ตราสารหนี้

พันธบัตรรัฐบาล (รัฐาธิปัตย์) เป็นพันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศ โดยปกตินักลงทุนสามารถกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยที่คงที่ หรือผันแปรก็ได้ การออกพันธบัตรนี้ รัฐจะได้รับเงินทุนเข้ามา และจะนำไปอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในรูปแบบของเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ รหัสตัวอักษรของพันธบัตรแสดงถึงชื่อย่อของรัฐที่ออก รวมถึงเวลาครบกำหนดอายุ เช่น US02Y คือ พันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาที่มีอายุ 2 ปี ปุ่มข้างล่างได้ออกแบบมาให้ปรับดูข้อมูลระหว่างราคา และผลตอบแทนของพันธบัตรได้ง่ายๆ

          
AU Flag
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.7520201121.000.80-1.76%-0.010.800.79ขาย
AU Flag
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.0020211221.000.68-5.02%-0.040.700.67แนะนำให้ขาย
AU Flag
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.2520221121.000.65-4.64%-0.030.660.64แนะนำให้ขาย
AU Flag
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520240421.000.67-5.19%-0.040.690.66แนะนำให้ขาย
AU Flag
AU07Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
4.2520260421.000.76-5.55%-0.040.790.75แนะนำให้ขาย
AU Flag
AU10Y พันธบัตรรัฐบาลออสเตรเลียอายุ 10 ปี
2.7520291121.000.95-5.27%-0.050.960.93ขาย
AU Flag
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.7520350621.001.15-5.50%-0.071.181.14ขาย
AU Flag
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.0020470321.001.55-3.33%-0.051.571.54ขาย
BE Flag
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.7520200928.00-0.55-0.53%-0.00-0.53-0.63แนะนำให้ซื้อ
BE Flag
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.2520210928.00-0.60-0.65%-0.00-0.59-0.63ขาย
BE Flag
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.2520220928.00-0.610.01%0.00-0.60-0.64ขาย
BE Flag
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020241022.00-0.492.38%0.01-0.49-0.53ขาย
BE Flag
BE07Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.0020260622.00-0.393.45%0.01-0.39-0.42แนะนำให้ขาย
BE Flag
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.8820290622.00-0.214.37%0.01-0.21-0.25ขาย
BE Flag
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.0020340622.000.03-14.03%-0.010.04-0.01ขาย
BE Flag
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.8820380622.000.24-4.65%-0.010.260.20ขาย
BE Flag
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.6220500622.000.540.00%0.000.540.54ขาย
CA Flag
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
1.630.00%0.001.631.63ขาย
CA Flag
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
1.63-0.61%-0.011.641.63ขาย
CA Flag
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.59-1.24%-0.021.611.58ขาย
CA Flag
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.42-2.00%-0.031.441.41ขาย
CA Flag
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.40-1.89%-0.031.421.38ขาย
CA Flag
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.30-2.26%-0.031.321.27ขาย
CA Flag
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.28-2.07%-0.031.291.25ขาย
CA Flag
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.39-2.60%-0.041.411.36ขาย
CN Flag
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.3820210221.002.040.00%0.002.042.02ขาย
CN Flag
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.6220220307.002.350.00%0.002.352.32ขาย
CN Flag
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.1220230419.002.480.00%0.002.482.37ขาย
CN Flag
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.7520250308.002.650.00%0.002.652.62ขาย
CN Flag
CN07Y CHINA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
3.2520260606.002.840.00%0.002.842.84ขาย
CN Flag
CN10Y พันธบัตรรัฐบาลจีนอายุ 10 ปี
3.2520290523.002.87-0.00%-0.002.872.87ขาย
CN Flag
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.0020350427.003.13-0.00%-0.003.133.10ขาย
CN Flag
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020400621.003.19-0.00%-0.003.193.16ขาย
CN Flag
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.7520490722.003.46-0.65%-0.023.493.45ขาย
DK Flag
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.2520221115.00-0.650.62%0.00-0.65-0.70ขาย
DK Flag
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.5020231115.00-0.640.08%0.00-0.64-0.68ขาย
DK Flag
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520251115.00-0.59-0.69%-0.00-0.58-0.61ขาย
DK Flag
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.5020291115.00-0.411.51%0.01-0.41-0.45แนะนำให้ขาย
DK Flag
DK30Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.5020391115.00-0.100.00%0.00-0.08-0.13ขาย
FR Flag
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.5020210225.00-0.58-1.15%-0.01-0.57-0.63ขาย
FR Flag
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20220225.00-0.580.00%0.00-0.58-0.66ขาย
FR Flag
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20230325.00-0.600.91%0.01-0.56-0.63ขาย
FR Flag
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20250325.00-0.491.84%0.01-0.49-0.52ขาย
FR Flag
FR07Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.2520261125.00-0.402.62%0.01-0.39-0.43ขาย
FR Flag
FR10Y พันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสอายุ 10 ปี
20291125.00-0.205.54%0.01-0.20-0.24ขาย
FR Flag
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520340525.000.03-23.25%-0.010.06-0.01ขาย
FR Flag
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020381025.000.180.04%0.000.180.18ขาย
FR Flag
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
3.2520450525.000.40-3.67%-0.020.460.37ขาย
FR Flag
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020500525.000.53-3.44%-0.020.560.48ขาย
FR Flag
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.7520660525.000.67-1.89%-0.010.700.62ขาย
DE Flag
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20210312.00-0.63-6.40%-0.04-0.59-0.65ขาย
DE Flag
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20211210.00-0.650.42%0.00-0.64-0.66ขาย
DE Flag
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20230414.00-0.661.21%0.01-0.65-0.68ซื้อ
DE Flag
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020250215.00-0.632.12%0.01-0.63-0.66ขาย
DE Flag
DE07Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.2520270215.00-0.582.06%0.01-0.57-0.61แนะนำให้ขาย
DE Flag
DE10Y พันธบัตรรัฐบาลเยอรมันอายุ 10 ปี
20300215.00-0.431.98%0.01-0.43-0.47ขาย
DE Flag
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.7520340704.00-0.32-0.04%-0.00-0.32-0.33ขาย
DE Flag
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.2520390704.00-0.18-0.04%-0.00-0.18-0.18ขาย
DE Flag
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
2.5020440704.00-0.06-0.31%-0.00-0.06-0.06ขาย
DE Flag
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.2520500815.000.04-0.13%-0.000.040.04ขาย
GR Flag
GR03Y GREECE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.0020230224.000.600.00%0.000.600.14ขาย
GR Flag
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240402.000.31-1.88%-0.010.320.26ขาย
GR Flag
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
3.8820290312.000.96-0.96%-0.010.970.93แนะนำให้ขาย
GR Flag
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.8820350204.001.510.00%0.001.511.48ขาย
GR Flag
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370130.001.610.00%0.001.611.59แนะนำให้ขาย
GR Flag
GR25Y GREECE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.1220420130.001.72-0.01%-0.001.721.70ขาย
HK Flag
HK01Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.5020210222.001.570.00%0.001.571.45ขาย
HK Flag
HK02Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.5020220221.001.430.00%0.001.431.31แนะนำให้ขาย
HK Flag
HK03Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.5020221205.001.340.00%0.001.341.26แนะนำให้ขาย
HK Flag
HK05Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520241209.001.210.00%0.001.211.11แนะนำให้ขาย
HK Flag
HK07Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.5020270224.001.220.00%0.001.221.12แนะนำให้ขาย
HK Flag
HK10Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.1220290827.001.260.00%0.001.261.15ขาย
IN Flag
IN01Y INDIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
7.0020210121.005.330.21%0.015.335.28ขาย
IN Flag
IN02Y INDIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
8.1220220215.005.550.34%0.025.555.43ขาย
IN Flag
IN05Y INDIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.6220250525.006.220.00%0.006.226.13แนะนำให้ขาย
IN Flag
IN07Y INDIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
8.1220270215.006.530.00%0.006.536.43ขาย
IN Flag
IN10Y พันธบัตรรัฐบาลอินเดียอายุ 10 ปี
6.3820291007.006.420.00%0.006.426.32ขาย
IN Flag
IN20Y INDIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.2520400702.006.940.00%0.006.946.83ขาย
IN Flag
IN25Y INDIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.1220450622.006.870.00%0.006.876.76ขาย
ID Flag
ID01Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
12.7520210615.004.800.24%0.014.804.52ขาย
ID Flag
ID03Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
5.6220230515.005.471.88%0.105.475.38แนะนำให้ขาย
ID Flag
ID05Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
6.5020250615.005.680.42%0.025.685.60ขาย
ID Flag
ID10Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
7.0020300915.006.550.74%0.056.556.46ขาย
ID Flag
ID15Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
7.5020350615.007.010.04%0.007.016.96ขาย
ID Flag
ID20Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
7.5020400415.007.240.08%0.017.247.19ขาย
ID Flag
ID25Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.7520440215.007.79-0.17%-0.017.807.66ขาย
ID Flag
ID30Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
7.3820480515.007.44-0.31%-0.027.467.38แนะนำให้ขาย
IE Flag
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
5.0020201018.00-0.50-0.19%-0.00-0.49-0.65ซื้อ
IE Flag
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.7520220315.00-0.51-0.63%-0.00-0.50-0.55ขาย
IE Flag
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.8820230320.00-0.50-0.74%-0.00-0.50-0.54ขาย
IE Flag
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.3820250313.00-0.39-0.03%-0.00-0.39-0.41ขาย
IE Flag
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.0020290515.00-0.150.01%0.00-0.15-0.17ขาย
IE Flag
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.3820350515.000.201.17%0.000.200.16ขาย
IT Flag
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.6220201101.00-0.313.19%0.01-0.31-0.40ขาย
IT Flag
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.1220220401.00-0.15-1.85%-0.00-0.14-0.18ขาย
IT Flag
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.8820230301.000.01-93.10%-0.100.01-0.03ขาย
IT Flag
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.2520250201.000.30-0.30%-0.000.300.27ขาย
IT Flag
IT07Y ITALY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520270115.000.56-1.41%-0.010.570.54ขาย
IT Flag
IT10Y พันธบัตรรัฐบาลอิตาลีอายุ 10 ปี
1.2520300401.000.91-0.61%-0.010.920.88ขาย
IT Flag
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.2520350301.001.35-0.79%-0.011.371.31ขาย
IT Flag
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.0020400301.001.630.01%0.001.631.62ขาย
IT Flag
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.7520440901.001.780.00%0.001.781.76ขาย
IT Flag
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.7520490901.001.89-0.01%-0.001.891.88ขาย
JP01Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20210201.00-0.16-3.24%-0.01-0.15-0.17ขาย
JP02Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20220201.00-0.16-9.14%-0.01-0.15-0.18ขาย
JP03Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20221220.00-0.17-9.41%-0.01-0.16-0.19ขาย
JP05Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20241220.00-0.16-16.11%-0.02-0.14-0.17ขาย
JP07Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
20270320.00-0.17-18.90%-0.03-0.15-0.19ขาย
JP10Y พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นอายุ 10 ปี
20291220.00-0.06-58.34%-0.02-0.04-0.08ขาย
JP15Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.1220341220.000.10-15.96%-0.020.120.09ขาย
JP20Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.2520391220.000.23-6.25%-0.020.240.21แนะนำให้ขาย
JP30Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.3820491220.000.35-3.79%-0.010.360.34แนะนำให้ขาย
JP40Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 40 YR YIELD
0.5020590320.000.37-4.03%-0.020.390.36แนะนำให้ขาย
KR Flag
KR01Y KOREA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.7520201210.001.19-1.89%-0.021.211.15ขาย
KR Flag
KR02Y KOREA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.0020211210.001.22-1.23%-0.021.241.17ขาย
KR Flag
KR03Y KOREA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.2520221210.001.20-3.84%-0.051.251.16แนะนำให้ขาย
KR Flag
KR05Y KOREA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.3820240910.001.29-4.31%-0.061.341.24ขาย
KR Flag
KR10Y พันธบัตรรัฐบาลเกาหลีอายุ 10 ปี
1.3820291210.001.46-4.19%-0.061.531.41แนะนำให้ขาย
KR Flag
KR20Y KOREA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.1220390910.001.49-4.22%-0.071.561.45ขาย
KR Flag
KR30Y KOREA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.0020490310.001.50-4.35%-0.071.571.46ขาย
MY Flag
MY03Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.3820230315.002.69-0.02%-0.002.692.67ขาย
MY Flag
MY05Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240614.002.75-0.02%-0.002.752.73แนะนำให้ขาย
MY Flag
MY07Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
3.5020270531.002.87-0.01%-0.002.872.85แนะนำให้ขาย
MY Flag
MY10Y พันธบัตรรัฐบาลมาเลเซียอายุ 10 ปี
3.8820290815.002.92-0.01%-0.002.922.90แนะนำให้ขาย
MY Flag
MY15Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.7520340705.003.160.00%0.003.163.14ขาย
MY Flag
MY20Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.7520400522.003.37-0.00%-0.003.373.35ขาย
MY Flag
MY30Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.8820480706.003.66-0.00%-0.003.663.64ขาย
NL Flag
NL01Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.5020200715.00-0.55-0.96%-0.01-0.52-0.68ซื้อ
NL Flag
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.2520210715.00-0.620.12%0.00-0.61-0.66ซื้อ
NL Flag
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.2520220715.00-0.640.97%0.01-0.63-0.67ซื้อ
NL Flag
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.0020240715.00-0.581.78%0.01-0.58-0.62ขาย
NL Flag
NL07Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.5020260715.00-0.502.12%0.01-0.50-0.53ขาย
NL Flag
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.2520290715.00-0.351.52%0.01-0.34-0.38ขาย
NL Flag
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.5020330115.00-0.22-0.59%-0.00-0.22-0.26แนะนำให้ขาย
NL Flag
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.5020400115.00-0.01-1.91%-0.00-0.01-0.02ขาย
NL Flag
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520470115.000.03-22.93%-0.010.06-0.01ขาย
NZ Flag
NZ02Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
6.0020210515.000.94-4.53%-0.040.960.92แนะนำให้ขาย
NZ Flag
NZ05Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520250415.001.03-4.15%-0.041.051.01แนะนำให้ขาย
NZ Flag
NZ10Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
3.0020290420.001.27-3.69%-0.051.291.25ขาย
NO Flag
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210525.001.400.07%0.001.401.32ซื้อ
NO Flag
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520250313.001.31-0.78%-0.011.331.29ซื้อ
NO Flag
NO07Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.5020260219.001.33-1.36%-0.021.361.27ขาย
NO Flag
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.3820300819.001.38-1.76%-0.021.401.35ขาย
PL Flag
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.7520210725.001.46-0.73%-0.011.461.39ขาย
PL Flag
PL05Y #TVC:PL10Y-สัญลักษณ์l-คำอธิบาย
2.5020240425.001.73-90.13%-15.821.761.62ขาย
PL Flag
PL10Y #TVC:PL10Y-สัญลักษณ์-คำอธิบาย
2.7520291025.002.07-2.48%-0.052.142.04ขาย
PT Flag
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.1220221017.00-0.44-0.12%-0.00-0.44-0.50ซื้อ
PT Flag
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.8820231025.00-0.320.03%0.00-0.32-0.35ขาย
PT Flag
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.8820251015.00-0.148.76%0.01-0.14-0.18ขาย
PT Flag
PT07Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
4.1220270414.00-0.0299.34%2.64-0.02-0.05ขาย
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ