หุ้นที่ราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ — ตลาดหุ้นบราซิล

หุ้นสูงสุดใน 52 สัปดาห์นั้นสามารถพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สะท้อนจากราคาสูงสุดของหุ้นในเวลา 1 ปี ซึ่งมักจะก่อตัวมาจากแนวต้านที่แข็งแกร่ง มีกลยุทธ์การลงทุนจำนวนมากที่อิงตามมูลค่าหุ้นสูงสุดใน 52 สัปดาห์ หนึ่งในกลยุทธ์นั้นคือเมื่อคุณซื้อและถือหุ้นที่ทำจุดสูงสุดใหม่ในช่วง 52 สัปดาห์ หรือขายหุ้นซึ่งไม่ได้ทำตามนั้น

           
ALUP11 ALUPAR UNT N2
22.630.67%0.15ซื้อ406.700K6.581B19.061.18415.00สาธารณูปโภค
ALUP4 ALUPAR PN N2
7.390.00%0.00ซื้อ6006.581B19.061.18415.00สาธารณูปโภค
ALUP4F ALUPAR PN N2
7.500.00%0.00ซื้อ336.581B19.061.18415.00สาธารณูปโภค
B3SA3 B3 ON NM
33.192.60%0.84ซื้อ7.952M66.123B32.581.002136.00ไฟแนนซ์
BAUH4 EXCELSIOR PN
22.303.72%0.80ซื้อ500112.278M1.93สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
BMEB4 MERC BRASIL PN
8.207.75%0.59ซื้อ101.400K395.739M6.501.162879.00ไฟแนนซ์
BMEB4F MERC BRASIL PN
8.136.14%0.47แนะนำให้ซื้อ433395.739M6.501.162879.00ไฟแนนซ์
BOEI34 BOEING DRN
1572.790.50%7.86ซื้อ200876.844B23.3667.01153000.00ในทางอุตสาหกรรม
BPAR3 BANPARA ON
182.0723.98%35.21ซื้อ1001.734B5.4733.311554.00ไฟแนนซ์
BRGE11 ALFA CONSORCPNE
4.996.40%0.30ซื้อ200324.044M5.300.83ไฟแนนซ์
BRGE11F ALFA CONSORCPNE
4.854.75%0.22แนะนำให้ซื้อ34324.044M5.300.83ไฟแนนซ์
BSLI4 BRB BANCO PN
42.0123.16%7.90แนะนำให้ซื้อ2001.209B4.227.893107.00ไฟแนนซ์
BTCR11 FII BTG CRI CI
115.004.55%5.002
BZLI11 FII BRREALTYCI
14.684.93%0.69ซื้อ15.726K
CCPR3 CYRE COM-CCPON NM
12.453.75%0.45แนะนำให้ซื้อ6.400K1.436B-0.01ไฟแนนซ์
CESP5 CESP PNA N1
23.205.45%1.20แนะนำให้ซื้อ7007.477B56.170.41464.00สาธารณูปโภค
CESP6 CESP PNB N1
23.502.93%0.67แนะนำให้ซื้อ1.330M7.477B56.170.41464.00สาธารณูปโภค
CESP6F CESP PNB N1
23.627.90%1.73แนะนำให้ซื้อ1.097K7.477B56.170.41464.00สาธารณูปโภค
CSNA3 SID NACIONALON
12.407.55%0.87ซื้อ30.545M15.913B3.113.7134554.00วัสดุพื้นฐาน
CSNA3F SID NACIONALON
12.437.62%0.88ซื้อ27.733K15.913B3.113.7134554.00วัสดุพื้นฐาน
ECOO11 ISHARES ECOOCI
104.06-2.73%-2.92ซื้อ60
ECOO11F ISHARES ECOOCI
106.8010.35%10.02แนะนำให้ซื้อ8
EEEL3F CEEE-GT ON N1
182.17-12.84%-26.83ซื้อ422.133B0.1227.071128.00สาธารณูปโภค
ENEV3F ENEVA ON NM
18.74-0.11%-0.02ซื้อ6975.881B11.521.62152.00สาธารณูปโภค
FESA3F FERBASA ON N1
35.006.06%2.00แนะนำให้ซื้อ112.196B6.264.123037.00วัสดุพื้นฐาน
FESA4 FERBASA PN N1
26.301.90%0.49แนะนำให้ซื้อ318.000K2.196B6.264.123037.00วัสดุพื้นฐาน
FESA4F FERBASA PN N1
26.553.31%0.85ซื้อ1.973K2.196B6.264.123037.00วัสดุพื้นฐาน
GFSA3L GAFISA ON NM
9.000.00%0.0014.600M384.498M-18.27ไฟแนนซ์
GOVE11 IT NOW IGCT CI
41.751.71%0.70ซื้อ1.500K
HFOF11 FII HTOPFOF3CI
98.300.72%0.70ซื้อ25.311K
IBOV11 IBOVESPA IBO
96082.002.07%1949.00ซื้อ153.000K
IRBR3 IRBBRASIL REON NM
93.40-1.54%-1.46ซื้อ1.074M29.446B24.173.92376.00ไฟแนนซ์
IRBR3F IRBBRASIL REON NM
93.65-0.73%-0.69แนะนำให้ซื้อ8.730K29.446B24.173.92376.00ไฟแนนซ์
ITUB3 ITAUUNIBANCOON EDJ N1
31.951.13%0.36แนะนำให้ซื้อ2.763M368.894B17.202.22100756.00ไฟแนนซ์
ITUB3F ITAUUNIBANCOON EDJ N1
31.770.65%0.21แนะนำให้ซื้อ6.850K368.894B17.202.22100756.00ไฟแนนซ์
JHSF3 JHSF PART ON NM
2.236.70%0.14แนะนำให้ซื้อ3.072M1.102B8.020.26ไฟแนนซ์
JHSF3F JHSF PART ON NM
2.255.63%0.12แนะนำให้ซื้อ2.794K1.102B8.020.26ไฟแนนซ์
MERC3 MERC FINANC ON
10.0096.85%4.92แนะนำให้ซื้อ200180.100M10.790.93ไฟแนนซ์
MERC4F MERC FINANC PN
8.001.27%0.10ซื้อ10180.100M10.790.93ไฟแนนซ์
NATU3 NATURA ON NM
49.635.93%2.78แนะนำให้ซื้อ3.926M20.177B47.690.986400.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
NATU3F NATURA ON NM
49.685.90%2.77แนะนำให้ซื้อ7.527K20.177B47.690.986400.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
ORPD11 FII OURO PRTCI
125.000.00%0.00ซื้อ22
PATI4F PANATLANTICAPN
33.9924.92%6.78แนะนำให้ซื้อ4303.257M4.783.55วัสดุพื้นฐาน
PETR3 PETROBRAS ON N2
31.25-0.57%-0.18ซื้อ7.140M357.419B19.641.4062703.00พลังงาน
PETR4 PETROBRAS PN N2
27.13-0.99%-0.27ซื้อ36.602M357.419B19.641.4062703.00พลังงาน
PETR4F PETROBRAS PN N2
27.15-0.80%-0.22ซื้อ22.240K357.419B19.641.4062703.00พลังงาน
PPLA11 PPLA UNT
1.85-0.54%-0.01ซื้อ5.300K16.469B-3.20ไฟแนนซ์
PRIO3 PETRORIO ON NM
142.612.86%3.96ซื้อ168.500K1.716B14.449.6090.00พลังงาน
PRIO3F PETRORIO ON NM
144.453.70%5.15ซื้อ2.981K1.716B14.449.6090.00พลังงาน
REDE3 REDE ENERGIAON
7.240.00%0.00ซื้อ20014.899B42.550.177703.00สาธารณูปโภค
REDE3F REDE ENERGIAON
7.260.14%0.01แนะนำให้ซื้อ114.899B42.550.177703.00สาธารณูปโภค
REIT11 FII REIT RIVCI
1289.880.00%0.00ซื้อ8
RENT3 LOCALIZA ON NM
34.671.97%0.67แนะนำให้ซื้อ5.266M24.381B36.900.927777.00ในทางอุตสาหกรรม
RENT3F LOCALIZA ON NM
34.802.96%1.00แนะนำให้ซื้อ8.340K24.381B36.900.927777.00ในทางอุตสาหกรรม
RPAD6 ALFA HOLDINGPNB
3.790.00%0.00ซื้อ1.200K327.416M5.240.59ไฟแนนซ์
RPAD6F ALFA HOLDINGPNB
3.790.00%0.00ซื้อ1327.416M5.240.59ไฟแนนซ์
SAPR11 SANEPAR UNT N2
79.002.65%2.04ซื้อ870.400K8.364B7.761.777022.00สาธารณูปโภค
SAPR11F SANEPAR UNT N2
79.202.88%2.22ซื้อ4.519K8.364B7.761.777022.00สาธารณูปโภค
SAPR4 SANEPAR PN N2
14.515.53%0.76ซื้อ684.000K8.364B7.761.777022.00สาธารณูปโภค
SAPR4F SANEPAR PN N2
14.475.39%0.74ซื้อ3.010K8.364B7.761.777022.00สาธารณูปโภค
SBUB34 STARBUCKS DRN
266.550.51%1.36ซื้อ900326.773B31.138.50291000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SQIA3 SINQIA ON NM
28.700.70%0.2010.000K328.251M70.640.40เทคโนโลยี
SQIA3F SINQIA ON NM
28.701.45%0.41602328.251M70.640.40เทคโนโลยี
SULA3 SUL AMERICA ON N2
14.50-0.89%-0.13ซื้อ40012.680B13.622.395168.00ไฟแนนซ์
WTSP11B FII OURINVEST RE I
77.99-0.01%-0.01205
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ