ชาร์ต รายสัปดาห์

ไอเดียการเทรด 1
สคริปส์ 70

การคาดการณ์และการวิเคราะห์

ชาร์ต รายสัปดาห์

แผนภูมิรายสัปดาห์แสดงชุดของจุดข้อมูลที่แต่ละจุดข้อมูลประกอบด้วยการเคลื่อนไหวของราคาสำหรับสัปดาห์การซื้อขายเดียว
ประเภทของแผนภูมินี้ใช้เป็นเวลานานโดยผู้ค้าและมักใช้สำหรับการซื้อขายระยะยาว