sapperTH

downtrend ชัดเจน รอเวลาและสัญญานกลับตัว

ลดลง
BITFINEX:ZMTUST   ZMT / UST
รอสัญญานกลับตัว และ ถ้าเบรกลงก็ร่วงยาวๆ แต่คิดว่า down side ก็เหลือไม่เยอะแล้ว
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ