ข้อมูลเศรษฐกิจโลก

ไอเดียการเทรด
ไอเดียเพื่อการศึกษา

การคาดการณ์ข้อมูลเศรษฐศาสตร์มหภาค

เกี่ยวกับ

การวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคจะมุ่งประเด็นไปที่เศรษฐกิจระดับชาติ (หรือในกรณียูโรโซนในเขตยุโรป) และตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจ โดยแปลผลจากตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ ดังนี้: การเติบโต (บรรยากาศทางธุรกิจ, GDP), เงินเฟ้อ (ดัชนีราคาผู้บริโภค,ดัชนีราคาผู้ผลิต) , การจ้างงาน (ตัวเลขการขอสิทธิ์การว่างงาน) และการผลิต (ยอดคำสั่งซื้อสินค้าโรงงาน, ใบอนุญาตการก่อสร้าง)

นอกจากนี้ยังพิจารณาปัจจัยทางภูมิศาสตร์การเมืองที่สามารถเป็นความเสี่ยงแก่ตลาดได้ (การเลือกตั้ง,ภัยพิบัติจากธรรมชาติ) รวมไปถึง นโยบายการเงินและการดำเนินงานของธนาคารกลาง เช่น การปรับอัตราดอกเบี้ย (สามารถกระทบกับนักลงทุนทั้งในแง่บวกและแง่ลบ), มาตราการผ่อนคลายเชิงปริมาณ QE (สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ) และคำเฉพาะที่ใช้ในการประชุมและประกาศต่างๆ การเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ช่วยสร้างความได้เปรียบให้แก่เทรดเดอร์ TradingView มี ปฏิทินเศรษฐกิจ ที่นำเสนอข่าวได้ตามเวลาที่คุณต้องการ