FX_IDC:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ถ้ายืนเหนือ 1705 ได้ไปต่อ ถ้าไม้ได้ลงยาว
ความคิดเห็น: น่าจะถึง เวลา เซลแล้วครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ