witchanon

BTC - ภาพระยะสั้นมาก กำลังเลือกว่าจะอยู่ Channel ไหนดี

เพิ่มขึ้น
BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
จำนวนเข้าชม 32
2
BTC ภาพระยะสั้น จะเห็นได้ว่า มีการย่อกลับตัวลงมาจาก Channel ด้านบน แต่ก็ยังไม่ได้เลือกว่า จะกลับไปสู่ Channel เดิมด้านล่างหรือไม่

ตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการเลือก ซึ่งถูกบีบเข้ามาเรื่อยๆ อีกไม่นานก็จะรู้ว่า จะกลับไปยืนใน Channel เดิมได้หรือไม่

ส่วนตัวคิดว่า น่าจะกลับไปยืนใน Channel ด้านบนได้ ถึงแม้ว่า จะมีแนวต้านอีกเยอะเลย แต่ตอนนี้เหมือนกำลังซื้อมาคอยรับตลอด พยายามไม่ให้กลับลงไปใน Channel ล่าง

ความคิดเห็น