Surachate

วิเคราะห์แนวโน้มคู่เงิน XMR/BTC

BITFINEX:XMRBTC   Monero / Bitcoin
วิเคราะห์แนวโน้มคู่เงิน XMR/ BTC

ราคา Monoro วิ่งอยู่ในกรอบราคา 0.007523 - 0.008760

โดยสามารถเทรดสั้นๆอยู่ในกรอบราคา โดยตั้งจุด SL ไว้ที่ ใต้กรอบราคา

โดยในภาพรวม ราคาของ Monoro ยังวิ่งยังเป็นเทรนขาลงที่แข็งแรง

และยังไม่มีสัญญาณของเทรนขาขึ้นเลย ในระยะยาวให้ Wait and see ไปก่อน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ