บริการเชิงพาณิชย์ (ภาค)

3
หุ้น
1.504B
เงินทุนของตลาด
300.608K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.33%
เปลี่ยนแปลง
+4.03%
ประสิทธิภาพ เดือน
−17.62%
ประสิทธิภาพ ปี
−0.65%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม