การสื่อสาร (ภาค)

7
หุ้น
120.489B
เงินทุนของตลาด
22.345K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.51%
เปลี่ยนแปลง
−6.48%
ประสิทธิภาพ เดือน
+25.67%
ประสิทธิภาพ ปี
+8.58%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม