theoris

ขายทองอีกรอบครับ

ลดลง
theoris Updated   
FX:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
TP 1190-
ความคิดเห็น: เล่นสั้น
ถ้าคุม MM ไม่ดี หากกำไร พอสมควรก็ทยอยปิดบางส่วนนะครับ
หรือ ขยับ SL ป้องกันการขาดทุนดีกว่า กำไรแล้ว ราคาตีกลับมา
กลายเป็นขาดทุน
ความคิดเห็น: ราคาลงไปกำไรและตีกลับมาเท่าทุนที่ BE
รอจังหวะใหม่แล้วค่อยหาจังหวะเข้าอีกที
ความคิดเห็น: re entry sell 1203
ความคิดเห็น: ปิดทำกำไรบางส่วน และเลื่อน SL ไปที่ 1202.9
ปิดการเทรด ด้วยตนเอง: หลังจากขาย ครั้งที่สอง ปิดทำกำไร ไปบางส่วน ตอนเช้านี้ราคาวิ่งมาชน SL ออกไป
ตอนนี้รอไปก่อนค่อยหาจังหวะขายอีกที

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ