ตราสารหนี้

พันธบัตรรัฐบาล (รัฐาธิปัตย์) เป็นพันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศ โดยปกตินักลงทุนสามารถกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยที่คงที่ หรือผันแปรก็ได้ การออกพันธบัตรนี้ รัฐจะได้รับเงินทุนเข้ามา และจะนำไปอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในรูปแบบของเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ รหัสตัวอักษรของพันธบัตรแสดงถึงชื่อย่อของรัฐที่ออก รวมถึงเวลาครบกำหนดอายุ เช่น US02Y คือ พันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาที่มีอายุ 2 ปี ปุ่มข้างล่างได้ออกแบบมาให้ปรับดูข้อมูลระหว่างราคา และผลตอบแทนของพันธบัตรได้ง่ายๆ

          
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
5.7520210515.000.28-1.32%-0.000.290.27ซื้อ
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.0020211221.000.270.77%0.000.270.26ซื้อ
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
5.5020230421.000.26-0.53%-0.000.270.25ขาย
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.2520250421.000.39-0.08%-0.000.400.38ขาย
AU07Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
4.7520270421.000.59-4.39%-0.030.620.57แนะนำให้ขาย
AU10Y พันธบัตรรัฐบาลออสเตรเลียอายุ 10 ปี
2.5020300521.000.88-5.23%-0.050.930.87แนะนำให้ขาย
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.7520350621.001.20-3.57%-0.041.251.19ขาย
AU20Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.2520390621.001.48-3.12%-0.051.531.46ขาย
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.0020470321.001.66-2.79%-0.051.711.64แนะนำให้ขาย
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.7520200928.00-0.45-0.61%-0.00-0.22-0.81ขาย
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.2520210928.00-0.491.60%0.01-0.47-0.57ขาย
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.2520220928.00-0.552.85%0.02-0.54-0.60ขาย
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020241022.00-0.382.71%0.01-0.37-0.43ขาย
BE07Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520270622.00-0.169.18%0.02-0.15-0.22ขาย
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
20300622.000.04163.24%0.020.04-0.02ขาย
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.0020340622.000.288.45%0.020.280.22ขาย
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.8820380622.000.494.33%0.020.510.42ขาย
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.6220500622.000.733.26%0.020.750.67ขาย
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
0.240.00%0.000.250.24ขาย
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
0.28-3.45%-0.010.290.28ขาย
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.300.00%0.000.300.30ขาย
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.29-4.58%-0.010.300.29ขาย
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.28-5.35%-0.020.290.28ขาย
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.38-8.25%-0.030.400.38แนะนำให้ขาย
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.51-7.83%-0.040.540.51ขาย
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.06-3.27%-0.041.091.06ขาย
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.6220210711.001.470.66%0.011.471.45ซื้อ
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.1220220213.001.58-2.86%-0.051.631.55ขาย
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.1220230305.001.64-2.18%-0.041.681.62ขาย
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.8820250409.0020.57858.00%18.4320.572.15ซื้อ
CN07Y CHINA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
3.0020261205.002.47-4.00%-0.102.582.45ขาย
CN10Y พันธบัตรรัฐบาลจีนอายุ 10 ปี
3.1220291121.002.72-0.53%-0.012.742.70ซื้อ
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.0020350427.003.15-0.57%-0.023.173.12ซื้อ
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020400621.003.34-0.64%-0.023.363.31ซื้อ
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.3820500316.003.44-2.02%-0.073.523.42ซื้อ
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.2520221115.00-0.501.58%0.01-0.50-0.55ซื้อ
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.5020231115.00-0.48-4.46%-0.02-0.46-0.58ซื้อ
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520251115.00-0.441.55%0.01-0.44-0.52ซื้อ
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.5020291115.00-0.292.08%0.01-0.29-0.33ขาย
DK20Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.5020391115.00-0.01-77.27%-0.00-0.00-0.05ขาย
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.5020210225.00-0.501.25%0.01-0.45-0.58ขาย
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20220225.00-0.492.57%0.01-0.49-0.59ซื้อ
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20230325.00-0.522.90%0.02-0.51-0.57ขาย
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20250325.00-0.403.61%0.01-0.39-0.44ขาย
FR07Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.2520261125.00-0.266.39%0.02-0.25-0.30ขาย
FR10Y พันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสอายุ 10 ปี
20291125.00-0.0432.44%0.02-0.03-0.10ขาย
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520340525.000.257.79%0.020.290.18ขาย
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.7520390625.000.455.27%0.020.470.38ซื้อ
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
3.2520450525.000.613.79%0.020.620.54ซื้อ
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020500525.000.703.23%0.020.720.64ขาย
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.7520660525.000.793.22%0.020.810.71ขาย
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20210409.00-0.58-1.47%-0.01-0.55-0.66ซื้อ
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20220311.00-0.681.08%0.01-0.67-0.72ซื้อ
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20230414.00-0.700.99%0.01-0.70-0.73ซื้อ
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020250411.00-0.681.17%0.01-0.67-0.70ขาย
DE07Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.2520270215.00-0.641.14%0.01-0.63-0.67ขาย
DE10Y พันธบัตรรัฐบาลเยอรมันอายุ 10 ปี
20300215.00-0.491.38%0.01-0.48-0.52ซื้อ
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.7520340704.00-0.353.89%0.01-0.33-0.42ซื้อ
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.2520390704.00-0.225.71%0.01-0.20-0.28ซื้อ
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
2.5020440704.00-0.158.16%0.01-0.13-0.20ซื้อ
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.2520500815.00-0.0524.93%0.02-0.04-0.10ซื้อ
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240402.001.07-1.50%-0.021.091.01ขาย
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
3.8820290312.001.72-2.13%-0.041.761.66ขาย
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.8820350204.001.81-1.97%-0.041.841.70ขาย
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370130.001.90-2.34%-0.051.951.82แนะนำให้ขาย
GR25Y GREECE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.1220420130.002.01-2.98%-0.062.071.95ขาย
HK01Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.2520210621.000.6170.61%0.250.630.24ซื้อ
HK02Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.2520220523.000.340.00%0.000.340.19ขาย
HK03Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.0020230605.000.5873.16%0.240.610.23ซื้อ
HK05Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520241209.000.5657.60%0.210.580.26ซื้อ
HK07Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.5020270224.000.6033.10%0.150.620.35ซื้อ
HK10Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.1220290827.000.6719.10%0.110.690.46ซื้อ
IN02Y INDIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
8.2520220514.004.31-1.06%-0.054.424.13ขาย
IN05Y INDIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.6220250525.005.43-1.80%-0.105.535.33ขาย
IN07Y INDIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
8.1220270215.005.97-1.86%-0.116.045.84ขาย
IN10Y พันธบัตรรัฐบาลอินเดียอายุ 10 ปี
6.3820291007.005.97-1.10%-0.076.035.84ขาย
IN20Y INDIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.2520400702.006.74-0.84%-0.066.806.64ขาย
IN25Y INDIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.1220450622.006.72-1.09%-0.076.796.61ขาย
ID01Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
12.7520210615.005.400.00%0.005.405.07ขาย
ID03Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
5.6220230515.006.630.00%0.006.636.44ขาย
ID05Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
6.5020250615.006.910.00%0.006.916.82ขาย
ID10Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
7.0020300915.007.470.00%0.007.477.40ขาย
ID15Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
7.5020350615.007.840.00%0.007.847.77ขาย
ID20Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
7.5020400415.007.880.00%0.007.887.81ขาย
ID25Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.7520440215.008.380.00%0.008.388.31ขาย
ID30Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
7.3820480515.008.110.00%0.008.118.01ขาย
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
5.0020201018.00-0.41-7.45%-0.03-0.34-0.61ขาย
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.7520220315.00-0.386.30%0.03-0.38-0.48ซื้อ
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.8820230320.00-0.333.66%0.01-0.33-0.41ขาย
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.3820250313.00-0.198.26%0.02-0.18-0.25ขาย
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.0020290515.000.1220.91%0.020.120.07ขาย
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.3820350515.000.483.81%0.020.480.43ขาย
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20210415.000.1734.18%0.040.28-0.08ขาย
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.0020220715.000.53-0.64%-0.000.610.42ขาย
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.5020230615.000.74-1.35%-0.010.840.63ขาย
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.2520250201.001.06-2.58%-0.031.150.98ขาย
IT07Y ITALY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520270115.001.33-1.97%-0.031.401.27ขาย
IT10Y พันธบัตรรัฐบาลอิตาลีอายุ 10 ปี
1.2520300401.001.59-1.55%-0.031.651.56ขาย
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.3820360301.001.98-1.88%-0.042.071.93แนะนำให้ขาย
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.0020400301.002.26-2.43%-0.062.352.22ขาย
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.7520440901.002.44-2.29%-0.062.532.41แนะนำให้ขาย
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.7520490901.002.49-2.47%-0.062.582.47ขาย
JP01Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20210501.00-0.18-2.26%-0.00-0.17-0.19ขาย
JP02Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20220501.00-0.18-4.44%-0.01-0.17-0.19ขาย
JP03Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20230320.00-0.18-4.58%-0.01-0.17-0.19ขาย
JP05Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20250320.00-0.14-9.34%-0.01-0.13-0.15ขาย
JP07Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
20270620.00-0.13-8.83%-0.01-0.12-0.14ซื้อ
JP10Y พันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นอายุ 10 ปี
20300320.00-0.01-513.33%-0.010.00-0.02ซื้อ
JP15Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.1220350320.000.21-2.33%-0.010.210.20ซื้อ
JP20Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.3820400320.000.320.65%0.000.330.31ขาย
JP30Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.3820500320.000.450.88%0.000.450.43ซื้อ
JP40Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 40 YR YIELD
0.5020590320.000.470.24%0.000.470.45ซื้อ
KR01Y KOREA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.2520210610.000.76-0.75%-0.010.770.71ขาย
KR02Y KOREA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.6220220610.000.84-1.29%-0.010.870.79ขาย
KR03Y KOREA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.3820230310.000.90-2.71%-0.030.920.86แนะนำให้ขาย
KR05Y KOREA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.5020250310.001.09-3.61%-0.041.141.05แนะนำให้ขาย
KR10Y พันธบัตรรัฐบาลเกาหลีอายุ 10 ปี
1.3820291210.001.33-3.97%-0.061.391.29แนะนำให้ขาย
KR20Y KOREA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.1220390910.001.490.14%0.001.491.42แนะนำให้ขาย
KR30Y KOREA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020500310.001.50-1.19%-0.021.521.46แนะนำให้ขาย
MY03Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.3820230315.002.290.19%0.002.302.27ขาย
MY05Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.8820250915.002.51-0.46%-0.012.522.48ขาย
MY07Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
3.5020270531.002.68-0.70%-0.022.682.66ขาย
MY10Y พันธบัตรรัฐบาลมาเลเซียอายุ 10 ปี
3.8820290815.002.83-0.67%-0.022.852.81ขาย
MY15Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.7520340705.003.21-0.14%-0.003.223.19ขาย
MY20Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.7520400522.003.45-0.28%-0.013.463.42ขาย
MY30Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.8820480706.003.880.00%0.003.883.85ซื้อ
NL01Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.2520210715.00-0.530.34%0.00-0.53-0.60ซื้อ
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.2520220115.00-0.561.43%0.01-0.56-0.61ซื้อ
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.2520220715.00-0.601.51%0.01-0.60-0.64ซื้อ
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.0020240715.00-0.552.51%0.01-0.55-0.60ซื้อ
NL07Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520270715.00-0.412.15%0.01-0.41-0.47ขาย
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.2520300715.00-0.248.48%0.02-0.24-0.29ขาย
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.5020330115.00-0.187.78%0.01-0.17-0.22ขาย
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.5020400115.00-0.0327.63%0.01-0.01-0.10ขาย
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520470115.000.02-49.46%-0.028.50-0.40แนะนำให้ขาย
NZ02Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.5020230415.000.1312.71%0.020.130.10ขาย
NZ05Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520250415.000.241.95%0.000.240.21ขาย
NZ10Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.5020310515.000.6313.94%0.080.640.60ขาย
NZ15Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.5020330414.000.71-1.95%-0.010.730.69ขาย
NZ20Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.7520370415.000.86-1.03%-0.010.870.84ขาย
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210525.000.0823.10%0.020.08-0.04ขาย
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520250313.000.1813.63%0.020.180.07ขาย
NO07Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.7520270217.000.3110.32%0.030.310.24ขาย
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.3820300819.000.512.94%0.010.520.46ขาย
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.7520210725.000.503.08%0.010.540.39ขาย
PL05Y #TVC:PL10Y-สัญลักษณ์l-คำอธิบาย
2.5020240425.000.820.86%0.010.840.73ซื้อ
PL10Y #TVC:PL10Y-สัญลักษณ์-คำอธิบาย
2.7520291025.001.402.21%0.031.401.30ขาย
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.1220221017.00-0.33-1.05%-0.00-0.32-0.38ขาย
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.8820231025.00-0.16-8.02%-0.01-0.15-0.20ขาย
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.8820251015.000.19-6.49%-0.010.210.15ขาย
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ