หุ้นที่มีการเทรดมากที่สุด — ตลาดหุ้นบราซิล

ดูรายชื่อหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุดอย่างรวดเร็ว ปริมาณการซื้อขายที่มากมีแนวโน้มว่าจะปรากฎความใกล้เคียงกับระดับราคาที่แข็งแรงและpivot points ปริมาณการซื้อขายเช่นนั้นมักเป็นผลจากจำนวนออเดอร์ที่ถูกใส่เข้ามาในระดับราคาที่แน่นอนเมื่อผู้เล่นรายใหญ่ก้าวเข้าสู่ตลาด

           
PETR4 PETROBRAS PN N2
28.634.72%1.29ซื้อ91.549M356.637B10.662.5763361.00พลังงาน
ABEV3 AMBEV S/A ON
16.992.85%0.47ขาย30.804M259.638B23.770.7050000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
FNAM11 FINAM CI *
0.170.00%0.00ขาย28.696M
ITSA4 ITAUSA PN N1
12.030.59%0.07ขาย28.309M100.592B10.611.13129000.00ไฟแนนซ์
CIEL3 CIELO ON NM
9.600.00%0.00ขาย16.050M26.057B7.801.231138.00ในทางอุตสาหกรรม
ITUB4 ITAUUNIBANCOPN N1
33.951.04%0.35ขาย15.966M326.610B15.232.22100335.00ไฟแนนซ์
OIBR3 OI ON N1
1.810.00%0.00ซื้อ15.487M10.597B0.1511.7445125.00บริการโทรคมนาคม
BBDC4 BRADESCO PN N1
41.620.65%0.27ขาย14.561M276.780B14.502.8598605.00ไฟแนนซ์
FNOR11 FINOR CI *
0.264.00%0.01แนะนำให้ซื้อ13.964M
PETR3 PETROBRAS ON N2
31.934.18%1.28แนะนำให้ซื้อ13.689M356.637B10.662.5763361.00พลังงาน
VALE3 VALE ON NM
50.281.47%0.73ซื้อ13.414M255.707B16.533.0065539.00วัสดุพื้นฐาน
CSNA3 SID NACIONALON
15.846.31%0.94ซื้อ12.992M20.564B4.023.7134554.00วัสดุพื้นฐาน
RAIL3 RUMO S.A. ON NM
18.43-0.65%-0.12ขาย12.242M28.920B109.780.1710368.00ในทางอุตสาหกรรม
BBAS3 BRASIL ON NM
49.122.35%1.13ขาย11.782M133.678B10.394.6296889.00ไฟแนนซ์
LAME4 LOJAS AMERICPN N1
16.550.36%0.06ขาย11.146M26.357B70.460.248491.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CCRO3 CCR SA ON NM
11.750.51%0.06ขาย10.966M23.614B29.940.3914625.00ในทางอุตสาหกรรม
USIM5 USIMINAS PNA N1
10.250.20%0.02ซื้อ10.527M12.576B17.300.5951182.00วัสดุพื้นฐาน
B3SA3 B3 ON NM
33.302.52%0.82ซื้อ10.312M66.396B31.931.022135.00ไฟแนนซ์
KROT3 KROTON ON NM
11.10-0.98%-0.11ซื้อ9.719M18.239B10.871.031769.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
VIVR3 VIVER ON NM
0.442.33%0.01ซื้อ9.647M199.163M-9.35256.00ไฟแนนซ์
GOAU4 GERDAU MET PN N1
7.151.27%0.09ขาย9.634M6.922B8.630.8245000.00วัสดุพื้นฐาน
JBSS3 JBS ON NM
15.124.71%0.68แนะนำให้ซื้อ9.606M39.178B-0.39235000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
UGPA3 ULTRAPAR ON NM
48.30-0.84%-0.41ขาย9.389M26.450B23.112.1217034.00พลังงาน
GGBR4 GERDAU PN N1
15.242.49%0.37ซื้อ8.942M25.222B10.981.3540061.00วัสดุพื้นฐาน
BRDT3 PETROBRAS BRON NM
24.653.57%0.85ขาย8.300M27.727B8.682.743134.00พลังงาน
SUZB3 SUZANO PAPELON NM
46.60-0.06%-0.03ซื้อ8.011M62.914B163.560.293425.00วัสดุพื้นฐาน
CMIG4 CEMIG PN N1
14.260.85%0.12ซื้อ7.905M20.619B16.960.835894.00สาธารณูปโภค
BRFS3 BRF SA ON NM
22.342.24%0.49ซื้อ7.726M17.729B-2.58105000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
VVAR3 VIAVAREJO ON NM
4.360.69%0.03ขาย6.716M5.605B-0.6253101.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BRML3 BR MALLS PARON NM
12.640.08%0.01ขาย6.206M10.638B10.541.20541.00ไฟแนนซ์
ELET3 ELETROBRAS ON N1
36.114.36%1.51ซื้อ5.761M49.276B-2.0521235.00สาธารณูปโภค
LREN3 LOJAS RENNERON EJ NM
42.310.69%0.29ขาย5.744M30.168B30.261.4021376.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
NATU3 NATURA ON NM
44.009.73%3.90ขาย5.724M17.272B31.651.2718000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
LINX3 LINX ON NM
36.507.70%2.61ซื้อ5.380M5.382B79.010.431418.00เทคโนโลยี
BOVA11 ISHARES BOVACI
91.911.73%1.56ขาย5.045M
CYRE3 CYRELA REALTON NM
16.252.07%0.33ขาย4.819M6.116B-0.23ไฟแนนซ์
MRVE3 MRV ON NM
13.944.26%0.57ขาย4.555M5.896B8.621.5630000.00ไฟแนนซ์
BBSE3 BBSEGURIDADEON NM
26.24-0.83%-0.22ขาย3.449M52.830B14.931.77ไฟแนนซ์
RENT3 LOCALIZA ON NM
32.620.77%0.25ขาย3.315M23.212B32.521.008124.00ในทางอุตสาหกรรม
ELET6 ELETROBRAS PNB N1
37.924.09%1.49ซื้อ3.311M49.276B-2.0521235.00สาธารณูปโภค
MRFG3 MARFRIG ON NM
5.972.23%0.13ซื้อ3.144M3.616B-3.4530000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
ECOR3 ECORODOVIAS ON NM
9.592.79%0.26ขาย2.895M5.192B13.340.713742.00ในทางอุตสาหกรรม
MULT3 MULTIPLAN ON N2
23.550.81%0.19ขาย2.822M13.885B29.460.798828.00ไฟแนนซ์
KLBN11 KLABIN S/A UNT N2
17.021.43%0.24ขาย2.819M20.215B20.260.1514207.00วัสดุพื้นฐาน
HYPE3 HYPERA ON NM
25.59-0.74%-0.19ขาย2.817M16.294B14.551.798787.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
HAPV3 HAPVIDA ON NM
30.392.32%0.69ขาย2.644M19.957B23.061.54ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
BTOW3 B2W DIGITAL ON NM
42.212.48%1.02ขาย2.588M18.835B-0.901500.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
GOLL4 GOL PN N2
27.55-0.33%-0.09ซื้อ2.461M7.409B-3.1215294.00ในทางอุตสาหกรรม
TIMP3 TIM PART S/AON NM
12.290.90%0.11ซื้อ2.460M29.479B11.591.059661.00บริการโทรคมนาคม
ESTC3 ESTACIO PARTON NM
26.651.02%0.27ขาย2.280M7.917B12.562.1011851.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
ENBR3 ENERGIAS BR ON NM
17.651.44%0.25ซื้อ2.268M10.549B8.292.102986.00สาธารณูปโภค
HGTX3 CIA HERING ON NM
29.40-0.14%-0.04ขาย2.264M4.765B20.271.486319.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
POMO4 MARCOPOLO PN N2
3.910.51%0.02ขาย2.261M3.668B19.360.2015554.00ในทางอุตสาหกรรม
VIVT4 TELEF BRASILPN
47.000.36%0.17ขาย2.169M79.082B8.865.2932638.00บริการโทรคมนาคม
SANB11 SANTANDER BRUNT
43.71-0.11%-0.05ขาย2.154M163.838B14.513.0247836.00ไฟแนนซ์
OIBR4 OI PN N1
1.811.12%0.02ซื้อ2.126M10.597B0.1511.7445125.00บริการโทรคมนาคม
TUPY3 TUPY ON EDJ NM
17.773.01%0.52ขาย2.110M2.487B9.191.886451.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SBSP3 SABESP ON NM
41.542.57%1.04ซื้อ2.087M27.682B14.272.8414170.00สาธารณูปโภค
WEGE3 WEG ON EJ NM
18.02-0.22%-0.04ขาย2.068M37.875B28.320.6431104.00ในทางอุตสาหกรรม
RAPT4 RANDON PART PN N1
9.960.71%0.07ซื้อ2.026M3.386B22.540.446413.00ในทางอุตสาหกรรม
BEEF3 MINERVA ON NM
7.103.05%0.21ซื้อ1.842M2.571B-5.42สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
BBDC3 BRADESCO ON N1
36.620.33%0.12ขาย1.798M276.780B14.502.8598605.00ไฟแนนซ์
IGTA3 IGUATEMI ON NM
39.11-1.24%-0.49ขาย1.769M6.981B27.271.45309.00ไฟแนนซ์
QUAL3 QUALICORP ON NM
15.472.11%0.32ขาย1.768M4.250B10.971.392025.00ไฟแนนซ์
TOTS3 TOTVS ON NM
39.012.66%1.01ซื้อ1.711M6.211B105.190.36เทคโนโลยี
BRAP4 BRADESPAR PN N1
31.111.90%0.58ซื้อ1.644M10.625B19.231.59ไฟแนนซ์
TIET11 AES TIETE E UNT N2
11.272.45%0.27ซื้อ1.639M4.328B15.690.73สาธารณูปโภค
CESP6 CESP PNB N1
24.46-0.16%-0.04ซื้อ1.635M8.024B27.250.90464.00สาธารณูปโภค
BPAC11 BTGP BANCO UNT
36.253.34%1.17ซื้อ1.634M42.055B39.200.89ไฟแนนซ์
EMBR3 EMBRAER ON NM
18.650.54%0.10ขาย1.605M13.643B-0.9118520.00ในทางอุตสาหกรรม
LIQO3 LIQ ON NM
1.014.12%0.04ขาย1.584M21.308M-293.6857370.00ในทางอุตสาหกรรม
AZUL4 AZUL PN N2
39.771.92%0.75ซื้อ1.552M13.228B19.682.0111347.00ในทางอุตสาหกรรม
APMV5L AGRO MOVERDEPNA*
360.000.00%0.001.500M
CRFB3 CARREFOUR BRON NM
20.211.46%0.29ซื้อ1.461M39.511B23.780.8484632.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
GRND3 GRENDENE ON NM
8.350.85%0.07ขาย1.427M7.454B12.770.6520240.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TCSA3 TECNISA ON NM
1.331.53%0.02ซื้อ1.425M433.610M-0.848039.00ไฟแนนซ์
STBP3 SANTOS BRP ON NM
3.76-0.53%-0.02ขาย1.413M2.506B168.000.023026.00ในทางอุตสาหกรรม
HBOR3 HELBOR ON NM
1.435.15%0.07ขาย1.398M614.891M-0.96183.00ไฟแนนซ์
ODPV3 ODONTOPREV ON EJ NM
16.402.82%0.45ซื้อ1.396M8.456B29.850.542150.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
CVCB3 CVC BRASIL ON NM
54.841.50%0.81ขาย1.349M7.836B29.211.881103.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TAEE11 TAESA UNT N2
24.680.12%0.03ขาย1.339M8.492B8.312.97520.00สาธารณูปโภค
BRPR3 BR PROPERT ON NM
8.580.94%0.08ขาย1.333M3.429B252.450.0382.00ไฟแนนซ์
JHSF3 JHSF PART ON NM
2.502.04%0.05ซื้อ1.326M1.289B7.070.35ไฟแนนซ์
QGEP3 QGEP PART ON NM
15.24-1.23%-0.19ซื้อ1.320M4.035B9.491.63121.00พลังงาน
CSAN3 COSAN ON NM
43.750.62%0.27ขาย1.233M17.067B10.514.1528531.00พลังงาน
FLRY3 FLEURY ON NM
20.373.45%0.68ขาย1.221M6.224B19.151.059400.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
PCAR4 P.ACUCAR-CBDPN N1
93.061.48%1.36ขาย1.206M24.449B19.394.75100000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
EQTL3 EQUATORIAL ON NM
80.730.91%0.73ขาย1.206M16.088B21.443.741178.00สาธารณูปโภค
ENGI11 ENERGISA UNT ED N2
40.802.00%0.80ขาย1.164M18.694B2.203.0014054.00สาธารณูปโภค
SMTO3 SAO MARTINHOON NM
18.06-1.63%-0.30แนะนำให้ขาย1.149M6.441B15.861.167869.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
PMAM3 PARANAPANEMAON NM
1.471.38%0.02ซื้อ1.122M1.004B-0.472229.00วัสดุพื้นฐาน
IRBR3 IRBBRASIL REON EDJ NM
90.520.13%0.12ซื้อ1.111M28.062B23.033.92376.00ไฟแนนซ์
BKBR3 BK BRASIL ON NM
21.980.83%0.18ซื้อ1.103M4.950B39.590.5810722.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
GFSA3 GAFISA ON NM
9.240.87%0.08ขาย1.092M389.171M-18.27ไฟแนนซ์
BIDI4 BANCO INTER PN EJ N1
54.0010.49%5.13แนะนำให้ซื้อ1.064M2.482B66.320.74769.00ไฟแนนซ์
CMIG3 CEMIG ON N1
17.051.13%0.19ซื้อ1.038M20.619B16.960.835894.00สาธารณูปโภค
EVEN3 EVEN ON NM
6.222.64%0.16ซื้อ1.037M1.313B-1.38ไฟแนนซ์
MOVI3 MOVIDA ON NM
11.180.00%0.00ขาย973.800K2.933B15.460.722953.00ในทางอุตสาหกรรม
RADL3 RAIADROGASILON NM
66.161.64%1.07ซื้อ964.400K21.437B42.701.5336510.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
EGIE3 ENGIE BRASILON NM
42.091.57%0.65ซื้อ961.300K33.812B14.612.841177.00สาธารณูปโภค
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ