MWSFX

zcoin จะทำอะไร

BITTREX:XZCUSD   None
การทำ correction ชุดนึ้อาจจะยาวนาน ได้ เพราะ ใน D1 นี่ยังเป็นเวฟ ขาลงอันแรกที่ยังไม่จบ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ