visaBot

XVGBTC

เพิ่มขึ้น
BINANCE:XVGBTC   None
เป้าหมาย TP1= 341, TP2= 614, TP3= 1091 กราฟรายสัปดาห์ RSI และ Stoch อยู่ระดับ Oversold ราคานี้ซื้อเก็บได้ กราฟรายวัน RSI 60% มีแรงซื้อเพิ่มขึ้น OBV ปริมาณการซื้อขายสะสมมีมากขึ้น เป็นการสนับสนุนทำให้ราคาไปต่อได้

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ