ตราสารหนี้

พันธบัตรรัฐบาล (รัฐาธิปัตย์) เป็นพันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศ โดยปกตินักลงทุนสามารถกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยที่คงที่ หรือผันแปรก็ได้ การออกพันธบัตรนี้ รัฐจะได้รับเงินทุนเข้ามา และจะนำไปอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในรูปแบบของเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ รหัสตัวอักษรของพันธบัตรแสดงถึงชื่อย่อของรัฐที่ออก รวมถึงเวลาครบกำหนดอายุ เช่น US02Y คือ พันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาที่มีอายุ 2 ปี ปุ่มข้างล่างได้ออกแบบมาให้ปรับดูข้อมูลระหว่างราคา และผลตอบแทนของพันธบัตรได้ง่ายๆ

          
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.5020200415.001.550.00%0.001.551.53ขาย
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.7520210515.001.500.00%0.001.501.49ขาย
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
5.7520220715.001.440.00%0.001.441.42ขาย
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520240421.001.510.00%0.001.511.49ขาย
AU10Y พันธบัตรรัฐบาลออสเตรเลียอายุ 10 ปี
3.2520290421.001.840.00%0.001.841.82ขาย
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.5020330421.001.990.00%0.001.991.97ขาย
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.0020470321.002.480.00%0.002.482.46ขาย
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.7520200928.00-0.54-2.49%-0.01-0.52-0.57ขาย
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.2520210928.00-0.49-3.06%-0.01-0.46-0.51ขาย
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.2520220928.00-0.41-5.93%-0.02-0.38-0.43ขาย
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020241022.00-0.13-33.58%-0.03-0.08-0.14แนะนำให้ขาย
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.8820290622.000.43-9.26%-0.040.490.42ขาย
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.0020340622.000.81-7.37%-0.060.890.78ขาย
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.8820380622.001.09-5.95%-0.071.171.04ขาย
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.6220500622.001.44-4.99%-0.081.541.40ขาย
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
1.660.00%0.001.661.66ซื้อ
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
1.66-0.60%-0.011.671.66ขาย
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.65-1.20%-0.021.671.65ขาย
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.53-4.36%-0.071.581.53ขาย
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.53-4.49%-0.071.581.53ขาย
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.48-4.93%-0.081.521.48แนะนำให้ขาย
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.60-4.26%-0.071.631.59แนะนำให้ขาย
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.89-3.86%-0.081.941.89แนะนำให้ขาย
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.2520200117.002.40-0.27%-0.012.412.33ขาย
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.1220210705.002.75-1.85%-0.052.802.71ซื้อ
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.1220211011.002.71-0.96%-0.032.742.66ขาย
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.2520231018.003.01-1.00%-0.033.032.93ขาย
CN10Y พันธบัตรรัฐบาลจีนอายุ 10 ปี
3.2520281122.003.16-0.44%-0.013.173.10ขาย
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.6220350922.003.56-0.03%-0.003.563.52ขาย
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.1220391015.003.75-0.10%-0.003.753.69ขาย
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.0020481022.003.73-0.40%-0.013.753.66ขาย
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.0020211115.00-0.58-5.99%-0.03-0.55-0.61แนะนำให้ขาย
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.5020231115.00-0.44-14.00%-0.05-0.38-0.47แนะนำให้ขาย
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.0020241110.00-0.40-15.24%-0.05-0.34-0.42ขาย
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.5020291115.000.06-57.67%-0.080.140.04ขาย
DK30Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.5020391115.000.38-19.54%-0.090.480.37ขาย
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200225.00-0.55-1.30%-0.01-0.53-0.58แนะนำให้ขาย
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210225.00-0.51-3.50%-0.02-0.48-0.53แนะนำให้ขาย
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20220525.00-0.42-7.31%-0.03-0.38-0.43ขาย
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20240325.00-0.22-15.46%-0.03-0.18-0.23ขาย
FR10Y พันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสอายุ 10 ปี
0.5020290525.000.35-13.97%-0.060.410.33ขาย
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520340525.000.73-8.70%-0.070.820.71ขาย
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020381025.000.90-7.71%-0.081.000.88ขาย
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.5020410425.001.01-7.14%-0.081.100.98ขาย
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.0020480525.001.29-6.06%-0.081.391.26ขาย
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.7520660525.001.54-4.97%-0.081.661.49ขาย
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200313.00-0.58-1.73%-0.01-0.56-0.60ขาย
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210312.00-0.57-3.18%-0.02-0.55-0.58ขาย
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20220408.00-0.55-4.47%-0.02-0.52-0.56แนะนำให้ขาย
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20240405.00-0.40-10.78%-0.04-0.35-0.41แนะนำให้ขาย
DE10Y พันธบัตรรัฐบาลเยอรมันอายุ 10 ปี
0.2520290215.00-0.02-151.89%-0.060.06-0.03ขาย
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.7520340704.000.21-25.99%-0.070.290.19ขาย
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.2520390704.000.39-16.71%-0.080.480.37ขาย
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
2.5020440704.000.52-13.81%-0.080.620.51ขาย
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.2520480815.000.59-12.65%-0.090.700.58ขาย
GR02Y GREECE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.7520190417.001.7335.70%0.451.83-1.62ซื้อ
GR03Y GREECE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.0020230224.002.61-2.46%-0.072.802.06ขาย
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240402.002.611.08%0.032.612.53ซื้อ
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
4.1220290312.003.760.71%0.033.773.69ขาย
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.8820330130.004.140.88%0.044.144.06ขาย
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370130.004.451.00%0.044.454.37ขาย
GR25Y GREECE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.1220420130.004.600.71%0.034.604.53ขาย
HK01Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.7520200521.001.570.00%0.001.571.47ซื้อ
HK02Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.5020210222.001.560.00%0.001.561.46ขาย
HK03Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.8820220620.001.520.00%0.001.521.42ขาย
HK05Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.8820231204.001.560.00%0.001.561.46ขาย
HK10Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.3820290228.001.670.00%0.001.671.57ขาย
HK15Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.1220290827.001.710.00%0.001.711.61ขาย
IN01Y INDIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
7.7520200503.006.59-0.04%-0.006.596.50ขาย
IN02Y INDIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
7.7520210411.006.60-0.02%-0.006.606.54ขาย
IN05Y INDIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.1220230520.006.93-0.00%-0.006.936.92ขาย
IN10Y พันธบัตรรัฐบาลอินเดียอายุ 10 ปี
6.8820260906.007.380.00%0.007.387.24แนะนำให้ขาย
IN20Y INDIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.2520360607.007.770.00%0.007.777.75ขาย
IN25Y INDIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
9.1220431223.007.740.00%0.007.747.66ขาย
ID01Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
11.0020201115.006.68-2.62%-0.186.866.46ขาย
ID03Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
7.0020220515.006.91-0.70%-0.056.966.70ขาย
ID05Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
8.1220240515.007.070.16%0.017.077.04ขาย
ID10Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
8.2520290515.007.570.12%0.017.577.49ขาย
ID15Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
8.3820340315.007.890.46%0.047.897.80ขาย
ID20Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.3820390415.008.020.01%0.008.027.97ขาย
ID25Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.7520440215.008.400.00%0.008.408.31ขาย
ID30Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
7.3820480515.008.40-0.31%-0.038.688.30ขาย
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.5020200418.00-0.50-2.87%-0.01-0.49-0.55ขาย
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.0020201018.00-0.47-5.16%-0.02-0.45-0.52ขาย
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20221018.00-0.22-10.61%-0.02-0.19-0.24ขาย
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240318.00-0.07-92.96%-0.03-0.03-0.09แนะนำให้ขาย
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.0020290515.000.59-7.61%-0.050.640.57ขาย
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520330515.000.96-6.52%-0.071.040.94ขาย
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.2520200301.000.0236.36%0.0024.49-0.09ขาย
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210301.000.4611.34%0.050.510.35ขาย
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.2520211015.000.787.04%0.050.850.69ขาย
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.3820231001.001.472.37%0.031.531.41ขาย
IT10Y พันธบัตรรัฐบาลอิตาลีอายุ 10 ปี
2.7520281201.002.44-0.16%-0.002.542.42ขาย
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.2520350301.003.07-1.05%-0.033.153.02แนะนำให้ขาย
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.8820380901.003.23-1.26%-0.043.333.21แนะนำให้ขาย
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.7520440901.003.48-1.09%-0.043.563.45แนะนำให้ขาย
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.3820480301.003.46-1.26%-0.043.563.43แนะนำให้ขาย
JP01Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200315.00-0.180.00%0.00-0.18-0.19แนะนำให้ขาย
JP02Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210301.00-0.180.00%0.00-0.18-0.19แนะนำให้ขาย
JP03Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20211220.00-0.180.00%0.00-0.18-0.19แนะนำให้ขาย
JP05Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20231220.00-0.190.00%0.00-0.19-0.20แนะนำให้ขาย
JP10Y พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นอายุ 10 ปี
20281220.00-0.070.00%0.00-0.07-0.08แนะนำให้ขาย
JP15Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.5020331220.000.150.00%0.000.150.14ขาย
JP20Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.5020381220.000.360.00%0.000.360.35ขาย
JP30Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.6220481220.000.530.00%0.000.530.52แนะนำให้ขาย
JP40Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 40 YR YIELD
0.7520580320.000.610.00%0.000.610.60แนะนำให้ขาย
KR01Y KOREA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.7520200610.001.830.23%0.001.841.79แนะนำให้ซื้อ
KR02Y KOREA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.2520210610.001.840.17%0.001.851.80ขาย
KR03Y KOREA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.0020211210.001.820.38%0.011.821.77ขาย
KR05Y KOREA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.8820240310.001.85-0.11%-0.001.851.81แนะนำให้ขาย
KR10Y พันธบัตรรัฐบาลเกาหลีอายุ 10 ปี
2.3820281210.001.95-0.20%-0.001.961.91แนะนำให้ขาย
KR20Y KOREA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.3820380910.001.96-1.23%-0.021.981.92แนะนำให้ขาย
KR30Y KOREA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.0020490310.001.95-1.51%-0.031.981.91ขาย
MY03Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.8820220310.003.43-0.01%-0.003.433.41ขาย
MY05Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
4.5020210423.003.57-0.00%-0.003.573.55ขาย
MY10Y พันธบัตรรัฐบาลมาเลเซียอายุ 10 ปี
3.8820290815.003.820.00%0.003.823.80ขาย
MY15Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.6220331107.004.17-0.00%-0.004.174.15ขาย
MY20Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.8820380608.004.37-0.00%-0.004.374.35ขาย
MY30Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.8820480706.004.620.00%0.004.624.60ขาย
NL01Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.2520200115.00-0.58-0.73%-0.00-0.55-0.62ขาย
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.5020200715.00-0.56-1.64%-0.01-0.55-0.59ซื้อ
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.2520210715.00-0.56-3.04%-0.02-0.54-0.59ขาย
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520230715.00-0.39-10.36%-0.04-0.34-0.39แนะนำให้ขาย
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.7520280715.000.07-47.29%-0.060.150.06ขาย
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.5020330115.000.33-17.04%-0.070.410.31ขาย
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370115.000.44-15.15%-0.080.530.42ขาย
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520470115.000.64-12.12%-0.090.740.62ขาย
NZ02Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
6.0020210515.001.560.00%0.001.561.54แนะนำให้ขาย
NZ05Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.5020230415.001.580.00%0.001.581.56แนะนำให้ขาย
NZ10Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
3.0020290420.001.99-1.00%-0.021.991.97แนะนำให้ขาย
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210525.001.260.48%0.011.271.21ซื้อ
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.0020240314.001.33-2.18%-0.031.361.30ขาย
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.7520290906.001.68-0.31%-0.011.691.59แนะนำให้ขาย
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.0020210425.001.63-0.93%-0.021.750.82ซื้อ
PL05Y #TVC:PL10Y-สัญลักษณ์l-คำอธิบาย
2.5020240425.002.29-0.00%-0.002.292.25ซื้อ
PL10Y #TVC:PL10Y-สัญลักษณ์-คำอธิบาย
5.7520290425.002.71-2.68%-0.072.892.67ขาย
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210415.00-0.245.76%0.01-0.24-0.31ขาย
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.1220221017.00-0.09-1.59%-0.00-0.09-0.14ขาย
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.6220240215.000.21-5.25%-0.010.230.18ขาย
PT10Y พันธบัตรรัฐบาลโปรตุเกสอายุ 10 ปี
1.8820290615.001.27-1.43%-0.021.291.24ขาย
SG02Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.2520200901.001.91-0.13%-0.001.911.87แนะนำให้ขาย
SG05Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.0020240201.001.93-0.01%-0.001.931.88ขาย
SG10Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.6220280501.002.04-0.01%-0.002.042.01ขาย
SG15Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.3820330901.002.30-0.01%-0.002.302.26ขาย
SG20Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.2520360801.002.370.00%0.002.372.33ขาย
SG30Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520460301.002.510.00%0.002.512.47ขาย
ZA03Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
6.7520210331.007.596.29%0.457.596.58ซื้อ
ZA05Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
10.5020261221.008.800.41%0.048.888.64ซื้อ
ZA10Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
8.0020300131.009.300.17%0.029.309.16ซื้อ
ZA15Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
8.8820350228.009.720.17%0.029.739.59ซื้อ
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ