Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. เริ่มต้นเทรด

ราคาสัญญาการซื้อขายส่วนต่างพันธบัตรและอัตราดอกเบี้ย

การซื้อขายส่วนต่างของพันธบัตรรัฐบาลเสนอโอกาสในการเทรดหลักทรัพย์รายได้คงที่พร้อมทั้งเลเวอเลจ เป็นสิ่งสำคัญที่ควรจำแนกความแตกต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนและราคาของพันธบัตร ตัวอย่างเช่น พันธบัตรรัฐบาลสองปี (US02) จะเทรดในช่วงจาก $98.79 ถึง $100.50 ในช่วงสองปีที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรเหล่านี้จะแสดงในสัญลักษณ์ทิกเกอร์ที่ต่างออกไป (US02Y) และวัดเป็นเปอร์เซนต์ สินค้าถูกเทรดในช่วงจาก 0.44 ถึง 1.44 ในช่วงเวลาเดียวกัน

       
AU01 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR
101.91-0.00%-0.00101.93101.91ขาย
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.251.21%0.000.260.23ซื้อ
AU02 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR
107.01-0.01%-0.01107.04106.98ขาย
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.370.00%0.000.400.35ซื้อ
AU03 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR
98.09-0.04%-0.0498.1497.97ขาย
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.911.69%0.010.950.89ซื้อ
AU05 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR
96.24-0.03%-0.0396.2996.03ขาย
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.310.46%0.011.361.30ซื้อ
AU07 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 7 YR
108.41-0.11%-0.11108.62107.95ขาย
AU07Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.471.10%0.021.541.44ขาย
AU10 พันธบัตรัฐบาลออสเตรเลียอายุ 10 ปี
94.200.00%0.0094.3793.63ซื้อ
AU10Y พันธบัตรรัฐบาลออสเตรเลียอายุ 10 ปี
1.630.00%0.001.701.61ขาย
AU15 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR
123.67-0.23%-0.29123.99122.69ซื้อ
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.960.98%0.022.021.94ขาย
AU20 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 20 YR
108.88-0.35%-0.38109.28107.84ซื้อ
AU20Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.19-2.32%-0.052.252.16ขาย
AU30 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR
88.73-0.58%-0.5289.2787.35ซื้อ
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.28-2.11%-0.052.352.25ขาย
BE01 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR
100.60-0.01%-0.01100.60100.59ซื้อ
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
-0.770.13%0.00-0.77-0.78ขาย
BE02 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR
104.690.01%0.01105.71104.63ขาย
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.76-3.34%-0.02-0.72-1.38แนะนำให้ขาย
BE03 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR
108.560.10%0.10108.59108.38ขาย
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.72-7.21%-0.05-0.66-0.73ขาย
BE05 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR
107.110.19%0.20107.16106.68ซื้อ
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.54-9.14%-0.05-0.45-0.55แนะนำให้ขาย
BE07 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 7 YR
107.910.29%0.32107.92107.40แนะนำให้ซื้อ
BE07Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
-0.39-13.66%-0.05-0.32-0.39แนะนำให้ขาย
BE10 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR
100.380.31%0.31100.4499.80แนะนำให้ซื้อ
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
-0.04-533.33%-0.030.02-0.04แนะนำให้ขาย
BE15 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR
136.380.35%0.48136.53135.49ซื้อ
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.08-28.76%-0.030.140.07ขาย
BE20 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR
171.300.58%0.99171.48169.77ซื้อ
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.40-11.04%-0.050.460.40ขาย
BE30 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR
127.560.66%0.83127.92125.81ซื้อ
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.64-3.89%-0.030.700.63ขาย
BR01 BR GOVERNMENT BONDS 1 YR
911.400.04%0.38911.40911.02ซื้อ
BR01Y BR GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
11.610.00%0.0011.6111.61ซื้อ
BR03 BR GOVERNMENT BONDS 3 YR
794.310.04%0.31794.31794.00ซื้อ
BR03Y BR GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
12.500.00%0.0012.5012.50ซื้อ
BR05 BR GOVERNMENT BONDS 5 YR
1004.930.04%0.431004.931004.50ซื้อ
BR05Y BR GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
11.490.00%0.0011.4911.49ขาย
BR10 BR GOVERNMENT BONDS 10 YR
966.400.04%0.41966.40965.99ซื้อ
BR10Y BR GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
11.420.00%0.0011.4211.42ขาย
CA01 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR
99.360.00%0.0099.3899.35ซื้อ
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.690.00%0.000.700.66ขาย
CA02 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR
99.15-0.01%-0.0199.1799.09ขาย
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.950.96%0.010.980.94ซื้อ
CA03 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR
98.19-0.02%-0.0298.2298.12ขาย
CA03M CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO
99.990.00%0.0099.9999.99ซื้อ
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
0.050.00%0.000.050.05ขาย
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.040.97%0.011.071.03ซื้อ
CA05 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR
98.41-0.05%-0.0598.4898.20ซื้อ
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.350.90%0.011.391.33ซื้อ
CA06M CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO
99.890.00%0.0099.8999.89ซื้อ
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
0.250.00%0.000.250.25ขาย
CA10 พันธบัตรรัฐบาลแคนาดา, 10 ปี
100.200.13%0.13100.2599.62ซื้อ
CA10Y อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลแคนาดา 10 ปี
1.48-1.01%-0.011.541.47ขาย
CA30 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR
104.650.29%0.30104.80103.80ซื้อ
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.80-0.66%-0.011.831.79ขาย
CN01 CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR
99.900.01%0.0199.9199.90ซื้อ
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.15-0.28%-0.012.152.13ขาย
CN02 CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR
100.65-0.01%-0.01100.67100.56ซื้อ
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.550.20%0.012.592.54ขาย
CN03 CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR
99.67-0.04%-0.0499.7199.62ขาย
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.600.58%0.012.612.58ขาย
CN05 CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR
99.85-0.13%-0.1399.9899.84ขาย
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.721.08%0.032.732.69ขาย
CN07 CHINA GOVERNMENT BONDS 7 YR
100.76-0.02%-0.02100.82100.63ซื้อ
CN07Y CHINA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.880.14%0.002.902.87ขาย
CN10 พันธบัตรัฐบาลจีนอายุ 10 ปี
101.00-0.16%-0.17101.14100.81ซื้อ
CN10Y พันธบัตรรัฐบาลจีนอายุ 10 ปี
2.900.69%0.022.922.88ขาย
CN15 CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR
106.09-0.13%-0.14106.09106.09ซื้อ
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.190.38%0.013.193.19ขาย
CN20 CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR
100.730.00%0.00100.92100.49ซื้อ
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.480.00%0.003.493.46ขาย
CN30 CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR
104.80-0.36%-0.38105.17104.31ซื้อ
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.460.58%0.023.483.44ขาย
DE01 GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR
100.76-0.01%-0.01100.76100.76ซื้อ
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
-0.770.00%0.00-0.77-0.77ขาย
DE02 GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR
101.530.03%0.03101.54101.43ซื้อ
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.74-1.51%-0.01-0.70-0.75ขาย
DE03 GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR
105.650.08%0.08105.66105.52ขาย
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.79-5.20%-0.04-0.73-0.79แนะนำให้ขาย
DE05 GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR
103.170.20%0.20103.19102.91แนะนำให้ซื้อ
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.64-6.99%-0.04-0.59-0.65แนะนำให้ขาย
DE07 GERMAN GOVERNMENT BONDS 7 YR
103.850.29%0.30103.88103.44แนะนำให้ซื้อ
DE07Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
-0.54-8.38%-0.04-0.49-0.55แนะนำให้ขาย
DE10 พันธบัตรรัฐบาลเยอรมัน 10 ปี
103.860.42%0.44103.88103.28แนะนำให้ซื้อ
DE10Y พันธบัตรรัฐบาลเยอรมันอายุ 10 ปี
-0.39-12.39%-0.04-0.33-0.39แนะนำให้ขาย
DE15 GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR
103.100.60%0.62103.16102.26แนะนำให้ซื้อ
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
-0.21-24.85%-0.04-0.15-0.21แนะนำให้ขาย
DE20 GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR
196.890.57%1.12196.96195.40ซื้อ
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
-0.31-15.14%-0.04-0.26-0.31ขาย
DE25 GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR
168.750.78%1.31168.85166.90แนะนำให้ซื้อ
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
-0.21-22.74%-0.04-0.16-0.21แนะนำให้ขาย
DE30 GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR
102.460.98%0.99102.64100.97ซื้อ
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
-0.08-68.09%-0.03-0.03-0.09ขาย
DK02 DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR
104.140.27%0.28104.18103.80ซื้อ
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.61-31.90%-0.15-0.44-0.63ขาย
DK03 DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR
122.210.01%0.01122.48122.06ขาย
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.51-4.53%-0.02-0.46-0.59ซื้อ
DK05 DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR
108.940.30%0.33108.96108.49ซื้อ
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.49-20.39%-0.08-0.38-0.49แนะนำให้ขาย
DK10 DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR
101.130.46%0.47101.16100.39ซื้อ
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
-0.11-71.21%-0.05-0.04-0.12แนะนำให้ขาย
DK20 DENMARK GOVERNMENT BONDS 20 YR
183.060.41%0.76183.20181.43แนะนำให้ซื้อ
DK20Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
-0.09-52.54%-0.03-0.03-0.10แนะนำให้ขาย
ES02 SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR
100.83-0.01%-0.01100.85100.48แนะนำให้ขาย
ES02Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.590.84%0.01-0.34-0.60ซื้อ
ES03 SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR
101.990.05%0.05102.00101.86ซื้อ
ES03Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.50-4.41%-0.02-0.45-0.50แนะนำให้ขาย
ES05 SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR
101.310.17%0.17101.32100.99ซื้อ
ES05Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.31-15.13%-0.04-0.24-0.32แนะนำให้ขาย
ES07 SPAIN GOVERNMENT BONDS 7 YR
100.210.50%0.50100.2499.79ซื้อ
ES07Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
-0.03-168.75%-0.080.03-0.04แนะนำให้ขาย
ES10 พันธบัตรัฐบาลสเปน 10 ปี
101.280.47%0.47101.32100.61แนะนำให้ซื้อ
ES10Y พันธบัตรรัฐบาลสเปนอายุ 10 ปี
0.37-11.75%-0.050.440.36แนะนำให้ขาย
ES20 SPAIN GOVERNMENT BONDS 20 YR
101.480.82%0.83101.5398.67ซื้อ
ES20Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.92-4.56%-0.041.070.92แนะนำให้ขาย
ES30 SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR
96.511.42%1.3596.5795.15ซื้อ
ES30Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.14-4.75%-0.061.201.14ขาย
EUBUND พันธบัตรยูโร
172.990.23%0.40173.05172.12แนะนำให้ซื้อ
FR01 FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR
100.730.01%0.01100.73100.71แนะนำให้ซื้อ
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
-0.79-2.61%-0.02-0.77-0.79แนะนำให้ขาย
FR02 FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR
103.690.03%0.03103.71103.61ขาย
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
-0.74-4.85%-0.03-0.69-0.76แนะนำให้ขาย
FR03 FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR
107.340.06%0.07107.35107.20ขาย
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
-0.69-5.37%-0.04-0.64-0.70แนะนำให้ขาย
FR05 FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR
104.560.21%0.22104.57104.28ซื้อ
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
-0.50-10.31%-0.05-0.45-0.51แนะนำให้ขาย
FR07 FRANCE GOVERNMENT BONDS 7 YR
107.250.32%0.34107.27106.81ซื้อ
FR07Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
-0.36-16.81%-0.05-0.29-0.36แนะนำให้ขาย
FR10 พันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศส 10 ปี
100.310.45%0.45100.3399.67ซื้อ
FR10Y พันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสอายุ 10 ปี
-0.03-321.43%-0.040.03-0.03ขาย
FR15 FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR
114.480.54%0.61114.57113.51ซื้อ
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.23-14.88%-0.040.290.23แนะนำให้ขาย
FR20 FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR
177.760.57%1.01177.86176.00แนะนำให้ซื้อ
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.35-9.28%-0.040.410.34แนะนำให้ขาย
FR25 FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR
161.800.63%1.01161.90160.00แนะนำให้ซื้อ
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
0.46-6.99%-0.030.530.46ขาย
FR30 FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR
102.130.93%0.94102.25100.36แนะนำให้ซื้อ
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.67-4.80%-0.030.740.67แนะนำให้ขาย
FR50 FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR
86.701.59%1.3586.8984.50ซื้อ
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
0.82-4.19%-0.040.880.82ขาย
GB01 UK GOVERNMENT BONDS 1 YR
99.770.02%0.0299.7899.71ซื้อ
GB01Y UK GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.33-4.94%-0.020.370.32ขาย
GB02 พันธบัตรัฐบาลอังกฤษอายุ 2 ปี
99.150.03%0.0399.1999.09ขาย
GB02Y UK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.52-2.44%-0.010.550.50ซื้อ
GB03 UK GOVERNMENT BONDS 3 YR
98.990.04%0.0499.0598.92ซื้อ
โหลดเพิ่ม