บริการ/เครื่องมือเกี่ยวกับบ่อน้ำมัน (อุตสาหกรรม)

3
หุ้น
637.447M
เงินทุนของตลาด
21.613K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.40%
เปลี่ยนแปลง
−3.18%
ประสิทธิภาพ เดือน
−11.86%
ประสิทธิภาพ ปี
−2.88%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
BLYBOART LONGYEAR GROUP LTD
DR
1.920 AUD0.52%0.010 AUD
มีแรงซื้อ
227436 AUD568.166M AUD35.750.05 AUD
H2GGREENHY2 LIMITED
0.025 AUD−10.71%−0.003 AUD
มีแรงขาย
20K500 AUD10.469M AUD−0.01 AUD
MCEMATRIX COMPOSITES & ENGINEERING LIMITED
0.310 AUD−7.46%−0.025 AUD
มีแรงขาย
228.501K70.835K AUD58.812M AUD6.870.06 AUD