HumanGraphy

XAUUSD: จังหวะเทรดในเทรนย่อย

ลดลง
OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
รอเห็นการพักตัว แล้วเทรดด้วยสวิงลง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ