ตลาดตราสารหนี้

ตราสารหนี้

พันธบัตรรัฐบาล (รัฐาธิปัตย์) เป็นพันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศ โดยปกตินักลงทุนสามารถกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยที่คงที่ หรือผันแปรก็ได้ การออกพันธบัตรนี้ รัฐจะได้รับเงินทุนเข้ามา และจะนำไปอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในรูปแบบของเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ รหัสตัวอักษรของพันธบัตรแสดงถึงชื่อย่อของรัฐที่ออก รวมถึงเวลาครบกำหนดอายุ เช่น US02Y คือ พันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาที่มีอายุ 2 ปี ปุ่มข้างล่างได้ออกแบบมาให้ปรับดูข้อมูลระหว่างราคา และผลตอบแทนของพันธบัตรได้ง่ายๆ

          
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.7520191021.001.95-0.74%-0.011.961.93ซื้อ
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.7520201121.002.06-1.08%-0.022.082.04ซื้อ
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
5.7520210515.002.09-1.28%-0.032.112.07ซื้อ
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.5020230421.002.27-1.19%-0.032.292.25ซื้อ
AU10Y พันธบัตรรัฐบาลออสเตรเลียอายุ 10 ปี
2.7520281121.002.69-1.36%-0.042.702.67ขาย
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.5020330421.002.85-1.29%-0.042.862.83ขาย
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.0020470321.003.20-1.06%-0.033.213.18ซื้อ
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.0020190928.00-0.60-3.31%-0.02-0.57-0.63ขาย
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520200928.00-0.55-0.64%-0.00-0.53-0.57ขาย
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.2520210928.00-0.41-0.17%-0.00-0.40-0.43ขาย
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.1220231022.000.0128.57%0.000.02-0.01ขาย
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.7520280622.000.811.35%0.010.810.79ขาย
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.0020340622.001.321.75%0.021.331.27แนะนำให้ซื้อ
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.8820380622.001.541.27%0.021.551.50แนะนำให้ซื้อ
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020470622.001.800.76%0.011.811.77แนะนำให้ซื้อ
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.7520190816.002.800.23%0.012.802.75ขาย
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.5020210125.002.91-2.17%-0.062.912.83ขาย
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.1220210705.002.99-0.33%-0.013.002.95ขาย
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.2520230712.003.170.00%0.003.173.12ขาย
CN10Y พันธบัตรรัฐบาลจีนอายุ 10 ปี
3.5020280816.003.43-0.60%-0.023.453.36ขาย
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.2520330812.003.83-0.05%-0.003.833.79ขาย
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.8820381023.004.01-0.07%-0.004.023.97ขาย
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.8820480723.004.020.00%0.004.023.96ขาย
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.2520201115.00-0.600.48%0.00-0.60-0.64ขาย
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.0020211115.00-0.471.20%0.01-0.46-0.50ขาย
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.5020231115.00-0.187.44%0.01-0.17-0.21ขาย
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.0020271115.000.335.31%0.020.330.31ขาย
DK30Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.5020391115.000.810.40%0.000.820.79ขาย
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200225.00-0.572.91%0.02-0.56-0.67ขาย
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210225.00-0.44-1.92%-0.01-0.41-0.47ขาย
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20220525.00-0.264.02%0.01-0.26-0.29ขาย
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20240325.000.0922.78%0.020.090.06ขาย
FR10Y พันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสอายุ 10 ปี
0.7520281125.000.761.20%0.010.770.75ขาย
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520340525.001.201.82%0.021.201.16ซื้อ
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020381025.001.331.11%0.011.331.29แนะนำให้ซื้อ
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.5020410425.001.441.32%0.021.441.41แนะนำให้ซื้อ
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.0020480525.001.700.95%0.021.701.67แนะนำให้ซื้อ
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.7520660525.001.921.78%0.032.001.85แนะนำให้ซื้อ
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20190913.00-0.631.73%0.01-0.62-0.71แนะนำให้ซื้อ
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20200911.00-0.630.16%0.00-0.62-0.64ขาย
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20211008.00-0.521.61%0.01-0.52-0.54ขาย
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20231013.00-0.232.50%0.01-0.22-0.24ขาย
DE10Y พันธบัตรรัฐบาลเยอรมันอายุ 10 ปี
0.2520280815.000.373.70%0.010.370.36ขาย
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.7520340704.000.661.93%0.010.670.64ขาย
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.2520390704.000.820.71%0.010.830.81ขาย
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
2.5020440704.000.971.02%0.010.970.95ขาย
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.2520480815.001.040.97%0.011.041.02ขาย
GR02Y GREECE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.7520190417.001.193.54%0.041.390.45ซื้อ
GR03Y GREECE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.0020230224.003.97-2.07%-0.084.053.38ซื้อ
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.5020230130.003.46-0.92%-0.033.503.37ซื้อ
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
3.7520280130.004.57-0.22%-0.014.594.51ซื้อ
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.8820330130.005.040.10%0.015.084.99ซื้อ
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370130.005.31-0.17%-0.015.335.27ซื้อ
GR25Y GREECE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.1220420130.005.37-0.24%-0.015.395.32ซื้อ
HK01Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.0020191119.001.860.00%0.001.861.76ขาย
HK02Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.7520200820.002.00-1.16%-0.022.021.89ขาย
HK03Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.1220211206.002.13-1.13%-0.022.142.03ขาย
HK05Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.0020230605.002.20-1.50%-0.032.222.10ขาย
HK10Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.3820280822.002.34-0.83%-0.022.352.24ขาย
HK15Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.1220290827.002.38-0.89%-0.022.392.28ขาย
IN01Y INDIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
6.8820190713.007.250.24%0.027.257.17ขาย
IN02Y INDIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
7.7520200503.007.430.69%0.057.437.30แนะนำให้ขาย
IN05Y INDIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.1220230520.007.670.36%0.037.697.63ขาย
IN10Y พันธบัตรรัฐบาลอินเดียอายุ 10 ปี
6.8820260906.007.811.13%0.097.817.63ขาย
IN20Y INDIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.2520360607.008.070.53%0.048.078.04แนะนำให้ขาย
IN25Y INDIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
9.1220431223.008.151.45%0.128.167.96ขาย
ID01Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
11.5020190915.007.403.65%0.267.406.51ซื้อ
ID03Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
12.7520210615.007.66-0.63%-0.057.667.37ขาย
ID05Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.6220230515.007.99-1.22%-0.108.067.84ขาย
ID10Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
6.1220280515.008.080.00%0.008.087.94ขาย
ID15Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
6.6220330515.008.360.00%0.008.368.29ขาย
ID20Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
7.5020380515.008.510.00%0.008.518.44ขาย
ID25Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
6.3820420415.008.85-0.78%-0.078.978.60ขาย
ID30Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
8.7520440215.008.81-3.10%-0.289.098.71ขาย
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.3820190618.00-0.47-2.18%-0.01-0.46-0.63ซื้อ
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.5020200418.00-0.493.22%0.02-0.49-0.56ขาย
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
5.0020201018.00-0.4411.03%0.05-0.44-0.54ซื้อ
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20221018.000.02171.68%0.060.03-0.05แนะนำให้ซื้อ
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.8820280515.001.025.40%0.051.030.96แนะนำให้ซื้อ
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520330515.001.523.81%0.061.531.45แนะนำให้ซื้อ
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20191015.000.6916.08%0.100.770.34แนะนำให้ซื้อ
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.2520200615.001.165.31%0.061.190.90ซื้อ
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20210415.001.762.74%0.051.781.54ซื้อ
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.8820230315.002.612.84%0.072.632.40ซื้อ
IT10Y พันธบัตรรัฐบาลอิตาลีอายุ 10 ปี
2.7520281201.003.542.18%0.083.543.37แนะนำให้ซื้อ
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.3820330901.003.721.83%0.073.763.56แนะนำให้ซื้อ
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.8820380901.003.961.73%0.073.963.82แนะนำให้ซื้อ
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.7520440901.004.141.56%0.064.194.02แนะนำให้ซื้อ
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.3820480301.004.071.81%0.074.123.93แนะนำให้ซื้อ
JP01Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20191115.00-0.16-3.86%-0.01-0.16-0.18ขาย
JP02Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20201101.00-0.140.36%0.00-0.13-0.15ขาย
JP03Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20210920.00-0.13-5.88%-0.01-0.12-0.14ขาย
JP05Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20230920.00-0.09-0.34%-0.00-0.08-0.10ขาย
JP10Y พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นอายุ 10 ปี
20280920.000.11-0.65%-0.000.110.09ขาย
JP15Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.6220330920.000.380.94%0.000.380.36ขาย
JP20Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.6220380920.000.640.63%0.000.640.62ขาย
JP30Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.8820480920.000.86-0.20%-0.000.870.85ขาย
JP40Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 40 YR YIELD
0.7520580320.000.99-0.15%-0.000.990.97ขาย
KR01Y KOREA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.2520191210.001.830.60%0.011.841.77ขาย
KR02Y KOREA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.7520201210.001.960.78%0.021.971.91ขาย
KR03Y KOREA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.3820210910.001.990.52%0.012.001.94ขาย
KR05Y KOREA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.2520230910.002.080.49%0.012.102.03ขาย
KR10Y พันธบัตรรัฐบาลเกาหลีอายุ 10 ปี
2.6220280610.002.251.69%0.042.292.17ขาย
KR20Y KOREA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.3820380910.002.200.56%0.012.212.15ขาย
KR30Y KOREA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.6220480310.002.161.25%0.032.162.09ขาย
MY03Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.5020211130.003.71-0.01%-0.003.713.68ซื้อ
MY05Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
4.5020210423.003.860.39%0.023.863.84แนะนำให้ซื้อ
MY10Y พันธบัตรรัฐบาลมาเลเซียอายุ 10 ปี
3.6220280615.004.170.12%0.014.174.15แนะนำให้ซื้อ
MY15Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.6220331107.004.59-0.33%-0.014.604.58ซื้อ
MY20Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.8820380608.004.79-0.10%-0.014.804.78ซื้อ
MY30Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.8820480706.004.95-0.20%-0.014.954.92แนะนำให้ซื้อ
NL01Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.0020190715.00-0.621.74%0.01-0.62-0.70ขาย
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.5020200715.00-0.670.36%0.00-0.63-0.70ขาย
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.2520210715.00-0.531.52%0.01-0.51-0.55ขาย
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520230715.00-0.200.10%0.00-0.19-0.21ขาย
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.7520280715.000.501.15%0.010.510.49ขาย
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.5020330115.000.781.01%0.010.790.76ขาย
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370115.000.870.74%0.010.880.85ขาย
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520470115.001.090.87%0.011.101.07ขาย
NZ02Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.0020200415.001.84-0.27%-0.011.841.82ซื้อ
NZ05Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.5020230415.002.17-1.14%-0.032.172.15ซื้อ
NZ10Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
3.0020290420.002.73-1.27%-0.042.732.71ซื้อ
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210525.001.270.21%0.001.281.22ขาย
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.0020230524.001.54-0.18%-0.001.551.52ขาย
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.0020280426.001.930.22%0.001.931.89ขาย
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20190425.001.184.86%0.055.21-4.27ซื้อ
PL05Y POLAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.2520220425.002.192.86%0.062.272.02ซื้อ
PL10Y POLAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.5020270725.003.201.20%0.043.293.13แนะนำให้ซื้อ
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.7520210415.000.00-72.79%-0.010.02-0.02ขาย
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
4.8820231025.000.77-1.24%-0.010.790.74ซื้อ
PT10Y พันธบัตรรัฐบาลโปรตุเกสอายุ 10 ปี
2.1220281017.001.980.12%0.001.981.94ซื้อ
SG02Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.2520200901.002.070.29%0.012.102.02ซื้อ
SG05Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520230701.002.25-0.45%-0.012.262.19ขาย
SG10Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.6220280501.002.460.21%0.012.462.42ขาย
SG15Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.3820330901.002.73-0.18%-0.012.742.70ขาย
SG20Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.2520360801.002.770.18%0.012.772.72ขาย
SG30Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520460301.002.85-0.02%-0.002.852.81ขาย
ZA03Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
6.7520210331.007.53-0.99%-0.087.607.35แนะนำให้ขาย
ZA05Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.7520230228.008.43-0.80%-0.078.508.41ขาย
ZA10Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
10.5020261221.009.15-0.76%-0.079.229.11ขาย
ZA15Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
8.2520320331.009.75-2.12%-0.219.969.67ขาย
ZA20Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.5020370131.009.90-0.70%-0.079.979.85ขาย
ZA30Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
8.7520490228.009.95-0.75%-0.0810.039.94ขาย
ES02Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.1220200730.00-0.1527.68%0.06-0.15-0.29แนะนำให้ซื้อ
ES03Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.7520210730.000.05235.57%0.040.08-0.04แนะนำให้ซื้อ
ES05Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.2520230730.000.634.81%0.030.640.55แนะนำให้ซื้อ
ES10Y พันธบัตรรัฐบาลสเปนอายุ 10 ปี
1.3820280730.001.640.40%0.011.651.59แนะนำให้ซื้อ
ES20Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.1220370131.002.290.71%0.022.312.22แนะนำให้ซื้อ
ES30Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.6220481031.002.800.87%0.022.802.73แนะนำให้ซื้อ
SE02Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.0020201201.00-0.42-0.12%-0.00-0.42-0.45ซื้อ
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ