สาธารณูปโภค (ภาค)

21
หุ้น
61.645B
เงินทุนของตลาด
4.427M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.37%
เปลี่ยนแปลง
+2.89%
ประสิทธิภาพ เดือน
+20.45%
ประสิทธิภาพ ปี
−5.09%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม