ตราสารหนี้

พันธบัตรรัฐบาล (รัฐาธิปัตย์) เป็นพันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศ โดยปกตินักลงทุนสามารถกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยที่คงที่ หรือผันแปรก็ได้ การออกพันธบัตรนี้ รัฐจะได้รับเงินทุนเข้ามา และจะนำไปอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในรูปแบบของเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ รหัสตัวอักษรของพันธบัตรแสดงถึงชื่อย่อของรัฐที่ออก รวมถึงเวลาครบกำหนดอายุ เช่น US02Y คือ พันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาที่มีอายุ 2 ปี ปุ่มข้างล่างได้ออกแบบมาให้ปรับดูข้อมูลระหว่างราคา และผลตอบแทนของพันธบัตรได้ง่ายๆ

          
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
5.7520210515.000.27-3.06%-0.010.270.26ขาย
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.0020211221.000.27-0.33%-0.000.270.26ซื้อ
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
5.5020230421.000.274.76%0.010.270.25ซื้อ
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.2520250421.000.401.93%0.010.400.39ซื้อ
AU07Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
4.7520270421.000.613.11%0.020.610.57ขาย
AU10Y พันธบัตรรัฐบาลออสเตรเลียอายุ 10 ปี
2.5020300521.000.892.04%0.020.890.85ขาย
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.7520350621.001.232.05%0.021.231.17ขาย
AU20Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.2520390621.001.511.89%0.031.511.45ขาย
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.0020470321.001.691.79%0.031.691.64ขาย
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.7520200928.00-0.2153.14%0.24-0.19-0.93ซื้อ
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.2520210928.00-0.458.59%0.04-0.45-0.56แนะนำให้ซื้อ
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.2520220928.00-0.541.92%0.01-0.50-0.59ซื้อ
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020241022.00-0.373.18%0.01-0.35-0.41ขาย
BE07Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520270622.00-0.1416.67%0.03-0.12-0.20ซื้อ
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.0020340622.000.3010.51%0.030.330.26ซื้อ
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.8820380622.000.527.03%0.030.560.46ซื้อ
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.6220500622.000.786.65%0.050.810.72ซื้อ
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
0.254.17%0.010.250.24ขาย
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
0.280.00%0.000.280.27ขาย
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.300.00%0.000.300.30ขาย
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.307.42%0.020.310.29ขาย
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.307.25%0.020.300.29ขาย
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.4010.50%0.040.410.39ขาย
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.5511.86%0.060.550.52ขาย
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.094.62%0.051.091.07แนะนำให้ขาย
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.6220210711.001.44-2.32%-0.031.441.40ซื้อ
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.1220220213.001.739.24%0.151.731.61ซื้อ
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.1220230305.001.725.07%0.081.721.66ซื้อ
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.8820250409.002.206.94%0.1421.152.20ขาย
CN07Y CHINA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
3.0020261205.002.615.57%0.142.622.53ซื้อ
CN10Y พันธบัตรรัฐบาลจีนอายุ 10 ปี
3.1220291121.002.71-0.51%-0.012.712.63ซื้อ
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.0020350427.003.14-0.26%-0.013.143.11ซื้อ
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020400621.003.33-0.17%-0.013.353.29ซื้อ
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.3820500316.003.532.48%0.093.543.48ซื้อ
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.2520221115.00-0.491.81%0.01-0.49-0.54แนะนำให้ซื้อ
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.5020231115.00-0.62-28.63%-0.14-0.46-0.62ขาย
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520251115.00-0.52-17.93%-0.08-0.42-0.52ขาย
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.5020291115.00-0.2610.69%0.03-0.23-0.32แนะนำให้ซื้อ
DK20Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.5020391115.000.01266.62%0.020.04-0.04ซื้อ
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.5020210225.00-0.4411.42%0.06-0.44-0.57ซื้อ
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20220225.00-0.482.68%0.01-0.47-0.58ซื้อ
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20230325.00-0.495.02%0.03-0.48-0.55แนะนำให้ซื้อ
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20250325.00-0.369.57%0.04-0.35-0.47ซื้อ
FR07Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.2520261125.00-0.2214.23%0.04-0.21-0.28ซื้อ
FR10Y พันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสอายุ 10 ปี
0.5020291125.000.01117.05%0.040.02-0.07ซื้อ
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520340525.000.2810.18%0.030.320.20ซื้อ
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.7520390625.000.476.35%0.030.510.41แนะนำให้ซื้อ
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
3.2520450525.000.645.68%0.030.670.59แนะนำให้ซื้อ
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020500525.000.745.88%0.040.770.68ซื้อ
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.7520660525.000.824.25%0.030.860.76ซื้อ
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20210409.00-0.546.67%0.04-0.53-0.64ซื้อ
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20220311.00-0.646.50%0.04-0.64-0.70แนะนำให้ซื้อ
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20230414.00-0.665.96%0.04-0.65-0.71แนะนำให้ซื้อ
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020250411.00-0.627.46%0.05-0.62-0.68แนะนำให้ซื้อ
DE07Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.2520270215.00-0.589.30%0.06-0.57-0.65ซื้อ
DE10Y พันธบัตรรัฐบาลเยอรมันอายุ 10 ปี
20300215.00-0.4311.63%0.06-0.42-0.50ซื้อ
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.7520340704.00-0.3015.98%0.06-0.27-0.39ซื้อ
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.2520390704.00-0.1627.01%0.06-0.14-0.25ซื้อ
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
2.5020440704.00-0.0940.34%0.06-0.07-0.17ซื้อ
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.2520500815.00-0.78-1441.50%-0.730.01-0.78แนะนำให้ขาย
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240402.001.04-2.62%-0.031.060.98ขาย
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
3.8820290312.001.67-3.04%-0.051.681.61ขาย
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.8820350204.001.74-3.41%-0.061.771.65ขาย
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370130.001.84-3.44%-0.071.871.77ขาย
GR25Y GREECE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.1220420130.001.96-2.58%-0.051.981.90ขาย
HK01Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.2520210621.000.57-6.75%-0.040.620.36ซื้อ
HK02Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.2520220523.000.340.00%0.000.340.19ขาย
HK03Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.0020230605.000.49-15.46%-0.090.600.39ซื้อ
HK05Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520241209.000.48-15.43%-0.090.580.37ซื้อ
HK07Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.5020270224.000.53-11.11%-0.070.620.41ซื้อ
HK10Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.1220290827.000.60-10.15%-0.070.680.49ขาย
IN02Y INDIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
8.2520220514.004.25-1.29%-0.064.334.19ขาย
IN05Y INDIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.6220250525.005.41-0.52%-0.035.465.32ขาย
IN07Y INDIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
8.1220270215.005.97-0.01%-0.006.025.87ขาย
IN10Y พันธบัตรรัฐบาลอินเดียอายุ 10 ปี
6.3820291007.005.970.16%0.016.025.86ขาย
IN20Y INDIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.2520400702.006.72-0.30%-0.026.746.62ขาย
IN25Y INDIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.1220450622.006.760.55%0.046.766.61ขาย
ID01Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
12.7520210615.005.23-3.01%-0.165.404.91ขาย
ID03Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
5.6220230515.006.46-2.47%-0.166.636.27ขาย
ID05Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
6.5020250615.006.80-1.63%-0.116.916.70ขาย
ID10Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
7.0020300915.007.39-1.11%-0.087.477.31ขาย
ID15Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
7.5020350615.007.81-0.48%-0.047.847.74ขาย
ID20Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
7.5020400415.007.85-0.40%-0.037.887.78ขาย
ID25Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.7520440215.008.36-0.24%-0.028.388.29ขาย
ID30Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
7.3820480515.008.10-0.12%-0.018.118.01ขาย
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
5.0020201018.00-0.3415.15%0.06-0.30-0.63ขาย
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.7520220315.00-0.38-0.53%-0.00-0.37-0.47ซื้อ
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.8820230320.00-0.317.12%0.02-0.30-0.40ซื้อ
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.3820250313.00-0.1616.85%0.03-0.16-0.23ซื้อ
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.0020290515.000.1629.14%0.040.160.09ซื้อ
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.3820350515.000.527.48%0.040.520.46ซื้อ
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20210415.000.2966.00%0.120.30-0.06ซื้อ
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.0020220715.000.51-3.81%-0.020.570.37ขาย
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.5020230615.000.64-12.74%-0.090.790.56ขาย
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.2520250201.000.97-7.83%-0.081.080.92ขาย
IT07Y ITALY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520270115.001.27-4.52%-0.061.351.23ขาย
IT10Y พันธบัตรรัฐบาลอิตาลีอายุ 10 ปี
1.2520300401.001.55-2.85%-0.051.611.50ขาย
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.3820360301.001.94-2.16%-0.042.011.88ขาย
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.0020400301.002.22-1.48%-0.032.282.18ขาย
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.7520440901.002.41-1.42%-0.032.462.37ขาย
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.7520490901.002.49-0.34%-0.012.522.44ขาย
JP01Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20210501.00-0.177.23%0.01-0.16-0.18ซื้อ
JP02Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20220501.00-0.169.56%0.02-0.16-0.18ซื้อ
JP03Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20230320.00-0.176.02%0.01-0.17-0.19ซื้อ
JP05Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20250320.00-0.136.43%0.01-0.12-0.14ขาย
JP07Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
20270620.00-0.127.27%0.01-0.12-0.14ซื้อ
JP10Y พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นอายุ 10 ปี
20300320.000.00158.06%0.010.01-0.01แนะนำให้ซื้อ
JP15Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.1220350320.000.227.22%0.020.230.21ซื้อ
JP20Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.3820400320.000.357.35%0.020.350.33ซื้อ
JP30Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.3820500320.000.487.37%0.030.480.47ซื้อ
JP40Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 40 YR YIELD
0.5020590320.000.517.98%0.040.510.49แนะนำให้ซื้อ
KR01Y KOREA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.2520210610.000.76-0.53%-0.000.760.70ขาย
KR02Y KOREA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.6220220610.000.83-0.63%-0.010.850.76ขาย
KR03Y KOREA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.3820230310.000.910.19%0.000.910.83แนะนำให้ขาย
KR05Y KOREA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.5020250310.001.111.59%0.021.111.02ขาย
KR10Y พันธบัตรรัฐบาลเกาหลีอายุ 10 ปี
1.3820291210.001.373.28%0.041.371.29ขาย
KR20Y KOREA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.1220390910.001.48-0.55%-0.011.481.41ขาย
KR30Y KOREA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020500310.001.521.20%0.021.521.46ขาย
MY03Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.3820230315.002.29-0.10%-0.002.292.27ขาย
MY05Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.8820250915.002.50-0.06%-0.002.502.48ขาย
MY07Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
3.5020270531.002.68-0.02%-0.002.682.66ขาย
MY10Y พันธบัตรรัฐบาลมาเลเซียอายุ 10 ปี
3.8820290815.002.83-0.02%-0.002.832.81ขาย
MY15Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.7520340705.003.21-0.01%-0.003.213.19ขาย
MY20Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.7520400522.003.45-0.00%-0.003.453.43ขาย
MY30Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.8820480706.003.880.00%0.003.883.86ซื้อ
NL01Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.2520210715.00-0.505.93%0.03-0.50-0.64แนะนำให้ซื้อ
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.2520220115.00-0.535.27%0.03-0.53-0.60แนะนำให้ซื้อ
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.2520220715.00-0.566.46%0.04-0.56-0.63แนะนำให้ซื้อ
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.0020240715.00-0.526.73%0.04-0.50-0.58แนะนำให้ซื้อ
NL07Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520270715.00-0.3711.37%0.05-0.36-0.43ซื้อ
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.2520300715.00-0.2018.65%0.04-0.17-0.26ซื้อ
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.5020330115.00-0.1328.53%0.05-0.12-0.20ซื้อ
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.5020400115.000.26920.19%0.293.30-0.60ซื้อ
NZ02Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.5020230415.000.1940.40%0.050.190.13ซื้อ
NZ05Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520250415.000.3025.47%0.060.300.24ขาย
NZ10Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.5020310515.000.699.74%0.060.690.63ขาย
NZ15Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.5020330414.000.7910.85%0.080.790.72ขาย
NZ20Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.7520370415.000.9511.34%0.100.960.87ขาย
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210525.000.1129.78%0.020.11-0.03ขาย
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520250313.000.2323.87%0.040.230.11ขาย
NO07Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.7520270217.000.3615.61%0.050.360.25ขาย
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.3820300819.000.5914.41%0.070.590.49ขาย
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.7520210725.000.48-3.91%-0.020.510.43ขาย
PL05Y #TVC:PL10Y-สัญลักษณ์l-คำอธิบาย
2.5020240425.000.81-0.66%-0.010.850.75ขาย
PL10Y #TVC:PL10Y-สัญลักษณ์-คำอธิบาย
2.7520291025.001.39-0.84%-0.011.421.33ขาย
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.1220221017.00-0.35-7.67%-0.03-0.33-0.42ขาย
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.8820231025.00-0.20-22.45%-0.04-0.17-0.25ขาย
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.8820251015.000.15-21.28%-0.040.170.11ขาย
PT07Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
4.1220270414.000.34-13.96%-0.050.390.31ขาย
PT10Y พันธบัตรรัฐบาลโปรตุเกสอายุ 10 ปี
0.3820301018.000.69-5.90%-0.040.750.66ขาย
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ