OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
Wait buy 1785-17776 คาดว่าจะปรับจบคลื่น2 และขึ้นคลื่น3 ของ3ใหญ่
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ