kiyoshi999

XAUUSD เป้าหมาย running triangle

เพิ่มขึ้น
kiyoshi999 ที่อัปเดต:   
OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
เป้าหมาย running triangle อยู่ที่ 161.8% ของคลื่นที่ยาวที่สุดครับ หรือในที่นี้คือ b นั่นเอง ทั้งนี้ต้องอิงจากคลื่นใน degree ที่ใหญ่ด้วยนะครับ
ความคิดเห็น:

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ