การคาดการณ์และการวิเคราะห์

สินค้าโภคภัณฑ์ด้านการเกษตร

สินค้าการเกษตรเป็นสินค้าโภคภัณฑ์แบบที่มนุษย์สามารถผลิตเองได้ โดยการเพาะปลูก โดยรวมถึง กาแฟ, ฝ้าย และ น้ำตาล สินค้าแต่ละชนิดมีความต้องการซื้อและขายเป็นของตัวเอง (บางชนิดมีความต้องการซื้อเป็นช่วงฤดู) และขึ้นอยู่กับอิทธิพลจากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งจะกระทบกับการผลิตและทำให้ราคาผันผวนได้ โดยทั่วไปแล้ว ฤดูที่เจริญเติบโตได้ดีจะทำให้เกิดอุปทานที่มากเกินไปและราคาจะลดลง ในขณะที่ผลผลิตธรรมดาจะทำให้ราคาสูงขึ้น

สินค้าโภคภัณฑ์แบบที่มนุษย์สามารถผลิตเองได้นี้จะไม่เป็นข่าวสำคัญเสมอไป แต่การเทรดทั่วโลกก็มีการขยายต่ออย่างต่อเนื่อง ดึงดูดนักลงทุนจะทั่วโลก สินค้าการเกษตรส่วนใหญ่จะเทรดผ่านสัญญาออปชั่นและฟิวเจอร์ส โดยมีไดนามิกคงที่ซึ่งเกิดโดยผู้ที่เฮดจ์ที่ต้องการลดความเสี่ยงและเทรดเดอร์ที่พร้อมจะรับความเสี่ยงนั้น ทางด้านมูลค่า กาแฟเป็นสินค้าที่มีการซื้อขายมาเป็นอันดับสองจากสินค้าทั้งหมด เป็นรองเพียงแค่ น้ำมัน หนึ่งในห้องแชทยอดนิยมคือ ห้องสินค้าการเกษตร ที่เทรดเดอร์เข้ามาพูดคุยแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของตลาดสินค้าการเกษตร