การค้าปลีก (ภาค)

39
หุ้น
155.372B
เงินทุนของตลาด
1.845M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.85%
เปลี่ยนแปลง
−4.96%
ประสิทธิภาพ เดือน
−13.20%
ประสิทธิภาพ ปี
−15.82%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม