หุ้นซึ่งมีการเพิ่มขึ้นสูงสุดในด้านราคา — ตลาดหุ้นออสเตรเลีย

บ่อยครั้งที่ Top gainer จะพุ่งทะยานต่อเนื่องและไปถึงจุดสูงสุดเมือปัจจัยพื้นฐานมีความแข็งแกร่ง เมื่อหุ้นทำจุดสูงสุด เป็นสิ่งสำคัญที่ควรให้ความสนใจเนื่องจากอาจจะเกิดการพักฐานได้ เพจนี้จะช่วยให้คุณดูหุ้น Top gainer อย่างรวดเร็ว

           
ROG RED SKY ENERGY LIMITED.
0.00100.00%0.00ขาย568.608K3.252M-0.00แร่พลังงาน
GED GOLDEN DEEPS LIMITED.
0.0130.00%0.00แนะนำให้ขาย284.919K3.087M-0.01แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AZY ANTIPA MINERALS LIMITED
0.0127.27%0.00ซื้อ38.119M22.873M-0.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
PWN PARKWAY MINERALS NL
0.0125.00%0.00ขาย2.308M8.302M-0.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ZNO ZOONO GROUP LIMITED
1.9117.90%0.29ซื้อ11.345M222.106M-0.01แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
MWR MGM WIRELESS LIMITED
0.1915.15%0.03ขาย603.430K24.070M-0.04การสื่อสาร
GBR GREAT BOULDER RESOURCES LIMITED
0.0414.71%0.01ซื้อ26.800K5.338M-0.02แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
GO2 THE GO2 PEOPLE LTD
0.0214.29%0.00ขาย72.000Kบริการเชิงพาณิชย์
IMC IMMURON LIMITED
0.1412.00%0.01ซื้อ572.230K23.924M-0.03เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
CYM CYPRIUM METALS LIMITED
0.2011.11%0.02ขาย250.248K11.212M-0.08แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
TFL TASFOODS LIMITED
0.1110.00%0.01ขาย143.552K30.059M-0.01บริการการกระจายสินค้า
VOL VICTORY OFFICES LIMITED
1.6510.00%0.15ขาย53.301K65.440M6.820.23การเงิน
SVA SIMAVITA LIMITED
0.0210.00%0.00ขาย69.660K-0.01เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
BBUS BETAUSBEAR TMF UNITS
3.659.61%0.32ซื้อ3.528Mอื่นๆ
MGV MUSGRAVE MINERALS LIMITED
0.109.38%0.01ซื้อ3.458M39.350M-0.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
EHH EAGLE HEALTH HOLDINGS LIMITED
0.179.38%0.01ซื้อ6.977M57.934M3.110.05เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
LCM LOGICAMMS LIMITED
0.188.82%0.01ขาย724.695K34.168Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SGC SACGASCO LIMITED
0.038.70%0.00แนะนำให้ขาย143.793K7.545M-0.00แร่พลังงาน
EUC EUROPEAN COBALT LTD
0.018.33%0.00ขาย420.000K9.902M-0.01แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
FFI FFI HOLDINGS LIMITED
5.308.16%0.40ซื้อ4.999K51.112M14.440.33สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
MEM MEMPHASYS LIMITED.
0.067.84%0.00ขาย781.803K39.961M-0.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
SHJ SHINE CORPORATE LTD
0.907.78%0.07ขาย46.601K143.807M10.540.08850.00บริการผู้บริโภค
CML CHASE MINING CORPORATION LIMITED
0.017.69%0.00แนะนำให้ขาย320.000K3.104M-0.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
WKT WALKABOUT RESOURCES LTD
0.147.41%0.01ขาย234.141K55.861M-0.01แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
NAG NAGAMBIE RESOURCES LIMITED
0.047.14%0.00ขาย120.345K18.897M-0.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
UCM USCOM LIMITED
0.307.14%0.02ซื้อ2.382M45.594M-0.01เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
BBOZ BETA SBEAR TMF UNITS
10.166.72%0.64แนะนำให้ซื้อ2.465Mอื่นๆ
SRY STORY-I LIMITED
0.026.67%0.00เป็นกลาง1.350M5.179M4.410.00การค้าปลีก
AJL AJ LUCAS GROUP LIMITED
0.076.45%0.00ขาย248.711K83.525M-0.04355.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
LCT LIVING CELL TECHNOLOGIES LIMITED
0.026.25%0.00ขาย286.020K9.714Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ICI ICANDY INTERACTIVE LIMITED
0.025.56%0.00ขาย103.300K4.388M-0.01บริการทางด้านเทคโนโลยี
KTA KRAKATOA RESOURCES LIMITED
0.045.41%0.00ซื้อ8.777M6.562M-0.01แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
EN1 ENGAGE:BDR LIMITED
0.025.26%0.00ซื้อ10.026M14.048M-0.03บริการเชิงพาณิชย์
HFR HIGHFIELD RESOURCES LIMITED
0.615.17%0.03ขาย331.590K194.420M-0.02แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CDD CARDNO LIMITED
0.415.13%0.02ซื้อ805.280K187.597M9.440.044482.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
APV APPSVILLAGE AUSTRALIA LIMITED
0.205.13%0.01ขาย283.365Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
SCN SCORPION MINERALS LIMITED
0.025.00%0.00ซื้อ343.924K3.541M-0.02แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
INP INCENTIAPAY LIMITED
0.025.00%0.00ขาย699.051K5.397M-0.12195.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
TER TERRACOM LIMITED
0.215.00%0.01ขาย118.506K110.378M-0.02แร่พลังงาน
NXT NEXTDC LIMITED
7.794.92%0.36ซื้อ6.736M2.580B-0.03233.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
BCK BROCKMAN MINING LIMITED
0.024.76%0.00ขาย23.181K249.809M15.980.0014.00ระบบขนส่ง
QTM QUANTUM HEALTH GROUP LIMITED
0.044.65%0.00ซื้อ25.000K45.132M23.530.00การผลิตของผู้ผลิต
CD3 CORDISH DIXON PRIVATE EQUITY FUND III
1.154.55%0.05ขาย1.500Kการเงิน
AER AEERIS LTD
0.124.35%0.01ขาย29.068K8.096M-0.01บริการเชิงพาณิชย์
JIN JUMBO INTERACTIVE LIMITED
11.234.27%0.46ขาย1.492M683.541M24.080.46133.00บริการผู้บริโภค
CAY CANYON RESOURCES LIMITED
0.124.17%0.01ขาย513.053K62.396M-0.02แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
TEK THORNEY TECHNOLOGIES LTD
0.254.17%0.01ขาย697.290K65.608M2.740.09อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MNS MAGNIS ENERGY TECHNOLOGIES LTD
0.084.00%0.00ขาย331.753K44.208M-0.0112.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AAR ANGLO AUSTRALIAN RESOURCES NL
0.134.00%0.01แนะนำให้ซื้อ1.915M42.958M-0.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
NUH NUHEARA LIMITED
0.034.00%0.00ขาย3.305M28.137M-0.01แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
DCC DIGITALX LIMITED
0.033.85%0.00ขาย1.248M16.352M-0.01การเงิน
TWR TOWER LIMITED
0.683.85%0.03ขาย15.315K291.538M14.780.04การเงิน
PRT PRIME MEDIA GROUP LIMITED
0.143.70%0.01ขาย200.585K53.118M30.680.00บริการผู้บริโภค
ICS ICSGLOBAL LIMITED
2.263.67%0.08ซื้อ55.345K20.148M16.210.14บริการทางด้านเทคโนโลยี
AGM AUSTRALIAN GOVERNANCE & ETHICAL INDEX FUND
2.043.55%0.07ขาย60.897Kอื่นๆ
VRX VRX SILICA LIMITED
0.093.49%0.00ขาย298.951K40.059M-0.02แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
KWR KINGWEST RESOURCES LIMITED
0.153.45%0.01ขาย402.161K15.590Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
FWD FLEETWOOD CORPORATION LIMITED
1.813.43%0.06ขาย91.441K174.084M-0.03สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
AYS AMAYSIM AUSTRALIA LIMITED
0.303.39%0.01ขาย470.826K86.864M33.910.01669.00การสื่อสาร
APZ ASPEN GROUP
1.143.18%0.04ขาย62.747K107.880M-0.08การเงิน
GAP GALE PACIFIC LIMITED
0.173.03%0.01ขาย361.373K44.063M9.650.02อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BEAR BETA BEAR ETF UNITS
12.212.95%0.35แนะนำให้ซื้อ281.569Kอื่นๆ
SIL SMILES INCLUSIVE LIMITED
0.042.94%0.00ขาย54.000K4.530M-0.49บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
HZN HORIZON OIL LIMITED
0.072.82%0.00ขาย906.747K97.648M2.340.04แร่พลังงาน
IMR IMRICOR MEDICAL SYSTEMS, INC.
1.702.73%0.04ซื้อ85เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
PSA PETSEC ENERGY LIMITED
0.042.70%0.00ขาย52.625K16.342M-0.09แร่พลังงาน
ERM EMMERSON RESOURCES LIMITED
0.082.67%0.00ขาย162.061K30.590M-0.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SMR STANMORE COAL LIMITED
0.802.56%0.02แนะนำให้ขาย287.425K204.907M0.38แร่พลังงาน
TDI 360 CAPITAL DIGITAL INFRASTRUCTURE FUND
1.662.47%0.04ขาย243.158Kการเงิน
SDF STEADFAST GROUP LIMITED
3.762.45%0.09ขาย1.931M3.259B-0.01การเงิน
SRV SERVCORP LIMITED
4.202.44%0.10ซื้อ53.288K402.762M12.020.34801.00การเงิน
ASH ASHLEY SERVICES GROUP LIMITED
0.422.41%0.01ขาย281.889K57.590M11.010.04บริการเชิงพาณิชย์
PAN PANORAMIC RESOURCES LIMITED
0.212.38%0.01ขาย2.896M164.073M9.210.02216.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
VMY VIMY RESOURCES LIMITED
0.042.33%0.00ซื้อ267.217K24.356M-0.02แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
PRN PERENTI GLOBAL LIMITED
1.332.31%0.03แนะนำให้ขาย6.760M989.823M3.660.368000.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
XRF XRF SCIENTIFIC LIMITED
0.232.27%0.01ขาย567.497K30.111M10.950.02เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
AGI AINSWORTH GAME TECHNOLOGY LIMITED
0.692.22%0.01ขาย215.803K227.336M-0.02การผลิตของผู้ผลิต
PO3 PURIFLOH LIMITED
2.502.04%0.05ขาย10.866K70.928M-0.13บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
EMH EUROPEAN METALS HOLDINGS LIMITED
0.271.89%0.01ขาย32.112K39.210M-0.02แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
BWX BWX LIMITED
4.131.72%0.07ขาย705.856K509.207M45.210.09258.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
KZA KAZIA THERAPEUTICS LIMITED
0.591.72%0.01ขาย223.351K41.135M-0.16เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ATS AUSTRALIS OIL & GAS LIMITED
0.061.69%0.00ขาย1.453M61.051M9.080.01แร่พลังงาน
EVO EVOLVE EDUCATION GROUP LIMITED
0.121.67%0.00ขาย351.352K139.647M-0.18บริการผู้บริโภค
FFL FOUNDERS FIRST LIMITED
0.331.56%0.01ขาย102.007K39.549Mการเงิน
CVW CLEARVIEW WEALTH LIMITED
0.341.52%0.01แนะนำให้ขาย260.678K241.651M97.060.00การเงิน
BDG BLACK DRAGON GOLD CORP.
0.071.41%0.00ขาย17.500K8.647M-0.034.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
GMV G MEDICAL INNOVATIONS HOLDINGS LIMITED
0.071.35%0.00ขาย226.690K32.044M-0.06เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
GPX GRAPHEX MINING LIMITED
0.081.27%0.00ขาย50.406K8.581M-0.10แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
GLB GLOBE INTERNATIONAL LIMITED
1.421.07%0.01ขาย2.000K57.540M7.360.19สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CV1 CV CHECK LTD
0.101.06%0.00ขาย427.048K27.467M-0.00บริการเชิงพาณิชย์
CYC CYCLOPHARM LIMITED
0.971.04%0.01ขาย27.000K79.803M-0.04เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
BCT BLUECHIIP LIMITED
0.101.01%0.00แนะนำให้ขาย688.191K62.270M-0.01เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
SKI SPARK INFRASTRUCTURE GROUP
2.120.95%0.02ขาย4.178M3.483B-0.065300.00สาธารณูปโภค
TWD TAMAWOOD LIMITED
3.430.88%0.03ซื้อ30.328K93.607M34.840.10สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
WHC WHITEHAVEN COAL LIMITED
2.040.74%0.01ขาย7.272M2.072B8.270.24แร่พลังงาน
MGX MOUNT GIBSON IRON LIMITED
0.690.74%0.01ขาย3.086M821.953M5.800.12297.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
XARO ACTIVEXBND TMF UNITS
26.840.71%0.19แนะนำให้ซื้อ34.626K
GDG GENERATION DEVELOPMENT GROUP LIMITED
0.730.69%0.01ขาย50.000K98.528M27.990.03การเงิน
MGC MG UNIT TRUST
0.440.69%0.00แนะนำให้ซื้อ299.997K95.439M0.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
PCG PENGANA CAPITAL GROUP LIMITED
1.470.68%0.01แนะนำให้ขาย51.919K111.940M-0.15การเงิน
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ