V91EW

[ZIL] - ไม่ขายไม่ขาดทุน

BITFINEX:ZILUSD   ZIL / Dollar
ถ้าราคาไม่หลุดเส้นแดง 0.1167$
ก็มีลุ้นเป้าราคาที่แนว
1.618 สีม่วง
6.618 สีเขียว
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ