล็กน้อย ในกรณีส่วนใหญ่ เนื่องจากการภาวะตกต่ำของทั่วทั้งอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น หุ้นที่ราคาต่ำเรื่อยๆจะแสดงถึงบริษัทน้ำมันและก๊าซเมื่อมีอุปทานมากเกินไปในน้ำมัน

           
BLAU3 BLAU ON NM
34.19-2.20%-0.77แนะนำให้ขาย61.800K6.505B18.231.991300.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
BMOB3 BEMOBI TECH ON NM
12.70-0.55%-0.07แนะนำให้ขาย1.065M1.250B31.490.44บริการทางด้านเทคโนโลยี
BRIT3 BRISANET ON NM
8.39-3.45%-0.30ขาย13.700K4.109B5554.00การสื่อสาร
CLSA3 CLEARSALE ON NM
17.85-5.46%-1.03แนะนำให้ขาย49.600K3.646Bบริการทางด้านเทคโนโลยี
CSED3 CRUZEIRO EDUON NM
6.25-9.29%-0.64แนะนำให้ขาย207.900K2.902B31.670.24บริการผู้บริโภค
CURY3 CURY S/A ON NM
6.72-3.17%-0.22แนะนำให้ขาย139.600K2.142B8.710.84การเงิน
DMVF3 D1000VFARMA ON NM
6.01-2.59%-0.16ขาย18.500K313.738M43.240.143541.00บริการการกระจายสินค้า
DOTZ3 DOTZ SA ON NM
5.11-1.73%-0.09แนะนำให้ขาย9.400K756.752M226.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
ESPA3 ESPACOLASER ON NM
10.02-6.00%-0.64แนะนำให้ขาย359.100K2.735B0.8313.56บริการผู้บริโภค
GETT3 GETNET BR ON
3.25-14.47%-0.55570.100K
HBSA3 HIDROVIAS ON NM
3.26-4.40%-0.15แนะนำให้ขาย1.206M2.783B-0.07ระบบขนส่ง
IFCM3 INFRACOMM ON NM
13.73-1.93%-0.27ขาย135.300K3.586B1011.00บริการการกระจายสินค้า
JSLG3 JSL ON NM
7.61-3.06%-0.24ขาย150.300K2.385B11.270.7618448.00ระบบขนส่ง
LLIS3 LE LIS BLANCON NM
2.01-4.29%-0.09ขาย187.200K155.603M-8.03สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
LVTC3 WDC NETWORKSON NM
17.15-4.99%-0.90แนะนำให้ขาย64.500K1.238Bบริการการกระจายสินค้า
MATD3 MATER DEI ON NM
14.90-3.25%-0.50แนะนำให้ขาย40.300K5.823B3677.00บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
MELK3 MELNICK ON NM
3.99-3.39%-0.14แนะนำให้ขาย291.400K883.858M19.030.23บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
MODL3 MODALMAIS ON N2
4.61-7.98%-0.40แนะนำให้ขาย6.700K3.305Bการเงิน
MTRE3 MITRE REALTYON NM
6.79-5.17%-0.37แนะนำให้ขาย168.400K791.196M14.270.53การเงิน
NGRD3 NEOGRID ON NM
4.02-4.51%-0.19แนะนำให้ขาย585.200K1.065B46.340.10บริการทางด้านเทคโนโลยี
SMFT3 SMART FIT ON NM
20.72-6.54%-1.45แนะนำให้ขาย375.500K13.718B-1.66บริการผู้บริโภค
TCSA3 TECNISA ON NM
4.17-1.88%-0.08ขาย208.300K345.274M-1.99สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
VBBR3 VIBRA ON NM
21.02-4.58%-1.012.060M
WEST3 WESTWING ON NM
3.68-2.90%-0.11ขาย117.600K437.987Mการค้าปลีก
โหลดเพิ่ม