ETF

ไอเดียการเทรด 2
สคริปส์ 8

การคาดการณ์และการวิเคราะห์

ETF

ETF,หรือกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน,คือการรักษาความปลอดภัยตลาดที่มีการติดตามดัชนี,สินค้าโภคภัณฑ์,พันธบัตร,หรือตะกร้าสินทรัพย์เช่นกองทุนดัชนี ซึ่งแตกต่างจากกองทุนรวม,การซื้อขาย ETF เป็นหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์. ETF จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาตลอดทั้งวันเนื่องจากมีการซื้อและขาย. ETF ส่วนมากมักจะมีสภาพคล่องในชีวิตประจำวันที่สูงขึ้นและค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่าหุ้นของกองทุนรวม,ทำให้พวกเขาเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนรายย่อย.

เพราะการค้าเช่นหุ้น,ETF ไม่มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ที่คำนวณทุกสิ้นวันเช่นเดียวกับกองทุนรวม.