tphlxykml

ดูอดีต

SET:ZIGA   ZIGA INNOVATION PCL
โซนขาขึ้นนั้นเกิดขึ้นในช่วงที่6-7บาทแล้วเพราะเครื่องมือทั้งสามอย่างชี้ชัดว่าในเวลาได้ทะลุเส้นแนวต้าน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ