แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน (ภาค)

11
หุ้น
31459.192B
เงินทุนของตลาด
21.904K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.54%
เปลี่ยนแปลง
+7.82%
ประสิทธิภาพ เดือน
+4.01%
ประสิทธิภาพ ปี
+7.47%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
        
394.100B0.00-0.18%317.898K1
1275.430B0.00-3.68%20.896K3
1.797B2.25%5.277K1
27346.885B1.04-0.23%5122
1756.640B1.22-2.68%1.462K3
684.340B-1.65%760.660K1
โหลดเพิ่ม