จำนวนเข้าชม 120
0
XLMTHB
---------------------------------------------
TP#3 - 22
TP#2 - 14.64
TP#1 - 13.00
BUY#1- 11.32
BUY#2 - 10.99
BUY#3 -
CUTLOSE - 10
ในระยะสั้น กำลังขึ้นไปทำเวฟ 5 ที่ 13 บาท
หลุด 10 บาท คัท เพราะมันจะค่อยๆซึมลงไป 8 บาท
ท้ายังหลุด 8 บาทก็จะไหลลงไปที่ 6 บาท ควรคัทตั้งแต่หลุด 10 บาท
-------------------------------------------------
ในระยะยาวถือถึงต้นปีหน้า มีโอกาสไป 30 บาท ตอนนี้อยู่ในช่วงของ เวฟ 2 ใหญ่ กำลังจะขึ้นไป เวฟ 3 ใหญ่