การผลิตของผู้ผลิต (ภาค)

4
หุ้น
69.043B
เงินทุนของตลาด
5.620K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.99%
เปลี่ยนแปลง
−4.98%
ประสิทธิภาพ เดือน
+108.55%
ประสิทธิภาพ ปี
−6.34%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม