หุ้นที่ราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ — ตลาดหุ้นบราซิล

หุ้นสูงสุดใน 52 สัปดาห์นั้นสามารถพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สะท้อนจากราคาสูงสุดของหุ้นในเวลา 1 ปี ซึ่งมักจะก่อตัวมาจากแนวต้านที่แข็งแกร่ง มีกลยุทธ์การลงทุนจำนวนมากที่อิงตามมูลค่าหุ้นสูงสุดใน 52 สัปดาห์ หนึ่งในกลยุทธ์นั้นคือเมื่อคุณซื้อและถือหุ้นที่ทำจุดสูงสุดใหม่ในช่วง 52 สัปดาห์ หรือขายหุ้นซึ่งไม่ได้ทำตามนั้น

           
AGRO3 BRASILAGRO ON NM
16.600.61%0.10ซื้อ86.100K938.667M4.913.36สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
ALPA3 ALPARGATAS ON N1
18.507.56%1.30ซื้อ7.000K11.403B42.150.4717000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ALPA3F ALPARGATAS ON N1
18.285.00%0.87แนะนำให้ซื้อ20211.403B42.150.4717000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ALPA4 ALPARGATAS PN N1
20.353.30%0.65ซื้อ839.500K11.403B42.150.4717000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ALPA4F ALPARGATAS PN N1
20.443.86%0.76แนะนำให้ซื้อ3.182K11.403B42.150.4717000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ALSC3 ALIANSCE ON NM
24.282.79%0.66แนะนำให้ซื้อ1.474M4.787B36.480.67234.00ไฟแนนซ์
ALSC3F ALIANSCE ON NM
24.503.38%0.80ซื้อ4054.787B36.480.67234.00ไฟแนนซ์
AZUL4 AZUL PN N2
45.251.05%0.47ซื้อ4.032M15.205B46.200.9911814.00ในทางอุตสาหกรรม
AZUL4F AZUL PN N2
45.171.73%0.77ซื้อ5.148K15.205B46.200.9911814.00ในทางอุตสาหกรรม
BBFI11B BB FDO DE INVST I
2689.973.94%102.07แนะนำให้ซื้อ355
BBSE3 BBSEGURIDADEON NM
32.053.72%1.15ซื้อ4.648M61.696B16.831.84ไฟแนนซ์
BBSE3F BBSEGURIDADEON NM
31.933.07%0.95ซื้อ10.710K61.696B16.831.84ไฟแนนซ์
BPAC11 BTGP BANCO UNT N2
48.872.35%1.12ซื้อ6.545M50.097B47.240.88ไฟแนนซ์
BPAC11F BTGP BANCO UNT N2
48.881.33%0.64ซื้อ5.103K50.097B47.240.88ไฟแนนซ์
COCE5 COELCE PNA
56.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ16.300K4.360B15.243.681113.00สาธารณูปโภค
CRIV3 ALFA FINANC ON
5.9219.35%0.96แนะนำให้ซื้อ2.000K509.564M7.940.62ไฟแนนซ์
CYRE3 CYRELA REALTON NM
19.452.64%0.50ซื้อ3.291M7.284B701.070.03ไฟแนนซ์
CYRE3F CYRELA REALTON NM
19.504.61%0.86แนะนำให้ซื้อ1.793K7.284B701.070.03ไฟแนนซ์
ENMT3 ENERGISA MT ON
26.750.94%0.25ซื้อ2005.791B13.761.982433.00สาธารณูปโภค
FCFL11 FII CAMPUSFLCI ER
2388.001.88%44.03ซื้อ22
FEXC11 FII EXCELLENCI ER
116.850.31%0.36ซื้อ2.688K
FIXA11 MIRAE FIXA F11
11.740.09%0.01ซื้อ43.799K
GGRC11 FII GGRCOVEPCI
135.310.25%0.34ซื้อ20.089K
GOLL4 GOL PN N2
31.953.06%0.95ซื้อ3.296M8.314B-3.6315000.00ในทางอุตสาหกรรม
GOLL4F GOL PN N2
31.893.51%1.08ซื้อ7.490K8.314B-3.6315000.00ในทางอุตสาหกรรม
HFOF11 FII HTOPFOF3CI
108.501.88%2.00ซื้อ34.833K
IGTA3 IGUATEMI ON NM
44.001.69%0.73ซื้อ2.523M7.627B30.131.44321.00ไฟแนนซ์
IGTA3F IGUATEMI ON NM
44.550.86%0.38ซื้อ9747.627B30.131.44321.00ไฟแนนซ์
LCAM3 LOCAMERICA ON NM
47.052.84%1.30ซื้อ1.229M6.739B24.201.90ในทางอุตสาหกรรม
LCAM3F LOCAMERICA ON NM
46.752.59%1.18ซื้อ2.396K6.739B24.201.90ในทางอุตสาหกรรม
LREN3 LOJAS RENNERON NM
46.500.54%0.25ซื้อ5.887M36.629B34.901.3321376.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
LREN3F LOJAS RENNERON NM
46.501.09%0.50ซื้อ10.230K36.629B34.901.3321376.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MAXR11 FII MAX RET CI ER
2339.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ56
MRVE3 MRV ON NM
18.353.67%0.65ซื้อ7.685M7.820B10.941.6330000.00ไฟแนนซ์
MRVE3F MRV ON NM
18.342.57%0.46ซื้อ9.958K7.820B10.941.6330000.00ไฟแนนซ์
MULT3 MULTIPLAN ON N2
27.062.00%0.53ซื้อ4.312M15.773B33.870.788828.00ไฟแนนซ์
MXRF11 FII MAXI RENCI
11.97-0.17%-0.02ซื้อ71.256K
ODPV3 ODONTOPREV ON NM
18.351.94%0.35ซื้อ1.270M9.552B31.910.572155.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
ODPV3F ODONTOPREV ON NM
18.352.29%0.41ซื้อ2.919K9.552B31.910.572155.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
OMGE3 OMEGA GER ON NM
22.991.73%0.39แนะนำให้ซื้อ201.000K3.097B77.240.29สาธารณูปโภค
PRSV11 FII P VARGASCI ER
456.000.22%1.00ซื้อ84
QUAL3 QUALICORP ON NM
22.081.75%0.38ซื้อ3.393M6.088B15.841.382025.00ไฟแนนซ์
QUAL3F QUALICORP ON NM
21.901.30%0.28ซื้อ5.339K6.088B15.841.382025.00ไฟแนนซ์
RBRF11 FII RBRALPHACI ER
106.610.74%0.78ซื้อ14.213K
RBRY11 FII RBR PCRICI ER
108.600.05%0.05แนะนำให้ซื้อ280
RENT3 LOCALIZA ON NM
40.120.93%0.37ซื้อ3.864M28.512B38.871.028475.00ในทางอุตสาหกรรม
RENT3F LOCALIZA ON NM
40.080.70%0.28ซื้อ4.397K28.512B38.871.028475.00ในทางอุตสาหกรรม
SMAL11 ISHARES SMALCI
101.751.04%1.05แนะนำให้ซื้อ208.730K
SMAL11F ISHARES SMALCI
101.700.94%0.95ซื้อ170
TBOF11 FII TBOFFICECI ER
84.001.01%0.84แนะนำให้ซื้อ155.179K
TEND3 TENDA ON ED NM
22.302.25%0.49ซื้อ724.100K2.079B11.282.111274.00ไฟแนนซ์
TEND3F TENDA ON ED NM
22.281.83%0.40แนะนำให้ซื้อ2.114K2.079B11.282.111274.00ไฟแนนซ์
TESA9 TERRA SANTA ON REC NM
15.100.00%0.00700327.685M-0.121764.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
THRA11 FII BM THERACI ER
136.511.42%1.91แนะนำให้ซื้อ74.908K
TIET4 AES TIETE E PN N2
2.33-0.85%-0.02ซื้อ283.300K4.604B16.280.75สาธารณูปโภค
TIET4F AES TIETE E PN N2
2.34-0.43%-0.01แนะนำให้ซื้อ2.080K4.604B16.280.75สาธารณูปโภค
TOTS3 TOTVS ON NM
44.75-0.53%-0.24ซื้อ1.214M8.576B106.790.42เทคโนโลยี
TOTS3F TOTVS ON NM
44.52-0.65%-0.29ซื้อ1.205K8.576B106.790.42เทคโนโลยี
TRPL4 TRAN PAULISTPN N1
23.992.30%0.54ซื้อ1.386M15.451B7.733.031458.00สาธารณูปโภค
TRPL4F TRAN PAULISTPN N1
24.062.04%0.48แนะนำให้ซื้อ8.466K15.451B7.733.031458.00สาธารณูปโภค
WALM34 WAL MART DRN
105.55-0.42%-0.45ซื้อ21.500K1277.555B35.4412.712200000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
WEGE3 WEG ON NM
20.641.67%0.34ซื้อ3.754M42.576B31.320.6531104.00ในทางอุตสาหกรรม
WEGE3F WEG ON NM
20.681.97%0.40ซื้อ13.023K42.576B31.320.6531104.00ในทางอุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ