เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ (ภาค)

27
หุ้น
412702.198B
เงินทุนของตลาด
2.809K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.39%
เปลี่ยนแปลง
+12.87%
ประสิทธิภาพ เดือน
+53.23%
ประสิทธิภาพ ปี
+36.61%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
        
%3
67913.625B0.57-1.28%505
344788.573B0.85-0.21%3.352K19
โหลดเพิ่ม