SittinanKhumban

xrp บินมาเหนื่อย!!! ขอพักแป่ป!!!

เพิ่มขึ้น
BYBIT:XRPUSD   สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบไม่มีวันหมดอายุของ XRPUSD
ตามนั้น
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ