ตราสารหนี้

พันธบัตรรัฐบาล (รัฐาธิปัตย์) เป็นพันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศ โดยปกตินักลงทุนสามารถกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยที่คงที่ หรือผันแปรก็ได้ การออกพันธบัตรนี้ รัฐจะได้รับเงินทุนเข้ามา และจะนำไปอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในรูปแบบของเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ รหัสตัวอักษรของพันธบัตรแสดงถึงชื่อย่อของรัฐที่ออก รวมถึงเวลาครบกำหนดอายุ เช่น US02Y คือ พันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาที่มีอายุ 2 ปี ปุ่มข้างล่างได้ออกแบบมาให้ปรับดูข้อมูลระหว่างราคา และผลตอบแทนของพันธบัตรได้ง่ายๆ

          
AU Flag
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.5020200415.001.08-1.96%-0.021.101.06ขาย
AU Flag
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.7520210515.000.95-4.00%-0.040.990.93ขาย
AU Flag
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
5.7520220715.000.93-4.30%-0.040.980.91ขาย
AU Flag
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520240421.000.99-4.08%-0.041.030.97ขาย
AU Flag
AU10Y พันธบัตรรัฐบาลออสเตรเลียอายุ 10 ปี
3.2520290421.001.32-2.33%-0.031.351.30ขาย
AU Flag
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.5020330421.001.45-1.96%-0.031.481.43ขาย
AU Flag
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.0020470321.001.93-1.48%-0.031.961.91ขาย
BE Flag
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.7520200928.00-0.574.85%0.03-0.57-0.63ขาย
BE Flag
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.2520210928.00-0.634.43%0.03-0.63-0.68ขาย
BE Flag
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.2520220928.00-0.605.16%0.03-0.60-0.66ขาย
BE Flag
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020241022.00-0.3711.67%0.05-0.37-0.43ขาย
BE Flag
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.8820290622.000.13-0.63%-0.000.130.12ขาย
BE Flag
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.0020340622.000.488.39%0.040.500.44ขาย
BE Flag
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.8820380622.000.735.14%0.040.760.68ขาย
BE Flag
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.6220500622.001.103.25%0.031.131.04ขาย
CA Flag
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
1.670.00%0.001.671.67ขาย
CA Flag
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
1.680.60%0.011.681.67ขาย
CA Flag
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.681.82%0.031.681.65ขาย
CA Flag
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.481.23%0.021.491.46ขาย
CA Flag
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.451.33%0.021.461.44ขาย
CA Flag
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.430.92%0.011.441.41ขาย
CA Flag
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.530.46%0.011.541.51ขาย
CA Flag
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.770.45%0.011.791.77ขาย
CN Flag
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.2520200117.002.53-0.79%-0.022.552.49ขาย
CN Flag
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.3820210221.002.850.02%0.002.852.81ซื้อ
CN Flag
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.6220220307.002.930.01%0.002.932.89ขาย
CN Flag
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.1220240411.003.063.01%0.093.063.01ขาย
CN Flag
CN10Y พันธบัตรรัฐบาลจีนอายุ 10 ปี
3.2520281122.003.270.56%0.023.273.21ขาย
CN Flag
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.6220350922.003.54-0.23%-0.013.543.50ขาย
CN Flag
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020400621.003.620.07%0.003.623.56ขาย
CN Flag
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.0020481022.003.870.70%0.033.873.78ขาย
DK Flag
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.0020211115.00-0.72-0.07%-0.00-0.72-0.74ขาย
DK Flag
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.5020231115.00-0.647.42%0.05-0.64-0.73ขาย
DK Flag
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.0020241110.00-0.63-0.06%-0.00-0.63-0.65ขาย
DK Flag
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.5020291115.00-0.2417.69%0.05-0.24-0.29แนะนำให้ขาย
DK Flag
DK30Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.5020391115.000.06130.20%0.030.060.01ขาย
FR Flag
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200225.00-0.572.10%0.01-0.56-0.64แนะนำให้ขาย
FR Flag
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210225.00-0.65-0.08%-0.00-0.65-0.67ขาย
FR Flag
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20220525.00-0.63-0.05%-0.00-0.63-0.64ขาย
FR Flag
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20240325.00-0.47-0.06%-0.00-0.47-0.48ขาย
FR Flag
FR10Y พันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสอายุ 10 ปี
0.5020290525.000.050.62%0.000.050.04ขาย
FR Flag
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520340525.000.429.57%0.040.440.38ขาย
FR Flag
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020381025.000.587.01%0.040.590.52ขาย
FR Flag
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.5020410425.000.675.78%0.040.690.63ขาย
FR Flag
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020500525.001.003.59%0.031.030.95ขาย
FR Flag
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.7520660525.001.190.01%0.001.191.18แนะนำให้ขาย
DE Flag
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200313.00-0.66-0.72%-0.00-0.63-0.71ขาย
DE Flag
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210611.00-0.743.27%0.02-0.73-0.78ขาย
DE Flag
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20220408.00-0.734.34%0.03-0.73-0.78ขาย
DE Flag
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20240405.00-0.646.85%0.05-0.63-0.69ขาย
DE Flag
DE10Y พันธบัตรรัฐบาลเยอรมันอายุ 10 ปี
0.2520290215.00-0.2910.45%0.03-0.28-0.32ขาย
DE Flag
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.7520340704.00-0.08-0.38%-0.00-0.08-0.08ขาย
DE Flag
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.2520390704.000.0933.33%0.020.110.07ขาย
DE Flag
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
2.5020440704.000.2212.13%0.020.240.20ขาย
DE Flag
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.2520480815.000.298.84%0.020.310.27ขาย
GR Flag
GR03Y GREECE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.0020230224.001.99-0.02%-0.001.991.46ขาย
GR Flag
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240402.001.26-0.08%-0.001.261.22ขาย
GR Flag
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
4.1220290312.002.49-0.02%-0.002.492.45ขาย
GR Flag
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.8820330130.002.86-0.01%-0.002.862.79ขาย
GR Flag
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370130.003.16-0.01%-0.003.163.11ขาย
GR Flag
GR25Y GREECE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.1220420130.003.410.07%0.003.413.37ขาย
HK Flag
HK01Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.5020200622.001.760.00%0.001.761.66ขาย
HK Flag
HK03Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.8820220620.001.610.22%0.001.611.51ขาย
HK Flag
HK05Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.8820240603.001.480.00%0.001.481.38ขาย
HK Flag
HK10Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.1220290827.001.540.00%0.001.541.44ขาย
IN Flag
IN01Y INDIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
7.7520200503.006.310.00%0.006.316.19ขาย
IN Flag
IN02Y INDIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
7.7520210411.006.300.00%0.006.306.23แนะนำให้ขาย
IN Flag
IN05Y INDIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.1220230520.006.700.01%0.006.706.69ขาย
IN Flag
IN10Y พันธบัตรรัฐบาลอินเดียอายุ 10 ปี
6.8820260906.006.990.00%0.006.996.85ขาย
IN Flag
IN20Y INDIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.2520360607.007.150.00%0.007.157.09ขาย
IN Flag
IN25Y INDIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
9.1220431223.007.140.01%0.007.147.08แนะนำให้ขาย
ID Flag
ID01Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
11.0020201115.006.410.00%0.006.416.27ขาย
ID Flag
ID03Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
7.0020220515.007.130.00%0.007.137.03ขาย
ID Flag
ID05Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
8.1220240515.007.181.87%0.137.187.13แนะนำให้ขาย
ID Flag
ID10Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
8.2520290515.007.510.00%0.007.517.44ขาย
ID Flag
ID15Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
8.3820340315.007.990.00%0.007.997.87ขาย
ID Flag
ID20Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.3820390415.008.140.00%0.008.148.09ขาย
ID Flag
ID25Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.7520440215.008.45-0.01%-0.008.458.36ขาย
ID Flag
ID30Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
7.3820480515.008.44-0.05%-0.008.448.34ขาย
IE Flag
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.5020200418.00-0.542.36%0.01-0.54-0.64ขาย
IE Flag
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.0020201018.00-0.554.37%0.03-0.55-0.63ขาย
IE Flag
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20221018.00-0.429.51%0.04-0.42-0.48แนะนำให้ขาย
IE Flag
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240318.00-0.3311.62%0.04-0.33-0.40ขาย
IE Flag
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.0020290515.000.280.00%0.000.280.26ขาย
IE Flag
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520330515.000.639.43%0.050.630.56ขาย
IT Flag
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.6220200501.000.00-81.29%-0.010.01-0.10ขาย
IT Flag
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210415.000.25-3.65%-0.010.280.16แนะนำให้ขาย
IT Flag
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.0020220715.000.85-2.18%-0.020.900.79แนะนำให้ขาย
IT Flag
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520240701.001.360.00%0.001.361.33ขาย
IT Flag
IT10Y พันธบัตรรัฐบาลอิตาลีอายุ 10 ปี
3.0020290801.002.110.05%0.002.172.05แนะนำให้ขาย
IT Flag
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.2520350301.002.590.00%0.002.592.56ขาย
IT Flag
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.8820380901.002.74-0.13%-0.002.802.71แนะนำให้ขาย
IT Flag
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.7520440901.003.03-0.47%-0.013.103.01ขาย
IT Flag
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.7520490901.003.110.00%0.003.113.09ขาย
JP01Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200601.00-0.21-8.83%-0.02-0.19-0.22ขาย
JP02Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210601.00-0.23-9.71%-0.02-0.21-0.24ขาย
JP03Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20220320.00-0.24-6.31%-0.01-0.22-0.25ขาย
JP05Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20240320.00-0.26-9.11%-0.02-0.24-0.27ขาย
JP10Y พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นอายุ 10 ปี
20290320.00-0.15-12.36%-0.02-0.14-0.16ขาย
JP15Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.5020340320.000.04-30.21%-0.020.060.03ขาย
JP20Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.3820390320.000.20-10.47%-0.020.230.19ขาย
JP30Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.5020490320.000.32-6.70%-0.020.350.31ขาย
JP40Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 40 YR YIELD
0.5020590320.000.36-6.21%-0.020.380.35ขาย
KR Flag
KR01Y KOREA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.7520200610.001.52-0.24%-0.001.531.46ขาย
KR Flag
KR02Y KOREA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.2520210610.001.52-0.44%-0.011.531.47ขาย
KR Flag
KR03Y KOREA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.0020220910.001.53-0.86%-0.011.541.49ขาย
KR Flag
KR05Y KOREA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.8820240310.001.54-0.40%-0.011.561.50ขาย
KR Flag
KR10Y พันธบัตรรัฐบาลเกาหลีอายุ 10 ปี
2.3820281210.001.64-0.61%-0.011.651.59แนะนำให้ขาย
KR Flag
KR20Y KOREA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.3820380910.001.66-1.12%-0.021.681.62แนะนำให้ขาย
KR Flag
KR30Y KOREA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.0020490310.001.66-0.97%-0.021.681.61ขาย
MY Flag
MY03Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.8820220310.003.37-0.19%-0.013.373.35ขาย
MY Flag
MY05Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240614.003.480.00%0.003.483.46ขาย
MY Flag
MY10Y พันธบัตรรัฐบาลมาเลเซียอายุ 10 ปี
3.8820290815.003.71-0.00%-0.003.713.69ขาย
MY Flag
MY15Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.6220331107.004.01-0.00%-0.004.013.99ขาย
MY Flag
MY20Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.8820380608.004.16-0.12%-0.014.164.14ขาย
MY Flag
MY30Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.8820480706.004.45-0.00%-0.004.454.43ขาย
NL Flag
NL01Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.2520200115.00-0.602.29%0.01-0.60-0.68แนะนำให้ขาย
NL Flag
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.5020200715.00-0.653.20%0.02-0.65-0.71ขาย
NL Flag
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.2520210715.00-0.703.74%0.03-0.70-0.75ขาย
NL Flag
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520230715.00-0.616.36%0.04-0.61-0.66ขาย
NL Flag
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.2520290715.00-0.1224.47%0.04-0.12-0.17ขาย
NL Flag
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.5020330115.000.031122.22%0.030.04-0.01ขาย
NL Flag
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370115.000.1423.61%0.030.150.11ขาย
NL Flag
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520470115.000.338.73%0.030.340.30ขาย
NZ Flag
NZ02Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
6.0020210515.001.180.00%0.001.181.16ขาย
NZ Flag
NZ05Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520250415.001.270.00%0.001.271.25ขาย
NZ Flag
NZ10Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
3.0020290420.001.600.00%0.001.601.58ขาย
NO Flag
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210525.001.151.03%0.011.151.08ขาย
NO Flag
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.0020240314.001.172.93%0.031.181.11ขาย
NO Flag
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.7520290906.001.420.00%0.001.421.38ขาย
PL Flag
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210525.001.57-0.49%-0.011.601.45ขาย
PL Flag
PL05Y #TVC:PL10Y-สัญลักษณ์l-คำอธิบาย
2.5020240425.001.961.13%0.021.991.89แนะนำให้ขาย
PL Flag
PL10Y #TVC:PL10Y-สัญลักษณ์-คำอธิบาย
2.7520291025.002.400.88%0.022.422.27ขาย
PT Flag
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210415.00-0.390.00%0.00-0.39-0.42ขาย
PT Flag
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.1220221017.00-0.244.06%0.01-0.24-0.29ขาย
PT Flag
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.6220240215.00-0.1216.90%0.02-0.11-0.17แนะนำให้ขาย
PT Flag
PT10Y พันธบัตรรัฐบาลโปรตุเกสอายุ 10 ปี
1.8820290615.000.553.80%0.020.560.51ขาย
SG Flag
SG02Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.2520211001.001.730.03%0.001.731.69แนะนำให้ขาย
SG Flag
SG05Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.0020240201.001.81-0.01%-0.001.811.76ขาย
SG Flag
SG10Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.6220280501.001.99-0.01%-0.001.991.95ขาย
SG Flag
SG15Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.3820330901.002.24-0.01%-0.002.242.20ขาย
SG Flag
SG20Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.2520360801.002.330.00%0.002.332.29ขาย
SG Flag
SG30Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520460301.002.540.00%0.002.542.50ขาย
ZA Flag
ZA03Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
6.7520210331.006.560.54%0.046.586.37ขาย
ZA Flag
ZA05Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
10.5020261221.008.24-0.77%-0.068.388.19ขาย
ZA Flag
ZA10Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
8.0020300131.008.96-0.76%-0.079.058.91ขาย
ZA Flag
ZA15Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
8.8820350228.009.55-0.58%-0.069.649.50ขาย
ZA Flag
ZA20Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
9.0020400131.009.81-0.49%-0.059.929.74ขาย
ZA Flag
ZA30Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
8.7520490228.009.85-0.28%-0.039.969.83ซื้อ
ES Flag
ES02Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210131.00-0.387.49%0.03-0.36-0.45ขาย
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ