BewAthisanan

XAUUSD H1 วันพฤหัสกับวันศุกร์มี Jackson Hole Symposium

BewAthisanan Pro Updated   
FX_IDC:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
Jackson Hole Symposium วันที่ 27-28 สิงหาคม 2020 เวลาไม่ได้ระบุ
ซึ่งมีผลกับ usd ก็ระวังกันด้วยนะคะ
ความคิดเห็น:
ความคิดเห็น:
ความคิดเห็น:
ความคิดเห็น:
ความคิดเห็น:

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ