อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ออสเตรเลีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
6.509B-0.17%721.079Kบริการเชิงพาณิชย์9
1.434B-2.55%713.378Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
7.332B-1.08%1.550Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
67.221M2.37%3.000Kระบบขนส่ง1
14.053B-1.68%9.225Mระบบขนส่ง6
13.678B-0.04%1.429Mสาธารณูปโภค6
6.475B0.45%9.314Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
106.715M-3.53%50.487Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
6.205B-1.19%667.483Kการค้าปลีก6
1.115B0.52%113.847Kการผลิตของผู้ผลิต4
2.151B0.45%589.518Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
8.919B-1.11%6.585Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
9.343B-1.45%2.426Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
159.917B-0.68%800.991Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ41
3.947B-1.29%5.917Mบริการผู้บริโภค4
7.094B0.11%1.715Mการผลิตของผู้ผลิต5
258.755M0.00%37.374Kบริการผู้บริโภค1
23.856B-1.48%4.955Mบริการผู้บริโภค8
45.745M-6.21%97.171Kการค้าปลีก2
7.635B-0.39%2.548Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
44.785M2.48%18.356Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
810.832M-0.73%313.373Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
16.193B-2.45%10.871Mแร่พลังงาน33
357.441M-2.21%397.579Kบริการเชิงพาณิชย์2
1.596B6.88%1.038Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
24.763B1.09%3.680Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
233.130M-1.45%5.527Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
29.030B-0.10%3.443Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
317.569M0.40%372.910Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
2.918B-0.65%947.170Kบริการทางด้านเทคโนโลยี5
6.218B-0.79%3.624Mการค้าปลีก2
56.297M-10.00%38.021Kการค้าปลีก1
59.475B-1.18%1.747Mสาธารณูปโภค12
570.305M2.16%505.339Kการผลิตของผู้ผลิต10
15.167M-2.56%336.934Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
511.199M1.98%371.999Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
34.103M4.35%54.340Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1.115B3.76%66.081Kบริการการกระจายสินค้า1
4.707B1.58%518.708Kการค้าปลีก3
4.253B-1.27%241.980Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
27.072B0.77%1.350Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม30
7.270B-0.16%11.026Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
12.744B-0.69%2.254Mการเงิน23
57.608B-0.32%652.355Kการเงิน28
5.060B0.89%2.484Mบริการการกระจายสินค้า6
127.996B-1.12%2.562Mการค้าปลีก3
16.554M0.00%2.850Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
15.063B-1.26%1.228Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
2.507B-2.08%473.961Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
165.987M-5.15%62.752Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
134.448M3.93%17.641Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
283.463M-3.18%14.886Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
20.601B-0.83%425.249Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
1.820B-0.22%1.239Mบริการผู้บริโภค5
6.347B-0.95%676.947Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
4.301B-0.84%612.758Kการผลิตของผู้ผลิต3
544.051M-0.06%346.385Kการผลิตของผู้ผลิต9
12.277B2.14%4.390Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
30.743B-0.97%1.095Mบริการทางด้านเทคโนโลยี40
6.745B-0.34%935.393Kการเงิน4
729.662M-0.87%760.423Kแร่พลังงาน10
529.857M2.38%1.048Mการค้าปลีก3
4.267B0.89%1.725Mบริการทางด้านเทคโนโลยี26
17.727B0.01%341.266Kการเงิน14
50.590B-0.09%2.700Mการเงิน53
40.835B0.05%205.270Kอื่นๆ274
14.559B-0.39%7.699Mการเงิน3
406.250B0.68%4.585Mการเงิน4
53.536B-1.08%15.662Mการสื่อสาร4
138.860M0.00%373.047Kระบบขนส่ง1
1.505B-1.78%785.103Kบริการการกระจายสินค้า3
74.588B-0.34%670.074Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ37
18.460B-0.66%1.108Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ12
50.650M0.00%9.241Kการผลิตของผู้ผลิต1
1.006B4.64%1.314Mอื่นๆ4
48.084B-0.35%1.415Mบริการเชิงพาณิชย์57
369.231M1.84%90.035Kการผลิตของผู้ผลิต7
108.604M2.92%40.478Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
3.664B0.59%1.698Mบริการผู้บริโภค8
49.865B-2.88%2.793Mการเงิน5
4.684M25.00%100.600Kการผลิตของผู้ผลิต1
13.380B-0.79%1.395Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
67.584B-0.95%3.936Mแร่พลังงาน85
10.366B-0.46%821.301Kแร่พลังงาน2
7.540B-2.20%1.249Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
16.954B0.52%722.457Kบริการผู้บริโภค21
407.223B-0.67%3.584Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน336
79.424B0.32%2.928Mระบบขนส่ง8
59.933B-0.50%1.177Mบริการทางด้านเทคโนโลยี85
9.626B-0.60%457.005Kบริการเชิงพาณิชย์12
1.512B-3.93%5.160Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
1.751B2.24%1.688Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
3.765B1.14%184.892Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ12
91.447B-0.18%3.235Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน203
19.751B0.13%3.703Mการเงิน1
23.331M0.00%398.864Kบริการผู้บริโภค1
13.488B-0.20%111.110Kบริการผู้บริโภค4
3.501M0.00%50.000Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
10.683B-1.26%6.278Mระบบขนส่ง1
50.378B0.47%9.313Mการเงิน29
151.905B-0.61%8.237Mการเงิน43
55.845M3.45%145.849Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
20.097B0.62%1.273Mการเงิน10
6.779B-2.72%575.191Kบริการผู้บริโภค4
148.862M-3.76%200.969Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
2.537B2.31%263.713Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
7.635B0.74%695.218Kการค้าปลีก16
14.224B-0.16%572.737Kการสื่อสาร11
45.348B-1.47%11.089Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน24
1.015B2.39%5.665Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
50.947M0.00%125.644Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
8.637M-1.00%10.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
198.555M-0.64%9.903Kระบบขนส่ง1
1.701B-0.08%2.974Mการผลิตของผู้ผลิต3
18.692B-0.95%490.550Kบริการการกระจายสินค้า19
2.494B-2.56%49.823Kการสื่อสาร5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ