หุ้นที่ทำจุดสูงสุดประจำเดือน — ตลาดหุ้นบราซิล

ตารางข้างล่างนี้แสดงถึงรายชื่อหุ้นที่ทำจุดสูงสุดประจำเดือน การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นที่ทำจุดสูงสุดประจำเดือนบ่งชี้ได้ว่ามีความสนใจอย่างต่อเนื่องจากผู้เข้าร่วมในตลาด การเคลื่อนไหวของราคาเช่นนั้นสารมารถดำเนินต่อไปเมื่อปัจจัยพื้นฐานแข็งแรง

           
ABCB4 ABC BRASIL PN N2
18.970.32%0.06ซื้อ668.000K4.082B8.772.16การเงิน
ABCB4F ABC BRASIL PN N2
18.970.42%0.08ซื้อ10.256K4.082B8.772.16การเงิน
AGRO3 BRASILAGRO ON NM
17.783.25%0.56ซื้อ118.800K956.602M11.811.51อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AGRO3F BRASILAGRO ON NM
17.903.11%0.54แนะนำให้ซื้อ2.174K956.602M11.811.51อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ALPA4 ALPARGATAS PN N1
33.083.38%1.08ซื้อ1.692M19.147B77.020.43สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ALPA4F ALPARGATAS PN N1
32.842.75%0.88ซื้อ6.581K19.147B77.020.43สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ALUP4 ALUPAR PN N2
8.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ13.100K7.033B8.200.98499.00สาธารณูปโภค
ALUP4F ALUPAR PN N2
8.170.86%0.07ซื้อ2477.033B8.200.98499.00สาธารณูปโภค
ALZR11 FII ALIANZA CI
124.331.09%1.34ซื้อ8.367K
ANIM3 ANIMA ON NM
24.842.31%0.56แนะนำให้ซื้อ441.000K1.969B3029.270.01บริการผู้บริโภค
ANIM3F ANIMA ON NM
25.504.72%1.15แนะนำให้ซื้อ2.552K1.969B3029.270.01บริการผู้บริโภค
APER3 ALPER S.A. ON NM
29.590.92%0.27ซื้อ36.100K336.336M-21.27การเงิน
BAUH4F EXCELSIOR PN
74.502.21%1.61แนะนำให้ซื้อ291389.055M15.274.88อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BBSD BB ETF SP DV
90.450.60%0.54ซื้อ0อื่นๆ
BBSD11 BB ETF SP DVCI
90.000.51%0.46ซื้อ3.080Kอื่นๆ
BDLL4F BARDELLA PN
7.4814.72%0.96ซื้อ12912.256M-55.38362.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BEES3 BANESTES ON EJ
5.770.52%0.03แนะนำให้ซื้อ32.600K1.823B11.860.51การเงิน
BEES3F BANESTES ON EJ
5.75-0.35%-0.02ซื้อ3.008K1.823B11.860.51การเงิน
BMGB4 BANCO BMG PN N1
8.912.65%0.232.083Mการเงิน
BNFS11 FII BANRISULCI ER
129.620.02%0.02แนะนำให้ซื้อ726
BPFF11 FII ABSOLUTOCI ER
117.981.27%1.48ซื้อ6.512K
BPML11 FII BTG SHOPCI
120.204.98%5.70ซื้อ34
BRAP3F BRADESPAR ON N1
32.711.65%0.53ซื้อ21111.426B5.855.62การเงิน
BRAP4 BRADESPAR PN N1
36.400.69%0.25ซื้อ1.039M12.668B6.485.62การเงิน
BRAP4F BRADESPAR PN N1
36.492.21%0.79แนะนำให้ซื้อ2.974K12.668B6.485.62การเงิน
BRCO11 FII BRESCO CI EG
114.99-0.86%-1.0075.367K
BRCR11 FII BC FUND CI ER
102.980.22%0.23ซื้อ58.151Kอื่นๆ
BRIV4 ALFA INVEST PN
8.320.24%0.02ซื้อ15.000K736.853M13.870.60การเงิน
BRML3 BR MALLS PARON NM
17.100.83%0.14ซื้อ8.696M14.417B9.201.86541.00การเงิน
BRML3F BR MALLS PARON NM
17.101.18%0.20ซื้อ5.953K14.417B9.201.86541.00การเงิน
BRPR3 BR PROPERT ON NM
14.403.00%0.42แนะนำให้ซื้อ4.400M7.027B149.380.1082.00การเงิน
BRPR3F BR PROPERT ON NM
14.412.20%0.31แนะนำให้ซื้อ2.322K7.027B149.380.1082.00การเงิน
BRSR5F BANRISUL PNA N1
23.992.09%0.49แนะนำให้ซื้อ119.214B7.682.9310763.00การเงิน
BTCR11 FII BTG CRI CI ER
101.500.50%0.50ซื้อ4.528K
BTLG11 FII BTLG CI
108.13-0.80%-0.8722.146Kอื่นๆ
CAML3 CAMIL ON NM
7.852.61%0.20ซื้อ1.604M2.831B9.310.846500.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CAML3F CAMIL ON NM
7.801.56%0.12ซื้อ8.335K2.831B9.310.846500.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CEAB3 CEA MODAS ON NM
19.354.59%0.85ซื้อ2.363M5.965B6.163.14การค้าปลีก
CEAB3F CEA MODAS ON NM
19.476.16%1.13ซื้อ17.450K5.965B6.163.14การค้าปลีก
CEOC11 FII CEO CCP CI ER
91.50-0.50%-0.46ซื้อ4.701K
CESP3 CESP ON N1
29.903.89%1.12ซื้อ27.100K9.792B-0.34519.00สาธารณูปโภค
CGRA3 GRAZZIOTIN ON
26.900.07%0.02แนะนำให้ซื้อ1.700K539.286M9.962.702470.00การค้าปลีก
CGRA4F GRAZZIOTIN PN
27.592.11%0.57แนะนำให้ซื้อ494536.880M9.912.702470.00การค้าปลีก
CNES11 FII CENESP CI
87.85-0.08%-0.07ซื้อ616
COGN3 COGNA ON ON NM
11.957.08%0.79ซื้อ25.310M19.534B37.720.32600.00บริการเชิงพาณิชย์
COGN3F COGNA ON ON NM
11.906.54%0.73ซื้อ37.956K19.534B37.720.32600.00บริการเชิงพาณิชย์
CPFE3 CPFL ENERGIAON NM
32.500.15%0.05ซื้อ1.563M37.448B13.892.3413467.00สาธารณูปโภค
CRFF11 FII CX RBRA2CI ER
98.102.41%2.31แนะนำให้ซื้อ3.191K
CRPG5 CRISTAL PNA
23.170.30%0.07ซื้อ27.900K672.364M5.044.60อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CSAN3 COSAN ON NM
68.513.27%2.17ซื้อ1.436M26.579B9.117.5228531.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CSAN3F COSAN ON NM
68.503.52%2.33แนะนำให้ซื้อ5.810K26.579B9.117.5228531.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CSMG3 COPASA ON NM
69.591.28%0.88แนะนำให้ซื้อ787.500K8.795B12.995.3612001.00สาธารณูปโภค
CSMG3F COPASA ON NM
69.631.43%0.98แนะนำให้ซื้อ2.499K8.795B12.995.3612001.00สาธารณูปโภค
CTSA3 SANTANENSE ON
5.800.00%0.00ซื้อ7.700K227.928M3.711.56อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CTSA3F SANTANENSE ON
5.833.19%0.18แนะนำให้ซื้อ146227.928M3.711.56อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
DIVO IT NOW IDIV
65.000.79%0.51ซื้อ0อื่นๆ
DIVO11 IT NOW IDIV CI
64.800.23%0.15ซื้อ42.910Kอื่นๆ
DOMC11 FII DOMO CI
517.860.75%3.87ซื้อ67
EALT4 ACO ALTONA PN
6.23-2.04%-0.13ซื้อ40.900K140.175M7.940.781234.00การผลิตของผู้ผลิต
EDGA11 FII GALERIA CI
49.582.86%1.38แนะนำให้ซื้อ9.484Kอื่นๆ
EKTR4 ELEKTRO PN
21.510.14%0.03แนะนำให้ซื้อ1.400K4.168B13.761.563689.00สาธารณูปโภค
ENBR3 ENERGIAS BR ON NM
20.500.69%0.14ซื้อ3.359M12.399B9.112.253419.00สาธารณูปโภค
ENBR3F ENERGIAS BR ON NM
20.531.03%0.21แนะนำให้ซื้อ31.187K12.399B9.112.253419.00สาธารณูปโภค
ENEV3 ENEVA ON NM
40.243.18%1.24ซื้อ1.495M12.695B17.992.24842.00สาธารณูปโภค
ENEV3F ENEVA ON NM
40.003.15%1.22ซื้อ8.310K12.695B17.992.24842.00สาธารณูปโภค
ENGI4F ENERGISA PN N2
9.20-0.54%-0.05แนะนำให้ซื้อ40617.093B20.870.4514054.00สาธารณูปโภค
EQTL3 EQUATORIAL ON NM
22.551.67%0.37ซื้อ9.922M22.780B14.261.58สาธารณูปโภค
EQTL3F EQUATORIAL ON NM
22.482.18%0.48แนะนำให้ซื้อ6.299K22.780B14.261.58สาธารณูปโภค
ETER3 ETERNIT ON NM
3.2910.03%0.30ซื้อ1.651M104.504M-5.30แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ETER3F ETERNIT ON NM
3.258.70%0.26ซื้อ9.488K104.504M-5.30แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
EURO11 FII EUROPAR CI ER
195.001.04%2.00ซื้อ1.411K
EVEN3 EVEN ON NM
13.713.39%0.45แนะนำให้ซื้อ2.131M2.878B-0.02สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
EVEN3F EVEN ON NM
13.592.95%0.39แนะนำให้ซื้อ10.111K2.878B-0.02สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
FAED11 FII ANH EDUCCI ER
281.880.91%2.54ซื้อ1.286Kอื่นๆ
FHER3 FER HERINGERON NM
2.734.20%0.11แนะนำให้ซื้อ865.100K147.030M-10.861962.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
FHER3F FER HERINGERON NM
2.713.83%0.10แนะนำให้ซื้อ16.207K147.030M-10.861962.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
FIGS11 FII GEN SHOPCI
76.461.61%1.21แนะนำให้ซื้อ8.818K
FNAM11 FINAM CI *
0.140.00%0.00ซื้อ31.390M
FRAS3 FRAS-LE ON N1
4.750.21%0.01ซื้อ134.200K1.019B17.280.274495.00การผลิตของผู้ผลิต
FRTA3F POMIFRUTAS ON NM
8.7215.19%1.15แนะนำให้ซื้อ11315.609M17.700.44อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
FSPE11F FISET PESCA CI
0.31-6.06%-0.02ซื้อ8.965Kการเงิน
FVPQ11 FII V PARQUECI ER
189.500.06%0.11ซื้อ3.236K
GEPA4 GER PARANAP PN
47.001.36%0.63แนะนำให้ซื้อ1.600K4.438B12.803.67381.00สาธารณูปโภค
GGRC11 FII GGRCOVEPCI ER
146.880.69%1.00ซื้อ22.461K
GRLV11 FII LOUVEIRACI ER
120.500.50%0.60ซื้อ1.056K
GSFI11 FII GENERAL CI
4.301.90%0.08ซื้อ8.208K
GSHP3 GENERALSHOPPON NM
0.894.71%0.04แนะนำให้ซื้อ523.300K60.086M-1.38151.00การเงิน
GSHP3F GENERALSHOPPON NM
0.905.88%0.05ซื้อ4.136K60.086M-1.38151.00การเงิน
GUAR3 GUARARAPES ON
20.962.49%0.51แนะนำให้ซื้อ715.700K10.463B8.992.3342553.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
GUAR3F GUARARAPES ON
20.891.31%0.27แนะนำให้ซื้อ6.828K10.463B8.992.3342553.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
HABT11 FII HABIT IICI ER
112.23-1.21%-1.37ซื้อ12.546K
HBOR3 HELBOR ON NM
4.095.14%0.20ซื้อ6.338M2.714B-0.27การเงิน
HBOR3F HELBOR ON NM
4.095.41%0.21ซื้อ21.185K2.714B-0.27การเงิน
HCRI11 FII CRIANCA CI
439.85-0.60%-2.65ซื้อ462
HGFF11 FII CSHG FOFCI ER
105.150.00%0.00ซื้อ14.049K
HGLG11 FII CSHG LOGCI ER
189.700.91%1.72ซื้อ32.257Kอื่นๆ
HGRE11 FII HG REAL CI ER
177.802.80%4.85แนะนำให้ซื้อ45.395Kอื่นๆ
HGTX3 CIA HERING ON NM
34.613.13%1.05แนะนำให้ซื้อ1.815M5.622B22.671.536319.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
HGTX3F CIA HERING ON NM
34.913.28%1.11แนะนำให้ซื้อ5.813K5.622B22.671.536319.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
HSML11 FII HSI MALLCI ER
114.651.19%1.35ซื้อ43.679K
IGTA3F IGUATEMI ON NM
49.81-0.38%-0.19ซื้อ5.147K8.817B32.131.56309.00การเงิน
ISUS IT NOW ISE
38.980.70%0.27ซื้อ0อื่นๆ
ITSA3 ITAUSA ON N1
13.70-0.72%-0.10แนะนำให้ซื้อ129.700K115.228B12.081.13129000.00การเงิน
ITSA3F ITAUSA ON N1
13.800.29%0.04แนะนำให้ซื้อ10.317K115.228B12.081.13129000.00การเงิน
JHSF3 JHSF PART ON NM
6.533.32%0.21ซื้อ5.499M4.167B18.680.35การเงิน
JHSF3F JHSF PART ON NM
6.512.52%0.16ซื้อ26.053K4.167B18.680.35การเงิน
JPSA3 JEREISSATI ON
34.97-0.09%-0.03ซื้อ219.000K3.073B27.851.26บริการเชิงพาณิชย์
JPSA3F JEREISSATI ON
34.920.11%0.04ซื้อ3.458K3.073B27.851.26บริการเชิงพาณิชย์
JSRE11 FII JS REAL CI ER
119.203.41%3.93ซื้อ49.823K
KLBN11 KLABIN S/A UNT N2
18.642.14%0.39ซื้อ3.746M19.647B103.500.18อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KLBN11F KLABIN S/A UNT N2
18.612.03%0.37ซื้อ10.008K19.647B103.500.18อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KLBN3 KLABIN S/A ON N2
4.242.17%0.09ซื้อ194.200K22.346B23.540.18อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KLBN3F KLABIN S/A ON N2
4.251.67%0.07ซื้อ5.750K22.346B23.540.18อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
LIGT3 LIGHT S/A ON NM
21.65-0.37%-0.08ซื้อ4.427M6.580B2.897.504712.00สาธารณูปโภค
LIGT3F LIGHT S/A ON NM
21.800.46%0.10ซื้อ2.927K6.580B2.897.504712.00สาธารณูปโภค
LOGG3 LOG COM PROPON NM
29.020.38%0.11แนะนำให้ซื้อ254.200K2.965B33.900.86การเงิน
LOGG3F LOG COM PROPON NM
29.001.22%0.35แนะนำให้ซื้อ4.371K2.965B33.900.86การเงิน
LPSB3 LOPES BRASILON NM
8.86-0.45%-0.04ซื้อ1.078M1.307B-0.15บริการเชิงพาณิชย์
LPSB3F LOPES BRASILON NM
8.991.58%0.14แนะนำให้ซื้อ6.276K1.307B-0.15บริการเชิงพาณิชย์
LUPA3 LUPATECH ON NM
1.5511.51%0.16ซื้อ948.400K34.898M0.572.70647.00การผลิตของผู้ผลิต
LUPA3F LUPATECH ON NM
1.539.29%0.13ซื้อ1.967K34.898M0.572.70647.00การผลิตของผู้ผลิต
MCCI11 FII MAUA CI ER
105.75-0.09%-0.1033.003K
MEAL3 IMC S/A ON NM
8.490.59%0.05ซื้อ1.353M1.605B164.220.05บริการผู้บริโภค
MEAL3F IMC S/A ON NM
8.501.67%0.14ซื้อ4.147K1.605B164.220.05บริการผู้บริโภค
MFII11 FII MERITO ICI ER
125.500.09%0.11ซื้อ4.737K
MGLU3 MAGAZ LUIZA ON NM
47.582.10%0.98แนะนำให้ซื้อ11.268M77.156B76.580.62การค้าปลีก
MGLU3F MAGAZ LUIZA ON NM
47.632.43%1.13แนะนำให้ซื้อ97.526K77.156B76.580.62การค้าปลีก
MILS3 MILLS ON NM
9.365.17%0.46ซื้อ2.301M2.336B-0.16847.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
MILS3F MILLS ON NM
9.394.33%0.39ซื้อ7.473K2.336B-0.16847.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
MRVE3 MRV ON ED NM
19.652.50%0.48แนะนำให้ซื้อ4.539M8.703B11.901.65การเงิน
MRVE3F MRV ON ED NM
19.632.67%0.51แนะนำให้ซื้อ14.028K8.703B11.901.65การเงิน
MTSA4F METISA PN
19.65-0.20%-0.04ซื้อ558179.386M11.461.74991.00การผลิตของผู้ผลิต
MULT3 MULTIPLAN ON N2
30.45-0.33%-0.10ซื้อ3.505M18.156B41.050.74การเงิน
MYPK3 IOCHP-MAXIONON NM
19.832.37%0.46ซื้อ1.270M3.021B8.002.4815000.00การผลิตของผู้ผลิต
MYPK3F IOCHP-MAXIONON NM
19.822.75%0.53ซื้อ13.708K3.021B8.002.4815000.00การผลิตของผู้ผลิต
NATU3 NATURA ON NM
34.55-0.26%-0.09ซื้อ2.822M29.909B57.840.601247.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
NATU3F NATURA ON NM
34.661.23%0.42แนะนำให้ซื้อ7.118K29.909B57.840.601247.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
NEOE3 NEOENERGIA ON NM
23.290.47%0.11ซื้อ1.516M28.269B14.301.63สาธารณูปโภค
NEOE3F NEOENERGIA ON NM
23.453.08%0.70ซื้อ7.428K28.269B14.301.63สาธารณูปโภค
OUFF11 FII OURI FOFCI
97.000.21%0.20แนะนำให้ซื้อ1.972K
PETR4 PETROBRAS PN N2
30.40-0.13%-0.04ซื้อ38.458M396.543B11.632.6168829.00แร่พลังงาน
PETR4F PETROBRAS PN N2
30.420.03%0.01ซื้อ38.504K396.543B11.632.6168829.00แร่พลังงาน
PFRM3 PROFARMA ON NM
6.2510.23%0.58ซื้อ2.975M766.317M-0.046327.00บริการการกระจายสินค้า
PFRM3F PROFARMA ON NM
6.2610.41%0.59ซื้อ44.978K766.317M-0.046327.00บริการการกระจายสินค้า
PIBB11 IT NOW PIBB CI
187.690.34%0.63แนะนำให้ซื้อ85.770Kอื่นๆ
POMO3 MARCOPOLO ON N2
3.530.86%0.03ซื้อ76.600K3.378B16.290.2215554.00การผลิตของผู้ผลิต
POMO3F MARCOPOLO ON N2
3.510.57%0.02ซื้อ1.835K3.378B16.290.2215554.00การผลิตของผู้ผลิต
POMO4F MARCOPOLO PN N2
3.691.65%0.06แนะนำให้ซื้อ5.253K3.521B16.980.2215554.00การผลิตของผู้ผลิต
PORD11 FII POLO CRICI
112.902.17%2.40แนะนำให้ซื้อ325
PRIO3 PETRORIO ON NM
27.401.52%0.41ซื้อ1.919M3.663B35.120.78แร่พลังงาน
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ